EU3C StormRacer - Uživatelský manuál

eu3c.info

EU3C StormRacer - Uživatelský manuál

EU3C StormRacer - Uživatelský manuál

Herní ovladač pro automobilové simulace

1. Funkce a specifikace:

1) 2 osy, joypad a 12 akčních tlačítek

2) Vestavěný vibrační motor pro realistickou odezvu

3) analogový a digitální režim

4) úhel zatáčení 180°

5) nožní pedály se základnou pro realistické ovládání brzdy a plynu

6) pět masivních přísavek pro pevné uchycení na povrchu

7) délka kabelů k volantu a pedálům 2,0 a 1,6 metru

8) odběr proudu z USB méně než 170mA

9) zelená LED dioda pro indikaci napájení

2. Systémové požadavky

Windows 98/ME/2000/XP, volný USB port, DirectX 7.0 a vyšší.

3. Instalace ovladačů pro Windows 98/ME/2000/XP

1) Spusťte Windows, do mechaniky vložte CD s ovladači, otevřete okno disku, klikněte dvakrát na SETUP

a následujte pokyny instalačního programu.

2) Zvolte START -> Ovládací panely -> Herní zařízení. Připojte herní ovladač k USB portu -> Systém

rozpozná zařízení a nainstaluje ovladače -> v panelu se objeví nové zařízení.

4. Test a nastavení ovladače

1) Zvolte záložku “Test”

A) Otestujte funkci volantu a pedálů

a) otočte volantem vlevo a vpravo, osa X na obrazovce se pohne vlevo a vpravo

b) stlačte pedály plynu a brzdy, osa Y na obrazovce se pohne nahoru a dolů

c) pokud kurzor “+” není ve středu os X/Y, dolaďte nastavení volantu v kartě Kalibrace

B) Otestujte akční tlačítka 1 - 12

Stiskněte postupně tlačítka od volantu od 1 do 12, odpovídající tlačítka se rozsvítí na obrazovce.

C) Otestujte směrový kříž

Digitální režim: Opište postupně se směrovým joypadem kruh ve všech osmi směrech. Je-li

vše v pořádku stejný kruh opíše i křížek na obrazovce.

Analogový režim: Směrový kříž zde funguje jako poziční klobouček (POV). Během opsání

kruhu se na zobrazeném kloboučku zobrazí všech 8 směrů.

2) Potřebujete-li funkce doladit, zvolte kartu “Kalibrace”

Kalibraci provádějte podle pokynů v analogovém režimu (když červená kontrolka LED svítí).

3) Pro test vibračních motorků zvolte “Vibration Test”

V digitálním režimu stiskněte směrový kříž vlevo a vpravo, pravý motor zavibruje.

V analogovém režimu stiskněte směrový kříž nahoru a dolu, levý motor zavibruje. Stlačte pedál

plynu nebo brzdy, pravý motor zavibruje. Sílu vibrací můžete nastavit pod “Vibration Strenght”.

5. Řešení problémů

1) Nelze nainstalovat ovladač, nelze načíst ovladač, hardware po instalaci nefunguje.

a) ujistěte se, že máte DirectX min. verze 7.0,

b) prověřte spojení s USB portem,

c) prověřte v ovládacích panelech systému, zda zařízení nekoliduje s ostatními periferiemi,

d) zkuste restartovat Váš počítač.

2) Joypad nevibruje.

a) prověřte Vaši verzi DirectX, vyžadována je min. 7.0.

b) zkuste restartovat hru nebo celý počítač.


3) Analogové joysticky nepracují korektně.

Prověřte v panelu Herní zařízení, zda je jednotka správně zkalibrována.

4) Po spuštění hry pravý motorek stále vibruje.

Ve hře najděte volby Force Feedback a ztlumte nebo zrušte vibrace motoru.

Motor

5) Během hry se vibrace zeslabují.

Zkuste poladit intenzitu vibrací ve hře volbami “Stick Volume” či “Road Effects).

6) Ovladač nelze zkalibrovat.

Na kartě Kalibrace nejprve načtěte původní stav tlačítkem Default, pak stiskněte Set.

7) Některé analogové osy reagují velmi pozdě nebo naopak příliš citlivě.

Ovladač zřejmě ještě nebyl zkalibrován nebo nebyla kalibrace potvrzena. V ovládacím panelu

nebo přímo ve hře zvolte definici tzv. “mrtvé zóny”.

Osa

Zóna záběru Mrtvá zóna Zóna záběru

Osa

6. Popis ovládacích prvků

4 5 6 9 7 Joypad 8 10 3 2 1 Brzda Plyn

LED napájení 11 Režim 12 LED Analog (on)/Digital (off)

Připojení pedálů

Připojení k USB portu

www.eu3c.com

More magazines by this user
Similar magazines