Katalog sestav HELGA - DCK Holoubkov Bohemia as

dck.cz

Katalog sestav HELGA - DCK Holoubkov Bohemia as

Sestavy pro pipojení

Vašeho objektu na energie

®

®

HELGA

Pipojení na sít elektrické energie a plynu od výrobce

venkovních rozvád DCK Holoubkov Bohemia a.s.

Sestavy HELGA jsou kombinace skíní nebo pilí se shodnými rozmry, barvou

i designem. Pi individuální výstavb rodinných dom i adové zástavb vynikne

zejména stejný vzhled.

Pro pívod energií potebujete sestavu skládající se

z tchto rozvád:

1 Pípojková skí (SP, SS)

2 Elektromrový rozvád (ER)

3 Plynomrová skí (APZ, SPZ)

OBSAH:

HELGA 1 – pro zazdní …....…….. 1,2,3,4

HELGA 1 – doplnní standard ...... 4

HELGA 1 – ada EXCLUSIVE ….. 4

HELGA 2 – kompaktní pilíe …….. 5,6


HELGA 1 !"# !$%&# '() %*+

Ureno

pro sít

NÁZEV SESTAVY

SLOŽENÍ SESTAVY

( pro objednání ) Popis rozvád/skíní v sestav plyn mení pípojka

CENA

CELKEM

( K )

mení

pípojka

1

HELGA 1A-P

obr. 1

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 50 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ER212/PVP7P SP100/PVP1P 4.830,-

HELGA 1B-P

obr. 1

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. odpínae do 63A

(pívod do 25 mm 2 , mení do 50A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ER212/PVP7P SP182/PVP1P 5.040,-

1A-P, 1B-P, 1H-P: 484x(570+260)x242 mm

HELGA 1C-P

obr. 2

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

APZ/PV-7 ER212/PVP7P - 7.280,-

plyn

mení

2

HELGA 1D-P

obr. 2

HELGA 1E-P

obr. 3

HELGA 1F-P

obr. 3

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

APZ/PV-7 ER111/PVP7P - 6.370,-

APZ/PV-7 ES212+100/PVE8P 10.950,-

APZ/PV-7 ES111+100/PVE8P 9.850,-

1C-P, 1N-P: 970x570x242 mm

1D-P: 860x570x242 mm

plyn mení pípojka

3

HELGA 1G-P

obr. 4

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 50 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

APZ/PV-7 ER212/PVP7P SP100/PVP1P 8.060,-

1E-P, 1M-P: 1455x570x242 mm

1F-P: 1345x570x242 mm

HELGA 1H-P

obr. 1

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Zásuvkový – 16A

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ER212/PVP7P ZS16/16/PVP7 8.305,-

plyn

mení

pípojka

4

HELGA 1I-P

(ES111+100/PVE8P)

obr. 5

Elektromrový - jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

- ES111+100/PVE8P 6.620,-

HELGA 1J-P

(ES211+100/PVE8P)

obr. 5

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

- ES211+100/PVE8P 7.220,-

1G-P: 970x(570+260)x242 mm

HELGA 1K-P

(ES212+100/PVE8P)

obr. 5

HELGA 1L-P

(ES513+102/PVF8P)

obr. 5

HELGA 1M-P

obr. 3

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 400A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 400A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ES212+100/PVE8P 7.720,-

- ES513+102/PVF8P 7.560,-

APZ/PV-7 ES513+102/PVF8P 10.790,-

mení

pípojka

1I-P: 860x570x242 mm

1J-P, 1K-P, 1L-P: 970x570x242 mm

5

HELGA 1N-P

obr. 2

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

APZ/PV-7 ER513/PVP7P - 6.440,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Poznámka:

V pípad zájmu o samostatný elektromrový nebo plynomrový rozvád naleznete bližší informace v našem Technickém katalogu 2008 (ER str.18-19,

APZ/SPZ str.30-31) nebo Obchodním katalogu a ceníku 2008 – aktualizace k 1.7.2008 (ER str.8, APZ/SPZ str.15).

