Badania Co-creation - DigitalMR

digital.mr.com

Badania Co-creation - DigitalMR

Badania

Co-creation

W celu zwiększenia zaangażowania

konsumenckiego

Jak wdrożyć zasady

współtworzenia w

proces działań

badawczych

Publikacja

Warszawa, Październik 2012


CO-CREATION RESEARCH

BADANIA CO-CREATION W CELU ZWIĘKSZENIA

ZAANGAŻOWANIA KONSUMENCKIEGO

Autor: Tom Hogg

Tom Hogg - Commercial Director w

londyńskim biurze DigitalMR.

thogg@digital-mr.com

@thoggdmr

Agencja specjalizuje się w

rynkowych badaniach online.

Firma opracowując rozwiązania

badawcze jest szczególnie

skoncentrowana na zrozumienie

potrzeb i problemów konsumenta.

Piotr Idzik kieruje polskim

oddziałem DigitalMR, jako

Country Director.

pidzik@digital-mr.com

www.digital-mr.com

©2012 DigitalMR® All rights reserved


CO-CREATION RESEARCH

DLACZEGO WARTO

PRZECZYTAĆ TEN ARTYKUŁ

Jeżeli w pracy zawodowej mają

Państwo do czynienia z insightem

konsumenckim, badaniami rynku,

marki, kategorii lub z innym

obszarem marketingu, przydatne

jest zrozumienie jak wprowadzać

metody co-creation przy

wykorzystaniu społeczności online.

Ten artykuł stanowi wprowadzenie

definiujące czym jest co-creation. Aby

pomóc Państwu zrozumieć korzyści

płynące z tego podejścia, dostarczone

zostały wskazówki, w jaki sposób użyć

co-creation w strategii konsumenckiej.

Jeśli to zjawisko jest już Państwu znane

zachęcamy do przeczytania naszych

technicznie bardziej zaawansowanych

ebooków dotyczących Private Online

Communities lub namawiamy do

prywatnej konsultacji z jednym z

naszych ekspertów.

Jeśli zjawisko co-creation jest dla

Państwa zupełnie nowe lub z chcą

Państwo wiedzieć jak efektywnie

wykorzystać informacje zwrotne

płynące od Klienta, zapraszamy do

lektury.

www.digital-mr.com

©2012 DigitalMR® All rights reserved


CO-CREATION RESEARCH

SPIS TREŚCI

Co oznacza co-creation.......................................................... 1

Dlaczego badania online są

pomocnym narzędziem………………..….................................... 2

Podstawowe zasady co–creation........................................... 3

Korzyści z co–creation…………..……......................................... 4

Inne korzyści z badań online…………………………….................... 5

Wnioski i następne kroki…………............................................. 6

www.digital-mr.com

©2012 DigitalMR® All rights reserved


ROZDZIAŁ 1

Co oznacza

co-creation


CO-CREATION RESEARCH

WPROWADZENIE

Czym jest co-creation?

W swojej najbardziej podstawowej

formie,

co-creation to słuchanie

swoich klientów i działanie na

podstawie otrzymywanej informacji

zwrotnej. W rzeczywistości ta

metoda od zawsze jest

wykorzystywana w badaniach rynku.

Internet sprawił, że współtworzenie

pozwala na dużo łatwiejsze dotarcie

do szerokiej gamy odbiorców oraz

niszowych grup spełniających

kryteria badawcze.

www.digital-mr.com

©2012 DigitalMR® All rights reserved


CO-CREATION RESEARCH

JAK DZIAŁA

CO-CREATION?

Insight konsumencki powinien

wspierać każdą decyzję, która łączy się

z walką o klienta. Po wprowadzeniu

jakichkolwiek zmian do produktów,

usług czy strategii marketingu,

spostrzeżenia konsumentów co do

wartości produktu się zmienią – na

lepsze lub gorsze.

Konsumenci swobodnie publikują

wszelkie swoje spostrzeżenia i opinie w

przestrzeni online. Z tego powodu

ważne jest, aby istniała pewność, że

wprowadzane zmiany będą możliwie

najkorzystniejsze dla danej grupy

docelowej. Niemożliwe jest, aby

wszyscy konsumenci byli jednakowo

usatysfakcjonowani, jednak strategia

współtworzenia w dużej mierze

ułatwia osiągnięcie tego celu.

