08.06.2015 Views

MOTOfarmer 2015/3-4

Magazine of modern agriculture and agricultural machinery

Magazine of modern agriculture and agricultural machinery

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

10 Przegląd opryskiwaczy<br />

Spis treści<br />

Numer 3/4 <strong>2015</strong><br />

Temat<br />

3 Agromix po raz piąty otworzył drzwi<br />

10 Przegląd opryskiwaczy<br />

19 STEYR: Maszyna rolnicza roku<br />

– STEYR 6230<br />

21 Asprim: Demo Tour CASE&STEYR<br />

w firmie Asprim<br />

26 ZETOR POLSKA – to już 20 lat!<br />

27 Polska Izba Gospodarcza Maszyn<br />

i Urządzeń Rolniczyc: Firma<br />

Przyjazna Edukacji Rolniczej 2014<br />

Technika<br />

4 Case: Wymłóci bez żadnych strat<br />

8 Opryskiwacz Horsch Leeb 6GS:<br />

Idealne prowadzenie belki<br />

20 Blattin Milk Car – pójło<br />

na zawołanie<br />

22 Kubota Tractor Show <strong>2015</strong> ruszył<br />

w Starym Bazanowie<br />

rynek<br />

6 Fliegl: Gnojowica z komputera<br />

16 Przyczepy i ciągniki: Wiosna<br />

przyniosła ożywienie w przyczepach,<br />

ale ciągniki…<br />

23 KUBOTA: Zmierzamy ku<br />

dużym mocom<br />

24 Farmtrac: Nowe szaty „króla”<br />

25 Amazone: Wał na każde wyzwanie


Temat<br />

Agromix<br />

Agromix po raz piąty otworzył drzwi<br />

Na odbywających się 5. Dniach Otwartych Agromix zaprezentowano<br />

pełną gamę maszyn oferowanych przez firmę z Rojęczyna.<br />

Jak co roku impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających,<br />

a tegoroczna edycja zgromadziła ponad 700 gości.<br />

Zwiedzający mogli z bliska zapoznać się z interesującymi ich<br />

maszynami, przy zakupie których w tym dniu firma oferowała<br />

atrakcyjne opusty. Dużymi bonusami objęto w tym dniu także szeroki<br />

asortyment części zamiennych.<br />

Nie zabrakło także premiery. Po raz pierwszy w Polsce można było<br />

zobaczyć sieczkarnię polową Big X480. Podczas imprezy jak co roku,<br />

goszczono uczniów z okolicznych szkół rolniczych, jak również milusińskich<br />

z pobliskich przedszkoli. W ten sposób firma prezentuje swoje maszyny<br />

rolnicze szerszej publiczności i przyszłym pokoleniom rolników.<br />

(zw)


Technika Case<br />

Wymłóci bez żadnych strat<br />

Soja, uchodząca<br />

za królową roślin<br />

strączkowych, cieszy<br />

się obecnie wielką<br />

popularnością,<br />

między innymi za<br />

sprawą poszukiwania<br />

nowych źródeł białka<br />

w wielu regionach<br />

rolniczych Europy.<br />

Ten wzrost zainteresowania uprawą soi<br />

wzmocniły całkiem nowe możliwości<br />

ze strony tej rośliny w kontekście tzw.<br />

zazieleniania użytków, czyli wysiewu soi jako<br />

ekologicznie niezawodnej i preferowanej rośliny.<br />

Być może jest to także ciekawy kierunek dla<br />

polskich rolników.<br />

Uprawie soi towarzyszą również specjalne<br />

wymagania dotyczące procesu zbiorów. Przechowywanie<br />

zbyt dużej ilości soi przez długi<br />

czas lub zbyt niskie umiejscowienie dolnych<br />

strąków na łodygach grożą błyskawicznymi i<br />

znaczącymi stratami. W związku z tym bardzo<br />

ważne jest opracowanie optymalnego procesu<br />

zbiorów, a także wybór odpowiedniego czasu<br />

młócenia i poziomu wilgotności roślin.<br />

Narzędzia<br />

Kombajny zbożowe Axial-Flow marki Case<br />

IH od lat sprawdzają się doskonale w zakresie<br />

zwiększania wydajności plonu nasion, również<br />

dlatego, że zapewniają delikatny omłot. Korzystając<br />

z tych doświadczeń, pod koniec września<br />

2014 r. specjaliści marki Case IH zademonstro-<br />

wali przydatność kombajnów Axial-Flow do<br />

młócenia podczas specjalnego dnia poświęconego<br />

temu etapowi zbiorów.<br />

Do pokazów użyto nowego kombajnu<br />

Axial-Flow 7240 marki Case IH wyposażonego<br />

w zespół żniwny z serii 3020. Obszar testowy<br />

stanowiło pole soi dające średnie zbiory na poziomie<br />

3,5 tony z hektara – wykonywane przy<br />

16-procentowej wilgotności upraw. Takie warunki<br />

pracy okazały się wprost wymarzone, aby<br />

kombajn Axial-Flow mógł pokazać, co potrafi,<br />

np. potencjał wydajności rotora Axial Flow.<br />

Ulepszony rotor ST z nowej serii 240 zapewnia<br />

najwyższą wydajność podczas zbiorów soi, ponieważ<br />

zapewnia wysoki przerób nawet w niesprzyjających<br />

warunkach pracy.<br />

Jak wykazały testy praktyczne, dzięki delikatnemu<br />

procesowi młócenia i skutecznemu<br />

odsiewowi resztek ziaren, system Axial-Flow zapobiega<br />

również stratom ziarna na polu i znacznie<br />

zmniejsza ilość plew w zbiorniku ziarna.<br />

Nawet przy niskich prędkościach rotora<br />

(400 obr./min) udawało się osiągnąć wysoką<br />

prędkość zbioru w przedniej części rotora, która


zapewniła skuteczne, a jednocześnie delikatne<br />

oddzielanie cennego ziarna z wykorzystaniem<br />

sił odśrodkowych. Dzięki temu nie trzeba było<br />

stosować żadnych elementów dodatkowych,<br />

jak na przykład zewnętrznych bębnów przyspieszających.<br />

Jak wykazały testy<br />

praktyczne, dzięki delikatnemu<br />

procesowi<br />

młócenia i skutecznemu<br />

odsiewowi<br />

resztek ziaren, system<br />

Axial-Flow zapobiega<br />

również stratom ziarna<br />

na polu i znacznie<br />

zmniejsza ilość plew<br />

w zbiorniku ziarna<br />

Nowy zespół<br />

Kluczem do sukcesu jest nowy zespół żniwny<br />

z serii 3020. Zespół ten opracowano specjalnie,<br />

aby maksymalnie zwiększyć wydajność i zapobiec<br />

stratom ziaren soi podczas zbiorów, również<br />

tych, które należy pozyskiwać ze strąków<br />

położonych tuż przy ziemi.<br />

Nowy zespół żniwny wyróżnia się spośród<br />

innych modeli nową, elastyczną listwą tnącą.<br />

Zespół obejmuje również w pełni regulowany<br />

system zawieszenia, który reaguje na nierówności<br />

terenu – nawet na bardzo małej wysokości<br />

roboczej – bez zakopywania się w ziemi.<br />

Prześwit zespołu żniwnego można regulować<br />

ręcznie albo opcjonalnie z kabiny kombajnu.<br />

Takie rozwiązanie okazało się bardzo skuteczne<br />

podczas młócenia soi w 2014 roku, kiedy panowały<br />

niezmiernie trudne warunki pracy, ponieważ<br />

zbiory były bardzo ciężkie ze względu na<br />

dużą wilgotność.<br />

Ręcznie czy maszynowo?<br />

Aby zademonstrować możliwość zachowania<br />

nienaruszonego ziarna przy omłocie maszynowym,<br />

porównano próbkę nasion zbieranych<br />

ręcznie z pozyskanymi przez kombajn. Próbka<br />

ze zbioru ręcznego zawierała 98 procent nasion<br />

normalnych, 2 procent nieodpowiadających<br />

normom i zero procent martwych. Po dostarczeniu<br />

zbioru do magazynu firmy Saatbau Linz<br />

okazało się, że soja zebrana przez kombajn<br />

Axial-Flow marki Case IH zawierała 96 normalnych<br />

nasion, cztery procent nieodpowiadających<br />

normom i zero procent martwych<br />

– zatem porównanie nie wykazało znaczącej<br />

różnicy, jeśli chodzi o uszkodzenie nasion i obniżone<br />

parametry kiełkowania po wysiewie.<br />

– Są to zalety, które znajdują się na samym<br />

szczycie listy życzeń każdego rolnika, szczególnie<br />

w ostatnim roku, w którym odnotowano niezmiernie<br />

zróżnicowane poziomy kiełkowania<br />

nasion i niesprzyjające warunki pogodowe na terenie<br />

Austrii – taki werdykt wygłosił specjalista<br />

ds. technologii zbiorów w austriackim oddziale<br />

marki Case IH, Georg Landerl.<br />

(opr. ama)<br />

SPECJALNA EDYCJA<br />

CIĄGNIKÓW W BARWACH<br />

NARODOWYCH<br />

ZETOR LIMITED EDITION<br />

na 20-LECIE ZETOR POLSKa<br />

Poznaj specjalną ofertę. Sprawdź szczegóły u najbliższego Dealera Zetor.<br />

www.zetor.pl<br />

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku.


Rynek<br />

Fliegl<br />

Gnojowica<br />

z komputera<br />

Rozmowa z Josefem Flieglem, właścicielem<br />

firmy Fliegl<br />

Josef Fliegl, właściciel firmy Fliegl<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>: Niedawno firma obchodziła jubileusz<br />

powstania. Jak z perspektywy czasu<br />

można ocenić uroczystości zorganizowane z<br />

tej okazji?<br />

Josef Fliegl: Chciałbym przede wszystkim<br />

podziękować wszystkim gościom, szczególnie<br />

tym z Polski. Mieliśmy zaszczyt podejmować<br />

około 15 tysięcy ludzi. Z tej okazji przygotowa-<br />

liśmy wystawę naszych wyrobów, a także pokazy<br />

w warunkach polowych. Ta część imprezy<br />

cieszyła się szczególnie dużym zainteresowaniem,<br />

a my mogliśmy zaprezentować, jak nasze<br />

maszyny sprawdzają się w polu.<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>: Jakie nowości można było zobaczyć<br />

podczas pokazów?<br />

Josef Fliegl: Chcieliśmy pokazać nasze dozowniki<br />

gnojownicy, które aplikują nawóz bezpośrednio<br />

do ziemi, tzn. bliżej roślin. Prowadzi to<br />

do lepszego wykorzystania substancji odżywczych<br />

zawartych w gnojowicy.<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>: Zaprezentowaliście także całą<br />

gamę pojazdów do transportu gnojowicy, z<br />

obory na pole. Na jakie modele położyliście<br />

szczególny akcent?<br />

Josef Fliegl: Rozlewanie gnojowicy może być<br />

bardzo innowacyjne. My dajemy technikę, ale<br />

to rolnik musi sam zadecydować co dla niego<br />

jest bardziej opłacalne. Spora grupa rolników<br />

transportuje gnojowicę na duże odległości.<br />

Dla tej grupy użytkowników naszych pojazdów<br />

przygotowaliśmy rozwiązanie transportowe<br />

składające się z dwóch etapów. Pierwszym<br />

etapem jest przewóz gnojowicy z większą prędkością<br />

po drogach publicznych. Dla tego typu<br />

transportu przygotowaliśmy pojazdy mogące<br />

pomieścić 28 tysięcy litrów nawozu. Następnie<br />

na polu gnojowica rozlewana jest w specjalistyczne<br />

wozy wyposażone w bardzo precyzyjne<br />

agregaty aplikujące gnojowicę. To powoduje<br />

lepsze rozlanie gnojowicy.<br />

Dowiezione na areał 28 tysięcy litrów można<br />

przelać w wozy o pojemności 15-16 tysięcy<br />

litrów. Oczywiście można też tę pojemność<br />

rozlać za jednym przejazdem. Ważne jest, że<br />

wóz z gnojowicą może z większą prędkością<br />

poruszać się po drodze.<br />

Na polu stosujemy często pojazdy o przesuwnych<br />

osiach, warunkujących podnoszenie<br />

właściwości trakcyjnych zestawu ciągnikbeczka.<br />

Jeżeli przesuniemy osie o 600 mm<br />

osiągniemy bardzo dobre własności trakcyjne<br />

ciągnika. Zastosowanie w naszych wozach osi<br />

teleskopowych pozwala na wykluczenie kopiowania<br />

kołami raz przejechanego śladu, co<br />

ogranicza ugniatanie podłoża.<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>: Jakie zastosowanie może mieć<br />