Kontakt na obchodní oddlení: Tel: +420 371 751 411-412, +420 371 510 529, Mobil: +420 602 423 730, Fax: +420 371 751 413, E-mail: odbyt@dck.cz

- 1 -


HELGA 1 !"# !$%&# ',*-+

Ureno

pro sít

NÁZEV SESTAVY

SLOŽENÍ SESTAVY

( pro objednání ) Popis rozvád/skíní v sestav plyn mení pípojka

CENA

CELKEM

( K )

mení

pípojka

1

HELGA 1A-N

obr. 1

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 50 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ER212/NVP7P SP100/PVP1P 3.580,-

HELGA 1B-N

obr. 1

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. odpínae do 63A

(pívod do 25 mm 2 , mení do 50A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ER212/NVP7P SP182/PVP1P 3.790,-

1A-N, 1B-N, 1H-N: 470x(640+260)x250 mm

HELGA 1C-N

obr. 2

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

APZ/NV-7 ER212/NVP7P - 5.232,-

plyn

mení

2

HELGA 1D-N

obr. 2

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

APZ/NV-7 ER112/NVP7P - 4.632,-

HELGA 1E-N

obr. 3

HELGA 1F-N

obr. 3

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

APZ/NV-7 ES212+100/NVE8P 7.752,-

APZ/NV-7 ES112+100/NVE8P 7.232,-

1C-N: 940x640x250 mm

1D-N, 1N-N: 790x640x250 mm

plyn mení pípojka

3

HELGA 1G-N

obr. 4

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 50 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

APZ/NV-7 ER212/NVP7P SP100/PVP1P 6.012,-

1E-N: 1250x640x250 mm

1F-N, 1M-N: 1100x640x250 mm

HELGA 1H-N

obr. 1

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Zásuvkový – 16A

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ER212/NVP7P ZS16/16/PVP7 7.055,-

plyn

mení

pípojka

4

HELGA 1I-N

(ES112+100/NVE8P)

obr. 5

Elektromrový – jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

- ES112+100/NVE8P 4.800,-

HELGA 1K-N

(ES212+100/NVE8P)

obr. 5

HELGA 1L-N

(ES513+102/NVF8P)

obr. 5

HELGA 1M-N

obr. 3

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 400A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 400A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ES212+100/NVE8P

5.320,-

- ES513+102/NVF8P

4.800,-

APZ/NV-7 ES513+102/NVF8P 7.232,-

1G-N: 940x(640+260)x250 mm

mení

pípojka

5

HELGA 1N-N

obr. 2

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

APZ/NV-7 ER513/NVP7P - 4.332,-

1I-N, 1L-N: 630x640x250 mm

1K-N: 780x640x250 mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Poznámka:

V pípad zájmu o samostatný elektromrový nebo plynomrový rozvád naleznete bližší informace v našem Technickém katalogu 2008 (ER str.18-19,

APZ/SPZ str.30-31) nebo Obchodním katalogu a ceníku 2008 – aktualizace k 1.7.2008 (ER str.8, APZ/SPZ str.15).

Kontakt na obchodní oddlení: Tel: +420 371 751 411-412, +420 371 510 529, Mobil: +420 602 423 730, Fax: +420 371 751 413, E-mail: odbyt@dck.cz

- 2 -


HELGA 1 !"# !$%&) %.# '() %*+

Ureno

pro sít

NÁZEV SESTAVY

SLOŽENÍ SESTAVY

( pro objednání ) Popis rozvád/skíní v sestav plyn mení pípojka

CENA

CELKEM

( K )

mení

pípojka

1

HELGA 1A-K

obr. 1

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 50 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ER212/KVP7P SP100/PVP1P 4.030,-

HELGA 1B-K

obr. 1

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. odpínae do 63A

(pívod do 25 mm 2 , mení do 50A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ER212/KVP7P SP182/PVP1P 4.240,-

1A-K, 1B-K, 1H-K: 540x(510+260)x250 mm

HELGA 1C-K

obr. 2

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

SPZ10/KV-7 ER212/KVP7P - 5.235,-

plyn

mení

2

HELGA 1D-K

obr. 2

HELGA 1E-K

obr. 3

HELGA 1F-K

obr. 3

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

SPZ10/KV-7 ER112/KVP7P - 4.638,-

SPZ10/KV-7 ER212/KVP7P SS100/KVE4P-M 7.475,-

SPZ10/KV-7 ER112/KVP7P SS100/KVE4P-M 6.878,-

1C-K, 1D-K: 1080x510x250 mm

1N-K: 820x510x250 mm

plyn mení pípojka

3

HELGA 1G-K

obr. 4

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 50 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

