CENNÍK - dm studio sro

dmstudio.sk

CENNÍK - dm studio sro

Obsah:

CENNÍK

platný od 1. februára 2011

Ceny sú uvádzané s DPH

Kazety.......................................................................................................................................................3

Kozubové vložky......................................................................................................................................3

Kozubové vložky na PELETY – NOVINKA!............................................................................................7

Dekoračné fasády pre TERTIO...............................................................................................................8

Dekoračné fasády pre UNIVERS............................................................................................................8

Ostané dekoračné fasády.......................................................................................................................9

PRíSLUŠENSTVO pre kozubové vložky..............................................................................................10

Technológia APS – pre vyšší komfort a ochranu životného prostredia - NOVINKA !.....................11

TEPLOVODNÉ Pece na drevo ..............................................................................................................11

Pece na PELETY – NOVINKA!...............................................................................................................11

TRADIČNÉ Pece na drevo.....................................................................................................................11

Krbopece na drevo................................................................................................................................15

Príslušenstvo k peciam.........................................................................................................................17

Kamenné obstavania.............................................................................................................................18

Obstavania z EDELROCA.....................................................................................................................22

DOVOZCA PRE SLOVENSK:

STORMS s.r.o., Jarmočná 1

064 01 Stará Ľubovňa, Slovakia

Web: www.suprakrby.sk

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA:

dm studio, Vajnorská 89

831 04 Bratislava

Tel.: 0904348250

web: www.krby.dmstudio.sk

e-mail: krby@dmstudio.sk


KAZETY

GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm]

m

[kg]

