Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

ze smlouvy, a provést tedy automatický převod spotřeby do libovolné

měny.

Na obrázku 7 vidíte příklad analýzy tarifu, kdy tarif sestává ze tří

částí – denní, noční a víkendové. Snadno lze sestavit i jiné kombinace

tarifů, například založené na výši spotřeby.

Úspora energie díky změně chování uživatelů budovy

Nezanedbatelný podíl na úsporách energie má cílené nakládání

s energií všemi uživateli budovy. Je vhodné nejen zpřístupnit

přehledy a analýzy všem zaměstnancům odpovědným za správu

energie, ale také vystavit grafické znázornění vybraných ukazatelů

energetické výkonnosti všem uživatelům budovy. Systém řízení

energie CentraLine to umožňuje prostřednictvím takzvaných „elektronických

nástěnek“ (viz obr. 8), kde jsou automaticky zveřejněny

vybrané přehledy, např. na obrazovce ve vstupní hale budovy.

Informace určené k zobrazení vybere partner systému společně se

zástupcem klienta.

provedené optimalizace jsou efektivní. Při správném použití umožní

posoudit energetickou úspornost budovy, porovnat ji s jinými budovami

a současně odfiltrovat vlivy počasí, chování uživatelů nebo

velikost budovy. Na jednu stranu to vyžaduje detailní nastavení

systému a na druhou stranu technické řešení, které je dostatečně

flexibilní, aby dokázalo rychle a efektivně vyhovět různým požadavkům

uživatelů. Kombinace řízení energie a řídicí technologie

v integrovaném systému umožňuje dosáhnout dalších úspor díky

automatickému vypnutí spotřebičů. Nabízí také výhody kompletního

systému s jednotným použitím. Partneři systému CentraLine

poskytují klientům odbornou pomoc s návrhem a implementací

integrovaných systémů řízení energie.

Koniec seriálu.

Michael Rader

marketingový manažér

CentraLine c/o

Honeywell GmbH

Zariadenia vizuálnej poplachovej signalizácie

výrobcu Cooper Fulleon spĺňajú novú EN 54-23!

Obr. 8 Příklad elektronické nástěnky

Možnosti využití jsou takřka neomezené: Zaměstnanci mají přehled

o tom, jaký je podíl jejich oddělení na celkové spotřebě energie,

je možné vzájemně porovnávat jednotlivé směny ve výrobním závodu

na základě spotřeby energie na vyrobený produkt a hoteloví

hosté si mohou udělat obrázek o své spotřebě energie ve srovnání

s průměrem. Takové údaje ukazují vliv chování jednotlivce

na spotřebu energie a v konečném důsledku přispívají k vytvoření

povědomí o efektivním využívání energie v budově.

Příklady prostoru k optimalizaci

Prostor k optimalizaci lze najít pomocí analýzy vizuálních ukazatelů

energetické výkonnosti a případně srovnáním s „referenčními“

budovami. V článku už jsme několik příkladů optimalizace zmínili.

Zahrnují širokou škálu možností, od zvýšení povědomí zaměstnanců

prostřednictvím vizuálního znázornění důsledků jejich chování

přes zlepšení strategie řízení až po stavební úpravy, jako je použití

izolace. Zlepšení strategie řízení může spočívat v upravení časovačů

nebo i vytvoření zcela nových strategií. S relativně nízkou investicí

lze dosáhnout podstatných úspor. Příklad: 4D kino v Europark

Rust a supermarket ve Viechtachu dosáhly až 30% úspory energie

přeprogramováním strategie řízení ventilace na řízení kvality vzduchu

na základě potřeby. K úsporám došlo bez jakéhokoli omezení

pohodlí klientů. Inteligentní systémy jako CentraLine AX dokážou

spojit řízení energie přímo s ovladači zařízení, a ovlivnit tak chování

závodu v reálném čase a snížit náklady na energie. Například: Díky

průběžné analýze dat přijatých z elektroměrů je možné předvídat

špičky zatížení a odstranit je časovaným vypnutím vybraných zařízení,

snížením výkonu nebo střídáním provozu spotřebičů. Například

lze krátkodobě snížit rychlost ventilátorů bez znatelného omezení

pohodlí klientů. Výsledkem je efektivní snížení nákladů na energie

způsobených špičkami zatížení.

Od marca 2013 vstupuje do platnosti nová EN 54-23 deklarujúca

nové požiadavky, ktoré musia spĺňať zariadenia vizuálne

poplachovej signalizácia (VAD – Visual Alarm Device).

Čo musia zariadenia VAD spĺňať podľa EN 54-23: intenzita

osvetlenia minimálne 0,4 lm/m2 na povrchu kolmom na smer

zdroja svetla vyžarovaného z VAD; rozmery osvetleného

priestoru v zmysle EN 54-23 musia byť uvedené na výrobku

alebo v sprievodnej dokumentácii; frekvencia zábleskov musí

byť 0,5 – 2 Hz.

Výzvou novej normy je

optimalizácia spotreby

elektrickej energie a požadovaného

svetelného

výkonu potrebného na

splnenie jej požiadaviek

a realizovateľnosť

zálohovania riešenia.

Cooper Fulleon sa

s požiadavkami vyrovnal

použitím najnovších

LED technológií ako

zdroja svetla v kombinácii

s kvalitnou

rozptylovou šošovkou,

ktorá zaručuje rozptýlenie vyžarovaného svetla pri výrazne nižšej

spotrebe energie v porovnaní so xenónovými zdrojmi svetla,

spĺňajúce požiadavky normy. To umožňuje znižovať prevádzkové

náklady a zjednodušuje zálohovanie.

Viac informácií nájdete na www.cooperfulleon.com

alebo kontaktujte zástupcu spoločnosti Cooper Industries

Tibor.Vascinec@CooperIndustries.com.

Shrnutí

Moderní systémy řízení energie zajišťují transparentnost spotřeby

energie, pomáhají objevit prostor k optimalizaci a ujistit se, že

Regulátory a riadiace systémy

www.cooperindustries.sk

2/2013

31

More magazines by this user
Similar magazines