SPZ10/KV-7 ER212/KVP7P SP100/PVP1P 6.015,-

1E-K, 1F-K: 1490x510x250 mm

1M-K: 1230x510x250 mm

HELGA 1H-K

obr. 1

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Zásuvkový – 16A

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ER212/KVP7P ZS16/16/PVP7 7.505,-

plyn

mení

pípojka

4

HELGA 1I-K

obr. 5

Elektromrový – jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ER112/KVP7P SS100/KVE4P-M 4.893,-

HELGA 1K-K

obr. 5

HELGA 1L-K

obr. 5

HELGA 1M-K

obr. 3

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 400A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 400A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ER212/KVP7P SS100/KVE4P-M

5.490,-

- ER513/KVP7P SS102/KVF4W-M

4.770,-

SPZ9/KV-7 ER513/KVP7P SS102/KVF4W-M 6.620,-

1G-K: 1080x(510+260)x250 mm

mení

pípojka

5

HELGA 1N-K

obr. 2

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

SPZ9/KV-7 ER513/KVP7P - 3.920,-

1I-K, 1K-K: 950x510x250 mm

1L-K: 820x510x250 mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Poznámka:

V pípad zájmu o samostatný elektromrový nebo plynomrový rozvád naleznete bližší informace v našem Technickém katalogu 2008 (ER str.18-19,

APZ/SPZ str.30-31) nebo Obchodním katalogu a ceníku 2008 – aktualizace k 1.7.2008 (ER str.8, APZ/SPZ str.15).

Kontakt na obchodní oddlení: Tel: +420 371 751 411-412, +420 371 510 529, Mobil: +420 602 423 730, Fax: +420 371 751 413, E-mail: odbyt@dck.cz

- 3 -


HELGA 1 !"# !$%&# '() %*+

Doplnní standard energetických spoleností jednotným designem rozvád

Ureno

pro sít

NÁZEV SESTAVY

SLOŽENÍ SESTAVY

( pro objednání ) Popis rozvád/skíní v sestav plyn mení pípojka

HELGA 1D-P-C

obr. 1

HELGA 1F-P-C

obr. 2

HELGA 1I-P-C

obr. 3

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

Elektromrový – jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

CENA

CELKEM

( K )

APZ/PV-7-C ER112/PVP7P-C - 4.140,-

APZ/PV-7-C ER112/PVP7P-C SS100/PVE1P-C 6.120,-

- ER112/PVP7P-C SS100/PVE1P-C 4.380,-

plyn mení

1

1D-P-C, 1N-P-C: 800x600x220 mm

2

plyn mení pípojka

HELGA 1L-P-C

obr. 3

Elektromrový – jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 400A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

- ER513/PVP7P-C SS102/PVF1W-C 4.720,-

1F-P-C, 1M-P-C: 1200x600x220 mm

HELGA 1M-P-C

obr. 2

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 400A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

APZ/PV-7-C ER513/PVP7P-C SS102/PVF1W-C 6.460,-

mení

pípojka

3

HELGA 1N-P-C

obr. 1

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE NEPROPOJENY, SAMOSTATN

APZ/PV-7-C ER513/PVP7P-C - 4.140,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

1I-P-C, 1L-P-C: 1490x510x250 mm

Poznámka:

V pípad zájmu o samostatný elektromrový nebo plynomrový rozvád naleznete bližší informace v našem Technickém katalogu 2008 (ER str.18-19,

APZ/SPZ str.30-31) nebo Obchodním katalogu a ceníku 2008 – aktualizace k 1.7.2008 (ER str.8, APZ/SPZ str.15).

HELGA 1 !"# !$%&) %.%/

EXCLUSIVE

DCK Holoubkov Bohemia a.s. nabízí svým klientm soubžn se standardním provedením rozvád s plastovými dvemi také luxusní

variantu výrobk – rozváde s nerezovými dvemi.

Tyto výrobky jsou vhodné pro osazení do historických objekt i luxusní vilové zástavby, kde je kladen draz nejen na funknost výrobk

ale také na vzhled a životnost užitých materiál, které by mly být v souladu se stylem objektu.

Nabízená provedení ady Exclusive: Betonový pláš + nerezové dvee

Výrobky ady Exclusive jsou vyrábny na zakázku.

Pro bližší informace a kalkulace konkrétního ešení kontaktujte oddlení odbytu.

