Katalog noževa za struganje metala

jurcec.hr

Katalog noževa za struganje metala

NOŽEVI ZA

STRUGANJE METALA

profiline


Podaci o proizvodu

Unigrat, univerzalna drška,

proizvedena po zadnjim istraživanjima tržišta

Jednostavno rukovanje

Prstima ruke kojom držimo dršku povučemo dugme brave, u kojoj je nosač koji drži nožič.

Sa univerzalnom drškom možemo upotrebljavati sve čelične nosače (B-C-D-E-F), koji se

izvuku do dužine 100,0 mm.

Oblik drške

Konusni oblik drške olakšava držanje.

Površina drške

Ergonomski oblik drške garantira nam optimalan zahvat i maksimalnu snagu zahvata kod rada.

Zahvat drške

Ergonomski oblik i gumirani djelovi nude idealan zahvat.

Poklopac na kraju drške

U unutrašnjost drške možemo staviti nožiče koje upotrebljavamo najviše.

Tabela o području upotrebe

vrlo primjeran

djelimično primjeran

nije preporučljiv

Ćelične ligure

Nerđajuči čelik

Čelik

Lim

Siva litina

Aluminij

Bakar

Mesing

Polyacetal

Polyamid (PA)

PVC

Polyphenylene oxide

Polyethylene

Polypropylene

Poly carbonat

Polytetrafluoroethylene

Polystyrene

Unigrat B 10

Unigrat B 20

Unigrat B 30

Unigrat B 50

Unigrat B 60

Unigrat B 70

Unigrat C 40

1.12

Unigrat C 42

Unigrat D 80

Unigrat D 82

Unigrat E 100

Unigrat E 200

Unigrat E 300

Unigrat E 350

Unigrat E 600

Unigrat F 12

Unigrat F 20

Unigrat F 30

Nož za struganje - dupli

Nož za struganje N

Nož za struganje za lim

Nož za struganje cijevi

260

Noževi za struganje metala


« www.ruko.de »

Unigrat „Univerzalna drška”

Pakiranje: u PVC embalaži

Opis

Br. proizvoda

Univerzalna drška A

U tu dršku mogu se pričvrstiti svi nosači B-C-D-E-F.

Sa sistemom za pričvrščivanje može se nosač izvuči do 100,0 mm

dužine i lako se blokira u bilo kojem položaju.

Rezervni nožiči mogu se spremiti u kučište drške.

107 010

Unigrat „Čelični nosač”

Opis

Pakirano

kom

Br. proizvoda

Čelični nosač B 1 107 011

Čelični nosač C 1 107 019

Čelični nosač D 1 107 022

Čelični nosač E 1 107 025

Čelični nosač F 1 107 031

Unigrat „Nožič B”

Opis

Pakirano

kom

Br. proizvoda

Nožič B 10

HSS za vanjsko i unutranje struganje rubova materijala koji

se ne lome, kao što su čelik, aluminij, plastika i slično.

10 107 012

Nožič B 20

HSS za vanjsko i unutranje struganje rubova materijala koji

se lome kao što su mesing, siva litina i slično.

10 107 014

1.12

Nožič B 30

HSS za istovremeno vanjsko i unutarnje struganje rubova

rupe do 4,0 mm debljine.

Nožič B 50

igla iz tvrdog metala, moguče brušenje.

10 107 015

1 107 016

Nožič B 60

HSS za struganje rubova na zadnjoj strani komada,

do 20,0 mm debljine.

Nožič B 70

iz tvrdog metala za struganje materijala

do 3,0 mm debljine.

10 107 017

1 107 018

Noževi za struganje metala

261


Unigrat „Nožič C”

Pakiranje: u PVC embalaži

Opis

Pakirano

kom

Br. proizvoda

Nožič C 40

mali trougli nožič 4,0 x 20,0 mm za precizna struganja po

površini materijala do 4,0 mm širine.

Nožič C 42

veliki trougli nožič 8,0 x 30,0 mm za standardna struganja po

površini materijala do 8,0 mm širine.

1 107 020

1 107 021

Unigrat „Nožič D”

Pakiranje: u PVC embalaži

Opis

Pakirano

kom

Br. proizvoda

Nožič D 80

iz tvrdog metala za struganje materijala do 3,0 mm debljine.

6 reznih rubova.

Nožič D 82

iz tvrdog metala za struganje materijala do 8,0 mm debljine.

2 rezna ruba.

1 107 023

1 107 024

Unigrat „Nožič E”

Pakiranje: u PVC embalaži

Opis

Pakirano

kom

Br. proizvoda

1.12

Nožič E 100

HSS, kao nožič B 10, ali duži, za vanjsko i unutarnje

struganje rubova materijala koji se ne lome, kao što su čelik,

aluminij, plastika i slično.

Nožič E 200

HSS, kao nožič B 20, ali duži, za vanjsko i unutarnje

struganje rubova materijala koji se lome kao što su mesing,

siva ligura i slično.

10 107 026

10 107 027

Nožič E 300

HSS, kao nožič B 30, ali duži, za istovremeno vanjsko i

unutarnje struganje rubova rupa do 4,0 mm debljine.

