1 aktivnost, program i/ili projekt ciljevi aktivnosti ... - Fran Franković

os.ffrankovic.ri.skole.hr

1 aktivnost, program i/ili projekt ciljevi aktivnosti ... - Fran Franković

Osnovna škola „Fran Franković“

Ivana Žorža 17A,Rijeka

Za školski kurikulum /školsku godinu 2008./2009.– iz izbornog predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,

programa ili projekta;

Naziv aktivnosti, programa i / ili

projekta*:

Izvannastavne aktivnosti - Mladi Biolozi

Voditelji:

Učitelj/i razredne/

predmetne nastave:

Đurđa Milić

Predviđeni broj učenika / razred-i:

Vanjski suradnik: 10 7razredi

Vremensko razdoblje

Broj učenika uključenih

tijekom godine

Planirani broj sati

Realizirani broj sati

I. polugodište 24

II. polugodište 30

Tijekom godine 54

aktivnost, program i/ili

projekt

Izvannastavne aktivnosti- Mladi Biolozi

ciljevi aktivnosti, programa

i/ili projekta

-Razvijati pozitivne stavove učenika prema okolišu-ekološku svijest

-Razvijati shvaćanje o utjecaju čovjeka na promjene u prirodi,kako na uništavanje,tako i na

zaštitu

-Osposobiti učenike za aktivne sudionike u čuvanju i zaštiti okoliša

-Poticati učenike na samostalno uočavanje problema,te nalaženje odgovora,istraživanjem i

logičkim zaključivanjem.

-Upoznati učenike sa najvažnijim eko-datumima,značenjem i važnosti tih datuma

npr.(Svjetski dan zdravlja,Dan planeta Zemlje,dam zaštite okoliša….)

-Usvojiti pravila ponašanja u prirodi:razvijati ekološku svijest.,ljubav prema prirodi

-Upoznati floru i faunu biocenoza

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

1


Osnovna škola „Fran Franković“

Ivana Žorža 17A,Rijeka

Đurđa Milić

-Voditelj izvannastavne aktivnosti

-Surađuje sa drugim učiteljima direktno ili indirektno vezane za određeni sadržaj ili

tematiku

-vodi terenski rad,i po potrebi surađuje sa vanjskim suradnicima

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

Razne aktivnosti:

-Terenska nastava,uređenje panoa,pripreme učenika za školsko i županijsko

natjecanje,izrada herbarija,upoznavanje ljekovitog bilja,sakupljanje starog papira

,obilježavanja važnih eko datuma,i sudjelovanje u raznim aktivnostima škole.

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

-1,5 h tjedno,po dogovoru sa učenicima

-Komunikacija sa učenicima, razgovor,.izrada prezentacija ,praćenje i bilježenje rezultata

učenika.-

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

2


Osnovna škola „Fran Franković“

Ivana Žorža 17A,Rijeka

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

Troškovi odlaska npr. u prirodoslovni muzej ( ulaz.10 kn. ,autobusna karta 15,50 kn.

ukupno-25,50 kn.

-Potrebe: papir A4 format (velika pakovanja),flomasteri,kolaž papir.,ljepila i dr .sitni

potrošni materijal..ukupno cca- 250 kn.

* Izborni programi, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno obrazovne aktivnosti, programi i projekti.

3

More magazines by this user
Similar magazines