technologia Isobus przy rozlewaniu gnojowicy?<br />

Josef Fliegl: Isobus z wieloma aplikacjami<br />

może być niezbędnym czynnikiem dla profesjonalnego<br />

dozowania gnojowicy. Każda<br />

maszyna ma swoją logikę i swoje elementy<br />

sterujące. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby<br />

współpracować z terminalem ciągnika i dzięki<br />

technologii Isobus na tym samym ekranie<br />

zarządzać aplikacją gnojowicy. W środowisku<br />

profesjonalistów więcej się dziś mówi nie o<br />

mierzeniu przepływu gnojowicy, lecz o ilości<br />

zawartych w niej składników, w szczególności<br />

związków azotowych, o ilości dostarczonego<br />

glebie azotu. Do tych celów technologia Isobus<br />

jest niezbędna. Jeżeli do tego dodamy system<br />

GPS to dzięki dobrze sporządzonym mapom<br />

glebowym możemy dostarczyć tyle azotu na<br />

daną powierzchnię gruntu, ile jest potrzebne.<br />

To wszystko możemy kontrolować z poziomu<br />

biurka. Są to elementy Smart-Farming, które<br />

przekładają się na wysokość plonów uzyskiwanych<br />

na danym polu. To wszystko można udokumentować,<br />

a wykorzystanie gnojowicy, jako<br />

nawozu może być jeszcze bardziej dokładne.<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>: Zwiedzając fabrykę natknąłem<br />

się na stanowisko pomiarowe do rozrzutu obornika.<br />

Skąd pomysł takiej inwestycji?<br />

Josef Fliegl: Jest to unikalne stanowisko. Wy-


chodzimy naprzeciw rolnikom, chcącym ocenić<br />

stopień rozrzutu różnego rodzaju masy organicznej<br />

– obornika, kompostu. Jest dziś wiele<br />

materiałów organicznych, które są zbadane w<br />

bardzo małym stopniu. Wspólnie z naukowcami<br />

prowadzimy badania dotyczące składu poszczególnych<br />

rodzajów obornika, kompostu,<br />

pod kątem wartości nawozowych. Badamy je<br />

także pod względem przyszłego zastosowania.<br />

Chcemy ocenić np. zdolności nawozowe odpadów<br />

z produkcji cukrowniczej, kompostów.<br />

Kompost należy oceniać w zależności od regionu<br />

pochodzenia. To wszystko można u nas<br />

zbadać i udostępnić potrzebną dokumentację<br />

rolnikowi. A ten będzie wiedział, z jaką dokładnością<br />

i szybkością nawóz może być rozrzucony.<br />

To, co dotychczas można było zrobić przez<br />

ocenę optyczną – dziś robimy to w pełni profesjonalnie<br />

z wykorzystaniem najnowocześniejszych<br />

technologii.<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>: Na pokazach mogliśmy zapoznać<br />

się z nową, ciężką przyczepą do transportu i<br />

rozrzucania wapna. Czy może Pan coś więcej<br />

powiedzieć o tym produkcie?<br />

Josef Fliegl: Zaprezentowaliśmy przyczepę<br />

dedykowaną do rozwożenia wapna o masie<br />

całkowitej całego zestawu 32 t. Pojazd ten<br />

przeznaczony jest do współpracy z ciężkimi<br />

ciągnikami.<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>: Firma też specjalizuje się od niedawna<br />

w produkcji pojazdów do przewozu buraków<br />

cukrowych, czym chcecie być konkurencyjni<br />

na rynku w segmencie tego produktu?<br />

Josef Fliegl: Od ponad roku w naszej ofercie<br />

znajduje się pojazd wyposażony w przenośnik<br />

taśmowy do odbioru buraków cukrowych od<br />

kombajnu, który może zwiększyć wydajność<br />

zbioru bezpośrednio na polu. Przyczepa odbiera<br />

buraki bezpośrednio z kombajnu i transportuje<br />

albo na skraj pola, gdzie buraki są składowane<br />

na pryzmie lub z przyczepy buraki mogą<br />

być ładowane bezpośrednio na ciężarówkę.<br />

Przyczepa wyposażona jest w różnorodne typy<br />

przenośników taśmowych, nie tylko dla buraków,<br />

ale także innych roślin okopowych.<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>: Jakich nowości możemy spodziewać<br />

się w najbliższych miesiącach? Co nowego<br />

Fliegl pokaże na zbliżających się targach<br />

Agritechnica?<br />

Josef Fliegl: Jesteśmy w fazie testów wielu<br />

nowości, które oficjalnie chcemy zgłosić na<br />

targi Agritechnica i które też niebawem chcemy<br />

wprowadzić na rynek. Nie chciałbym jednak<br />

zdradzać szczegółów przed oficjalną prezentacją<br />

na Agritechnice.<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>: Mówiliśmy o nowościach, Fliegl<br />

ma jednak ugruntowaną pozycję na rynku, jako<br />

producent profesjonalnych maszyn. Które z nich<br />

cieszą się największym zainteresowaniem?<br />

Josef Fliegl: Mamy dużo zapytań dotyczących<br />

przyczep, nie tylko z rynku niemieckiego. Jest<br />

duże zapotrzebowanie na pojazdy specjalistyczne.<br />

Oferujemy technikę pozwalającą zwiększyć<br />

produktywność w rolnictwie. Pracujemy z myślą<br />

o rolniku, dlatego nasze maszyny cieszą się<br />

tak dużym zainteresowaniem. Polski rynek jest<br />

dla nas bardzo ważny, należy do pierwszej piątki<br />

najważniejszych. W Polsce mamy wielu partnerów,<br />

z którymi odnotowaliśmy duże sukcesy.<br />

Rozmawiał:<br />

Zbigniew Witamborski


Technika<br />

Opryskiwacz Horsch Leeb 6GS<br />

W warunkach polowych bardzo sprawnie przebiega<br />

składanie i rozkładanie belki roboczej. Operacje te<br />

nie powinny zająć dłużej niż 30 sekund<br />

Opryskiwacz Leeb dzięki zastosowaniu<br />

nowatorskich rozwiązań, takich jak:<br />

rozwadniacz, system prowadzenia<br />

belki polowej, sterowanie rozpylaczami<br />

czy czas rozkładania i składania belki<br />

polowej, wyznacza nowe standardy jakościowe<br />

dla opryskiwaczy zaczepianych<br />

Idealne prowadzenie belki<br />

Opryskiwacze Horsch<br />

Leeb oferują unikatowe<br />

na rynku zbiorniki ze<br />

stali szlachetnej oraz<br />

precyzyjne prowadzenie<br />

belki. Maszyny firmy<br />

aspirują do zaistnienia<br />

w segmencie<br />

Premium, także w<br />

technice oprysku.<br />

Przekonać się mogli o tym zainteresowani<br />

techniką oprysku podczas cyklu wiosennych<br />

prezentacji opryskiwacza Leeb<br />

6GS, wyposażonego w zbiornik o pojemności<br />

6000 litrów i belkę polową o szerokości roboczej<br />

30 m. Belka wyposażona została w nowoczesny<br />

system prowadzenia „Boom Control<br />

Pro”. Do współpracy z tym opryskiwaczem<br />

wymagany jest ciągnik o wydajnym układzie<br />

hydraulicznym Load Sensing, wynoszącym<br />

według zaleceń producenta od 120 l/min.<br />

Podczas pokazu na Lubelszczyźnie opryskiwacz<br />

współpracował z ciągnikiem Class<br />

Axion 830 z pompą Load Sensing o wydajności<br />

150 l/min. W przypadku tego ciągnika<br />

osiągano maksymalną wydajność oprysku już<br />

przy 1400 obr./min. W opryskiwaczu zastosowano<br />

ciekawy pomysł wykorzystania napędu<br />

hydraulicznego ciągnika do regulacji ciśnienia<br />

oprysku prędkością obrotową pompy wirowej.<br />

Unika się przez to przepompowywania cieczy<br />

roboczej podczas przerw w oprysku.<br />

Praktyczny rozwadniacz<br />

Rozwiązaniem, które docenią użytkownicy,<br />

jest rozwadniacz o pojemności 50 l, wykonany<br />

również ze stali szlachetnej z podziałką. Dzięki<br />

zamontowanej sprężynie gazowej można go<br />

łatwo odchylić w pozycję roboczą. Rozwadniacz<br />

dzięki 6 dyszom u góry zbiornika na<br />

Belka opryskiwacza zawieszona jest na równoległoboku, bardzo<br />

blisko osi jezdnej. Za jej prowadzenie odpowiada zamontowany<br />

żyroskop- unikalne rozwiązanie w technice oprysku.<br />

Belka robocza wyposażona została w kombinacje rozpylaczy Multi Select<br />

„2-2” z rozstawem dysz co 25 cm. Praca w nocy ułatwiona jest dzięki<br />

podświetleniu belki przez zaopatrzone w spryskiwacze lampy halogenowe.


