Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Nevýhody - doba životnosti je malá (zničení snímače vlivem statické

elektřiny), práce ve vlhkém prostředí. Snímače většinou je nutné

měnit v rozmezí 3 let (není zase takový problém z hlediska ceny, ale

spíše z organizačního hlediska).

Výhody – malý rozměr, jednoduchý princip funkčnosti, vysoká

kvalita.

Teplotní snímače

Princip činnosti - obsahují malý citlivý čip (pyrodetektor).

Pyrodetektor snímá rozdíl teplot mezi jednotlivými papilárními

liniemi a prostoru mezi nimi (výstupky). Proto abychom získali

obraz otisku prstu musíme přejíždět prstem přes citlivou plochu.

Na výstupu dostaneme obraz otisku ve formě digitálních pásů

(frames). Digitální obrazy se následně skládají do výsledného

obrazu otisku.

Nevýhoda - nízká kvalita, problémy s algoritmy pro zpracování markant.

Snímání otisků pouze pohybem prstu, tím pádem po několika

sejmutí může být pokaždé sejmuta jiná část prstu. Tím pádem

obtížné vytvořit databázi otisků. Špatná kvalita obrazu otisku, teda

není vhodná pro použití v přístupových systémech.

Radiofrekvenční snímače

Princip činnosti - spočívá v připojení generátoru střídavého signálu

na 2 rovnoběžné desky (ty představují plochu snímače a ta druhá

plocha otisku prstu). Jelikož je vlnová délka mnohem větší než

délka desek, vyskytuje se pouze složka elektrického pole, bez pole

magnetického. Pokud tedy jedna z desek bude náš otisk prstu, tvar

pole se změní a bude kopírovat tvar linií tzn. výběžky a prohlubně.

Vodivé prostředí mezi prstem a plochou je docíleno pomocí vodivé

plochy kolem každého snímače, tzn., že i suché prsty nejsou problémem,

jelikož se pracuje s živou tkání těsně pod povrchem pokožky.

Zvlněním pole, které je způsobené přiloženým otiskem prstu, dopadá

na senzory signál s rozdílnou velikostí signálu. Výběžky mají větší

signál a tzv. údolí nižší signál. Kapacitní senzory tak měří rozdílnou

permitivitu mezi výběžky a údolími.

Výhody - odolná vůči nečistotám, tzn. pokud jsou nečistoty

v údolích, tak nepředstavuje problém. Poté vysušená pokožka,

poškozená kůže (částečně), technologie trueprint je přizpůsobivá

stavu kůže, pořizuje několik snímků, které jsou postupně optimalizovány

až do doby, buď přesného přijetí, nebo odmítnutí snímků.

www.comfis.cz

Elektroluminiscenční snímače

Princip činnosti - využívají speciální vrstvy, která reaguje na tlak

způsobený luminiscenčním efektem. Důležité z hlediska funkčnosti

je světlo - eliminující vrstva, která filtruje světlo z míst, kde na ní

tlačí papilární linie. Zpracování je zajištěno pomocí fotodiod, výstup

je v digitální podobě.

Nevýhoda - jsou dány konstrukčním řešením (menší odolnost proti

mechanickému poškození, náchylnost proti znečištění prachem či

vodou).

Výhody - jsou miniaturní rozměry, dobrá cena a rozlišení. Kvalita

otisku je srovnatelná, i když se jedná o extrémně suchý otisk.

-bb-

20 2/2013 Dochádzkové a prístupové systémy

More magazines by this user
Similar magazines