Kontakt na obchodní oddlení: Tel: +420 371 751 411-412, +420 371 510 529, Mobil: +420 602 423 730, Fax: +420 371 751 413, E-mail: odbyt@dck.cz

- 4 -


HELGA 2 012 3- !"# !$%&# '() %*+

Ureno

pro sít

NÁZEV SESTAVY

SLOŽENÍ SESTAVY

( pro objednání ) Popis rozvád/skíní v sestav plyn mení pípojka

HELGA 2A-P

obr. 1

HELGA 2B-P

obr. 1

HELGA 2C-P

obr. 2

HELGA 2D-P

obr. 2

HELGA 2E-P

obr. 3

HELGA 2F-P

obr. 3

HELGA 2G-P

obr. 4

HELGA 2H-P

obr. 1

HELGA 2I-P

(ES111+100/PKE8P)

obr. 5

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 50 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. odpínae do 63A

(pívod do 25 mm 2 , mení do 50A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 50 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Zásuvkový – 16A

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Elektromrový – jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

CENA

CELKEM

( K )

- ER212/PKP7P SP100/PVP1P 8.330,-

- ER212/PKP7P SP182/PVP1P 8.540,-

APZ/PK-7 ER212/PKP7P - 12.635,-

APZ/PK-7 ER111/PKP7P - 11.670,-

APZ/PK-7 ES212+100/PKE8P 18.605,-

APZ/PK-7 ES111+100/PKE8P 17.450,-

APZ/PK-7 ER212/PKP7P SP100/PVP1P 14.060,-

- ER212/PKP7P ZS16/16/PVP7 11.810,-

- ES111+100/PKE8P 11.220,-

plyn

mení

pípojka

mení

2A-P, 2B-P, 2H-P: 484x1785x242 mm

2C-P, 2N-P: 970x1785x242 mm

2D-P: 860x1785x242 mm

plyn mení pípojka

1

2

3

2E-P, 2M-P: 1455x1785x242mm

2F-P: 1345x1785x242 mm

HELGA 2J-P

(ES211+100/PKE8P)

obr. 5

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

- ES211+100/PKE8P 12.020,-

plyn

mení

pípojka

4

HELGA 2K-P

(ES212+100/PKE8P)

obr. 5

HELGA 2L-P

(ES513+102/PKF8P)

obr. 5

HELGA 2M-P

obr. 3

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 400A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 400A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

- ES212+100/PKE8P 12.520,-

- ES513+102/PKF8P 12.360,-

APZ/PK-7 ES513+102/PKF8P 18.590,-

2G-P: 970x1785x242 mm

Poznámka:

HELGA 2N-P

obr. 2

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

APZ/PK-7 ER513/PKP7P - 11.795,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V pípad zájmu o samostatný elektromrový nebo plynomrový rozvád naleznete bližší informace v našem

Technickém katalogu 2008 (ER str.18-19, APZ/SPZ str.30-31) nebo Obchodním katalogu a ceníku 2008 – aktualizace

k 1.7.2008 (ER str.8, APZ/SPZ str.15).

mení

pípojka

2I-P: 860x1785x242 mm

2J-P, 2K-P, 2L-P: 970x1785x242 mm

5

Kontakt na obchodní oddlení: Tel: +420 371 751 411-412, +420 371 510 529, Mobil: +420 602 423 730, Fax: +420 371 751 413, E-mail: odbyt@dck.cz

- 5 -


HELGA 2 012 3- !"# !$%&# ',*-+

Ureno

pro sít

NÁZEV SESTAVY

SLOŽENÍ SESTAVY

( pro objednání ) Popis rozvád/skíní v sestav plyn mení pípojka

HELGA 2A-N

obr. 1

HELGA 2B-N

obr. 1

HELGA 2C-N

obr. 2

HELGA 2D-N

obr. 2

HELGA 2E-N

obr. 3

HELGA 2F-N

obr. 3

HELGA 2G-N

obr. 4

HELGA 2H-N

obr. 1

HELGA 2I-N

(ES112+100/NKE8P)

obr. 5

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 50 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. odpínae do 63A

(pívod do 25 mm 2 , mení do 50A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 50 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Zásuvkový – 16A

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Elektromrový – jednotarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

CENA

CELKEM

( K )