obwodzie oraz 4 na dnie tworzy podczas rozwadniania<br />

wir, który potęguje rozpuszczanie<br />

środków ochrony czy nawozów, warto dodać<br />

iż ciecz z rozwadniacza trafia na sito wlewowe<br />

zbiornika głównego.<br />

Warto nadmienić, że GS 6 posiada nie<br />

jedną, ale dwie pompy - główną pompę wirowa<br />

o wydajności 1000 l/min oraz małą<br />

membranowo-tłokową o wydajności 150 l/<br />

mim. Ta mała odpowiada za płukanie głównego<br />

zbiornika czystą wodą podczas pracy<br />

na polu w ruchu ciągłym.<br />

Układ płukania załącza operator w momencie<br />

wypryskania cieczy głównej – pompa<br />

membranowa tłoczy czystą wodę ze 530-litrowego<br />

zbiornika do zbiornika głównego myjąc<br />

go poprzez dysze obrotowe. Cykl odbywa się<br />

w ruchu ciągłym wraz z opryskiem. Trwałość<br />

pompy membranowej w tym układzie jest<br />

duża, bowiem ma kontakt tylko z czystą wodą.<br />

Do plusów należy zaliczyć także zachowanie<br />

opryskiwacza podczas transportu. Oś<br />

jezdna przytwierdzona jest do ramy głównej<br />

za pomocą wahacza. Pomiędzy ramą a wahaczem<br />

zastosowano poduszki pneumatyczne.<br />

Duże koła 520/85/46 oraz ich rozstaw - 2,25<br />

m - sprawiają, że opryskiwacz jest bardzo<br />

stabilny podczas transportu oraz zabiegów<br />

agrarnych.<br />

Szybki system rozkładania<br />

W warunkach polowych bardzo sprawnie<br />

przebiega składanie i rozkładanie belki roboczej.<br />

Operacje te nie powinny zająć dłużej niż<br />

30 sekund. Belka robocza wyposażona została<br />

w kombinacje rozpylaczy Multi Select „2-2”<br />

z rozstawem dysz co 25 cm. W rozwiązaniu<br />

tym operator decyduje jakich dysz użyć. Można<br />

pracować dyszami z rozstawem co 25 cm.<br />

Zapewnia to uzyskanie optymalnego pokrycia<br />

powierzchni opryskiwanego łanu. Ale także<br />

przy rozstawie co 30 cm można osiągnąć ten<br />

efekt, bez niepotrzebnego znoszenia cieczy.<br />

Można też wykorzystywać rozstaw co 50 cm,<br />

z klasycznymi końcówkami dysz. Z tymi<br />

wszystkimi rozwiązaniami współgra unikatowy<br />

system prowadzenia belki polowej. Belka<br />

opryskiwacza zawieszona jest na równoległoboku,<br />

bardzo blisko osi jezdnej. Równoległobok<br />

służy do regulacji wysokość pracy belki<br />

oraz do pionowej amortyzacji (gazowej).<br />

Cała belka polowa zamontowana jest na<br />

sworzniu, w centralnym punkcie. Dzięki specjalnej<br />

blokadzie belkę można składać również<br />

na skłonach.<br />

Czujniki ultradźwiękowe zamontowane<br />

w środkowej części belki kopiują teren<br />

(łan) eliminując zagrożenie (przeszkodę)<br />

czy zmianę wysokości roślin<br />

Jak po sznurku<br />

Główną cechą nowego systemu BCPro jest<br />

całkowite rozdzielenie belki polowej i maszyny<br />

podstawowej. Czujniki ultradźwiękowe zamontowane<br />

w środkowej części belki kopiują<br />

teren (łan) eliminując zagrożenie (przeszkodę)<br />

czy zmianę wysokości roślin, współgrają<br />

poprzez zsynchronizowane ruchy siłowników<br />

pneumatycznych, sterowanych przez żyroskop<br />

umiejscowiony u góry na środku belki<br />

polowej. System uzupełniany jest przez układ<br />

zaworów, które są w stanie reagować niemal w<br />

czasie rzeczywistym.<br />

Testowany opryskiwacz wyposażony został<br />

w opcjonalną oś kierującą na zwrotnicach.<br />

Jej działanie oparte jest również na żyroskopie<br />

zamontowanym za kabiną ciągnika (koła<br />

Rozwadniacz<br />

dzięki 6 dyszom u<br />

góry zbiornika na<br />

obwodzie oraz 4 na<br />

dnie tworzy podczas<br />

rozwadniania<br />

wir, który potęguje<br />

rozpuszczanie<br />

środków ochrony<br />

W opryskiwaczu zastosowano ciekawy pomysł<br />

wykorzystania napędu hydraulicznego ciągnika do<br />

regulacji ciśnienia oprysku. Wiele funkcji opryskiwacza<br />

sterowanych jest z poziomu kabiny ciągnka<br />

opryskiwacza nadążają w śladzie za kołami<br />

tylnymi ciągnika). Dodatkowy atut, to fakt, że<br />

żyroskop pozwala na korektę kół opryskiwacza<br />

w pracy na skłonach, tak aby opryskiwacz<br />

nie tracił kontaktu ze ścieżką technologiczną.<br />

Opryskiwacz Leeb dzięki zastosowaniu nowatorskich<br />

rozwiązań, takich jak: rozwadniacz,<br />

system prowadzenia belki polowej, sterowanie<br />

rozpylaczami czy czas rozkładania i składania<br />

belki polowej, wyznacza nowe standardy jakościowe<br />

dla opryskiwaczy zaczepianych. Wiele z<br />

tych pomysłów na pewno zostanie przez producenta<br />

jeszcze udoskonalonych, np. w takich<br />

zakresach jak zasilanie opryskiwacza bezpośrednio<br />

z układu hydraulicznego ciągnika.<br />

Zbigniew Witamborski<br />

Łukasz Stoma (Horsch)


