Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Editoriál

NFC – budúcnosť prístupových systémov?

Od vynájdenia zámku pred približne 4000 rokmi ponúka

mechanický kľúč cenovo výhodný spôsob otvárania

dverí, ako aj vstupu do budov, automobilov a iného

hodnotného majetku. Príchod ľahkých, spratných a čoraz

inteligentnejších čipových kariet postupne eliminoval mnohé

aplikácie tradičných mechanických kľúčov. Avšak zdá sa,

že začína nová éra digitálnych kľúčov a prenosnej digitálnej

identity. Nová technológia kontroly vstupu je jednoducho

zakomponovateľná do smartfónov a iných prístrojov. Reč je

o technológii NFC (Near Field Communications), rádiovom

štandarde s krátkym dosahom, prostredníctvom ktorého je

možné uskutočňovať prenos dát na vzdialenosť niekoľkých

centimetrov. NFC je okrem iného plnohodnotne kompatibilná

s ISO štandardmi pre bezkontaktné smart karty. Mobilný

telefón s NFC technológiou sa môže použiť na to, aby

obsahoval mobilný dôkaz identity alebo osvedčenie resp.

údaje overenia a tie bezdrôtovo prezentuje príslušnej čítačke

– presne tak, ako to v súčasnosti funguje pri smart kartách.

NFC technológia sa tak môže analogicky ako karta aplikovať

na systémy kontroly vstupu. Toto nasadenie zároveň ponúka

bezpečnú a pohodlnú možnosť bezpečnostné parametre

poskytovať, kontrolovať a modifikovať. Eliminuje sa

kopírovanie overovacích parametrov, je možné vydať časovo

ohraničené overovacie parametre a tiež ukradnuté zrušiť.

Smartfóny so zabudovanou NFC technológiou dokážu

priniesť citeľnú úsporu nákladov na vybavenie systémov

kontroly vstupu, pretože vďaka svojej inteligencii vedia

nahradiť funkcie panela prístupového systému a servera

spravujúceho prístupové parametre. Smartfón preverí

identitu osoby ako aj ďalšie stanovené pravidlá a posiela

hodnovernú, kryptograficky zašifrovanú správu dverám,

aby sa otvorili. Jediná úloha čítačky je vedieť správne

interpretovať zašifrovaný príkaz na otvorenie dverí.

Digitálne kľúče a prenosné identity sú v porovnaní s kartami

aj bezpečnejšie. Používatelia oveľa pravdepodobnejšie

nahlásia stratu telefónu ako na pohľad bezcennej karty.

Moderné telefóny s NFC funkciou navyše umožňujú

jednoduchú viacstupňovú autentifikáciu, ak si to daná

implementácia vyžaduje, napr. pri vstupe do osobitne

chránených priestorov. Bremeno autentifikácie sa tak

prenáša na telefón.

V blízkej budúcnosti sa predpokladá široké uplatnenie

mobilných telefónov so zabudovanou NFC technológiou.

Popri kontrole vstupu sa tieto telefóny budú dať využiť

napr. aj ako mobilné palubné lístky do lietadiel, ako platidlo

za parkovanie, v obchodoch, za taxík, či verejnú dopravu.

V zdravotníctve by zase pacient nemusel vypĺňať hordu

formulárov, ale stačilo by sa prezentovať vlastným mobilným

telefónom.

Branislav Bložon

blozon@hmh.sk

Predstavte aj Vaše riešenia

a systémy pre témy ďalšieho čísla:

• Elektrická požiarna signalizácia

• Detektory plynov

• Systémy protipožiarnej ochrany

mediamarketing@hmh.sk

2 2/2013

www.svetautomatizacie.sk www.idbjournal.sk www.e-budovy.sk

More magazines by this user
Similar magazines