CENA

INSERT TURBO – určené do existujúcich otvorených ohnísk

112021 634 (6-38) 2 turbíny, termostat, liatinová fasáda 6 94 1 478 €

112022 644 (6-39) 2 turbíny, termostat, liatinová fasáda 8 119 1 560 €

112023 654 (6-40) 2 turbíny, termostat, liatinová fasáda 9 132 1 627 €

KOZUBOVÉ VLOŽKY

TARANIS - Technológia APS – pre vyšší komfort a ochranu životného prostredia

GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

Celosklenené dvierka, šírka 67 cm, viacplášťová konštrukcia,

111968 TARANIS 67 D „by -pass“, prísun vzduchu z exteriéru,

vhodná do nízkoenergetických domov

Celosklenené dvierka, šírka 76 cm, viacplášťová

TARANIS 76

111956

konštrukcia, „by -pass“, prísun vzduchu z exteriéru,

D

vhodná do nízkoenergetických domov

111957

TARANIS

16/9

Celosklenená fasáda, šírka 102 cm, formát 16:9,

viacplášťová konštrukcia, „by -pass“, prísun vzduchu z

exteriéru, vhodná do nízkoenergetických domov

5 150 160 2 329 €

5 150 170 2 391 €

5 150 172 2 777 €

TERTIO – vhodné do nových stavieb a existujúcich kozubov

GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

111877 54

111200 55

111879 64

111201 67

111765 69

111881 74

111202 76

111768 79

111204 67 VL1

111446 67 VL2

111207 76 VL1

111447 76 VL2

111878 540 V

111405 550 V

111880 640 V

111406 670 V

111767 690 V

111882 740 V

Celosklenené dvierka, šírka 55 cm, viacplášťová

konštrukcia, zadná doska ,,vlny“

Liatinové dvierka, šírka 55 cm, viacplášťová konštrukcia,

zadná doska ,,erb“

Celosklenené dvierka, šírka 67 cm,viacplášťová konštrukcia,

otočná zadná doska s motívmi ,,vlny / klasika“

Liatinové dvierka, šírka 67 cm, viacplášťová konštrukcia,

otočná zadná doska s motívmi ,,erb / listy“

Moderné liatinové dvierka, šírka 67 cm, viacplášťová

konštrukcia, otočná zadná doska s motívmi ,,vlny / klasika“

Celosklenené dvierka, šírka 76 cm,viacplášťová konštrukcia,

otočná zadná doska s motívmi ,,vlny / klasika“

Liatinové dvierka, šírka 76 cm, viacplášťová konštrukcia,

otočná zadná doska s motívmi ,,erb / listy“

Moderné liatinové dvierka, šírka 76 cm, viacplášťová

konštrukcia, otočná zadná doska s motívmi ,,vlny / klasika“

Presklený 1 bok, liatinové dvierka, šírka 67 cm, viacplášťová

konštrukcia

Presklené 2 boky, liatinové dvierka, šírka 67 cm,

viacplášťová konštrukcia

Presklený 1 bok, liatinové dvierka, šírka 76 cm, viacplášťová

konštrukcia

Presklené 2 boky, liatinové dvierka, šírka 76 cm,

viacplášťová konštrukcia

Tlačná turbína, celosklenené dvierka, šírka 55 cm,

viacplášťová konštrukcia

Tlačná turbína, liatinové dvierka, šírka 55 cm, viacplášťová

konštrukcia

Tlačná turbína, celosklenené dvierka, šírka 67 cm,

viacplášťová konštrukcia

Tlačná turbína, liatinové dvierka, šírka 67 cm, viacplášťová

konštrukcia

Tlačná turbína, moderné liatinové dvierka, šírka 67 cm,

viacplášťová konštrukcia

Tlačná turbína, celosklenené dvierka, šírka 76 cm,

viacplášťová konštrukcia, otočná zadná doska s motívmi

,,vlny / klasika“

7 150 80 952 €

7 150 80 811 €

9 180 114 1 154 €

9 180 114 982 €

9 180 114 1 016 €

12 200 132 1 300 €

12 200 132 1 109 €

12 200 132 1 159 €

9 180 122 1 230 €

8 180 122 1 313 €

12 200 142 1 421 €

12 200 142 1 593 €

7 150 85 1 130 €

7 150 85 1 259 €

9 180 125 1 329 €

9 180 125 1 158 €

9 180 125 1 192 €

12 200 153 1 476 €

3


GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

111407 760 V

111770 790 V

CLASSIQUES – šírka 76 cm

Tlačná turbína, liatinové dvierka, šírka 76 cm, viacplášťová

konštrukcia, otočná zadná doska s motívmi ,,vlny / klasika“

Tlačná turbína, moderné liatinové dvierka, šírka 76 cm,

viacplášťová konštrukcia, otočná zadná doska s motívmi

,,vlny / klasika“

12 200 153 1 284 €

12 200 153 1 335 €

111401 148 C Dvierka otvárané do boku, liatinová konštrukcia 13 200 132 1 196 €

111400 150 C

111410 152 C

111412 162 C

Dvierka otvárané do boku, liatinová konštrukcia, distribútor

horúceho vzduchu, nôžky

Dvierka otvárané do boku, liatinová konštrukcia, distribútor

horúceho vzduchu, nôžky

Dvierka otvárané do boku a do hora, liatinová konštrukcia,

distribútor horúceho vzduchu, nôžky

13 200 145 1 455 €

13 200 156 1 555 €

11 200 170 1 718 €

111411 168 C Dvierka otvárané do boku a do hora, liatinová konštrukcia 11 200 155 1 605 €

ASTRA – šírka 67 cm

111893 ASTRA 2

TEMPORIS – šírka 76 cm

111863 Temporis 2D

111892 Temporis 3D

CARAT – šírka 67 cm

111931 CARAT 58

111932 CARAT 58 R

Dvierka otvárané do boku, liatinová konštrukcia, zadná

doska ,, vlny “

Liatinové dvierka, viacplášťová konštrukcia, liatinové jadro,

prísun vzduchu z exteriéru

Celosklenené dvierka, viacplášťová konštrukcia, liatinové

jadro, prísun vzduchu z exteriéru

Bezrámové výsuvné dvierka, rovnostranná viacplášťová

konštrukcia, liatinové jadro

Bezrámové výsuvné dvierka, rovnostranná viacplášťová

konštrukcia, liatinové jadro, prísun vzduchu z exteriéru

10 180 122 867 €

12 200 173 1 684 €

12 200 168 1 874 €

8 180 180 2 548 €

8 180 189 2 646 €

OREA – šírka 67 cm

111897 OREA 58

Celosklenené dvierka, viacplášťová konštrukcia, liatinové

jadro

9 150 103 1 117 €

111961 OREA 59 Liatinové dvierka, viacplášťová konštrukcia, liatinové jadro 9 150 103 1 011 €

111971

OREA 58

AQUA

Teplovodná kozubová vložka, celosklenené dvierka, šírka

67cm (zabudovaný výmenník 5,7 kW voda, 4,3 kW vzduch)