Temat<br />

Przegląd opryskiwaczy<br />

KFMR KRUKOWIAK oferuje<br />

Herkulesa z prześwitem<br />

do 1,8 m lub 1,2 metra<br />

Przegląd opryskiwaczy<br />

ZAWIESZANE<br />

KRUKOWIAK seria Heros<br />

Seria opryskiwaczy rolniczych zawieszanych<br />

Heros obejmuje opryskiwacze<br />

o pojemnościach od 400 do 1600 litrów.<br />

Jest to seria opryskiwaczy przeznaczona<br />

dla profesjonalnego rolnictwa o wysokiej<br />

intensywności zabiegów. Cechą charakterystyczną<br />

tej serii są polietylenowe zbiorniki<br />

typu 3 w 1 (w jednej bryle zawierają<br />

się trzy zbiorniki – na ciecz roboczą, na<br />

wodę do płukania instalacji, na wodę do<br />

mycia rąk). Wszystkie opryskiwacze tej<br />

serii wyposażone są w mechaniczną stabilizację<br />

belki (w belkach hydraulicznych<br />

stabilizacja jest wymuszona hydraulicznie)<br />

oraz zawór cieczowy z kompensacją<br />

ciśnienia.<br />

Seria Heros może być wyposażona w<br />

różne typy belek polowych. Belki typu H (12,<br />

13,5, 15, 16 i 18 m) są rozkładane ręcznie,<br />

wyposażone w mechaniczną stabilizację z<br />

możliwością zastosowania stabilizacji hydraulicznej,<br />

dla szerokości od 15 m podnoszone<br />

hydraulicznie (dla mniejszych szerokości<br />

za dopłatą).<br />

Belki typu PHX (12, 15, 16 i 18 m) posiadają<br />

sterowane hydraulicznie, składane niezależnie<br />

(asymetrycznie) w kształt litery X;<br />

wszystkie funkcje belki są sterowane hydraulicznie<br />

(składanie, rozkładanie, podnoszenie,<br />

stabilizacja oraz blokada stabilizacji).<br />

Belki typu PHA (15 m) mają sterowanie<br />

elektrohydraulicznie, składane niezależnie<br />

sekwencyjnie (asymetrycznie) poziomo za<br />

opryskiwaczem. Wszystkie funkcje belki są<br />

sterowane elektrohydraulicznie (składanie,<br />

rozkładanie, podnoszenie, stabilizacja oraz<br />

blokada stabilizacji) z dedykowanego panelu<br />

sterowniczego; rozkładanie niezależne jest<br />

możliwe przy zachowaniu kolejności składania<br />

ramion.<br />

Seria opryskiwaczy rolniczych zawieszanych<br />

Heros obejmuje opryskiwacze<br />

o pojemnościach od 400 do 1600 litrów<br />

Belki typu PHH (15, 16 i 18 m) są sterowane<br />

elektrohydraulicznie, składane<br />

niezależnie (asymetrycznie) pionowo za<br />

opryskiwaczem. Wszystkie funkcje belki są<br />

sterowane elektrohydraulicznie (składanie,<br />

rozkładanie, podnoszenie, stabilizacja oraz<br />

blokada stabilizacji) z dedykowanego panelu<br />

sterowniczego.<br />

Natomiast belki typu PHB (15, 16, 18,<br />

20 i 21 m) także są sterowane elektrohydraulicznie,<br />

składane niezależnie (asymetrycznie)<br />

wzdłuż osi ciągnika; wszystkie funkcje<br />

belki są sterowane hydraulicznie (składanie,<br />

10


ozkładanie, podnoszenie, stabilizacja oraz<br />

blokada stabilizacji) z dedykowanego panelu<br />

sterowniczego.<br />

Belki typu PHR (18 i 20 m) z rękawem<br />

powietrznym są także sterowane elektrohydraulicznie,<br />

składane niezależnie (asymetrycznie)<br />

wzdłuż osi ciągnika; wszystkie<br />

funkcje belki są sterowane hydraulicznie<br />

(składanie, rozkładanie, podnoszenie, stabilizacja<br />

oraz blokada stabilizacji) z dedykowanego<br />

panelu sterowniczego.<br />

Bury – Perkoz<br />

Do budowy tych opryskiwaczy użyto podzespołów<br />

najwyższej jakości pochodzących<br />

z Włoch i USA, dzięki czemu powstał opryskiwacz<br />

spełniający wysokie wymagania nowoczesnego<br />

rolnictwa. Konstrukcja opryskiwaczy<br />

PERKOZ jest trwała, niezawodna w<br />

działaniu oraz prosta w obsłudze.<br />

Opryskiwacze Perkoz posiadają trwały i<br />

estetyczny zbiornik polietylenowy, z dużym,<br />

wygodnym wlewem oraz zbiornik do mycia<br />

rąk. Do opryskiwaczy tych proponowane są<br />

pompy ZETA produkcji włoskiej o wydajności:<br />

70 l/min, 85 l/min, 100 l/min, 120 l/min,<br />

140 l/min oraz 170 l/min. Opryskiwacze te<br />

wyposażamy w zawory sterujące: stałociśnieniowe<br />

proporcjonalne, elektryczne lub<br />

komputerowe.<br />

CIĄGNIONE<br />

Opryskiwacz Notos to zupełnie nowa<br />

koncepcja zwalczania szkodników<br />

NOTOS – Nowy sposób<br />

na omacnicę i nie tylko<br />

Zaprezentowany po raz pierwszy w Kielcach<br />

na targach AGROTECH opryskiwacz do<br />

oprysków dalekosiężnych Notos spotkał się<br />

z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony<br />

rolników uprawiających kukurydzę. Właśnie<br />

takiego rozwiązania poszukiwali – taniego<br />

urządzenia do zwalczania omacnicy.<br />

Notos to zupełnie nowa koncepcja zwalczania<br />

szkodników. Problemem w wykonywaniu<br />

zabiegów w kukurydzy jest jej wysokość,<br />

która wymaga zastosowania opryskiwaczy<br />

samobieżnych o zwiększonym prześwicie.<br />

Nie każdy rolnik może sobie pozwolić na zakup<br />

opryskiwacza samobieżnego, korzystanie<br />

z usług także bywa problematyczne. Przy<br />

zwalczaniu omacnicy liczy się każda chwila, a<br />

trudno umówić usługę odpowiednio wcześnie<br />

i na właściwy czas.<br />

Opryskiwacz Notos umożliwia wykonywanie<br />

zabiegów bez wjeżdżania w łan kukurydzy,<br />

można go używać ze zwykłym ciągnikiem<br />

rolniczym, nie wymaga więc wielkich<br />

inwestycji. Ciecz robocza wyrzucana jest<br />

przy użyciu niezwykle silnego strumienia<br />

powietrza na odległość nawet 47 metrów.<br />

Podobne konstrukcje wykorzystywane były<br />

do zwalczania szkodników w szkółkach, ale<br />

miały jedną wadę – oprysk wyrzucany był na<br />

odległość, a blisko toru jazdy maszyny ciecz<br />

nie była aplikowana. Notos działa inaczej,<br />

specjalnie wyprofilowane otwory umożliwiają<br />

względnie równomierny rozkład cieczy<br />

na całej szerokości roboczej, także w pobliżu<br />

toru jazdy maszyny.<br />

Notos to propozycja nie tylko dla uprawiających<br />

kukurydzę, świetnie sprawdzi się<br />

do zwalczania szkodników w każdej wysokiej<br />

uprawie, także w szkółkach, plantacjach<br />

wikliny, w parkach i na nieużytkach.<br />

Oto podstawowe parametry pracy przystawki<br />

typu Notos, która może być zamontowana<br />

na prawie dowolnym opryskiwaczu z<br />

naszej oferty:<br />

Dane techniczne turbiny<br />

- dwa biegi przekładni<br />

- podwójny wentylator<br />

- średnica wentylatora 500 mm<br />

- możliwość regulacji wysokości przystawki<br />

w zakresie 2,7 – 3,2 m<br />

- wydajność przystawki 15,3 – 17,3 m 3 /h<br />

- prędkość wylotowa strumienia powietrza<br />

68-77 km/h<br />

- zapotrzebowanie mocy dla przystawki<br />

61 KM<br />

- zasięg poziomu oprysku 42-47 m<br />

- regulacja obrotu wylotu przystawki<br />

– 360 stopni.<br />

ZUPAN DTMAXI<br />

ZUPAN DTmaxi wyposażony został m. in. w<br />

nastawne deflektory powodujące zawirowania<br />

wydmuchiwanego powietrza i wzmożony<br />

ruch liści dzięki czemu są one lepiej pokrywane<br />

cieczą roboczą. Dodatkowo możemy<br />

zmniejszyć przepustowość lub całkowicie<br />

zamknąć jedną stronę kolumny bez wpływu<br />

na wydatek powietrza z drugiej strony, a przy<br />

nawrocie jednym przyciskiem zmienić symetrycznie<br />

szerokość otwarcia deflektorów, co<br />

ZUPAN DTmaxi wyposażony został m. in.<br />

w nastawne deflektory powodujące zawirowania<br />

wydmuchiwanego powietrza<br />

11


Temat<br />

Przegląd Przegląd opryskiwaczy<br />

Opryskiwacze rolnicze przyczepiane serii<br />

Goliat Plus są przeznaczone dla dużych<br />

profesjonalnych gospodarstw rolnych<br />

pozwala na niwelowanie problemu wiatru.<br />

Model DTmaxi ma rekordową ocenę JKI 95<br />

proc.<br />

Należy więc zauważyć, że przy pracy DTmaxi<br />

osoba stojąca w drugim rzędzie będzie<br />

sucha. Zamontowany system dysz może być<br />

podzielony nawet na 8 sekcji sterowanych<br />

elektrozaworami oraz opcjonalnie wyposażonych<br />

w bezkontaktową skuteczną elektrostatykę,<br />

dzięki czemu cząsteczki cieczy<br />

roboczej na wyjściu z rozpylacza otrzymują<br />

ładunek elektryczny, co sprawia, że są one<br />

przyciągane przez rośliny. Napięcie zasilania<br />

pochodzi z instalacji ciągnika i wynosi<br />

12 V, a na wyjściu 12 kV, pobór mocy przy<br />

pełnym obciążeniu to około 20 W. Opryskiwacz<br />

jest zalecany do pracy z prędkością<br />

10-12 km/h i ciśnieniem roboczym 10-12<br />

bar oraz 360 na WOM. Standardowo opryskiwacz<br />

jest bardzo bogato wyposażony i<br />

posiada trzy zbiorniki (główny, do mycia<br />

rąk oraz trzeci zbiornik na wodę do mycia<br />

zbiornika głównego), a zbiornik główny ma<br />

zamontowany mechanizm wewnętrznego<br />

czyszczenia, 2 mieszadła hydrauliczne oraz<br />

mieszalnik proszku, dyszel skrętny, szerokie<br />

ogumienie, pompę APS 145 COMET o wydajności<br />

104 lub 142 l/min oraz filtr wysokociśnieniowy.<br />

GOLIAT PLUS<br />

Opryskiwacze rolnicze przyczepiane serii<br />

Goliat Plus są przeznaczone dla dużych<br />

profesjonalnych gospodarstw rolnych. Seria<br />

Goliat Plus obejmuje grupę opryskiwaczy o<br />

pojemnościach od 2500 do 6000 litrów, które<br />

na życzenie mogą być wyposażone w belki<br />

sterowane hydraulicznie o szerokości od 18<br />

do 36 m.<br />

Opryskiwacze Goliat Plus o pojemnościach<br />

2500, 3000 i 5200 litrów zostały wyróżnione<br />

Znakiem Bezpieczeństwa KRUS za<br />

oferowany przez nie poziom bezpieczeństwa<br />

w użytkowaniu.<br />

Dane techniczne serii Goliat Plus:<br />

- dostępne pojemności: 2500, 3000, 3600,<br />

4200, 5200, 6000 litrów<br />

- typy stosowanych belek: belki sterowane<br />

hydraulicznie PHN i PHB (stalowe) oraz<br />

ALU (aluminiowe) z wymuszoną stabilizacją<br />

- zakres podnoszenia belki 0,5 – 2,5 m<br />

- sterowanie układem cieczowym elektryczne<br />

- sterowanie układem hydraulicznym<br />

elektryczne<br />

- zbiornik główny i zbiorniki na czystą<br />

wodę do mycia rąk i płukania układu cieczowego<br />

wykonane z polietylenu, zbiornik<br />

główny o obniżonym środku ciężkości<br />

- płuczka wirowa zbiornika głównego<br />

- amortyzacja pionowa i pozioma belki<br />

- zaczep prosty sztywny dolny lub górny<br />

(w opcji skrętny sterowany hydraulicznie)<br />

- oświetlenie drogowe LED<br />

- rozwadniacz boczny POLMAC<br />

- pięciopozycyjne głowice rozpylaczy wyposażone<br />

w dwa rozpylacze szczelinowe i<br />

jeden eżektorowy, wszystkie z wkładem<br />

ceramicznym<br />

- malowanie konstrukcji proszkowe<br />

- trzy stopnie filtrowania cieczy roboczej<br />

- błotniki<br />

- hamulce pneumatyczne z regulowaną<br />

siłą hamowania<br />

- w standardzie kliny podporowe pod koła<br />

Dostępne wyposażenie dodatkowe: sterowanie<br />

komputerowe BRAVO 300S i BRA-<br />

VO 400S (wspomaganie sygnałem GPS),<br />

możliwość wyłączania pojedynczych głowic<br />

w oparciu o sygnał GPS (system SeleTRON),<br />

pneumatyczna amortyzacja osi, system automatycznej<br />

korekty skrętu TRAILMATIC,<br />

system automatycznego prowadzenia belki<br />

12


DEVERIX, myjka zewnętrzna opryskiwacza,<br />

oświetlenie nocne robocze, filtry sekcyjne,<br />

różne rodzaje rozpylaczy.<br />

PELIKAN MAX<br />

Seria opryskiwaczy polowych PELIKAN<br />

MAX przeznaczona jest dla gospodarstw<br />

wielkoobszarowych. Opryskiwacze te charakteryzują<br />

się dużą wytrzymałością i solidnością.<br />

W tej serii zastosowano rozwiązania<br />

precyzyjnej ochrony roślin, które powstały<br />

we współpracy z renomowanymi kontrahentami,<br />

mającymi duże doświadczenie w budowie<br />

maszyn dla gospodarstw towarowych.<br />

Poprzez użycie systemów GPS, komputerów<br />

dozujących (z wielu oferowanych) lub sonarowych<br />

czujników samopoziomowania<br />

uzyskujemy duże oszczędności oraz zwiększamy<br />

w dużym stopniu wydajność naszych<br />

maszyn.<br />

Dane techniczne Pelikan Max:<br />

Dostępne pojemności: 3000, 3600, 4200,<br />

5200, 6000 litrów,<br />

Szerokość belki: 18 m, 20-21 m, 24 m, 27-<br />

28 m, 36 m,<br />

Pompa (w zależności od modelu): 140-20<br />

bar, 170-, 200-20 bar,<br />

Koła (w zależności od modelu): 13,6x38,<br />

11,2x42, 16,9x38, 16,9x46, 20,8x48,<br />

20,8x42,<br />

Zawór sterujący: elektryczny, komputer<br />

(Bravo180S, Muller Spraydos, Bravo<br />

400).<br />

Sterowanie opryskiwaczami<br />

ATLANTIQUE jest łatwe i precyzyjne<br />

KHUN – ATLANTIQUE<br />

I GRAND LARGE<br />

Opryskiwacze ATLANTIQUE i GRAND<br />

LARGE znane są z wydajnej pracy oraz uniwersalności<br />

zastosowania, co umożliwia przede<br />

wszystkim redukcję kosztów związanych z<br />

zabiegami polowymi.<br />

W obu modelach solidna rama jest wykonana<br />

ze stali E 36 kształtowanej na zimno.<br />

Zapewnia maszynie wyjątkową wytrzymałość.<br />

Stanowi ona bazę, do której przymocowane są<br />

zbiorniki (główny i na wodę do płukania). Maszyna<br />

jest bardzo stabilna i kompaktowa (odległość<br />

osi do ucha zaczepu wynosi 4,10 m).<br />

Równoległoboczny system zawieszenia<br />

belki polowej z akumulatorem azotowym zapewnia<br />

elastyczność ruchów pionowych belki<br />

zarówno podczas pracy na polu, jak i jazdy po<br />

drodze. Na długą żywotność i trwałość konstrukcji<br />

wpływa również nakładana proszkowo<br />

i utwardzana powłoka lakiernicza.<br />

Ciekawe jest zawieszenie osi. Sprężynowa<br />

amortyzacja osi chroni ramę opryskiwacza przed<br />

wstrząsami podczas jazdy po polu lub drodze.<br />

Seria opryskiwaczy polowych<br />

PELIKAN MAX przeznaczona jest dla<br />

gospodarstw wielkoobszarowych<br />

Hamulce hydrauliczne standardowo<br />

montowane w opryskiwaczach GRAND<br />

LARGE zapewniają operatorowi bezpieczeństwo<br />

pracy oraz ograniczają obciążenie<br />

ciągnika podczas długiej jazdy po drodze.<br />

Posiadają certyfikat drogowy do 7100 kg.<br />

Dostępne także jako opcja dla modelu AT-<br />

LANTIQUE. W zależności od preferencji<br />

użytkownika oraz przepisów drogowych w<br />

danym kraju, opryskiwacz może być wyposażony<br />

w hamulce pneumatyczne.<br />

Automatycznie kierowana skrętna oś OC<br />

200 (opcja) podąża po śladach ciągnika przy<br />

