Europan - technický katalóg - Klimatechnik

klimatechnik.sk

Europan - technický katalóg - Klimatechnik

I.KAPITOLA

PREHĽAD KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV

Úlohou klimatizačných systémov je riadenie a regulácia mikroklímy v uzavretom priestore

podľa požadovaných komfortných podmienkach.

Mikroklímu určujú štyri parametre s mennými hodnotami:

Ta = teplota vzduchu

Tm = vyžarujúca priemerná teplota

V = rýchlosť prúdenia vzduchu

ø = relatívna vlhkosť vzduchu

K hore uvedenému z nášho hľadiska, pridávame čistotu ovzdušia (n)

Klimatizačné systémy sa preto dajú triediť podľa „regulačnej schopnosti“

Regulačná schopnosť

ZARIADENIE Ta ø V n

Klimatizačné + + + +

Chladiace + ~ ~ ~

Termoventilačné + - ~ ~

Kúriace + - - -

Optimálne regulovanie týchto parametrov sa z pravidla dosiahnu pomocou klimatizácie,

alebo zariadením vzduch - voda. Samozrejme klimatizovaný vzduch pochádzajúci

z úpravovne vzduchu (klimatizácie) je nevyhnutný nakoľko s jeho pomocou vieme zabezpečiť

želané komfortné podmienky, ale nestačí dobre fungujúca úpravovňa vzduchu (klimatizácia),

lebo problémy môžu nastať pri preprave klimatizovaného vzduchu z klimatizácie na

najvzdialenejšie miesto v priestore.

Naozaj v záujme dosiahnutia cieľa je potrebné použiť taký vzduchovod, ktorý má nasledovné

vlastnosti:

• Vzduch prepravuje tak, že jeho charakterové vlastnosti sa počas prepravy vôbec

nemenili

• Je plynu nepriepustný a bez straty pri záťaži

• Zabráni možnosti vzniku a prenosu hluku

• Udrží v potrebnom čase charakteristické vlastnosti prepravovaného vzduchu

Vzduchovody vyhotovené z panelov EUROPAN zabezpečujú pri dodržaní vysokej úrovne

bezpečnostných predpisov nasledovné:

• Konštantná a priebežná tepelná izolácia v každom bode vzduchovodu

• Optimálne pneumatické držanie

• Ľahkosť vybudovania systému vďaka panelom rezaným na mieru

• Príjemný estetický vzhľad je možné podľa vkusu maľovať, alebo tapetovať

• Nezaťažuje okolie, systém nevyžaruje toxické plyny ani látky znečisťujúce prírodu

2/27

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

Dvory nad Žitavou 2159, 941 31 Slovakia, Tel./fax: 00421 356 446 072,

e-mail: europan@tcslovakia.com

More magazines by this user
Similar magazines