Grupa Śpiewacza - karta zgłoszenia

gckszczurowa

Grupa Śpiewacza - karta zgłoszenia

XXIX Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych

i Grup Śpiewaczych im. Jędrzeja Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK

Szczurowa, 21-23 maja 2010 r.

KARTA ZGŁOSZENIA

(dotyczy kategorii: GRUPA ŚPIEWACZA)

Pełna nazwa grupy śpiewaczej i miejscowość, z której pochodzi:

____________________________________________________________________________________

Kierownik grupy:

Imię i nazwisko __________________________________________________________________

Adres zamieszkania:

miejscowość: _________________________, ul. _______________________ nr domu________

kod ____________ poczta _______________________powiat ____________________________

nr tel. kontaktowego (kier.)______________________ nr tel. służb. ______________________

e-mail__________________________________________________________________________

Zgłaszam grupę śpiewaczą w składzie:

Imię i nazwisko

data urodzenia

1. ____________________________________________ _________________________

2. ____________________________________________ _________________________

3. ____________________________________________ _________________________

4. ____________________________________________ _________________________

5. ____________________________________________ _________________________

6. ____________________________________________ _________________________

7. ____________________________________________ _________________________

8. ____________________________________________ _________________________

9. ____________________________________________ _________________________

10. ____________________________________________ _________________________


Repertuar /tytuł pieśni , ballady/:

1. _____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________________

Osoby towarzyszące: (opiekun, kierowca)

Ilość osób

Uwagi do organizatorów:

‣ prosimy o zaplanowanie naszej prezentacji w dniu: _________________________________

O ostatecznym terminie występu poinformowani Państwo zostaniecie telefonicznie

przez Beatę Rompałę - koordynatora Przeglądu, tel./fax. (14) 626 07 61

‣ potrzeby techniczne (np. mikrofony)

___________________________________________

Dane instytucji delegującej grupę śpiewaczą lub kierownika grupy

__________________________________________________________________________________

/dokładna nazwa instytucji lub imię i nazwisko kierownika grupy

w razie potrzeby przesłania nagrody pieniężnej na konto/

ulica _______________________________ kod __________ miejscowość _____________________

nr tel. (kier) ___________________________ fax. _________________________

e-mail

___________________________________________________________________________

nazwa banku

___________________________________________________________________________________

nr konta

____________________________________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z treścią regulaminu Przeglądu

i akceptuję jego treść.

______________________________

data, miejscowość

_________________________

podpis i pieczątka

dyrektora instytucji kultury

delegującej na Przegląd

More magazines by this user
Similar magazines