10 150 120 1 734 €

UNIVERS – šírka 76 cm

111973 200 BD PN

111974 230 BD PN

111937

200 BD Pack

PN

Celosklenené dvierka, bočné otváranie, liatinové jadro,

zadná doska „vlny“, kombinované nasávanie

Celosklenené dvierka, bočné otváranie, šamotové jadro,

kombinované nasávanie

Celosklenené dvierka, bočné otváranie, liatinové jadro,

zadná doska „vlny“, by-pass, exteriérové nasávanie

11 200 185 1 719 €

11 200 195 1 944 €

13 200 190 2 196 €

111938

230 BD Pack

PN

Celosklenené dvierka, bočné otváranie, šamotové jadro, bypass,

exteriérové nasávanie

13 200 192 2 266 €

111972 201 B PN

111984 201 B-P B2

111985 201 B-P B4

111975 231 B PN

Celosklenené dvierka otvárané do boku a do hora, liatinové

jadro, zadná doska „vlny“, kombinované nasávanie

Celosklenené dvierka s pozláteným rámom, otvárané do

boku a do hora, liatinové jadro, zadná doska „vlny“,

kombinované nasávanie

Celosklenené dvierka s chrómovaným rámom, otvárané do

boku a do hora, liatinové jadro, zadná doska „vlny“,

kombinované nasávanie

Celosklenené dvierka otvárané do boku a do hora, šamotové

jadro, kombinované nasávanie

11 200 233 2 147 €

11 200 233 2 299 €

11 200 233 2 299 €

11 200 235 2 316 €

4


GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

111988 231 B-P B2

111989 231 B-P B4

111936

111986

111987

111939

111990

111991

111946

111947

111948

201 B Pack

PN

201 B Pack P

B2

201 B Pack P

B4

231 B Pack

PN

231 B Pack P

B2

231 B Pack P

B4

200 BD Pack

V PN

201 B Pack

V PN

231 B Pack

V PN

Celosklenené dvierka s pozláteným rámom, otvárané do

boku a do hora, šamotové jadro, kombinované nasávanie

Celosklenené dvierka s chrómovaným rámom, otvárané do

boku a do hora, šamotové jadro, kombinované nasávanie

Celosklenené dvierka otvárané do boku a do hora, liatinové

jadro, zadná doska „vlny“, by-pass, exteriérové nasávanie

Celosklenené dvierka s pozláteným rámom, otvárané do

boku a do hora, liatinové jadro, zadná doska „vlny“, by-pass,

exteriérové nasávanie

Celosklenené dvierka s chrómovaným rámom, otvárané do

boku a do hora, liatinové jadro, zadná doska „vlny“, by-pass,

exteriérové nasávanie

Celosklenené dvierka otvárané do boku a do hora, šamotové

jadro, by-pass, exteriérové nasávanie

Celosklenené dvierka s pozláteným rámom, otvárané do

boku a do hora, šamotové jadro, by-pass, exteriérové

nasávanie

Celosklenené dvierka s chrómovaným rámom, otvárané do

boku a do hora, šamotové jadro, by-pass, exteriérové

nasávanie

Celosklenené dvierka, bočné otváranie, liatinové jadro,

zadná doska „vlny“, by-pass, exteriérové nasávanie,turbína

Celosklenené dvierka otvárané do boku a do hora,liatinové

jadro, zadná doska „vlny“, by-pass, exteriérové nasávanie,

turbína

Celosklenené dvierka otvárané do boku a do hora,šamotové

jadro, by-pass, exteriérové nasávanie, turbína

11 200 235 2 459 €

11 200 235 2 459 €

13 200 238 2 554 €

13 200 238 2 688 €

13 200 238 2 688 €

13 200 240 2 618 €

13 200 240 2 748 €

13 200 240 2 748 €

13 200 190 2 789 €

13 200 241 3 162 €

13 200 250 3 239 €

SAPHIR – šírka 80 cm, panoramatické sklo

111351 1700 (11-35)

111352 1701 (11-35)

111368 1721 (11-35)

111355 1731 (11-35)

EMERAUDE – šírka 80 cm, oblé sklo

111357 1800 (11-37)

111358 1801 (11-37)

111370 1821 (11-37)

111372 1831 (11-37)

