Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Nie je projekt ako projekt

Projekt kúrenia môže spraviť každý projektant

kúrenia. Navrhnúť riešenie a vypracovať

projekt kúrenia, ktorý vám zabezpečí

minimálne investičné a prevádzkové náklady,

však dokáže len skúsený projektant. Nie

je tajomstvom, že aj projektanti podliehajú

rôznym tlakom a ich projekty sú nimi často

poznačené, nakoniec aj projektanti sú len

ľudia. Dnes je v dobe masívneho nárastu

dopytu po tepelných čerpadlách zároveň

zvýšený dopyt po projektoch kúrenia

s použitím tepelných čerpadiel. Žiaľ, ako

je Slovensko v oblasti tepelných čerpadiel

ešte stále „v plienkach“, tak je aj mnoho

projektantov kúrenia neznalých problematiky

tepelných čerpadiel, prípadne na plnohodnotný

projekt, ktorý bude užitočný pre

zákazníka, nemajú dostatok praktických

skúseností a spätných väzieb od zákazníkov.

Je úplne bežné, že projektanti kúrenia

s dlhoročnou praxou a stovkami projektov

klasického kúrenia nemajú za sebou ešte

ani jeden projekt kúrenia s tepelným čerpadlom

alebo ich majú iba niekoľko, aj

to skôr experimentálnych ako plnohodnotných.

V takýchto prípadoch sa ukazujú ako

skvelé barličky podpora zo strany výrobcov

a predajcov tepelných čerpadiel. Projekt

kúrenia spracovaný pomocou aktívnej

podpory výrobcu má svoje výhody najmä

v tom, že výrobcovia si nemôžu dovoliť

zlú reklamu na svoje tepelné čerpadlá. Ak

však podporu poskytujú len predajcovia

alebo rôzni dovozcovia, tak sa z projektu

môže vykľuť aj taký, ktorý pomáha zbaviť

sa skladových zásob alebo konečne predať

niečo, čo by mal predajca rád vyskúšané

v praxi, pričom zo zákazníka sa stáva pokusný

králik. Je dobré a žiaduce, aby sa do

projektov kúrenia dostávali overené technológie

a tepelné čerpadlá s vynikajúcimi

referenciami od zákazníkov a množstvom

predaných zariadení po celej Európe alebo

aj po celom svete.

„Nie je projekt ako projekt.“ Dobrý projekt

je ten, ktorý dokáže usporiť až 30 %

investičných nákladov a zároveň dosahuje

minimálne prevádzkové náklady, a tak zabezpečuje

aj návratnosť samotnej investície.

Ak je projekt nepremyslený do detailov,

zákazníka čaká bežne vyššia spotreba

energií (v priemere zo skúsenosti po auditoch)

až o 15 % vyššia, ako by ju dosiahol

s kvalitným projektom. Za zamyslenie stojí

tiež fakt, že cena kvalitného projektu môže

byť rovnako vysoká ako cena nekvalitného

alebo dokonca lacnejšia!

Naše skúsenosti dlhodobo potvrdzujú fakt,

že existujú a sú aktuálne realizované mnohé

stavby, ktoré sú z hľadiska potreby výkonu

zdroja tepla a prevádzkových nákladov

nevhodne navrhnuté alebo naddimenzované.

Medzi úplne bežné chyby projektantov

patria zlé návrhy výkonu zdrojov tepla,

nesprávne dimenzovanie jednotlivých komponentov

vykurovacieho systému a ich

vzájomného vyladenia. Napríklad nesprávny

výkon obehového čerpadla k výkonu

tepelného čerpadla a výmenníkov tepla,

nesprávny rozstup podlahového vykurovania,

podcenenie izolačných materiálov, zlé

hydraulické vyregulovanie a vysoké odpory

vykurovacích okruhov, kde každý komponent

môže spôsobiť straty až niekoľko percent

z celkového výkonu zdroja tepla – tepelného

čerpadla. Nesprávne navrhnutá alebo

zle nastavená regulácia tieto straty ešte zvyšuje.