każdej prędkości jazdy i pozwala ograniczyć<br />

uszkodzenia plonów podczas manewrów na<br />

uwrociach. To łatwe w obsłudze rozwiązanie<br />

ułatwia pracę operatora i zapewnia maszynie<br />

wyjątkową zwrotność.<br />

Maszyny wyposażone w automatycznie<br />

kierowaną oś skrętną mają specjalną ramę z<br />

wąskim równoległobokiem, zwiększającym<br />

promień skrętu.<br />

Złożona noga podporowa nie niszczy<br />

opryskiwanych roślin. Jest wygodna w obsłudze<br />

i praktycznie nie wymaga konserwacji.<br />

Regulowany dyszel umożliwia ustawienie<br />

ramy w poziomie, niezależnie od wysokości<br />

zaczepu ciągnika.<br />

Sterowanie funkcjami roboczymi opryskiwacza<br />

odbywa się za pomocą zespołu<br />

wielopozycyjnych zaworów, znajdujących się<br />

obok rozwadniacza. Rozwiązanie to redukuje<br />

objętość martwą do absolutnego minimum.<br />

Dostęp do zaworów i ich obsługa są<br />

bardzo wygodne. Zawory są zabezpieczone<br />

osłoną przed uderzeniami grudek ziemi.<br />

Sterowanie opryskiwaczami ATLAN-<br />

TIQUE i GRAND LARGE jest łatwe i precyzyjne.<br />

Kompaktowe sterowniki z dużymi<br />

wyświetlaczami oparte są na technologii<br />

CAN BUS. Sterownik zapewnia komfortową<br />

obsługę, funkcję sekwencyjnego wyłączania<br />

sekcji, pracuje z wysoką precyzją.<br />

13


Temat Przegląd opryskiwaczy<br />

W modelach ATLANTIQUE i GRAND<br />

LARGE producent oferuje belki o szerokości<br />

do 30 m. Zbiornik jest formowany wtryskowo<br />

(pojemności: 2400, 2800 lub 3200<br />

litrów o gładkich ściankach). Każdy posiada<br />

wskaźnik pływakowy z możliwością odczytu<br />

pośredniego, funkcję automatycznego<br />

opróżniania zbiornika, zbiornik do płukania<br />

o pojemności 300 l, zbiornik na wodę do<br />

mycia rąk o pojemności 16 l, zespół wielofunkcyjnych<br />

zaworów, szerokokątny wałek<br />

WOM, ciśnieniomierz z rozszerzoną skalą,<br />

składaną nogę podporową, hamulec parkingowy,<br />

regulowany dyszel, sztywną platformę<br />

dla operatora, i wiele innych…<br />

Opryskiwacze ATLANTIQUE i GRAND LARGE znane<br />

są z wydajnej pracy oraz uniwersalności zastosowania,<br />

co umożliwia przede wszystkim redukcję<br />

kosztów związanych z zabiegami polowymi<br />

Dane użytkowe<br />

Pojemność zbiornika (l): Atlantique<br />

– 2400, 2800, 3200, Grand Large – 2550,<br />

2940, 3440,<br />

Szerokość belki polowej: 18 – 30 metrów,<br />

Pompy: tłokowo-membranowa PM 265<br />

(265 l/min), wirowa PC 700,<br />

Regulacja wydatku: DPME (DPS) lub<br />

DPAE (REB3),<br />

Odległość od osi do ucha zaczepu: 4,1 m,<br />

Regulowany rozstaw kół: Atlantique<br />

– 1,50 do 2,25 m (w zależności od typu<br />

kół), Grand Large od 1,60 do 2,25 m (w<br />

zależności od typu kół),<br />

Całkowita szerokość: 2,55 m,<br />

Masa pustej maszyny (kg): Atlantique -<br />

1800-2050, Grand Large – 2000 – 2250,<br />

Standardowe koła z oponami: Atlantique<br />

- 9.5x48, Grand Large: 12,4 x 46.<br />

Opryskiwacz<br />

Land Cruiser<br />

pracuje z prędkością<br />

standardową<br />

25 km/h<br />

Dammann Land-Cruiser<br />

Opryskiwacz Land Cruiser pracuje z prędkością<br />

standardową 25 km/h, posiada beczki o<br />

pojemności od 3000 do 4000 litrów, szerokości<br />

robocze zawierają się od 15 do 28 metrów. Charakteryzuje<br />

się łatwym podejściem do zaczepu,<br />

dodatkowa korzyść to powiększona pojemność<br />

beczek. Poprzez rozdzielenie masy na trzech<br />

osiach uzyskuje się lepszą ochronę gleby. Optymalny<br />

rozkład masy pojazdu wymagany jest<br />

dla zachowania siły pociągowej ciągnika, poprzez<br />

dociążenie traktora beczką można wykorzystywać<br />

do pracy ciągniki mniejszej mocy.<br />

Samojezdne<br />

Herkules z większym zasięgiem<br />

KFMR KRUKOWIAK oferuje Herkulesa z<br />

prześwitem do 1,8 m lub 1,2 metra. Dotychczas<br />

w ofercie KRUKOWIAKA znajdował się<br />

Herkules o prześwicie w zakresie 1,5–1,8 m,<br />

pojemności roboczej 3000 i 4000 litrów, szerokości<br />

belek do 28 m, napędzany silnikiem<br />

IVECO o mocy 175 KM, z którego napędzane<br />

hydraulicznie były wszystkie cztery koła<br />

opryskiwacza.<br />

Herkulesy dysponują napędem na 4 koła<br />

oraz możliwością zastosowania belek nawet<br />

do 36 m szerokości roboczej. Herkulesy<br />

posiadają możliwość skrętu obu osi, dzięki<br />

czemu mogą poruszać się po łuku oraz tzw.<br />

psim chodem. W wyższym Herkulesie rozstaw<br />

kół regulowany jest mechanicznie na<br />

postoju w zakresie 2,25 – 3,0 m, w niższej<br />

wersji rozstaw można regulować hydraulicznie<br />

w trakcie jazdy w zakresie 1,8 – 2,25<br />

m, co znacznie ułatwia dostosowanie się do<br />

ścieżek technologicznych i poruszanie się po<br />

drogach publicznych. Niższą wersję można<br />

ponadto wyposażyć w zbiornik o pojemności<br />

nawet 5000 litrów.<br />

Choć wizualnie obie wersje różnią się<br />

dość znacznie (m. in. mniejsza wersja posiada<br />

silnik przed kabiną, wyższa za kabiną) to<br />

pozostała specyfikacja pozostaje bez zmian.<br />

Obie wersje wyposażone są w komfortowe<br />

kabiny z klimatyzacją, radiem CD i filtrem<br />

węglowym, komputer sterujący układem cieczowym<br />

BRAVO 300S, system zapobiegający<br />

poślizgowi kół, amortyzowane podwozie,<br />

rozwadniacz boczny, amortyzację belki, joystic<br />

do sterowania funkcjami belki.<br />

Obie wersje mogą być wyposażone we<br />

wszystkie belki oferowane dla serii Goliat<br />

Plus, czyli belki stalowe sterowane niezależnie<br />

PHB, belki aluminiowe ALU oraz belki z<br />

rękawem powietrznym PHR.<br />

14


Wprowadzenie niższego modelu jest<br />

odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.<br />

Nie każdy bowiem potrzebuje maszyny o<br />

bardzo wysokim prześwicie, wielu rolników<br />

i firmy usługowe poszukują maszyn uniwersalnych,<br />

które łatwo można dostosować do<br />

swoich potrzeb, stąd wprowadzona hydrauliczna<br />

regulacja rozstawu kół czy druga oś<br />

skrętna.<br />

Kolejną nowością KFMR jest belka<br />

aluminiowa o szerokości 36 m, składana w<br />

bardziej kompaktowy sposób. Dotychczas<br />

ramiona oferowanej belki ALU o szerokości<br />

36 m składane były tylko na pół, przez co<br />

znacznie zwiększały się gabaryty maszyny.<br />

W nowej wersji każde z ramion składa się<br />

na trzy części, dzięki czemu gabaryty opryskiwaczy<br />

wyposażonych w tę belkę znacznie<br />

się zmniejszą. Ponadto podział każdego z<br />

ramion na trzy części znacznie ułatwi manewrowanie<br />

na polu w przypadku, gdy trzeba<br />

omijać słupy.<br />

AMAZONE PANTERA 4502-H<br />

Produkowany przez zakłady Amazone,<br />

samojezdny opryskiwacz polowy Pantera<br />

4502 z prześwitem wynoszącym 1,2 m jest<br />

znakomicie wyposażony do większości prac<br />

w ochronie roślin. Przy zabiegach w wysokich<br />

łanach kukurydzy lub słonecznika konieczny<br />

jest jednak jeszcze większy prześwit,<br />

zapobiegający uszkodzeniu roślin. Do tego<br />

rodzaju zadań Amazone oferuje teraz, jako<br />

wyposażenie specjalne, hydrauliczną zmianę<br />

wysokości podwozia. Wszystkie maszyny<br />

z takim wyposażeniem mają oznaczenie<br />

Pantera 4502-H.<br />

Przyciskiem w komputerze pokładowym<br />

operator może podnieść maszynę,<br />

uzyskując prześwit aż do 1,7 m. Gdy maszyna<br />

znajduje się w pozycji podniesionej, to<br />

rozstaw osi można zmieniać w zakresie od<br />

2,1 do 2,6 m. Dzięki temu Pantera 4502-H<br />

mimo wysoko położonego punktu ciężkości<br />

zachowuje bardzo dużą stabilność i znakomicie<br />

nadaje się do pracy w wielu kulturach<br />

oraz przy różnym rozstawie rzędów.<br />

Wyjątkowość rozwiązania Amazone<br />

polega przede wszystkim na szerokim spektrum<br />

rozstawu osi. Przy normalnej pracy,<br />

gdzie wymagany prześwit maszyny to jedynie<br />

1,25 m, rozstaw osi obejmuje zakres<br />

między 1,8 a 2,4 m. To wyjątkowa zaleta<br />

zwłaszcza w firmach usługowych wykonujących<br />

zabiegi ochrony roślin u różnych<br />

DAMMANN-trac<br />

DT 2500 H S4<br />

może być wyposażony<br />

w beczki<br />

o pojemności<br />

4000, 5000 i<br />

6000 litrów<br />

klientów w różnych kulturach, gdyż mogą<br />

z mniejszym rozstawem osi pracować także<br />

w regionach o niewielkich polach. Pantera<br />

4502-H ogromnie poszerza spektrum prac<br />

i jest wyraźnie dłużej wykorzystywana w<br />

ciągu roku.<br />

Na terenach pagórkowatych i w długie<br />

dni pracy od operatora wymagana jest najwyższa<br />

koncentracja, niezbędna do precyzyjnego<br />

prowadzenia podniesionej maszyny<br />

między rzędami roślin. Aby rozwiązać ten<br />

problem, Amazone w kooperacji z firmą<br />

Reichhardt oferuje wyposażenie w układ<br />

kopiowania rzędów. System pracuje z wykorzystaniem<br />

pałąka kopiującego, który<br />

kierowca może opuścić pod maszynę. Pałąk<br />

wyczuwa rzędy kukurydzy i przez system<br />

automatycznego kierowania prowadzi maszynę<br />

wzdłuż nich tak, że koła toczą się pośrodku,<br />

między rzędami. Wysoka dokładność<br />

systemu eliminuje uszkodzenia roślin i<br />

odciąża operatora, który podczas oprysków<br />

może skoncentrować się na innych zadaniach.<br />

DAMMANN-TRAC DT 2500 H S4<br />

Samojezdny, uniwersalny dzięki swoim 245<br />

KM, wszechstronnie wykorzystywany, a zarazem<br />

mobilny. Dopasowany do współpracy<br />

ze zbiornikami do 6000.<br />

DAMMANN-trac DT 2500 H S4 może<br />

być wyposażony w beczki o pojemności<br />

4000, 5000 i 6000 litrów. Maszyna jest niezwykle<br />

zwrotna dzięki wszystkim kołom<br />

skrętnym. Za sprawą „zmiennej” szerokości<br />

toru i prześwitu może być dostosowana do<br />

wysokości uprawy.<br />

Do napędu i zapewnienia mocy wykorzystano<br />

potężny 6R1000 silnik MTU (Mercedes<br />

Benz OM 936), spełniający normy<br />

emisji, EURO IV i EPA Tier 4.<br />

Silnik napędza poprzez przekładnię<br />

dwie elektronicznie regulowane pompy<br />

hydrauliczne, które zasilają silniki w piastach<br />

wszystkich kół napędowych. Układ<br />

sterowania hydraulicznego zapewnia, że<br />

wszystkie koła napędzane są jednakowo, co<br />

zapobiega uślizgiwaniu się poszczególnych<br />

kół. Poprzez tempomat odbywa się automatyczne<br />

sterowanie prędkością w taki sposób,<br />

że zapewnia stały napęd podczas dozowania<br />

niezależnie od ukształtowania terenu.<br />

Dane użytkowe<br />

Moc: 245 KM,<br />

Osie skrętne: Przednia oś (opcjonalnie<br />

obie osie),<br />

Wymiary: długość 7850 mm, szerokość<br />

2550 mm, wysokość 3700 mm,<br />

Dopuszczalna masa całkowita: 18 t,<br />

Rozstaw kół: 1850 - 2250 mm,<br />

Układ hydrauliczny: pompa o zmiennym<br />

wydatku 200 l/min z blokiem sterującym<br />

LS 2 podwójne zawory + 2 pojedyncze<br />

zawory, urządzenie sterujące, z 6 przyłączami<br />

otwartym obiegiem dla silnika hydraulicznego<br />

55 l/min (regulowany),<br />

Pojemności zbiorników: 4000, 5000,<br />

6000 litrów,<br />

Szerokość robocza: od 24 do 42 metrów.<br />

(opr ama)<br />

15


Rynek<br />

Przyczepy i ciągniki<br />

Wiosna przyniosła ożywienie<br />

w przyczepach, ale ciągniki…<br />

Sprzedawcy przyczep<br />

kwiecień mogą<br />

uznać za więcej niż<br />

dobry. Dystrybutorzy<br />

ciągników nie mają<br />

już tylu powodów do<br />

zadowolenia, choć<br />

niektórzy jak John Deere<br />

czy Massey Ferguson<br />

mogą mówić o sporym<br />

wzroście. Reszta<br />

marek raczej nie ma<br />

powodów do radości.<br />

Stabilizacja<br />

w ciągnikach<br />

Kwiecień przyniósł stabilizację sprzedaży na<br />

poziomie osiągniętym w marcu. Zarejestrowano<br />

1316 nowych ciągników rolniczych,<br />

czyli o jedną sztukę więcej niż w marcu. W<br />

porównaniu z kwietniem 2014 roku sprzedaż<br />

spadła jednak o 12 proc. – informuje agencja<br />

Martin & Jacob, monitorująca rynek rolniczy.<br />

Od początku roku z punktów dilerskich<br />

wyjechały 4054 nowe traktory, a więc blisko<br />

o 17 proc. mniej niż w analogicznym okresie<br />

2014 roku. Pomimo że po bardzo słabym<br />

początku roku rynek nieco odbił i w sezonie<br />

zakupowym sprzedaż zaczyna się stabilizować<br />

na poziomie 1300 rejestracji, to sytuacja<br />

na nim wciąż nie jest najlepsza. – Na rynku<br />

ciągników nie nastąpiły w ostatnim czasie<br />

żadne drastyczne zmiany. Rolnicy wstrzymują<br />

zakup nowych maszyn do czasu rozpoczęcia<br />

wypłat z zaległego PROW. Dopóki pieniądze<br />

nie pojawią się na rynku, nie ma co oczekiwać<br />

ożywienia sprzedaży. W tej sytuacji tradycyjnie<br />

zyskuje rynek traktorów używanych, który<br />

w porównaniu z analogicznym okresem roku<br />

2014 urósł o 3 proc. – mówi Mariusz Chrobot<br />

z firmy Martin & Jacob.<br />

Lider w zielonej koszulce<br />

Liderem sprzedaży w kwietniu został John<br />

Deere. Zarejestrowano 230 ciągników spod<br />

znaku jelenia, a więc o 5 proc. więcej niż w<br />

marcu i 31 proc. więcej niż przed dwunastoma<br />

miesiącami. Na drugą lokatę spadł New<br />

Holland (ubiegłoroczny lider), który w analizowanym<br />

okresie wprowadził na rynek 198<br />

sztuk. Taki wynik oznacza dla producenta<br />

niebiesko-białych ciągników, w porównaniu<br />

z kwietniem 2014 roku, spadek sprzedaży<br />

o 26 proc. Podium zamyka Zetor. Produkty<br />

16


SPRZEDAŻ NOWYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W KWIETNIU<br />

<strong>2015</strong> (MIERZONA LICZBĄ REJESTRACJI)<br />

Źródło: AgriTrac 2005-<strong>2015</strong><br />

czeskiego producenta znalazły w tym miesiącu<br />

150 nabywców, czyli o 5 proc. więcej<br />

niż przed miesiącem i o 17 proc. mniej niż<br />

w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tuż<br />

za podium z wynikiem 126 zarejestrowanych<br />

traktorów ulokowała się Kubota. Japoński<br />

producent sprzedał o trzy sztuki mniej niż w<br />

kwietniu 2014 roku.<br />

SPRZEDAŻ NOWYCH CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH<br />

OD STYCZNIA DO KWIETNIA <strong>2015</strong> (MIERZONA LICZBĄ REJESTRACJI)<br />

