marzec 2011 - KSOW

razemdlaradomki.pl

marzec 2011 - KSOW

zobowiązania PROW 2007-2013 - kampania 2009 - kontyn. 15.03.2009 r. - 09.06.2009 r. 20 439 198 172 982,28 158 538 385,82 20 190 98,78% 189 758 177,48 151 806 541,98

zobowiązania PROW 2007-2013 - kampania 2010 15.03.2010 r. - 11.06.2010 r. 29 094 378 746 461,58 302 997 169,26 25 275 323 446 265,88 258 757 012,70

zobowiązania PROW 2007-2013 - kampania 2010 - kontyn. 15.03.2010 r. - 11.06.2010 r. 36 323 364 022 919,09 291 218 335,27 32 321 309 253 618,61 247 402 894,89

zobowiązania PROW 2004-2006 - (część nowe 2007) 15.05.2006 r. - 31.08.2006 r. 18 759 170 905 245,14 136 724 196,11 18 288 97,49% 166 751 536,11 133 401 228,89 317 889 70 735 2 324 520 333,13 1 859 616 235,74

zobowiązania PROW 2004-2006 - (kontyn. 2007) 01.03.2007 r. - 11.06.2007 r. 44 497 516 416 137,21 413 132 909,77 43 210 97,11% 508 771 069,64 407 016 855,71

zobowiązania PROW 2004-2006 - (kontyn. 2008) 15.03.2008 r. - 09.06.2008 r. 68 054 683 626 078,37 546 900 862,70 66 062 97,07% 679 453 253,40 543 562 602,72

zobowiązania PROW 2004-2006 - (kontyn. 2009) 15.03.2009 r. - 09.06.2009 r. 64 376 626 173 266,73 500 938 613,38 63 164 624 360 106,91 499 488 085,53

zobowiązania PROW 2004-2006 - (kontyn. 2010) 15.03.2010 r. - 11.06.2010 r. 47 442 410 889 287,96 328 711 430,37 43 438 91,56% 370 421 760,04 296 337 408,03

221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 410 801 216,00 10 860 227 681 264,35 182 145 011,48 6 358 58,55% 138 739 678,81 110 991 743,05 35 737 11 529 362 883 149,64 290 306 781,11

Zalesianie gruntów rolnych nabór 2007 01.08.2007 r. - 01.10.2007 r. 2 713 72 277 231,76 57 821 785,41 2 036 75,05% 51 794 803,60 41 435 842,88 12 030 4 536 176 714 631,62 141 371 704,90

Zalesianie gruntów rolnych nabór 2008

Zalesianie gruntów rolnych nabór 2009

01.08.2008 r. - 30.09.2008 r.

(kontyn.) 01.06.- 31.07.2008 r.

01.06.2009 r. - 31.07.2009 r.

(kontyn.) 15.03.- 09.06.2009 r.

1 851 35 191 961,86 28 153 569,49 1 163 62,83% 24 157 366,80 19 325 893,44

2 438 51 070 021,40 40 856 017,12 2 065 84,70% 45 368 932,30 36 295 145,84

Zalesianie gruntów rolnych nabór 2010

01.06.2010 r. - 31.08.2010 r.

(kontyn.) 15.03.- 11.06.2010 r.

2 677 60 602 638,98 48 482 111,18 360 11 909 388,11 9 527 510,49

Zalesianie gruntów innych niż rolne nabór 2008 01.08.2008 r. - 30.09.2008 r. 413 4 091 477,05 3 273 181,64 268 64,89% 2 475 417,10 1 980 333,68

Zalesianie gruntów innych niż rolne nabór 2009

01.06.2009 r. - 31.07.2009 r.

(kontyn.) 15.03.2009 r. -

09.06.2009 r.

398 2 397 442,00 1 917 953,60 304 76,38% 2 030 623,40 1 624 498,72

226

Zalesianie gruntów innych niż rolne nabór 2010

01.06.2010 r. - 31.08.2010

r.(kontyn.) 15.03.- 11.06.2010 r.

370 2 050 491,30 1 640 393,04 162 1 003 147,50 802 518,00

zobowiązania PROW 2004-2006 23 707 7 730 186 168 518,02 148 935 076,21

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i

wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych

80 000 000,00 276 520 626 471,40 416 501 177,12 98 35,51% 237 992 648,00 190 394 118,40 0 0 0,00 0,00

nabór 2009 16.12.2009 r. - 17.12.2009 r. 169 368 668 892,30 294 935 113,84 98 237 992 648,00 190 394 118,40

nabór 2010 5.10.2010 r. -13.12.2010 r. 107 151 957 579,10 121 566 063,28 0 0,00 0,00

oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich 2 635 527 440,00 41 099 15 617 278 922,14 10 151 523 993,31 14 557 35,42% 7 590 415 785,14 4 972 038 687,02 6 727 6 034 1 257 335 247,94 873 531 895,05