Media społecznościowe umożliwiają

przenoszenie pewnej sfery

decyzyjności z przedsiębiorstwa na

konsumentów, oraz pozwalają

badaczom zebrać większą ilość

wartościowych spostrzeżeń klientów.

W artykule zostanie wyjaśnione, jak

wprowadzenie korekt, opartych na

zasadach co-creation , do strategii

badawczych, może pomóc w

ulepszaniu produktów lub tworzeniu

nowych zgodnie z oczekiwaniami

konsumentów. Badania online

pozwalają na dotarcie do większej ilości

klientów, zbierając przy tym więcej

insightów oraz pozwalają tworzyć

bardziej atrakcyjne produkty.

www.digital-mr.com

©2012 DigitalMR® All rights reserved


ROZDZIAŁ 2

Dlaczego badania

online są

pomocnym

narzędziem


CO-CREATION RESEARCH

ZALETY BADAŃ ONLINE

Dlaczego techniki badań online są pomocne?

Zasady co-creation pomagają zwiększyć

liczbę osób zaangażowanych w badanie

dzięki możliwości nawiązania kontaktu

z większą ilością konsumentów. Ich

wypowiedzi są analizowane

na specjalnej platformie

społecznościowej. W badaniach

prowadzonych w przestrzeni online

wykorzystuje się m.in. tego typu

narzędzia, które umożliwiają szybkie

wdrożenie otrzymanej od klientów

informacji zwrotnej do procesu

Jakościowe badania online z reguły są

tańsze niż tradycyjne techniki face to

face, co pozwala na przebadanie

większej grupy respondentów oraz

wykorzystanie większej ilości grup czy

przeprowadzenie dłuższych wywiadów

za taki sam budżet. Strategia cocreation

pozwala na stworzenie

produktu według rzeczywistych

potrzeb konsumentów. Im więcej

respondentów, którzy współtworzą

markę, tym więcej powstaje

atrakcyjnych koncepcji, które rozwijają

produkty końcowe. Przenoszenie

badań w sferę online pomoże

wygenerować więcej insightów

konsumenckich, co stanowi

podstawową zasadę co-creation.

www.digital-mr.com

rozwoju produktu lub usługi.

©2012 DigitalMR® All rights reserved


ROZDZIAŁ 3

Podstawowe

zasady cocreation


CO-CREATION RESEARCH

PODSTAWOWE ZASADY

Jak sprawić by co-creation działało?

Strategia co-creation nie jest oparta na

żadnych

skomplikowanych

koncepcjach. Wszystko co należy zrobić

to stosować się do podstawowych

zasad ludzkiej interakcji. Wszyscy z

własnego doświadczenia wiemy, jak

dobrze wpływa na nas świadomość, że

nasza opinia może wprowadzać

znaczące zmiany – w przypadku

klientów dzieje się tak samo. Biorąc

pod uwagę wzrost popularności

mediów społecznościowych i

internetowych technik badawczych,

łatwiejsze jest komunikowanie się ze

swoimi odbiorcami w sposób, który

jest dla nich wygodny i w dzisiejszych

czasach - naturalny. Oto 5 kroków

umożliwiających wprowadzenie zmian

do programu badawczego:

1 Inspiracja członków do

udziału w społeczności

2 Łączenie twórczych

umysłów

3

Dzielenie się wynikami

4 Wybór najlepszych

pomysłów

5 Kontynuacja rozwoju

społeczności

Źródło: Fronteer Strategy

www.digital-mr.com

©2012 DigitalMR® All rights reserved


CO-CREATION RESEARCH

JAK TEGO DOKONAĆ?

