Sytuacja na rynku biurowym we Wrocławiu - QBusiness.pl

qbusiness.pl

Sytuacja na rynku biurowym we Wrocławiu - QBusiness.pl

Rynek biurowy we Wrocławiu

29 listopada 2012

savills.pl


Miasta regionalne

Zasoby biurowe wg miasta

Ʃ 2 433 600 m²

Nowa podaż wg miasta, 2012

Ʃ 243 300 m²

Poznań

10,7%

Szczecin

5,0%

Lublin

4,6%

Kraków

24,8%

Szczecin

15,5%

Lublin

3,1%

Kraków

18,1%

Łódź

11,1%

Poznań

12,8%

Wrocław

19,9%

Katowice

11,4%

Trójmiasto

14,2%

Wrocław

18,2%

Łódź

9,8%

Katowice

3,0%

Trójmiasto

17,9%

SavillsRozwój rynku biurowego we Wrocławiu

700 000

Istniejąca

Nowa

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

Savills


Najnowsze inwestycje biurowe we Wrocławiu

Aquarius Business

House

Echo Investment

• ul. Swobodna

• 15 300 m²

• Najemcy: Tieto

Polska, PwC, Axit,

BOŚ

• 3 kw. 2012

Green Towers B

Skanska

• ul. Strzegomska 36

• 10 800 m²

• Najemcy: NSN

• 1 kw. 2013

Sky Tower

LC Corp

• ul. Powstańców

Śląskich 73-95

• 28 500 m²

• Najemcy: Grupa

Getin Holding S.A.

• 1 kw. 2013

Green Day

Skanska

• ul. Szczytnicka 39

• 15 900 m²

• Najemcy: Credit

Suisse

• 2 kw. 2014


Najnowsze inwestycje biurowe we Wrocławiu

West Gate

Echo Investment

• ul. Lotnicza 12

• 16 000 m²

• 2014

Millenium Tower III

Descont

• ul. Strzegomska 42

• 11 800 m²

• 2014

Pl. Dominikański

Skanska

• Pl. Dominikański

• 35 000 m²

• 2015


Centra usług w Polsce

Liczba centrów usług w najwięksych miastach w Polsce

35

30

25

30

BPO/ITO SSC R&D

12 600 osób zatrudnionych w centrach usług we Wrocławiu

20

15

10

5

14

13

21

17

17

13 13

8

21

19

5

9

15

6

10

9

10

6

13

6

0

Warszawa Kraków Wrocław Łódź Metropolia

Silesia

Trójmiasto

Poznań

ABSL, 2012


Nowi inwestorzy w mieście

• UTC Aerospace Systems – centrum R&D;

• Casus Finanse – call center;

• BNY Mellon - globalne centrum usług;

• Dolby Laboratories - centrum R&D;

• Becton, Dickinson & Company - centrum usług

wspólnych;

• Air Products – centrum R&D;

• Quatar Airways – europejskie BOK;

• Minetronics – centrum R&D;

ARAWPodaż, absorpcja netto i pustostany

125 000

Podaż (m²) Absorpcja netto (m²) Pustostany (%)

10%

100 000

8%

75 000

6%

50 000

4%

25 000

2%

0

2007 2008 2009 2010 2011 3 kw. 2012

0%

Savills


Aktywność najemców w miastach regionalnych

Ʃ 277 600 m²

Łódź

7,2%

Poznań

7,1%

Szczecin

1,0%

Lublin

0,3%

Kraków

29,8%

Katowice

10,7%

Trójmiasto

20,3%

Wrocław

23,5%

Savills


Wybrane transkacje najmu z 2012 r.

Budynek

Najemca

Powierzchnia

(m²)

Rodzaj umowy

Kwartał

Green Towers NSN 14 400 Przednajem 3

Green Day Credit Suisse 10 050 Przednajem 3

Bema Plaza NSN 8 800 Podnajem 3

Globis HP 6 600 Przedłużenie umowy 4

Aquarius Business House BNY Mellon 6 500 Przednajem 4

Bema Plaza Google Polska 5 500 Przedłużenie umowy 3

Aquarius Business House Tieto Polska 3 800 Przednajem i ekspansja 1

Kameleon Geoban 2 200 Przedłużenie umowy 3

Promenady Epsilon Quatar Airways 1 580 Przednajem 3

Green Towers Dolby Labolatories 1 750 Przednajem i ekspansja 1&2

Aquarius Business House Axit 1 200 Przednajem 3

Green Towers BD Europe 1 139 Przednajem 2

Św. Elżbiety 4 Regus 1 000 Nowa 3

Savills


€/m²/miesiąc

Czynsze wywoławcze w miastach regionalnych

17

16

15

14

13

12

11

10

Kraków Wrocław Trójmiasto Katowice Łódź Poznań Szczecin Lublin

Savills


Dziękuję za uwagę!

Tomasz Buras CCIM

Dyrektor

Dział Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

T: +48 22 222 4020

M: +48 (0) 600 422 050

tburas@savills.pl

savills.pl

More magazines by this user
Similar magazines