- ER212/NKP7P SP100/PVP1P 7.140,-

- ER212/NKP7P SP182/PVP1P 7.350,-

APZ/NK-7 ER212/NKP7P - 10.560,-

APZ/NK-7 ER112/NKP7P - 9.370,-

APZ/NK-7 ES212+100/NKE8P 14.590,-

APZ/NK-7 ES112+100/NKE8P 13.820,-

APZ/NK-7 ER212/NKP7P SP100/PVP1P 11.840,-

- ER212/NKP7P ZS16/16/PVP7 10.620,-

- ES112+100/NKE8P 8.620,-

plyn

plyn

mení

pípojka

2A-N, 2B-N, 2H-N: 470x1835x250 mm

mení

2C-N: 940x1835x250 mm

2D-N, 2N-N: 790x1835x250 mm

mení pípojka

2E-N: 1250x1835x250 mm

2F-N, 2M-N: 1100x1835x250 mm

1

2

3

HELGA 2K-N

(ES212+100/NKE8P)

obr. 5

HELGA 2L-N

(ES513+102/NKF8P)

obr. 5

HELGA 2M-N

obr. 3

HELGA 2N-N

obr. 2

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 160A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 400A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

Pípojková – poj. spodky do 400A

(pívod do 240 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

Plynomrový – rozte 100mm

Elektromrový – dvoutarifní, 3f

(pívod do 16 mm 2 , mení do 63A)

ROZVÁDE PROPOJENY, KOMPLET

- ES212+100/NKE8P 9.390,-

- ES513+102/NKF8P 8.620,-

APZ/NK-7 ES513+102/NKF8P 13.320,-

APZ/NK-7 ER513/NKP7P - 8.570,-

plyn

mení

pípojka

2G-N: 940x1835x250 mm

4

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

mení pípojka

5

Poznámka:

V pípad zájmu o samostatný elektromrový nebo plynomrový rozvád naleznete bližší informace v našem

Technickém katalogu 2008 (ER str.18-19, APZ/SPZ str.30-31) nebo Obchodním katalogu a ceníku 2008 – aktualizace

k 1.7.2008 (ER str.8, APZ/SPZ str.15).

2I-N, 2L-N: 630x1835x250 mm

2K-N: 780x1835x250 mm

Kontakt na obchodní oddlení: Tel: +420 371 751 411-412, +420 371 510 529, Mobil: +420 602 423 730, Fax: +420 371 751 413, E-mail: odbyt@dck.cz

- 6 -


DCK má pro své zákazníky ešení i v pípad poteby

pipojení dvojdom pi zachování jednotného designu použitých rozvád.

I zde existuje možnost volby rozvád urených do výklenku i zdného pilíe

a varianta celoplastových kompaktních pilí pro osazení do volného prostoru.

Podrobné informace o jednotlivých rozvádích naleznete:

1 Pípojkové skín (SP, SS) - Technický katalog DCK (str. 8-11)

2 Elektromrové rozváde (ER, ES) - Technický katalog DCK (str. 18-20)

3 Plynomrové rozváde (APZ, SPZ) - Technický katalog DCK (str. 30-31)

Sestavy HELGA jsou tvoeny kombinací pípojkové skín a elektromrového, pop. plynomrového rozváde.

Dle poteby zákazníka lze sestavy zabudovat do výklenku, zdného pilíe (sestavy HELGA 1) nebo využít varianty

celoplastových kompaktních pilí pro osazení do volného prostoru (sestavy HELGA 2).

V pípad, že si zákazník nevybere ze standardních ešení nabízených v tomto katalogu, je možno vyrobit také sestavy

atypické (nap. kombinace s rozvádi pepových ochran, jednofázovými elektromrovými rozvádi, elektromrovými

rozvádi do 100A - pímého mení nebo do 630A - nepímého mení, atd.). Pracovníci oddlení atypické výroby DCK

ochotn zkonzultují dané požadavky a navrhnou optimální ešení zakázky.

Kontakt: e-mail: odbyt@dck.cz tel.: +420 371 510 529

Kontaktní adresa:

DCK Holoubkov Bohemia a.s.

CZ-338 01 Holoubkov 79

®

Ústedna: +420 371 751 411-412

Odbyt: +420 371 510 529, +420 602 423 730

Fakturace: +420 371 510 511, +420 371 510 517

Atypická výroba: +420 371 510 525, +420 602 528 152

Fax: +420 371 751 413

E-mail:

Web:

odbyt@dck.cz, info@dck.cz, konstrukce@dck.cz

http://www.dck.cz

© 2008, DCK Holoubkov Bohemia a.s.

More magazines by this user
Similar magazines