Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni

am.gdynia.pl

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni

Wydział Elektryczny

Akademia Morska w Gdyni

Dlaczego warto u nas

studiować?


Nieprawdą jest, że:

• Uczelnia kształci tylko oficerów marynarki

handlowej

• Jedyną perspektywą pracy – praca na

morzu


A jaki jest stan faktyczny?

Akademia Morska w Gdyni jest akademicką

uczelnią publiczną

• Wydział Elektryczny posiada pełne prawa

akademickie:

– Prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i

drugiego stopnia

– Posiada uprawnienia do nadawania stopni

naukowych doktora i doktora habilitowanego

– Posiada certyfikaty uznania polskich i

międzynarodowych instytucji akredytujących w

zakresie kształcenia i prowadzenia prac

naukowych


Pozycja Akademii Morskiej w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni - największa uczelnia

morska w Unii Europejskiej

• Piąte miejsce na świecie i pierwsze w Europie w

światowym rankingu uczelni morskich

• Ogromna szansa na bardzo dobrze płatną pracę

na lądzie i na morzu (nawet 7 000 € miesięcznie)

po ukończeniu studiów na Wydziale

Elektrycznym


Studia na Wydziale Elektrycznym

• Poziomy kształcenia

– Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) – 7 lub 8

semestrów

– Studia drugiego stopnia (magisterskie) – 3 lub 4

semestry

– Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) – 8

semestrów

• Tryby kształcenia

– Studia stacjonarne (bezpłatne)

– Studia niestacjonarne (odpłatne)


Kierunki i specjalności – studia inżynierskie

Wydział

Elektryczny

Kierunek

Elektrotechnika

Kierunek

Elektronika

i telekomunikacja

Specjalność

Elektroautomatyka

Okrętowa

(spec. morska)

Specjalność

Komputerowe

Systemy Sterowania

(spec. lądowa)

Specjalność

Systemy i Sieci

Teleinformatyczne

(spec. lądowa)

Elektronika Morska

(spec. morska)

Wybór specjalności po 3 semestrze


Kierunki i specjalności – studia magisterskie

Wydział

Elektryczny

Kierunek

Elektrotechnika

Kierunek

Elektronika

i telekomunikacja

Specjalność

Elektroautomatyka

Specjalność

Komputerowe

Systemy Sterowania

Specjalność

Systemy i Sieci

Teleinformatyczne

Elektronika Morska

Wybór specjalności po 1 semestrze


Uprawnienia zawodowe absolwentów

• Absolwenci studiów inżynierskich uzyskują:

– Dyplom inżyniera

– Prawo do otrzymania dyplomu morskiego oficera

elektroautomatyka (po odbyciu praktyki) i

ukończeniu specjalności Elektroautomatyka

okrętowa

– Prawo przystąpienia do egzaminu na świadectwo

oficera radioelektronika (po odbyciu praktyki) i

ukończeniu specjalności Elektronika Morska

– Prawo do podjęcia studiów drugiego stopnia


Uprawnienia zawodowe absolwentów

• Absolwenci studiów magisterskich uzyskują:

– dyplom magistra inżyniera

– Prawo do ubiegania się o uprawnienia budowlane

w zakresie elektrotechniki - po ukończeniu

kierunku Elektrotechnika

– Prawo do ubiegania się o uprawnienia budowlane

w zakresie telekomunikacji - po ukończeniu

kierunku Elektronika i telekomunikacja

– Prawo do podjęcia studiów trzeciego stopnia


Władze Wydziału

Dziekan

prof. dr hab. inż.

Janusz Zarębski

Prodziekan

ds. kształcenia

dr inż.

Bolesław Dudojć

Prodziekan

ds. studiów

niestacjonarnych

dr inż.

Wiesław Citko

Prodziekan

ds. nauki

i promocji

dr hab. inż.

Krzysztof Górecki,

prof. nadzw. AMG


Struktura Wydziału

Dziekan

Katedra

Automatyki

Okrętowej

Katedra

Elektroenergetyki

Okrętowej

Katedra

Elektroniki

Morskiej

Katedra

Telekomunikacji

Morskiej


Wydział Elektryczny w liczbach

• Kadra

– 18 profesorów

– 26 adiunktów

– 7 wykładowców i starszych wykładowców

– 11 asystentów

– w tym 19 osób z dyplomami morskimi

• Łącznie około 900 studentów

• Rocznie około 150 absolwentów


Baza laboratoryjna

• Łącznie ponad 30 sal laboratoryjnych

– Laboratoria badawcze

– Laboratoria dydaktyczne

• Nowoczesne wyposażenie laboratoriów

zapewniające wysoki poziom kształcenia

• Laboratoria badawcze umożliwiają prowadzenie

badań naukowych z zakresu elektrotechniki,

elektroniki, telekomunikacji, metrologii oraz

automatyki i robotyki


Wybrane laboratoria dydaktyczne

Laboratorium sterowników

programowalnych

Laboratorium napędu elektrycznego


Wybrane laboratoria dydaktyczne (cd.)