1

Inspirowanie Klientów do udziału w badaniach co-creation jest łatwiejsze niż

mogłoby się wydawać. Nie ważne czy kontakt z nimi nastąpi bezpośrednio czy

za pośrednictwem wyspecjalizowanych do tego celu firm - klienci chcą

wiedzieć, że firmy, których marki kupują, są nastawione na słuchanie i

współpracę. W zależności od marki lub kategorii poziom motywacji czy

wysokość incentivu potrzebnego do zaangażowania klienta, może się różnić

( np. konsumentów luksusowych marek modowych bądź samochodowych

będzie łatwiej namówić do wspólnej rozmowy i wymiany spostrzeżeń, niż

konsumentów marki z kategorii funkcjonalnych, takich jak ścierki czy

zlewozmywaki). Jednak w przeważającej większości kategorii konsumentów

znalezienie uczestników badania, to tylko kwestia szukania w odpowiednich

miejscach. Po dotarciu do nich i zaproszeniu do ekskluzywnej społeczności,

oferowanie odpowiednich rabatów czy wynagrodzeń zachęci ich do dzielenia

się swoimi przemyśleniami i odczuciami na temat przyszłości marki.

2

3

Łączenie twórczych umysłów odnosi się zarówno do wewnętrznej jak i

zewnętrznej kreatywności. Polega to na łączeniu propozycji konsumentów

uczestniczących w projekcie badawczym, jednocześnie łącząc je z pomysłami

działu marketingowego. Co-creation można porównać do zjawiska crowd

sourcingu – im więcej zróżnicowanych i licznych poglądów oraz opinii zostaje

zebrane do uzupełnienia i zweryfikowania wewnętrznych teorii , tym większe

prawdopodobieństwo, że rozwój produktu i usług będzie zwieńczony

sukcesem.

Udostępnienie wyników polega na pokazaniu wszystkim zaangażowanym

konsumentom pomysłów, które były zaproponowane przez innych uczestników.

To sprawia, że pomysłodawcy czują się wyróżnieni i w efekcie bardziej

zaangażowani oraz stanowią przykład dla innych respondentów.

www.digital-mr.com

©2012 DigitalMR® All rights reserved


CO-CREATION RESEARCH

4

5

Wybór najlepszych pomysłów może odbywać się w obrębie firmy, lub przy

wykorzystaniu zasady współtworzenia polegającej na przeprowadzeniu

badania, podczas którego gromadzone są koncepcje i pomysły konsumentów,

w celu zrozumienia ich wyborów. Następnym krokiem jest wdrożenie tych

pomysłów w proces rozwoju, aby w centrum produktu i strategii tworzenia

usługi znalazła się opinia klienta. Jest to również forma nagradzania tych

respondentów, którzy mając najlepsze pomysły zostają wyróżnieni spośród

grupy badanych, co może wpłynąć na wzrost zaangażowania innych

respondentów.

Zgodnie z zasadami oddziaływania co-creation, konsumenci będą kupować

więcej tych produktów, do których rozwoju sami się przyczynili. Ci, którzy

partycypowali w projekcie będą mieli pozytywne wrażenie odnośnie marki oraz

będą promować te produkty w swoich kręgach prywatnych, hobbistycznych,

zawodowych jak również internetowych. Współtworzenie sprawia, że czują się

oni związani z marką, co będzie zachęcało ich do prowadzenia pozytywnego

marketingu szeptanego.

www.digital-mr.com

©2012 DigitalMR® All rights reserved


ROZDZIAŁ 4

Korzyści z

co-creation


CO-CREATION RESEARCH

KORZYŚCI Z CO-CREATION

Powoduje

Zaangażowanie

i Feedback

Umożliwia

Wzmacnia

Działania

badawcze

Cocreation

Niższy koszt

pozyskania

insightów

Inspiruje

Bardziej

efektywny

marketing

Nowe strategie

konsumenckie

Informuje

Jak współtworzenie może

pomóc?

W artykule zostało wspomniane

wiele korzyści, które niesie za

sobą co-creation, jednak

najważniejsza z nich to

budowanie relacji pomiędzy

marką a konsumentami. Poprzez

sprawianie, że klienci czują się

integralną częścią

procesu tworzenia produktu,

zwiększone zostają szanse na

rozprzestrzenienie

się

pozytywnej opinii o marce. Tak

tworzy się cykl, który pozytywnie

sprzyja sprzedaży a jednocześnie

zmniejsza koszty marketingowe.

www.digital-mr.com

©2012 DigitalMR® All rights reserved


ROZDZIAŁ 5

Inne korzyści z

badań online


CO-CREATION RESEARCH

KORZYŚCI Z BADAŃ ONLINE

Oszczędność pieniędzy

W porównaniu do kosztów

badań tradycyjnych, jakościowe

rozwiązania online zapewniają

oszczędność na wszystkich

etapach procesu badawczego –

od rekrutacji poprzez fieldwork

i raportowanie.