Prečo môže mať projekt od diplomovaného

projektanta takéto chyby? Okrem

skúseností sú projektanti často tlačení aj samotným

investorom do projektov, v ktorých

chce investor vidieť niečo, čo mu odporučil

známy a podobne. Neodborný návrh

lacnejšieho systému, na prvý pohľad kvalitatívne

často lepšieho, ako je drahší systém,

sa obyčajne stane predmetom problémov

pri prevádzke, údržbe a nakoniec bežne vykazuje

aj nižšiu životnosť či práve zvýšenú

spotrebu. Asi každému je jasné, že je ľahšie

a lepšie dva domy postaviť ako jeden prerobiť

a opraviť, aj tu totiž platí dvakrát meraj

a raz strihaj. Ak pokazíte kúrenie a zalejete

ho betónom, tak to môže byť pre vás naozaj

náročná škola. Na projekt kúrenia sa naozaj

oplatí dať dôraz, aj keď mnohí pred vami

nad tým mávli rukou. Múdry človek sa učí

na cudzích chybách.

www.daikinaltherma.com

-bb-

Redakčná rada

Doc. Ing. Hantuch Igor, PhD.

FEI STU, Bratislava

Doc. Ing. Horbaj Peter, PhD.

SjF TU, Košice

Prof. Ing. Jandačka Jozef, PhD.

SjF ŽU, Žilina

Doc. Ing. Kachaňák Anton, CSc.

SjF STU, Bratislava

Ing. Kempný Milan

FEI STU, Bratislava

Ing. Kubečka Tomáš

Siemens Buildings Technologies, riaditeľ divízie

Ing. Lelovský Mário

Mediacontrol, riaditeľ

Ing. Pelikán Pavel

J&T Real Estate, výkonný riaditeľ

Ing. Svoreň Karol

HB Reavis Management, profesijný manažér

Ing. arch. Šovčík Marian, CSc.

AMŠ Partners, spol. s r.o., konateľ

Ing. Vranay František

SvF TU, Košice

Ing. Stanislav Števo, PhD.

FEI STU, Bratislava

Redakcia

iDB Journal

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

tel.: +421 2 32 332 182

fax: +421 2 32 332 109

vydavatelstvo@hmh.sk

www.idbjournal.sk

Ing. Branislav Bložon, šéfredaktor

blozon@hmh.sk

Ing. Martin Karbovanec, vedúci vydavateľstva

karbovanec@hmh.sk

Ing. Anton Gérer, odborný redaktor

gerer@hmh.sk

Peter Kanda, DTP grafik

dtp@hmh.sk

Dagmar Votavová, obchod a marketing

idb_podklady@hmh.sk, mediamarketing@hmh.sk

Mgr. Bronislava Chocholová

jazyková redaktorka

Vydavateľstvo

HMH s.r.o.

Tavarikova osada 39

841 02 Bratislava 42

IČO: 31356273

Vydavateľ periodickej tlače nemá hlasovacie práva alebo

podiely na základnom imaní žiadneho vysielateľa.

Zoznam firiem publikujúcich v tomto čísle

Firma • Strana (o – obálka)

Firma • Strana (o – obálka)

Zaregistrované MK SR pod číslom EV 4239/10 & Vychádza

dvojmesačne & Cena pre registrovaných čitateľov 0 € &

Cena jedného výtlačku vo voľnom predaji: 3,30 € + DPH

& Objednávky na iDB Journal vybavuje redakcia na svojej

adrese & Tlač a knihárske spracovanie WELTPRINT, s.r.o. &

Redakcia nezodpovedá za správnosť inzerátov a inzertných

článkov & Nevyžiadané materiály nevraciame & Dátum

vydania: apríl 2013

Austyn International s.r.o. • 26 – 28

Comfis, s.r.o. • 18 – 20

Cooper Industries Ltd. • 20, 31

Enbra, a.s. • 40 – 41

Honeywell GmbH • 29 – 31

50 2/2013

Regulus spol. s r.o. • 10 – 11

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

• 21 – 23

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. • 42 – 46

ISSN 1338-3337 (tlačená verzia)

ISSN 1338-3379 (on-line verzia)

More magazines by this user
Similar magazines