Pomarańczowy sadownik<br />

znów na czele<br />

Po kilkumiesięcznej przerwie na pozycję lidera<br />

powrócił model Kubota L5040. W kwietniu<br />

zarejestrowano 38 takich traktorów, a więc o<br />

jedną sztukę mniej niż przed rokiem, kiedy<br />

L5040 także zajmował najwyższą lokatę. Tuż<br />

za liderem uplasował się najpopularniejszy z<br />

Zetorów – Major 80, który w analizowanym<br />

miesiącu znalazł 36 nabywców, czyli o dwóch<br />

mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego<br />

roku. Na najniższym stopniu podium ulokował<br />

się inny z modeli czeskiego producenta<br />

– Zetor Proxima 90. Zarejestrowano 28 sztuk<br />

tego konkretnego ciągnika, a więc dokładnie<br />

tyle samo co przed rokiem.<br />

Blisko lidera<br />

Tradycyjnie najlepszą sprzedaż odnotowano<br />

w województwie mazowieckim, choć tym<br />

razem różnica między liderem i wiceliderem<br />

jest niewielka. W kwietniu na Mazowszu<br />

zarejestrowano 225 nowych ciągników rolniczych,<br />

czyli o 42 proc. mniej niż przed rokiem.<br />

W tym samym okresie Wielkopolanie<br />

nabyli 224 nowe traktory, a więc o 37 proc.<br />

więcej niż w kwietniu 2014 roku i o 18 proc.<br />

więcej niż w ubiegłym miesiącu. Podobnie<br />

jak przed rokiem podium wśród regionów<br />

zamyka Lubelszczyzna. Tym razem Lubelacy<br />

zakupili 151 sztuk, czyli o dwie mniej niż<br />

przed dwunastoma miesiącami.<br />

Dobre nastroje<br />

u naczepowców<br />

Źródło: AgriTrac 2005-<strong>2015</strong><br />

*Każdorazowo gdy w materiale jest mowa o sprzedaży ciągników czy przyczep<br />

rolniczych, należy ją rozumieć jako sprzedaż mierzoną liczbą rejestracji.<br />

W kwietniu zarejestrowano 654 nowe przyczepy<br />

rolnicze, czyli o 32 proc. więcej niż w<br />

marcu. O tyle samo procent wzrosła sprzedaż<br />

w porównaniu z analogicznym miesiącem<br />

roku 2014. Od początku roku zarejestrowano<br />

już 1833 nowe przyczepy – informuje<br />

agencja Martin & Jacob, monitorująca rynek<br />

rolniczy.<br />

Dodatni trend na rynku przyczep rolniczych<br />

zdaje się nie mieć końca. Z miesiąca<br />

na miesiąc sprzedaż rośnie, a łączny wynik<br />

na koniec kwietnia br. to już 1833 rejestracje,<br />

czyli o 18 proc. więcej niż w analogicznym<br />

okresie roku ubiegłego. Dobrą kondycję rynku<br />

odczuwają niemal wszyscy producenci.<br />

–W obecnej sytuacji doskonała kondycja rynku<br />

przyczep jest więcej niż zaskakująca. Po-<br />

17


Rynek<br />

Przyczepy i ciągniki<br />

SPRZEDAŻ NOWYCH PRZYCZEP ROLNICZYCH W KWIETNIU <strong>2015</strong><br />

(MIERZONA LICZBĄ REJESTRACJI)<br />

W kwietniu<br />

zarejestrowano<br />

654 nowe<br />

przyczepy<br />

rolnicze, czyli<br />

o 32 proc.<br />

więcej niż<br />

w marcu<br />

sprzedaż Metaltechu wzrosła tymczasem<br />

o 36 proc. Na ostatnie miejsce na podium<br />

spadł w kwietniu Metal-Fach, który zarejestrował<br />

94 przyczepy. Wynik ten oznacza dla<br />

producenta z Sokółki 42 proc. wzrost sprzedaży<br />

w porównaniu z analogicznym okresem<br />

roku ubiegłego.<br />

Źródło: AgriTrac 2005-<strong>2015</strong><br />

zostaje mieć nadzieje, że trend się utrzyma, a<br />

za sprzedażą przyczep pójdą również ciągniki<br />

– mówi Mariusz Chrobot z firmy Martin &<br />

Jacob.<br />

Pronar wciąż na topie<br />

Kolejny miesiąc z rzędu największą sprzedaż<br />

zanotował Pronar. Producent z Narwi zarejestrował<br />

w kwietniu 261 nowych przyczep,<br />

co daje prawie 22 proc. więcej niż w marcu i<br />

40 proc. więcej niż w roku ubiegłym. W porównaniu<br />

z poprzednim miesiącem spadły<br />

jednak udziały rynkowe marki, które obecnie<br />

wynoszą 42 proc. Z 95 sprzedanymi sztukami<br />

i ponad 69 proc. wzrostem sprzedaży, w<br />

porównaniu z analogicznym okresem roku<br />

2014, na miejsce drugie wskoczył w tym miesiącu<br />

Metaltech. W porównaniu z marcem<br />

SPRZEDAŻ NOWYCH PRZYCZEP ROLNICZYCH OD STYCZNIA<br />

DO KWIETNIA <strong>2015</strong> (MIERZONA LICZBĄ REJESTRACJI)<br />

Źródło: AgriTrac 2005-<strong>2015</strong><br />

Tradycyjnie 10–12 t<br />

Wciąż najpopularniejszym segmentem pozostaje<br />

przedział ładowności pomiędzy 10<br />

a 12 ton. W kwietniu sprzedano aż 246 takich<br />

przyczep, czyli 79 sztuk więcej niż przed<br />

dwunastoma miesiącami. Wzrost sprzedaży<br />

w porównaniu z kwietniem 2014 r. wynosi<br />

zatem 47 proc. W tym miesiącu na drugie<br />

miejsce wskoczyły przyczepy o ładowności<br />

8000–8999 kg, które zanotowały 35 proc.<br />

wzrost w porównaniu z analogicznym miesiącem<br />

roku poprzedniego (w kwietniu <strong>2015</strong> r.<br />

sprzedano aż 130 przyczep tej pojemności).<br />

Trzecie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych<br />

ładowności zajmuje przedział 6–7 t<br />

z 112 sztukami zarejestrowanymi w tym miesiącu.<br />

W porównaniu z rokiem poprzednim<br />

segment ten zyskał ponad 7 proc.<br />

1. miejsce: Wielkopolska<br />

W rejestracji przyczep na 1. miejscu niezmiennie<br />

pozostaje woj. wielkopolskie. W<br />

kwietniu zarejestrowano tam aż 126 sztuk, a<br />

więc o 100 proc. więcej niż w roku ubiegłym.<br />

Na miejscu drugim, tak jak w poprzednim<br />

miesiącu, znajduje się Lubelskie, tym razem<br />

z 105 sprzedanymi sztukami. Wynik ten<br />

jest o 45 proc. wyższy od ubiegłorocznego.<br />

Ostatnie miejsce na podium zajmuje wciąż<br />

woj. kujawsko-pomorskie, które w kwietniu<br />

sprzedało 48 sztuk (czyli o 3 więcej niż<br />

w marcu, a o 9 proc. więcej niż w kwietniu<br />

2014 r.).<br />

Opr. AM<br />

18


Temat STEYR<br />

STEYR 6230<br />

CVT zdobył<br />

tytuł „Maszyny<br />

Rolniczej<br />

Roku <strong>2015</strong>”<br />

Maszyna rolnicza<br />

roku – STEYR 6230<br />

STEYR 6230 CVT zdobył tytuł<br />

„Maszyny Rolniczej Roku <strong>2015</strong>” w<br />

21. edycji prestiżowego konkursu<br />

organizowanego w Polsce przez<br />

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy<br />

z oddziałem w Warszawie.<br />

Po raz pierwszy w historii zorganizowano na portalu agronews.<br />

com także internetowy konkurs, w którym rolnicy mogli<br />

głosować na swoich faworytów. Wyniki były jednoznaczne.<br />

– Fakt, że ciągnik STEYR otrzymał to prestiżowe wyróżnienie już po raz<br />

drugi świadczy o tym, że nasze produkty cieszą się uznaniem nie tylko<br />

w branży rolniczej, ale przede wszystkim wśród polskich rolników – powiedział<br />

Zbigniew Antczak, szef marketingu. – Model STEYR 6230<br />

CVT wyróżnia się wydajnym silnikiem ecotech charakteryzującym się<br />

oszczędnym zużyciem paliwa i niskim poziomem emisji, doskonałym<br />

przenoszeniem mocy na podłoże, innowacyjną przekładnią bezstopniową<br />

CVT oraz wysokim komfortem pracy operatora. Na tym jednak<br />

zalety tego ciągnika nie kończą się – wyjaśnia Antczak.<br />

Rolnicy, którym naprawdę zależy na wysokiej wydajności w codziennej<br />

pracy, doceniają możliwości techniczne oferowane przez model<br />

STEYR 6230 CVT i inne ciągniki marki STEYR, a także ich niezawodność.<br />

Niski poziom hałasu w kabinie ciągnika staje się niezwykle istotną<br />

zaletą w obliczu wielogodzinnej pracy na roli, podobnie jak funkcja sterowania<br />

