12.06.2015 Views

ШКОЛСКА 2014/2015. ГОДИНА МАЈ 2015. ГОДИНЕ

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ШКОЛСКА 2014/2015. ГОДИНА

МАЈ 2015. ГОДИНЕ

Датум

Активности

01.05.2015. Првомајски празник

5.5.2015. EУ Инфо кутак Ниш је крајем 2014. године организовао Литерарни конкурс за

средњошколце из Ниша на тему ”Шта ја знам о ЕУ”. Идеја конкурса је да се види

колико млади Ниша знају на тему Европске уније и европског пута Сrбије, као и каква

су њихова размишљања на ову тему. На конкурс се одазвало 10 средњих школа из

Ниша, а међу њима и наша. Пристигло је укупно 240 радова. Жири за избор најбољих

радова изабрао је укупно 48 најбољих радова, чији су аутори награђени путовањем

на међународни сајам књига у Београду, са посебним обиласком штанда Европске

уније и посетом Делегацији ЕУ у Србији. У публикацији је објављено укупно 20

радова по избору ЕУ инфо кутка Ниш, а међу њима и оба рада наших ученика.


Датум

Активности

6.5.2015. Поводом завршетка школске године, а у циљу веће безбедности возача са

недовољним искуством представници одељења саобраћајне полиције полицијске

управе у Нишу одржали су предавање на тему безбедног учешћа у саобраћају у

оквиру акције МАТУРА 2015.


8.5.2015. Додела диплома полазницима пре/доквалификације у Сремској Митровици

9.5.2015. Посета Трећем школском фестивалу који организује Техничка школа „Нови

Београд“


Генерална скупштина УН прогласила је 2015. годину Међународном годином

светлости и оптичких технологија. Департман за физику Природно- математичког

факултету у Нишу органозовао је тим поводом Смотру ученичких радова из оптике.

Ученици наше школе, образовног профила техничар оптике са наставницима физике

приказали су поступак израде сочива за наочаре.


11.05.2015. Чланови Тима за безбедност ученика присуствовали су неакредитованој трибини

"Превенција и реаговање на насиље у школама". Реализатор је била Јасмина Гејо,

ментор у пројекту „Школе без насиља“ и саветник у Школској управи Ниш. Присутни

наставници, директори и стручни сарадници, њих 60, било је заинтересовано и после

презентације водитеља, дискутовали су о насиљу у својим школама. Предлог

присутних је да као општа тема наредних трибина буде насиље, а да се са различитих

аспеката о томе дискутује. Последњи подаци говоре да у школама 2/3 ученика трпи

или је трпело неки вид насиља, док су 1/4 ученика починиоци насиља.

15.5.2015. Ученици наше Школе прикључили су се традиционалном кросу РТС-а који се

одржава у свим основним и средњим школама у Републици Србији. Захваљујући

дугогодишњој успешној сарадњи са Машинском индустријом у Нишу, крос је одржан

у њеном дворишту. Крос је изазвао велико интересовање ученика и запослених.

Одржане су трке у две категорије- дечаци и девојчице. Најуспешнијим учесницима

додељене су дипломе Министарства просвете, науке и технолошког развоја и

Министарства за омладину и спорт РС. Прво место у категорији дечаци освојио је

Вукадиновић Петар из III-5, a у категорији девојчица Петровић Наталија из III-5.


У склопу пројекта "Млади за младе" у бизнис инкубатор центру представници

организације Омладински едукативни центар из Ниша одржали су радионицу- дебату

у којој су учествовале четворочлане екипе из наше Школе, Техничке школе "12.

фебруар" , Грађевинске школе "Неимар" и из Трговинске школе, а разговарало се о

култури, спорту, уметности и музици.

Циљ ове радионице је покретање младих за креативно провођење слободног времена,

што је корисно најпре за њихово психичко и физичко здравље. Такође, циљ самог

пројекта је промоција правих вредности код младих (спорт, уметност, култура,

очување животне средине, толеранција, солидарност, родна равноправност). Пројекат

је финансијски подржала Канцеларија за младе Града Ниша, а координатор пројекта

је Марио Цекић, ученик IV-3.


Екипу наше Школе чинили су: Теодора Ћирковић, Маша Ивковић, Лазар Тодоровић

и Катарина Станисављевић.

19.5.2015.

20.5.2015.

На позив директора Техничке школе у Пожеги, 9 ученика образовног профила

техничар за компјутерско управљање завршног разреда, директорка Школе и 3

наставника посетила су Пожегу. Програм посете је у потпуности реализован, а

садржао је презентацију рада Центра савремених технологија у Техничкој школи,


обилазак фирме INMOLD, присуство позоришној представи Ожалошћена породица

у извођењу ученика ове школе и обилазак Мокре Горе.


20.5.2015. Лекари Завода за здравствену заштиту радника извршили су превентивни преглед

запослених Школе, мерењем притиска и нивоа шећера у крви. Акција је наишла на

добар пријем код запослених, што доказује број прегледаних- 22 запослена.

23.5.2015. Реализован је акредитовани семинар “Ангажовани наставник- савремена дидактичка

решења стицања компетенција у стручном образовању“. Семинар је одржан у

мултимедијалној учионици, а присуствовало је 30 наставника наше Школе.


29.5. 2015. Одржана су одељењска већа завршних разреда са следећим дневним редом:

1. Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају школске 2014/2015. год.,

2. Утврђивање предлога за избор ученика генереације,

3. Усвајање извештаја о реализацији свих облика образовно- васпитног рада.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!