311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 259 185 000,00 16 705 1 430 641 835,54 1 072 981 376,54 6 008 35,97% 509 992 148,00 382 494 110,97 3 451 3 189 253 004 886,09 189 753 661,85

nabór 2008 05.06.2008r. - 07.11.2008 r 4 050 331 309 319,62 248 481 989,72 2 056 50,77% 171 490 600,50 128 617 950,38 3 451 3 189 253 004 886,09 189 753 661,85

nabór 2009 15.04.2009 r. - 31.12.2009 r. 3 838 306 845 566,33 230 134 174,69 2 321 60,47% 186 752 289,00 140 064 216,72

nabór 2010 24.08.2010 r. -31.12.2010 r. 8 817 792 486 949,59 594 365 212,13 1 631 151 749 258,50 113 811 943,88

312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 767 687 700,00 15 523 2 870 698 496,12 2 153 023 871,99 2 850 18,36% 449 853 053,83 337 389 790,28 1 239 1 157 133 041 513,98 99 781 134,06

nabór 2009 05.05.2009 r. - 18.05.2009 r. 4 983 803 494 975,55 602 621 231,62 2 249 340 540 043,33 255 405 032,45 1 239 1 157 133 041 513,98 99 781 134,06

nabór 2010 28.06.2010r. - 09.07.2010r. 10 540 2 067 203 520,57 1 550 402 640,37 601 109 313 010,50 81 984 757,83

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

313/322/323 Odnowa i rozwój wsi

413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

1 166 469 740,00 2 493 7 552 260 401,19 4 709 709 391,33 2 005 80,43% 4 906 805 556,28 3 143 252 445,76 457 432 337 056 300,50 218 920 778,57

442 185 000,00 6 378 3 763 678 189,29 2 215 809 353,45 3 694 57,92% 1 723 765 027,03 1 108 902 340,01 1 580 1 455 534 232 547,37 365 076 320,57

oś 4 LEADER 630 000 000,00 16 187 1 755 921 843,05 1 244 070 906,87 5 177 31,98% 685 805 616,01 477 369 193,10 2 910 1 280 112 187 781,25 76 743 111,78

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

496 400 000,00 14 996 1 213 123 011,12 809 831 841,26 4 388 29,26% 487 241 354,70 318 517 745,32 1 184 943 23 849 594,91 16 750 468,24

4.1/413 "małe projekty" 11 176 199 706 033,94 159 727 433,83 2 980 26,66% 47 724 095,42 38 157 844,52 1 071 845 10 933 736,01 7 835 262,35

4.1/413 - 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 506 34 196 021,83 27 356 817,46 104 20,55% 6 765 936,00 5 412 748,80 28 27 1 423 962,50 1 055 532,40

4.1/413 - 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 745 75 305 545,41 60 244 436,33 94 12,62% 8 251 105,00 6 600 884,00 31 29 1 537 452,30 1 020 180,40

4.1/413 -

313/322/323

Odnowa i rozwój wsi 2 569 903 915 409,94 562 503 153,64 1 210 47,10% 424 500 218,28 268 346 268,00 54 54 9 954 444,10 6 839 493,09

421 Wdrażanie projektów współpracy

431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

termin naboru wniosków w

zależności od województwa

12 000 000,00 173 6 073 432,13 4 858 745,90 54 31,21% 1 831 172,75 1 464 938,18 12 8 56 604,26 17 095,65

121 600 000,00 1 018 536 725 399,80 429 380 319,71 735 72,20% 196 733 088,56 157 386 509,60 1 714 337 88 281 582,08 59 975 547,89

Pomoc Techniczna od 11.03.2009 r. 199 950 000,00 649 232 878 590,59 174 658 942,94 401 61,79% 125 084 773,00 93 813 579,75 234 21 40 233 498,06 30 175 123,09

Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu od 11.03.2009 r. 309 199 010 258,63 149 257 693,97 186 60,19% 104 656 864,00 78 492 648,00 118 21 30 322 236,02 22 741 676,81

Działania informacyjne i promocyjne od 11.03.2009 r. 134 15 397 683,59 11 548 262,69 81 60,45% 10 516 719,00 7 887 539,25 47 18 6 138 271,37 4 603 703,41

Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich od 11.03.2009 r. 206 18 470 648,37 13 852 986,28 134 65,05% 9 911 190,00 7 433 392,50 69 11 3 772 990,67 2 829 742,87

RAZEM³

1. Zaczernione pola nie są wypełniane ze względu na specyfikę działań

13 398 928

156,00

2. Prezentowane kwoty przedstawiają prognozowane wysokości miesięcznych płatności (dotyczy kwot przy złożonych wnioskach oraz wydanych decyzjach)

3. Kwota podana w pozycji limit środków RAZEM odnosi się do wszystkich działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013

4. Wykorzystanie limitu środków EFRROW według zapotrzebowań ARiMR

3 602

510

44 050 009 979,18 31 646 464 651,05 3 392 981 94,18% 26 115 613 031,70 19 287 329 381,67

6 523

680

999 126 21 318 125 839,99 16 362 995 783,56 3

Informacja o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – dane na dzień 28 lutego 2011 r.

29

More magazines by this user
Similar magazines