Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Apple používa 100 %

obnoviteľných zdrojov energie

Apple považuje znižovanie dopadu na životné prostredie za jeden z hlavných bodov svojej stratégie. Zameriava sa na energetickú

efektivitu dátových centier, predajných miest a ďalších budov po celom svete. Spoločnosť už 10 rokov kupuje 100% obnoviteľnú

energiu pre budovy v Austine (Texas), Elk Grove (Kalifornia), Corku (Írsko), Mníchove (Nemecko) a pre väčšinu svojich prevádzok

v Austrálii. Cupertino Infinite Loop - sídlo Apple – je poháňané 100% obnoviteľnou energiou. V dátovom centre v Maiden (Severná

Karolína), Apple vybudoval a uviedol do prevádzky najväčšie fotovoltické pole v súkromnom vlastníctve v USA a dokončil výstavbu

najväčšej inštalácie palivových článkov v USA.

Trojstupňová stratégia

Na správu energie používa Apple tzv. trojstupňovú stratégiu. Jej

hlavným cieľom je nulová energická politika. Inými slovami, využívať

100% energie z obnoviteľných zdrojov.

Prvý stupeň stratégie sa zameriava na návrh a prevádzkovanie energeticky

účinných objektov. Preto Apple optimalizoval využívanie

energie v existujúcich prevádzkach a nové sú od základu navrhnuté

s dôrazom na energetickú účinnosť. Jedným z príkladov je dátové

centrum v Maiden, ktoré ako jediné zariadenie svojho typu a veľkosti

získalo certifikáciu LEED Platinum. Zníženie množstva potrebnej

energie na prevádzku zariadení je základným a najdôležitejších

princípom, ktorý Apple dodržiava.

Cupertino, Kalifornia

Energetická účinnosť

V roku 2012 dokončil Apple dvojročnú energetickú revíziu svojho

hlavného sídla Infinite Loop v Cupertine. Výsledky boli pozitívne,

kombináciou elektrickej energie a zemného plynu sa ušetrilo až

30% a to v dobe, keď kapacita zamestnancov vzrástla o viac ako

12%. Pozitívne výsledky dosiahli modernizáciou zariadení a vylepšením

riadiacich systémov.

Modernizácia zariadenia

HVAC systémy a osvetľovacie komponenty nahradili modernými

a vysoko účinnými jednotkami vrátane:

• Nových vysoko výkonných chladiacich zariadení s magnetickými

ložiskami bez trenia pre tichšiu a efektívnejšiu prevádzku a pre

schopnosť efektívnejšie pracovať pri nízkom zaťažení, ktoré je

znakom mierneho podnebia v okolí (následkom čoho znížili

počet chladiacich zariadení na polovicu)

• Nových a moderných kotlov, ktoré sú schopné efektívne pracovať

už od 5% svojho menovitého tepelného výkonu

• „Inteligentného“ odsávania výfukových plynov, ktoré menia svoju

rýchlosť podľa hladiny oxidu uhoľnatého v garážach. Od tohto jediného

bodu sa očakáva zníženie spotreby energie o 48 000 kWh.

• Výmeny vonkajších a garážových svietidiel za vysoko výkonné

indukčné a LED svietidlá s vysokou účinnosťou a životnosťou

Za druhé: Apple chce používať čistú, obnoviteľnú energiu z projektov,

ktoré sám vyvinul. Nielen, že vybudovali najväčšie fotovoltické

pole v súkromnou vlastníctve a najväčšiu inštaláciu palivových

článkov, ale aj nainštalovali fotovoltické panely a palilové články pre

prevádzku Cupertino v Kalifornii.

Po tretie, ak nie je možné vytvoriť energiu vlastnými silami, zvyšné

energetické potreby Apple plní zakúpením obnoviteľnej energie zo

siete – hlavne pre prevádzky nachádzajúce sa na rovnakej sieti.

Apple berie toto nakupovanie mimoriadne prísne: zakúpená energia

z obnoviteľných zdrojov musí byť z nových projektov s cieľom

podpory miestnych poskytovateľov. Energiu z obnoviteľných zdrojov

navyše odoberajú zo siete v regióne, kde ju požadujú. V prípadoch,

kedy nie sú schopní nakupovať obnoviteľnú energiu týmto spôsobom

(nedovoľujú to miestne zákony) – Apple nakupuje kredity obnoviteľnej

energie (REC – Renewable Energy Credits) z trhu.

Zásady využívania obnoviteľných zdrojov

Využívanie vlastných zdrojov OZE prinieslo pre Apple významné

výsledky. V posledných troch rokoch spoločnosť zvýšila využívanie

energie z obnoviteľných zdrojov pre globálne prevádzky

z 35 na 75%.

Riadiace systémy

Retrofit štúdia identifikovala energetické úspory v existujúcich HVAC

systémoch vrátane:

• Inštalácie riadenia premenlivej rýchlosti s cieľom maximalizácie

účinnosti zariadení, keďže HVAC systémy reagujú na meniace sa

podmienky

• Riadenia premenlivej rýchlosti zariadení, čím sa zaistí efektívne

dodávanie chladiaceho vzduchu v optimálnej teplote a tlaku

• Zvýšenia využitia vonkajšieho vzduchu na chladenie počas „priemerných“

dní v oblasti až v 80% celkového času

• Oddelenia laboratórií a kľúčových miest fungujúcich 24/7 od

ostatných priestorov

Výsledky

Modernizácia zariadení a úprava riadiacich systémov v budove

Infinite Loop priniesla ročnú úsporu elektrickej energie vo výške 5,3

milióna kWh a ročné úspory zemného plynu vo výške 7,65 GWh.

Apple počas posledných dvoch rokov modernizoval všetky prevádzky

v Cupertino podľa modernizácie Infinite Loop a dosiahol:

• 12 miliónov kWh v energetických úsporách

• 14,65 GWh úspor zemného plynu

• Celkovo vzaté: ušetrené emisie CO2 sa dajú prirovnať k distribúcii

energie do 1600 domácností alebo ku odstráneniu 2200

automobilov z premávky.

Vlastné projekty Apple

V Cupertino má Apple vlastné projekty na obnoviteľnú energiu:

• 500 kW bioplynu vyrábaného palivovými článkami v súčasnosti

dodáva približne 4 milióny kWh obnoviteľnej energie ročne

38 2/2013 Nové trendy

More magazines by this user
Similar magazines