jazdą ciągnika na uwrociu EASY-Tronic, inteligentny system S-<br />

tronic oraz system ABS zapewniający bezpieczeństwo na drodze. Oprócz<br />

tego, model STEYR 6230 CVT jest idealnie dopasowany do potrzeb rolnictwa<br />

precyzyjnego, co staje się coraz bardziej pożądanym atrybutem<br />

maszyn rolniczych używanych na terenach rolniczych w Polsce.<br />

W uroczystości wręczenia nagród udział wziął między innymi minister<br />

rolnictwa i rozwoju wsi – pan Marek Sawicki, który objął patronat<br />

nad wydarzeniem. Z jego rąk ciągnik STEYR 6230 CVT otrzymał wyróżnienie<br />

jako profesjonalna maszyna rolnicza o wysokich osiągach.<br />

(opr. ama)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

WYGRAJ ROZSIEWACZ AMAZONE<br />

19


Technika Blattin<br />

Taksówki Milk<br />

Car dostępne są w<br />

dwóch modelach,<br />

jako wersja ciągniona<br />

oraz Blattin<br />

Milk Car Mobile,<br />

czyli z napędem<br />

Fot. Blattin<br />

Blattin Milk Car –<br />

pójło na zawołanie<br />

Małe, zwinne i zwrotne<br />

wózeczki, taksówki<br />

mleczne Blattin Milk<br />

Car, umożliwiają<br />

łatwe i dokładne<br />

przygotowywanie<br />

oraz transportowanie<br />

mleka lub preparatu<br />

mlekozastępczego.<br />

Są niezastąpione w<br />

hodowli bydła.<br />

Odpajanie indywidualne lub w grupach<br />

możliwe jest dzięki funkcji<br />

programowania dawek, dostosowanych<br />

do wymagań oraz wieku cieląt. Łatwość<br />

obsługi taksówki Blattin Milk Car możliwa<br />

jest dzięki innowacyjnemu systemowi dozowania<br />

automatycznie odmierzanych porcji.<br />

Dzięki funkcji mieszania, również automatycznej,<br />

uruchamiającej się cyklicznie podczas<br />

odpajania, pójło jest dokładnie wymieszane<br />

i posiada odpowiednią temperaturę. A<br />

to w istotny sposób zapobiega występowaniu<br />

biegunek oraz problemów trawiennych.<br />

Taksówki Milk Car dostępne są w dwóch<br />

modelach, jako wersja ciągniona oraz Blattin<br />

Milk Car Mobile, czyli z napędem. Wersja<br />

mobilna taksówki posiada dodatkowo specjalny<br />

system myjący, za pomocą dyszy rozbryzgowej.<br />

Blattin Milk Car charakteryzuje się niewielkimi<br />

wymiarami. Bez względu na pojem-<br />

ność, szerokość taksówki wynosi zaledwie<br />

67-70 cm. Urządzenie zapewnia stałą, odpowiednią<br />

temperaturę oraz dokładne wymieszanie<br />

pójła. System dozowania jest prosty o<br />

poręczny w obsłudze, zapewnia możliwość<br />

odpajania indywidualnego i w grupach. Taksówka<br />

mleczna ma również funkcję zaprogramowania<br />

dozowanej pojemności pójła,<br />

różnych dawek dla różnych grup, co w efekcie<br />

daje krótszy czas odpajania cieląt, a zatem<br />

większą ergonomię pracy. Duże koła sprawdzają<br />

się w każdych warunkach.<br />

Opr. AM<br />

Taksówka mleczna Blattin jest wyposażona w oświetlenie<br />

LED oraz system precyzyjnego dozowania pójła<br />

20


Temat Asprim<br />

Demo Tour CASE&STEYR<br />

w firmie Asprim<br />

Rozmowa<br />

z Adamem<br />

Sawickim,<br />

prezesem<br />

Firmy Asprim<br />

Warto organizować<br />

takie spotkania<br />

24 kwietnia <strong>2015</strong><br />

roku w miejscowości<br />

Sahryń (woj. lubelskie)<br />

firma Asprim była<br />

gospodarzem imprezy<br />

DEMO TOUR marek<br />

CASE IH & STEYR.<br />

Pokazy demonstracyjne<br />

ciągników rolniczych to<br />

już kilkuletnia tradycja.<br />

W tym roku impreza<br />

objęła aż 13 lokalizacji.<br />

DEMO TOUR marek<br />

CASE IH & STEYR w tym roku ma aż 13 lokalizacji<br />

DEMO TOUR to najlepsza z okazji,<br />

aby poznać osobiście cały wachlarz<br />

oferty marek CASE IH, STEYR oraz<br />

zobaczyć jak radzą sobie maszyny podczas<br />

prac polowych. Podobnie jak w ubiegłych latach,<br />

organizatorzy wydarzenia skupili się na<br />

prezentacji ciągników z przekładnią bezstopniową<br />

CVX i CVT (odpowiednio dla marek<br />

Case IH i Steyr), choć nie zabrakło również<br />

możliwości do przetestowania maszyn z innymi<br />

typami przekładni.<br />

Podczas pokazów u dealera przygotowanych<br />

było osiem ciągników CASE&STEYR<br />

wraz ze sprzętem dedykowanym. Szczegółowych<br />

informacji o wyposażeniu i walorach<br />

technicznych udzielali specjalnie wyznaczeni<br />

pracownicy firmy Asprim, producenta<br />

CASE&STEYR oraz marek: Pöttinger, MER-<br />

LO, TRELLEBORG.<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>.pl: Jak można ocenić to wydarzenie?<br />

Adam Sawicki: Oceniam bardzo pozytywnie,<br />

ponieważ dzięki ładnej pogodzie klienci nam<br />

dopisali. Mieliśmy najlepsze, najbardziej zaawansowane<br />

technologicznie maszyny, które<br />

zaprezentowaliśmy, więc każdy mógł sprawdzić<br />

to, co go interesuje.<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>.pl: Co można było zobaczyć na dzisiejszym<br />

pokazie?<br />

Adam Sawicki: Przede wszystkim ciągniki<br />

największej mocy, które są w ofercie Case IH i<br />

Steyr.<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>.pl: Czy uważa Pan, że warto robić<br />

takie imprezy cyklicznie?<br />

Adam Sawicki: Myślę, że tak. Warto pokazać<br />

od strony praktycznej sprzęt, ponieważ z folderu<br />

dość trudno jest zaprezentować maszynę.<br />

Zbigniew Witamborski<br />

Każdy z ciągników był wyposażony w system<br />

RTK+, czyli system rolnictwa precyzyjnego. RTK<br />

stanowi punkt wyjścia dla maksymalnej precyzji<br />

we wszystkich typach gospodarstw rolnych.<br />

Zbigniew Witamborski<br />

Podczas pokazów u dealera przygotowanych było<br />

osiem ciągników CASE&STEYR wraz<br />

ze sprzętem dedykowanym<br />

21


Technika<br />

Kubota Tractor Show<br />

Kubota Tractor Show <strong>2015</strong><br />

ruszył w Starym Bazanowie<br />

Wybrane dane techniczne<br />

maszyn zielonkowych:<br />

Zgrabiarka Kubota RA1043<br />

Trzypunktowy zaczep<br />

Hermetycznie zamknięta przekładnia typu<br />

Compact Line<br />

Mechanicznie ustawiana wysokość pracy<br />

Szerokość robocza 4,3 m; szerokość transportowa<br />

2 m<br />

12 profilowanych ramion zgrabiających.<br />

Cztery palce na każdym ramieniu<br />

WOM 540 obr./min ze sprzęgłem przeciążeniowym<br />

Oś tandemowa z kołami 16 x 6.50-8<br />

Waga maszyny 505 kg<br />

12 maja <strong>2015</strong> roku<br />

w miejscowości Stary<br />

Bazanów w Lubelskiem<br />

ruszyły pokazy Kubota<br />

Tractor Show. Impreza<br />

została zorganizowana<br />

wspólnie z firmą<br />

TECHMLEK<br />

z Lubartowa.<br />

22<br />

Uczestnicy mogli podziwiać pracę<br />

ciągników KUBOTA wraz z maszynami<br />

zielonkowymi tego samego<br />

producenta. Cały cykl pokazów to aż 7 różnych<br />

lokalizacji w całej Polsce.<br />

Kubota Tractor Show to pierwsze takie<br />

wydarzenie zorganizowane przez tego producenta.<br />

Firma chce w ten sposób pokazać<br />

całą swoją ofertę produktową, powiększoną o<br />

maszyny zielonkowe, które właśnie podczas<br />

tych pokazów miały swoją premierę.<br />

W Starym Bazanowie można było zobaczyć<br />

prócz pomarańczowych ciągników:<br />

kosiarkę, zgrabiarkę, prasę zmiennokomorową,<br />

przetrząsacz, owijarkę<br />

bel firmy Metal-fach. Wydarzenie było<br />

niewątpliwie najlepszą okazją do zapoznania<br />

się z kompletnym asortymentem<br />

marki KUBOTA. Przedstawiciele firmy<br />

omawiali rozwiązania zastosowane w<br />

maszynach, odpowiadali na pytania rolników<br />

oraz zachęcali do przetestowania<br />

asortymentu.<br />

Kosiarka Kubota DM2028<br />

Zawieszenie na zaczepie trzypunktowym<br />

Szerokość robocza 2,8 m<br />

Listwa tnąca spawana z dużą pojemnością<br />

oleju<br />

Płynnie regulowana wysokość koszenia od<br />

35 do 60 mm<br />

Osiem trójkątnych dysków tnących, po trzy<br />

noże na każdym dysku, Express System<br />

jako opcja<br />

Przeniesienie napędu do listwy tnącej za pomocą<br />

pasków klinowych<br />

WOM 540 obr./min ze sprzęgłem przeciążeniowym<br />

Składana hydraulicznie do transportu<br />

Zabezpieczenie najazdowe listwy tnącej typu<br />

„non-stop”<br />

Zapotrzebowanie mocy na WOM min. 50<br />

Ciągnik L5040 - http://www.traktorykubota.<br />

pl/pl/produkty/ciagniki_sredniej_mocy/<br />

l5040.html<br />

Wśród ciągników dominowała seria M<br />

oraz najlepiej sprzedający się ciągnik roku<br />

2014 – model L5040.<br />

Organizatorzy zapewnili miłe spędzenie<br />

czasu, urozmaicone w konkursy z nagrodami.<br />

Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem<br />

wszystkich uczestników.<br />

(KH)


Rynek KUBOTA<br />

nowości. Model M128GX-II, który jest uzupełnieniem<br />

i rozwinięciem znanej i cenionej<br />

serii ciągników Kubota GX. Do tej pory ta seria<br />

obejmowała tylko dwa modele M110GX<br />

oraz M135GX, teraz są cztery. Pokazujemy<br />

M128GX-II oraz M100GX-II. Dwa wcześniejsze<br />

modele będą miały zmienione oznaczenie serii<br />

na GX-II.<br />

Druga nasza nowość miała premierę podczas<br />

Targów AGROTECH <strong>2015</strong> w Kielcach. Jest<br />

to model z zupełnie nowej rodziny nazwany<br />

przez Kubotę M7001. Jest to seria ciężkich<br />

ciągników, które będą dysponowały mocami<br />

od 130 do 171 KM. Na Kubota Tractor Show<br />

prezentujemy najmocniejszą wersję. Założenie<br />

tej serii jest proste: oto traktor przygotowany<br />

przez Europejczyków dla Europejczyków.<br />

Rozmowa z Andrzejem Sosińskim, specjalistą<br />

od marketingu firmy KUBOTA<br />

Zmierzamy ku<br />

dużym mocom<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>.pl: Czemu służy cykl pokazów<br />

Kubota Tractor Show?<br />

Andrzej Sosiński: Kubota Tractor Show to<br />

przede wszystkim pokazanie naszej oferty,<br />

obecnie znacznie szerszej. Kubota to już nie tylko<br />

ciągniki rolnicze, ale także zestawy maszyn<br />

zielonkowych. Kubota Tractor Show to także<br />

doskonała forma rozpowszechnienia znajomości<br />

i wiedzy o marce.<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>.pl: Proszę opowiedzieć o nowościach,<br />