Rzeczywiste stanowisko sterowania

i kontroli silnika głównego; pulpit

sterowniczy na mostku

Stanowiska operatorskie


Wybrane laboratoria dydaktyczne (cd.)

Laboratorium techniki

iskrobezpieczeństwa

Laboratorium elektroenergetyki


Wybrane laboratoria dydaktyczne (cd.)

Laboratorium optoelektroniki

Laboratorium projektowania i

konstrukcji urządzeń


Wybrane laboratoria dydaktyczne (cd.)

Laboratorium systemów

radiokomunikacyjnych – terminal

INMARSAT

Laboratorium urządzeń

radiokomunikacyjnych


Praktyki

W czasie studiów inżynierskich realizowane są

praktyki

– W przedsiębiorstwach - na specjalnościach lądowych;

– Na statkach – na specjalnościach morskich;

wynagrodzenie kadeta (praktykanta) może wynosić 500

÷ 1000 Euro miesięcznie.

– Praktyki morskie realizowane są na statkach armatorów

krajowych i zagranicznych oraz na statkach szkolnych

Akademii Morskiej

• Dar Młodzieży

• Horyzont II


Statki szkolne


Praktyki na statkach

• Praktyka na statku Horyzont II (3 tygodnie)

po 4 semestrze – rejs na Spitzbergen

• Praktyka eksploatacyjna (od 3 do 6

miesięcy) po 6 semestrze


Rejs na Spitsbergen


Zalety studiowania na Wydziale

Elektrycznym

• Kameralna atmosfera – mała liczba studentów;

• Łatwy dostęp studenta do wykładowcy,

dziekanatu, dziekana;

• Student nie jest anonimowy;

• Zajęcia w większości mają charakter praktyczny;

• Absolwenci bez trudu znajdują dobrze płatną

pracę na lądzie lub na morzu;

• Studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji

naukowych, samorządowych, sportowych


Możliwość odbycia części studiów

za granicą (Erasmus)

Univeristy

of Liverpool

Cork Institute of

Technology

Kymenlaakso

Polytechnic

University of

Glamorgan

Universidad

de A Coruna

Universitat

Politecnica

de Catalunya

Universidad

de Vigo


Koła naukowe na Wydziale

Elektrycznym

• Naukowe Koło Programowalnych Układów

Sterowania

• Naukowe Koło Stowarzyszenia Elektryków

Polskich

• Naukowe Koło Morski Klub Łączności

„Szkuner”

• Koło Naukowe Pojazdów Elektrycznych

„EVPL”


Samochód elektryczny

• Pracownicy i studenci Wydziału Elektrycznego

opracowali i skonstruowali samochody,

motocykle i łodzie z napędem elektrycznym


Sekcje sportowe

• Sekcja ogólnorozwojowa

• Sekcja koszykówki (kobiet/mężczyzn)

• Sekcja siatkówki (kobiet/mężczyzn)

• Kulturystyka

• Sekcja pływacka

– Specjalizacja pływacka

– Koło Sea Quest - nurkowe


Zaplecze socjalne

• Do dyspozycji studentów spoza Trójmiasta jest

ponad 650 miejsc w Domach Studenckich,

usytuowanych blisko uczelni.

• Stołówka znajduje się w głównym budynku –

dania są przygotowywane przez kucharzy z Hotelu

Faltom.

• W głównym budynku znajduje się klub studencki

„Bukszpryt”.

• Studenci mogą bezpłatnie korzystać z hali

sportowej, basenu oraz siłowni w czasie wolnym

od zajęć.


Oferta dla kandydatów na studia

• W semestrze letnim organizowane są bezpłatne

wykłady z matematyki i fizyki;

• Dla grup zainteresowanych osób są prowadzone

zajęcia warsztatowe (laboratoryjne), na których

uczestnicy poznają praktyczne aspekty

studiowania na Wydziale;

• W czasie dnia otwartego możliwe jest zwiedzanie

wybranych laboratoriów wydziałowych;

• W czasie Bałtyckiego Festiwalu Nauki

organizowane są imprezy popularnonaukowe dla

licealistów


Podsumowanie

• Studia na Wydziale Elektrycznym są trudne i

wymagają dużego zaangażowania,

• Ukończenie tych studiów gwarantuje dobrze

płatną pracę,

• W czasie studiów można przeżyć ciekawą

przygodę w trakcie praktyki,

• Kameralność Wydziału umożliwia

indywidualne podejście do każdego

studenta


Świat potrzebuje inżynierów

– zostań jednym z nas!

More magazines by this user
Similar magazines