Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Rady ohľadom solárnych systémov

Neustály rast cien energie z konvenčných zdrojov a pozvoľné zlepšovanie ekologického cítenia ľudí vedie k zvýšenému záujmu

o nezávislé ekologické zdroje energie, medzi ktoré patria aj slnečné kolektory. Ako vždy, keď začína byť nejaký tovar obchodne

zaujímavý, objavujú sa okrem serióznych ponúk aj snahy o čo najrýchlejšie zbohatnutie.

Tento jav je už zrejmý aj v SR a ČR. Na trhu sú nielen kvalitné,

praxou i skúšobňami overené výrobky, ale aj druhotriedne, ktoré

lákajú zákazníkov nízkou cenou. Tomu však zvyčajne zodpovedajú aj

ich úžitkové vlastnosti. Sú to často aj výrobky zo štátov s podstatne

vyššou intenzitou slnečného žiarenia alebo zo štátov s rozvinutým

priemyslom, ktoré sa už na tamojších náročných trhoch nemajú

šancu uplatniť. Je to vďaka ich odseparovaniu premyslenou dotačnou

politikou, kde štátnu podporu dostane iba solárne zariadenie

spĺňajúce náročné kritériá nových európskych noriem (EN 12 975-

1 a 2), overované akreditovanou skúšobňou a často montované

certifikovanou montážnou organizáciou.

Situácia sa za posledné roky zmenila aj na Slovensku. Kolektory,

na ktoré si chce zákazník uplatniť dotáciu, musia mať certifikát

Solar Keymark a certifikát minimálneho energetického zisku z TSÚ

Piešťany. Neznamená to však, že všetky na trhu ponúkané produkty

sú skutočne špičkovej kvality.

Pri študovaní ponúk na dodávku a montáž solárneho zariadenia by

ste mali zvýšiť svoju ostražitosť v prípade, že:

• Výkon plochých kolektorov vzťahujúci sa na 1 m 2 absorpčnej

plochy je vyšší ako 1 000 W (maximálny príkon na 1 m 2 pri

kolmom dopade je za bezoblačného počasia 1 032 W, t. j. takto

prezentovaný štandardný kolektor je vlastne perpetuum mobile).

• Dodávateľ sľubuje vyššie ako 70 % pokrytie ročných energetických

potrieb pri solárnej príprave TÚV a vyššie ako 30 % pri

kombinovanej príprave TÚV a solárnom prikurovaní budov.

• Slnečné kolektory sú prezentované ako univerzálny prostriedok

na plné pokrytie energetických potrieb objektu.

• Dodávateľ sľubuje návratnosť vložených prostriedkov pri príprave

TÚV a prikurovaní v rodinných domoch v období kratšom ako

4 roky bez akýchkoľvek dotácií.

• Udávaný merný výkon plochých kolektorov pri príprave TÚV je

vyšší ako 600 kWh na m 2 inštalovanej kolektorovej plochy za

rok a pri kombinovanej príprave TÚV a prikurovaní prevyšuje

hranicu 400 kWh na m 2 inštalovanej kolektorovej plochy za rok.

• Solárne prikurovanie sa navrhuje aj v prípade, že projektovaná

vstupná teplota vykurovacieho média na danom systéme vykurovania

je výrazne vyššia ako 50 °C a budova má vysoké tepelné

straty.

• Výrobca poskytuje 10-ročnú záruku, ale nedisponuje referenciami

staršími ako 1 až 5 rokov, prípadne ide o novú, na trhu

neznámu firmu.

• Dodávateľ nie je schopný predložiť atesty z akreditovaných

skúšobní.

• Dodávateľ nie je schopný napriek požiadavke zákazníka zabezpečiť

meranie výkonu solárneho zariadenia.

Na transparentný kryt kolektora sa používajú plasty

(polykarbonáty, plexisklo a pod.).

Na spojenie kolektorového poľa so zásobníkom sa používajú

plastové hadice (polypropylén, polyetylén a pod.) alebo izolácie

s nedostatočnou tepelnou odolnosťou.

Na výstupe z kolektorového poľa sa montuje plavákový

(automatický) odvzdušňovací ventil.

Na spájanie medených rúrok sa používajú mäkké spájky.

• Solárne sklo na kolektore sa nápadne podobá na vzorované sklá

používané v nepriehľadných okenných výplniach.

• V solárnom zásobníku zabudovaný výmenník má menšiu plochu

ako cca 0,2 m 2 na 1 m 2 inštalovanej kolektorovej plochy.

Na absorbéri sa používajú rôzne nástreky označené ako solárny

lak, selektívny náter a pod.

• Objem solárneho zásobníka na 1 m 2 inštalovanej kolektorovej

plochy je výrazne menší ako 40 l/m 2 alebo výrazne väčší ako

60 l/m 2 .

• Zásobník TÚV s objemom väčším ako 400 l nemá vyriešený

spôsob termickej dezinfekcie.

• Dodávateľ nie je schopný predložiť pre nosné konštrukcie

kolektorov na rovných strechách statické výpočty zaťaženia

vetrom v závislosti od výške budovy.

• Udávaná účinnosť často presahuje 85 % hodnotu a uvádza sa

ako prevádzková účinnosť slnečných kolektorov.

• Uvádza sa použitie penoplastových tepelných izolácií

v bezprostrednom kontakte s absorbérom.

• Účinnosť kolektorov sa zamieňa s koeficientom absorpcie.

• Slnečné kolektory sa namontujú na strechu, ktorá bude

v horizonte niekoľkých rokov vyžadovať opravu a nepočíta sa

s tým.

• Bazénová voda sa ohrieva prietokovým spôsobom v slnečných

kolektoroch s kovovým absorbérom.

• Pripúšťa sa prietokový ohrev TÚV v kovovom absorbéri kolektora.

• Dodávateľ ponúka za relatívne nízku cenu solárne zariadenie,

avšak jeho funkčnosť je podmienená potrebou dodatočnej kúpy

celého radu ďalších komponentov.

Dobrá rada na záver

Vyžiadajte si od dodávateľa zoznam referencií a overte si u jeho

zákazníkov spokojnosť s realizovanými systémami.

www.thermosolar.sk

46 2/2013 Systémy pre OZE

-bb-

More magazines by this user
Similar magazines