które mogliśmy zobaczyć w cyklu pokazów…<br />

Andrzej Sosiński: Prezentowaliśmy dwie<br />

<strong>MOTOfarmer</strong>.pl: Widzimy niesamowity progres<br />

Kuboty. W czym tkwi klucz tego sukcesu?<br />

Andrzej Sosiński: Jak zwykle w życiu na progres<br />

składa się kilka czynników. Po pierwsze,<br />

należy zwrócić uwagę na wielką determinację<br />

marki, aby rozwijać ofertę dla rolnictwa.<br />

Władze koncernu uważają, że w dziedzinie<br />

maszyn komunalnych osiągnięto już pozycję<br />

docelową. Natomiast koncern postrzega rozwój<br />

głównie w rolnictwie. Stąd kilka lat temu<br />

zakup marki Kverneland oraz rozwój gamy<br />

produktów tak, aby obejmować coraz wyższe<br />

moce. Mamy znakomicie zorganizowaną<br />

strategię globalną oraz zarządzanie marką na<br />

szczeblach lokalnych.<br />

Uważam, że dysponujemy dobrymi produktami,<br />

które mają niezaprzeczalne walory. Nasi<br />

odbiorcy w Polsce nauczyli się je rozpoznawać<br />

i doceniać. Posiadamy właściwą strategię cenową,<br />

staramy się dopasować do tego, co dzieje<br />

się na rynku. Dodatkowo jeszcze rozwijamy<br />

marketing i promocję, czego przejawem jest<br />

dzisiejsza impreza.<br />

Rozmawiał:<br />

Zbigniew Witamborski<br />

23


Rynek<br />

Farmtrac<br />

Model 675 DT to od<br />

trzech lat najlepiej<br />

sprzedający się<br />

ciągnik Farmtrac<br />

o mocy do 75 KM.<br />

Silnik pozostał bez<br />

zmian, pod maską<br />

wciąż z wysoką kulturą<br />

pracuje 4-cylindrowy<br />

Perkins 4400,<br />

spełniający normę<br />

emisji spalin Euro IIIa<br />

Nowe szaty „króla”<br />

Podczas targów<br />

Agrotech w Kielcach<br />

po raz pierwszy<br />

pokazano gruntownie<br />

zmieniony model<br />

Farmtrac 675<br />

DTN KING. Jest to<br />

zmodernizowany<br />

ciągnik 675 DT.<br />

24<br />

– Model 675 DT to od trzech lat nasz najlepiej<br />

sprzedający się ciągnik o mocy do 75 KM. Silnik<br />

pozostał bez zmian, pod maską wciąż z wysoką<br />

kulturą pracuje 4-cylindrowy Perkins 4400,<br />

spełniający normę emisji spalin Euro IIIa. A co<br />

ważniejsze bez stosowania zaawansowanej elektroniki<br />

i systemu zasilania Common-Rail. W tym<br />

modelu pozostał również sprawdzony układ napędowy<br />

włoskiej firmy Carraro, skrzynia 12+12 z<br />

rewersem – mówi Paweł Bareja, kierownik działu<br />

marketingu firmy Farmtrac w Kielcach<br />

Wizualnie zmieniona została maska na zupełnie<br />

nową, która nawiązuje do nowej generacji<br />

ciągników z silnikiem Euro IIIb. W standardzie<br />

ciągnik jest w kolorze czerwonym, z emblematami<br />

King’a, które nawiązują do pozycji „króla”<br />

sprzedaży w tym segmencie ciągników.<br />

Ale to nie wszystkie zmiany. – W porównaniu<br />

z modelem 675 DT, model 675 DTN KING<br />

ma zupełnie nową kabinę. Zmodernizowano jej<br />

zawieszenie, czyli tzw. silentblocki, dzięki temu jest<br />

ona bardziej komfortowa. Poprawiono ergonomię,<br />

co najbardziej jest widoczne, dach kabiny jest<br />

znacznie niższy. Okno dachowe jest przezroczyste<br />

i przesunięte do przodu, dzięki temu możemy widzieć<br />

pracę ładowacza, kiedy jest wysoko – dodaje<br />

Paweł Bareja. Sprzęgło sterowane mechanicznie<br />

zostało zastąpione przez układ elektrohydrauliczny.<br />

Klimatyzacja została przeniesiona na tył<br />

kabiny, a różne przełączniki na słupek. – Nad<br />

rejestracją z tyłu ciągnika zamontowana jest kamera<br />

cofania, z której obraz przekazywany jest na<br />

monitor znajdujący się obok kierowcy. Stopnie do<br />

wejścia do kabiny są już podświetlane – dodaje.<br />

Dmuchawę powietrza przeniesiono na dach,<br />

aby zmniejszyć hałas związany z jej pracą. Operator<br />

ma także radio z portem USB. Zmieniono<br />

sterowanie hydrauliki zewnętrznej, przenosząc<br />

je zza fotela na prawe nadkole. Poprawiono sterowanie<br />

podnośnikiem, nie tylko poprzez usytuowanie<br />

dźwigni, ale także zmianę sterowania<br />

reakcją podnośnika przez zastosowanie nowego<br />

sterownika. Zmodernizowano lewe nadkole w<br />

kabinie, gdzie obecnie jest montowana 17-calowa<br />

skrzynka narzędziowa. Nowy, dźwiękochłonny<br />

dywanik dopasowany do podłogi i fotel<br />

pneumatyczny podwyższają komfort pracy kierowcy.<br />

Zastosowano także ledowe lampy robocze<br />

– 2 z przodu i 4 z tyłu kabiny. Obecnie można<br />

sterować podnośnikiem z zewnątrz za sprawą<br />

dźwigni na prawym tylnym błotniku. Mechaniczne<br />

sterowanie sprzęgła wałka WOM i przedniego<br />

napędu zastąpiono elektrohydraulicznym.<br />

Nowa maska nadaje charakteru „królowi”.<br />

(opr. – am)


Wał Cracker-Disc<br />

w kombinacji z kultywatorem<br />

wirnikowym<br />

KG i nabudowanym<br />

siewnikiem AD<br />

Rynek Amazone<br />

Wał Cracker-Disc<br />

z kultywatorem<br />

wirnikowym KG<br />

Wał na każde wyzwanie<br />

Mocny, zamknięty,<br />

stalowy wał Cracker-Disc<br />

znakomicie sprawdza<br />

się w ekstremalnych<br />

warunkach polowych<br />

gwarantując obok<br />

maksymalnego<br />

rozdrabniania gleby<br />

także optymalne jej<br />

przygotowanie do siewu<br />

na glebach ilastych.<br />

Amazone oferuje ten wał jako kolejne,<br />

alternatywne narzędzie agregatowane<br />

z kultywatorami wirnikowymi<br />

KX i KG oraz bronami wirnikowymi KE do<br />

pracy solo lub w kombinacji z siewnikiem<br />

mechanicznym AD, D9, względnie siewnikiem<br />

pneumatycznym AD-P Special. Spektrum<br />

szerokości roboczych obejmuje 3 m,<br />

3,5 m i 4 m.<br />

Charakterystyczny, falisty profil pierścieni<br />

wału poprawia strukturę gleby i dostarcza<br />

dodatkowego materiału do przykrycia nasion.<br />

Poprzeczne progi zintegrowane w pierścieniach<br />

wału zabezpieczają dobry, własny<br />

napęd. Wał zbudowano zgodnie z zasadą<br />

konstrukcji klinowych wałów pierścieniowych<br />

Amazone do pasmowego zagęszczania<br />

gleby. Poprzez to osiągnięto optymalną infiltrację<br />

i wymianę gazową w glebie.<br />

Wał Cracker-Disc wyróżnia średnica 550<br />

mm oraz duża nośność. Dzięki dużej powierzchni<br />

przylegania rozdział masy jest tu<br />

bardzo równomierny. Efektem jest niezwykle<br />

spokojna praca pozwalająca osiągać wysokie<br />

prędkości siewu z zachowaniem dokładności<br />

odkładania nasion.<br />

Czyszczenie stalowych pierścieni wału<br />

zapewniają mocne zgarniacze, eliminujące<br />

zaklejanie się wewnętrznych przestrzeni między<br />

pierścieniami i pozwalające pracować bez<br />

powstawania zatorów. Dzięki nożom z regulowanym<br />

zabezpieczeniem przeciążeniowym<br />

wał pozostawia za sobą równą powierzchnię<br />

o doskonale rozdrobnionej strukturze.<br />

(opr. ama)<br />

25


Temat ZETOR POLSKA<br />

ZETOR POLSKA<br />

– to już 20 lat!<br />

okazji 20. rocznicy obecności marki Zetor na polskim<br />

rynku 10 maja była wielka feta. Podczas im-<br />

Z<br />

prezy plenerowej pod Kaliszem miłośnicy marki wraz z<br />

rodzinami mogli wziąć udział w wielu konkursach oraz<br />

samodzielnie wypróbować 11 Zetorów wraz z maszynami<br />

Unia.<br />

Wydarzenie obfitowało w wiele różnych atrakcji. Główną<br />

z nich była możliwość samodzielnej jazdy całą serią<br />

ciągników marki Zetor. Do dyspozycji było aż 11 różnych<br />

maszyn. Na rolników czekały Zetory o mocy od<br />

61 KM Major aż po 147-konnego „potwora” FORTER-<br />

RA 150 HD wraz z pługiem IBIS XMS 4+1 Long.<br />

Firma zadbała także, aby nie było nudno. Można było<br />

wziąć udział w wielu konkursach, m. in. konkursie wiedzy<br />

o Zetorze, rodzinnym przeciąganiu Zetora Majora,<br />

rywalizacji w dojeniu krowy czy wyścigu quadem Zetor<br />

na pedały.<br />

Firma ZETOR POLSKA obchodzi w tym roku 20-lecie swojej działalności<br />

na polskim rynku. Pierwszy traktor sprzedano w Polsce jesienią<br />

1995 roku, a ówczesne przychody wynosiły 4 miliony złotych.<br />

W ciągu dwudziestu lat swojej<br />

działalności Zetor sprzedał<br />

w Polsce 34 401 traktorów<br />

W<br />

ubiegłym roku wyniosły ponad<br />

ćwierć miliarda złotych. ZETOR<br />

POLSKA należy do czołówki<br />

sprzedawców, zaś polscy rolnicy cenią markę<br />

za jakość i niezawodność. W ciągu dwudziestu<br />

lat swojej działalności Zetor sprzedał w Polsce<br />

34 401 traktorów. Z okazji swojego dwudziestolecia<br />

Zetor przygotował limitowaną serię 200<br />

traktorów w polskich barwach narodowych.<br />

Historia sukcesu polskiego przedstawicielstwa<br />

firmy ZETOR TRACTORS bierze<br />

swój początek już w roku 1995. Wówczas pracowało<br />

w Polsce ośmiu pracowników. Dzisiaj<br />

jest to jeden z największych sprzedawców<br />

traktorów na polskim rynku, który zatrudnia<br />

46 osób. Podczas gdy obroty w ubiegłym<br />

roku wyniosły ćwierć miliarda złotych, za<br />

rekordowy uważa się rok 2012, tzw. rok wielkich<br />

dotacji UE, kiedy to obroty sięgały wtedy<br />

rekordowych 400 milionów złotych. W<br />

związku z wielkością gospodarstw w Polsce<br />

największą popularnością cieszą się traktory<br />

o mocy od 80 do 100 koni, w przypadku marki<br />

ZETOR są to Proxima 90 i Major. Wcześniej<br />

były to modele 5320 i 5340.<br />

- ZETOR POLSKA należy do liderów na<br />

polskim rynku i jestem dumny, że mogę za to<br />

podziękować naszym klientom. To dzięki nim<br />

świętujemy dzisiaj 20-lecie naszej działalności.<br />

Życzę firmie ZETOR w Polsce kolejnych lat<br />

pełnych sukcesów – mówi Arkadiusz Fułek,<br />

prezes Zarządu ZETOR POLSKA.<br />

Z okazji 20-lecia przygotowana została<br />

specjalna limitowana seria traktorów Zetor,<br />

które są charakterystyczne dzięki swojej<br />

kombinacji kolorów. Tradycyjny czerwony<br />

kolor uzupełnia barwa biała, razem nawiązują<br />

do polskich barw narodowych. Połączenie<br />

kolorów wykorzystano na dachach i kołach<br />

traktorów. Traktory posiadają również nalepkę<br />

stylizowanego orła, nawiązującego do<br />

polskiego symbolu narodowego, jak również<br />

specjalne logo z okazji 20-lecia marki. W sumie<br />

wyprodukowano 200 takich traktorów.<br />

Traktory będą sprzedawane od maja.<br />

– Gratuluję polskiemu oddziałowi okrągłej<br />

rocznicy. Dziękuję wszystkim za świetnie<br />

wykonaną pracę i mam nadzieję, że wspólnymi<br />

siłami obronimy wybudowaną pozycję<br />

marki ZETOR w Polsce, a w przyszłości nadal<br />

będziemy rosnąć w siłę na polskim rynku – dodaje<br />

Adam Zert, dyrektor Działu sprzedaży i<br />

marketingu ZETOR TRACTORS.<br />

(opr. ama)<br />

26


Temat Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych<br />

Firma Przyjazna Edukacji<br />

Rolniczej 2014<br />

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych<br />

wyróżniła firmy, które w roku 2014 zaangażowały się<br />

w projekt zainicjowany przez izbę, a którego celem jest<br />

ułatwienie dostępu uczniom do nowoczesnych pomocy<br />

naukowych z przedmiotu mechanizacja rolnictwa.<br />

Zasada działania tego projektu była<br />

jasna. Materiały, przekazane izbie<br />

przez firmy, umieszczone są na<br />

stronie www, gdzie po wcześniejszym zalogowaniu<br />

mogą korzystać z nich nauczyciele.<br />

W ten sposób uczniowie na lekcjach z<br />

mechanizacji rolnictwa mogą zapoznawać<br />

się z najnowszymi rozwiązaniami, które<br />

wykorzystywane są w najnowocześniejszych<br />

maszynach rolniczych.<br />

Jest to też doskonała okazja dla firm,<br />

aby w ten sposób dotrzeć do uczniów i<br />

przekazywać im wiedzę techniczną o swoich<br />

maszynach. Pamiętać trzeba, że już za<br />

kilka lat uczniowie ci będą mechanikami i<br />

serwisantami maszyn lub ich użytkownikami<br />

wykorzystując je we własnych gospodarstwach.<br />

Za zaangażowanie w projekt w minionym<br />

roku decyzją izby tytuł Firma Przyjazna<br />

Edukacji Rolniczej 2014 otrzymały:<br />

Agrotop Kaczmarek, John Deere Polska i<br />

SaMASZ.<br />

(opr. ama)<br />

Specjalnie dla Ciebie!<br />

Teraz ciągnik Farmtrac<br />

Farmtrac 675DT<br />

z ładowaczem<br />

czołowym<br />

Farmtrac 675DT<br />

108.980 zł * 98.990 zł *<br />

Wykorzystaj to i kup teraz ciągniki, w atrakcyjnej cenie. Śpiesz się!<br />

O szczegóły zapytaj swojego dealera.<br />

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.<br />

Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 11 | 11-700 Mrągowo | Polska<br />

Infolinia: 896 749 014 lub: 600 957 608, 608 370 198, 790 549 777<br />

E-mail farmtrac@farmtrac.com.pl<br />

* Ceny netto po obniżce. Treść zawarta w reklamie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Promocja dotyczy ciągnika 675DT, szczegóły<br />

promocji na stronie www.farmtrac.pl. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące ceny, wyposażenia i specyfikacji ciągników następują każdorazowo w indywidualnej umowie sprzedaży zawieranej przez strony. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!