1 aktivnost, program i/ili projekt ciljevi aktivnosti ... - Fran Franković

os.ffrankovic.ri.skole.hr

1 aktivnost, program i/ili projekt ciljevi aktivnosti ... - Fran Franković

Osnovna škola „Fran Franković“

Ivana Žorža 17A,Rijeka

Za školski kurikulum /školsku godinu 2010./2011..– iz izbornog predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti,

programa ili projekta;

Naziv aktivnosti, programa i / ili

projekta*:

IZ IZVANASTAVNE AKTIVNOSTI – DRAMA CLASSES

Voditelji:

Učitelj/i razredne/

predmetne nastave:

BELKISA BIKIĆ ZVONARIĆ

Predviđeni broj učenika / razred-i:

Vanjski suradnik: 12 3. i 4.r.

Vremensko razdoblje

Broj učenika uključenih

tijekom godine

Planirani broj sati

Realizirani broj sati

I. polugodište 30

II. polugodište 40

Tijekom godine 70

aktivnost, program i/ili

projekt

DRAMA CLASSES

- RAZVIJATI JEZIČNA ZNANJA I VJEŠTINE

- UNAPRIJEDITI INTELEKTUALNI I SOCIJALNI RAZVOJ DJECE

ciljevi aktivnosti, programa

i/ili projekta

- MOTIVIRATI UČENIKE DA KOMUNICIRAJU

- RAZVIJATI SAMOPOUZDANJE

namjena aktivnosti,

programa i/ili projekta

- NAUČITI SURAĐIVATI, UVAŽAVATI DRUGO MIŠLJENJE

- UČENICIMA SU PREZENTIRANI RAZLIČITI NAČINI UČENJA

- NAUČITI KAKO DODATI EMOCIJU ILI OSOBNOST NEKOM TEKSTU

- SPOZNATI JEZIK U KONTEKSU

1. BELKISA BIKIĆ ZVONARIĆ

nositelji aktivnosti,

programa i/ili projekta i

njihova odgovornost

- VODITELJICA DRAMSKE DRUŽBE

- SURAĐUJE S DRUGIM UČITELJIMA

2. UČENICI 3. i 4.R.

-SUDJELUJU U AKTIVNOSTIMA

- SUDJELUJU U PLANIRANJU VREMENIKA

- VLADAJU SE PREMA KUĆNOM REDU I DOGOVORNIM PRAVILIMA

PONAŠANJA

1


Osnovna škola „Fran Franković“

Ivana Žorža 17A,Rijeka

način realizacije aktivnosti,

programa i/ili projekta

- RAZUMIJEVANJE

- ČITANJE

- RAZGOVOR

- RAD U SKUPINAMA

vremenik aktivnosti,

programa i/ili projekta

- UKUPNO 70 SATI ZADUŽENJA

način vrednovanja i način

korištenja rezultata

vrednovanja

- PONAVLJATI

- MOTIVIRATI I POHVALITI UČENIKA ZA SVAKI NJEGOV NAPREDAK

- UKAZATI UČENIKU NA ŠTO USMJERITI SVOJU POZORNOST

detaljan troškovnik

aktivnosti, programa i/ili

projekta

- NISU POTREBNI POSEBNI TROŠKOVI

* Izborni programi, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno obrazovne aktivnosti, programi i projekti.

2

More magazines by this user
Similar magazines