1 aktivnost, program i/ili projekt ciljevi aktivnosti ... - Fran Franković

os.ffrankovic.ri.skole.hr

1 aktivnost, program i/ili projekt ciljevi aktivnosti ... - Fran Franković

Osnovna škola „Fran Franković“

Ivana Žorža 17A,Rijeka

Za školski kurikulum /školsku godinu 2008./2009.– iz izbornog predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,

programa ili projekta;

Naziv aktivnosti, programa i / ili

projekta*:

Dodatna nastava iz geografije

Voditelji:

Učitelj/i razredne/

predmetne nastave:

Josip Jurjević

Vanjski suradnik: 20

Predviđeni broj učenika / razred-i:

Vremensko razdoblje

Broj učenika uključenih

tijekom godine

Planirani broj sati

Realizirani broj sati

I. polugodište 20 10

II. polugodište 25

Tijekom godine 35

aktivnost, program i/ili

projekt

DODATNA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE

ciljevi aktivnosti, programa

i/ili projekta

Proširiti redovni rad dodatnim radom

-Učvrstiti i proširiti znanja iz redovnog programa

-Osposobiti učenike za samostalan rad

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

-Razvijati pozitivan stav prema svim oblicima rada

-Naučiti prezentirati svoja postignuča usmenim ili pismenim putem

1. Josip Jurjević

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

-voditelj organizira i vodi rad učenika

-dogovara način rada

-organizira provjere postignutog

2.Učenici

-daju doprinos u pripremi i radu

1


Osnovna škola „Fran Franković“

Ivana Žorža 17A,Rijeka

-učenici s voditeljem dogovaraju način i vrijeme obrade odredjenih tema

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

-prikupljaju materijale vezane za odredjenu temu koristeći razne izvore—udjbenici ,

časopisi , Internet.....

Tijekom godine.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

Termini se dogovaraju sa učenicima.

Ujupno 35 sati.

Analiza postignutog i prijedlozi za još bolje uspjehe.

Razgovor sa učenicima.

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

Prezentacija na web stranici škole, školskom listu...

Pračenje i bilježenje aktivnosti , zalaganja i postignuča učenika

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Papir za kopiranje

Korištenje Interneta

2


Osnovna škola „Fran Franković“

Ivana Žorža 17A,Rijeka

* Izborni programi, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno obrazovne aktivnosti, programi i projekti.

3

More magazines by this user
Similar magazines