Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Niektoré chyby pri návrhu a inštalácii

slnečných termických kolektorov

Cieľom tohto článku je upozorniť na niektoré chyby pri návrhu a inštalácii systémov využívajúcich slnečné termické kolektory.

Zameriame sa hlavne na menšie systémy v rodinných domoch, určené na ohrev vody, prípadne na ohrev bazénov alebo sezónnu

podporu nízkoteplotného vykurovacieho systému.

Zdroje technických problémov v solárnych

termických systémoch

Ak sa pri výbere slnečných kolektorov rozhodnete pre renomovaného

výrobcu s dlhšou históriou výroby a pôsobením na trhu, je

len minimálna šanca, že zdrojom prípadných technických problémov

budú práve kolektory. Viac ako 80 % prípadov nesprávneho

fungovanie je spôsobených chybami pri návrhu a montáži, nie

chybnými komponentmi. Tie sú zodpovedné za menej ako 20 %

problémov. Ak ste teda potenciálnym používateľom, treba sa zamerať

na Niektoré návrh chyby solárneho pri návrhu systému a inštalácii a výber slnečných montážnej termických firmy. kolektorov V prípade

rodinných domov vám skúsená montážna firma navrhne systém aj

Cieľom tohto článku je upozorniť na niektoré chyby pri návrhu a inštalácii systémov využívajúcich

slnečné termické kolektory. Zameriam sa hlavne na menšie systémy na rodinných domoch, určené

na ohrev vody, prípadne na ohrev bazénov alebo sezónnu podporu nízkoteplotného vykurovacieho

systému.

bez pomoci projektanta.

kolektory umiestnené čo najvyššie pri štíte strechy. Ak sa montujú

nad škridlovú krytinu, treba škridly, na ktorých ležia upevňovacie

háky kolektorov, podložiť, aby sa neprelomili pod veľkou záťažou

Ak sú kolektory umiestnené ďaleko pod štítom strechy, hromadí sa nad nimi masa snehu, ktorá môže

snehu. Samotné (kvalitné) kolektory odolajú veľkej hmotnosti

pri zosuve poškodiť upevnenie kolektorov do strechy a krytinu. Preto, ak je to možné, by mali byť

snehu, kolektory umiestnené no záťaž čo sa najvyššie prenesie pri štíte strechy. na strešné Ak sa kolektory upevnenia, montujú nad škridlovú ktoré krytinu, musia je byť

potrebné podložiť škridly na ktorých ležia upevňovacie háky kolektorov, aby sa neprelomili pod

rovnako veľkou záťažou odolné. snehom. Samotné (kvalitné) kolektory odolajú veľkej hmotnosti snehu, no záťaž sa

prenesie na strešné upevnia, ktoré musia byť rovnako odolné.

NESPRÁVNE

SPRÁVNE

Zdroje technických problémov v solárnych termických systémoch

Nesprávne umiestnenie kolektorov – nedostatok

Ak sa pri výbere slnečných kolektorov rozhodnete pre renomovaného výrobcu s dlhšou históriou

miesta na zosuv snehu pod kolektormi

výroby a pôsobenia na trhu, je len minimálna šanca, že zdrojom prípadných technických problémov

budú práve kolektory. Viac ako 80% prípadov nesprávneho fungovanie je spôsobených chybami pri

návrhu a montáži, nie chybnými komponentmi. Tie sú zodpovedné za menej ako 20% problémov.

Preto, ak ste potenciálnym užívateľom, je potrebné zamerať sa na návrh solárneho systému a výber

Pod spodnou hranou kolektorov by malo byť minimálne 0,5 metra

montážnej firmy. V prípade rodinných domov vám skúsená montážna firma navrhne systém aj bez

voľného

pomoci projektanta.

miesta na zosuv a hromadenie snehu počas zimy. Toto je

dôležité Nesprávne hlavne umiestnenie pri kolektorov montáži – nedostatok kolektorov miesta na zosuv na snehu rovných pod kolektormi strechách alebo

vodorovných Pod spodnou hranou plochách. kolektorov by malo Kolektory byť minimálne teda 0,5 metra musia voľného miesta byť na umiestnené zosuv na

a hromadenie snehu počas zimy. Toto je dôležité hlavne pri montáži kolektorov na rovných strechách

dostatočne vysokej zvyšovacej konštrukcii.

alebo vodorovných plochách. Kolektory teda musia byť umiestnené na dostatočne vysokej

zvyšovacej konštrukcii.

Južné nasmerovanie kolektorov „za každú cenu“

NESPRÁVNE

SPRÁVNE

Nesprávne umiestnenie a upevnenie kolektorov – kolektory umiestnené

ďaleko pod štítom strechy a chýbajúce podloženie škridiel pod

upevňovacími hákmi

Pri návrhu umiestnenia kolektorov je potrebné brať ohľad aj na estetický vzhľad budovy. Je lepšie

vzdať sa ideálneho južné nasmerovania, ak by to malo pokaziť architektúru domu. Kvalitné kolektory

budú fungovať, a teda aj zlepšovať alebo kaziť vzhľad budovy, 30 a viac rokov. Šikmá strecha na

hotových domoch je zriedka orientovaná ideálne na juh. To však nie je problém, pretože odklon

kolektorov od juhu na juhovýchod alebo juhozápad má minimálny vplyv na pokles ročného

energetického zisku (menej ako 10%). Pri orientácii strechy na východ alebo západ stratíte oproti

juhu ročne asi o 30% energie. Tento deficit sa dá naradiť tak, že zvýšite počet kolektorov. Takéto

riešenie síce zvýši investičné náklady, ale je to lepšie (presnejšie povedané spoľahlivejšie a

estetickejšie), ako experimentovať s „kostrbatým“ odkláňaním kolektorov od strechy smerom na juh.

Rozdelenie kolektorov na dve polia, východné a západné, má len malý alebo žiadny prínos pre

energetický zisk. Na viac, je to komplikovanejšie a drahšie riešenie (dve obehové čerpadlá, dvoj-

Južné nasmerovanie kolektorov „za každú cenu“

Pri návrhu umiestnenia kolektorov treba zohľadniť aj estetický

vzhľad budovy. Je lepšie vzdať sa ideálneho južné nasmerovania,

ak by to malo pokaziť architektúru domu. Kvalitné kolektory

budú fungovať, a teda aj zlepšovať alebo kaziť vzhľad budovy,

30 a viac rokov. Šikmá strecha na hotových domoch je zriedka

orientovaná ideálne na juh. To však nie je problém, pretože odklon

kolektorov od juhu na juhovýchod alebo juhozápad má minimálny

vplyv na pokles ročného energetického zisku (menej ako 10 %).

Pri orientácii strechy na východ alebo západ stratíte oproti juhu

okruhový regulátor). Odporúčam inštalovať len jedno pole s väčším počtom kolektorov na jednu

stranu ročne strechy. asi Západná 30 % strana energie. je oproti Tento východnej deficit o niečo lepšia. sa dá V popoludňajších naradiť tak, hodinách, že zvýšite keď

svieti slnko na západnú býva menší výskyt hmiel a inverzie a vyššia teplota vzduchu.

SPRÁVNE

NESPRÁVNE

Ak sú kolektory umiestnené ďaleko pod štítom strechy, hromadí sa

nad nimi masa snehu, ktorá môže pri zosuve poškodiť upevnenie

kolektorov do strechy a krytinu. Preto, ak je to možné, by mali byť

42 2/2013 Systémy pre OZE

More magazines by this user
Similar magazines