10 107 028

Nožič E 350

HSS, za struganje ravnih rubova, kanala i slično.

10 107 029

Nožič E 600

HSS, za struganje na zadnjoj strani komada do 20,0 mm

debljine.

5 107 030

262

Noževi za struganje metala


« www.ruko.de »

Unigrat „Nožič F”

Pakiranje: u PVC embalaži

Opis

Pakirano

kom

Br. proizvoda

Nožič E 350

HSS, za struganje ravnih rubova, kanala i slično.

1 107 032

Upuštač F 20

HSS za rupe do Ø 20,0 mm

1 107 033

Upuštač F 30

HSS za rupe do Ø 30,0 mm

1 107 034

Noževi za struganje Unigrat + HSS nožiči

• Noževi za struganje Unigrat bez mogučnosti pričvrščivanja nosača (samo nožiči).

• Promjenljivi nožiči

• Idealan za struganje čelika, aluminija, mesinga, bakra, sive litine i plastike, ravnih ili

okruglih rubova.

Pakiranje: u PVC embalaži

Opis

Br. proizvoda

Nož za struganje Unigrat A1 sa nožičem E 100 HSS 107 050

Nož za struganje Unigrat A3 sa 3 HSS nožiča (E 100, E 200, E 350) 107 051

E 100

E 200

E 350

1.12

Nož za struganje cijevi sa HSS nožičima

• Idealan za unutarnje struganje cijevi

• Idealan za vanjsko struganje cijevi

• Za cijevi promjera od 4,0 do 36,0 mm.

Pakiranje: individualno u kartonu

Opis

Br. proizvoda

Nož za struganje cijevi 107 053

Noževi za struganje metala

263


Nož za struganje “N” sa HSS nožičem

• Plastična drška.

• Promjenjljivi HSS nožiči.

• Za struganje od 2,4 - 11,0 mm širine.

• Prikladan za struganje utora i kanala u materijalu.

Pakiranje: u PVC embalaži

Opis

Br. proizvoda

Nož za struganje “N”

Garnitura od 3 komada

sa univerzalnom drškom A

107 062

1 rezervni nosač N 107 037

1 rezervni HSS nožič 107 063

Noževi za struganje - dupli sa HSS okruglim nožičima

• Plastična drška sa zaštitom za ruke i parom nožiča.

• Promjenljivi HSS nožiči.

• Nožiči se mogu okrenuti kada otupe.

• Moguča regulacija razmaka između nožiča.

• Idealan za obojestrano struganje lima iz čelika, aluminija, bakra, mesinga, i plastike

do 10,0 mm debljine.

Pakiranje: u PVC embalaži

Opis

Br. proizvoda

Nož za struganje - dupli 107 060

1 rezervni HSS nožič 107 061

1.12

Noževi za struganje Rapid + HSS nožiči

• Šestruba aluminijasta drška.

• Mali i priručan.

• Žepna izvedba za stalnu upotrebu.

Pakiranje: u PVC embalaži po 1

Opis

Br. proizvoda

Nož za struganje Rapid bez mogučnosti

promjene nožiča E 100 HSS

Nož za struganje Rapid sa mogučnošču

promjene nožiča E 100 HSS

107 052

107 054

264

Noževi za struganje metala


« www.ruko.de »

Nož za struganje lima sa nožičima iz tvrdog metala

• Plastična drška sa zaštitom za ruke i 2 nožiča iz tvrdog metala.

• Sa ovim nožem za struganje strugamo oba ruba lima u jednoj operaciji.

• Prikladan za obojestrano struganje čelika, aluminija, mesinga, bakra i plastike.

Pakiranje: u PVC embalaži

Opis

Br. proizvoda

Nož za struganje lima

do 5,0 mm debljine

107 064

Nož za struganje lima

do 10,0 mm debljine

107 065

Nož za struganje lima sa

promjenjljivim nožičima

do 5,0 mm debljine

107 066

2 rezervna nožiča iz

tvrdog metala

107 067

1.12

Noževi za struganje metala

265


Unigrat garniture

Sistem ručnog struganja materijala. Široka ponuda nožiča omogučuje upotrebu noževa za struganje

na vrlo širokom području, kao što su rupe i ostali rubovi. Nožiči omogučuju struganje po

unutarnjoj, vanjskoj ili po oba dvije strane odjednom, naravno sa primjernim nožičem.

Pakiranje: u PVC embalaži

Opis

Br. proizvoda

Unigrat nož za struganje,

garnitura ”B”, 4 komada

B

107 003

B 10 B 20

A

Unigrat nož za struganje,

garnitura ”C”, 3 komada

C

107 004

C 42

A

Unigrat nož za struganje,

garnitura ”D”, 4 komada

D

107 005

D 80

A

1.12

Unigrat nož za struganje,

garnitura ”E”, 5 komada

E 100

E 200 E 300

E

107 006

A

Unigrat nož za struganje,

garnitura ”F”, 3 komada

F

107 007

F 20

A

266

Noževi za struganje metala

More magazines by this user
Similar magazines