Zwiększenie Sprzedaży/Zmniejszenie

wydatków na ATL (Above The Line)

Pozytywne opinie przyciągają nowych

klientów co może być powodem

redukcji części kosztów inwestowanych

w drogie kampanie reklamowe

prowadzone w tradycyjnych mediach.

Oszczędność czasu

Wszelkie czynności związane z

prowadzeniem tradycyjnych

badań fokusowych, takie jak

koordynacja, planowanie, czas

potrzebny na dojazdy są

zminimalizowane dzięki

wykorzystaniu przestrzeni

online.

Lepszy insights

Poruszane tematy są zgłębiane bez

żadnych ograniczeń czasowych.

Asynchroniczny charakter badania

umożliwia wymianę opinii o każdej

dogodnej porze, co pozwala

respondentom na dużą swobodę.

Dzięki temu zapewniony jest głębszy

insight.

Szybsza informacja zwrotna

Wypowiedzi konsumentów są

otrzymywane i interpretowane

na przestrzeni dni. Jest to

pomocne przy realizacji

ważnych działań szybciej niż

konkurencji

Ambasadorzy marki

Znajdowanie, angażowanie i

rozpoznawanie kluczowych

klientów może wnieść

pozytywny wkład w strategię

marketingową. Pozytywne

opinie o marce będą

rozpowszechniane i

wzmacniane w kanałach

mediów społecznościowych.

Łatwiejsze zarządzanie

Badanie umożliwia uczestnictwo

respondentów z dowolnego miejsca na

świecie. Jest możliwy pełny dostęp do

społeczności w celu sprawdzenia

ustawień, obserwacji społeczności czy

uczestnictwa w działaniach

badawczych i interpretacji wyników.

www.digital-mr.com

©2012 DigitalMR® All rights reserved


ROZDZIAŁ 6

Wnioski i

Kolejne kroki


CO-CREATION RESEARCH

WNIOSKI

Gwałtowny rozwój technologiczny,

mający miejsce w przeciągu

ostatnich 3 do 5 lat, umożliwia

realizowanie nowych form badań w

oparciu o dobrze znane koncepcje,

takie jak słuchanie i uczenie się od

konsumentów. Zostały one

wzmocnione w sposób, który

dostarcza bardziej kompletnego

insightu konsumenckiego.

Dziś możliwa jest koncepcja

współtworzenia realizowana na

skalę krajową a nawet globalną.

Zebranie jakościowych spostrzeżeń

w tak szerokim zakresie oraz w

ciągłości czasowej stało się

łatwiejsze logistycznie oraz mniej

kosztowne.

Nowoczesny marketing coraz częściej

korzysta z onlinowych

metod, jako że wady i zalety innych

technik są poddawane dyskusji i stają

się coraz bardziej oczywiste.

Konsumenci, bardziej niż kiedykolwiek,

oczekują, że będą mogli się

wypowiedzieć w kwestii rozwoju

marek, jakie kupują – stwarza to

znaczne możliwości poznania co kryje

się w umysłach rzeszy klientów.

www.digital-mr.com

©2012 DigitalMR® All rights reserved


KOLEJNE KROKI

Zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z naszych

ekskluzywnych spotkań z cyklu Śniadanie z Social Media

w Gherkin w Londynie lub w Pure Sky Club w

Warszawie.

Zachęcamy do rejestracji w celu otrzymania Social

Media Research Digest – kompilację najlepszych blogów

badawczych, aktualności i artykułów pojawiających się

w danym miesiącu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania do

przedstawionego materiału, bądź chcieliby Państwo

umówić się na prywatną konsultację, zapraszamy do

kontaktu:

Piotr Idzik

pidzik@digital-mr.com

Tel. 664 050 993

Majka Neścioruk

mnescioruk@digital-mr.com

Tel. 22 292 82 97

©2012 DigitalMR® All rights reserved

More magazines by this user
Similar magazines