Dvierka otvárané do boku, ohýbané sklo, liatinové jadro,

zadná doska „erb“

Dvierka otvárané do boku a do hora,ohýbané sklo, liatinové

jadro, zadná doska „erb“

Dvierka otvárané do boku a do hora, ohýbané sklo, liatinové

jadro, zadná doska „listy“

Dvierka otvárané do boku a do hora, ohýbané sklo,

šamotové jadro

Dvierka otvárané do boku, dvojplášťová konštrukcia,

liatinové jadro, zadná doska „erb“

Dvierka otvárané do boku a do hora, dvojplášťová

konštrukcia, liatinové jadro, zadná doska „erb“

Dvierka otvárané do boku a do hora, dvojplášťová

konštrukcia, liatinové jadro, zadná doska „listy“

Dvierka otvárané do boku a do hora, dvojplášťová

konštrukcia, šamotové jadro

11 200 189 2 258 €

11 200 189 2 609 €

11 200 198 2 639 €

11 200 221 2 741 €

11 200 154 2 202 €

11 200 198 2 441 €

11 200 198 2 466 €

11 200 221 2 559 €

CRISTAL II – šírka 97 cm, panoramatické sklo, dvierka vysúvané hore

111280 401 B N

111281 401 B B

111290 401 B Pack N

111292 401 B Pack B

Čierny rám, ohýbané sklo, viacplášťová konštrukcia,

liatinové jadro kombinované nasávanie

Mosadzný rám, ohýbané sklo, viacplášťová konštrukcia,

liatinové jadro, kombinované nasávanie

Čierny rám, ohýbané sklo, viacplášťová konštrukcia,

liatinové jadro, prísun vzduchu z exteriéru

Mosadzný rám, ohýbané sklo, viacplášťová konštrukcia,

liatinové jadro, prísun vzduchu z exteriéru

11 200 273 3 555 €

11 200 273 3 696 €

13 200 304 3 976 €

13 200 304 4 113 €

111282 431 B B

111283 431 B N

111291 431 B Pack N

Mosadzný rám, ohýbané sklo, viacplášťová konštrukcia,

šamotové jadro, kombinované nasávanie

Čierny rám, ohýbané sklo, viacplášťová konštrukcia,

šamotové jadro, kombinované nasávanie

Čierny rám, ohýbané sklo, viacplášťová konštrukcia,

šamotové jadro, prísun vzduchu z exteriéru

11 200 287 3 839 €

11 200 287 3 696 €

13 200 294 4 123 €

5


GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

111293 431 B Pack B

111294

111295

401 BV Pack

N

431 BV Pack

N

Mosadzný rám, ohýbané sklo, viacplášťová konštrukcia,

šamotové jadro, prísun vzduchu z exteriéru

Čierny rám, ohýbané sklo, viacplášťová konštrukcia,

liatinové jadro, prísun vzduchu z exteriéru, turbína

Čierny rám, ohýbané sklo, viacplášťová konštrukcia,

šamotové jadro, prísun vzduchu z exteriéru, turbína

13 200 294 4 260 €

13 200 380 4 496 €

13 200 380 4 638 €

DIADEME – šírka 97 cm, oblé sklo, dvierka vysúvané hore

111302 501 B N

111310 501 B Pack N

111303 531 B N

111311 531 B Pack N

111312

111313

501 B Pack

VN

531 B Pack

VN

SUPRAVISION – šírka 86 cm

111255 255 A

111720 267

111721 269

Čierny rám, viacplášťová konštrukcia, liatinové jadro,

kombinované nasávanie

Čierny rám, viacplášťová konštrukcia, liatinové jadro, prísun

vzduchu z exteriéru

Čierny rám, viacplášťová konštrukcia, šamotové jadro,

kombinované nasávanie

Čierny rám, viacplášťová konštrukcia, šamotové jadro,

kombinované nasávanie

Čierny rám, viacplášťová konštrukcia, liatinové jadro, prísun

vzduchu z exteriéru, turbína

Čierny rám, viacplášťová konštrukcia, šamotové jadro,

kombinované nasávanie, turbína

Trojstranné presklenie, viacplášťová konštrukcia, liatinové

jadro

Presklenie z ľava a z predu, ohýbané sklo, viacplášťová

konštrukcia, liatinové jadro

Presklenie z prava a z predu, ohýbané sklo, viacplášťová

konštrukcia, liatinové jadro

OBOJSTRANNÉ PRESKLENIE – šírka 76 cm

111868 583 N

111992 583 N B2

111993 583 N B4

VERTIKÁNY FORMÁT – šírka 62 cm

111871 FV 51

Predné dvierka otvárané do boku a do hora, zadné dvierka

otvárané do boku, viacplášťová konštrukcia, liatinové jadro,

kombinované nasávanie

Predné dvierka otvárané do boku a do hora, zadné dvierka

otvárané do boku, pozlátené rámy dvierok, viacplášťová

konštrukcia, liatinové jadro, kombinované nasávanie

Predné dvierka otvárané do boku a do hora, zadné dvierka

otvárané do boku, chrómované rámy dvierok, viacplášťová

konštrukcia, liatinové jadro, kombinované nasávanie

Bezrámové dvierka otvárané do hora, viacplášťová

konštrukcia, šamotové jadro, prísun vzduchu z exteriéru

ECLIPSE 2 – formát 16/9 šírka 114 cm

111920 ECLIPSE

111921 ECLIPSE DF

Dvierka otvárané do hora,formát 16:9, oceľový plášť,

šamotové jadro, kombinované nasávanie

Obojstranné presklenie, dvierka otvárané do hora,formát

16:9, oceľový plášť, šamotové jadro, kombinované

nasávanie

11 200 273 3 675 €

13 200 294 4 097 €

11 200 287 3 813 €

13 200 294 4 234 €

13 200 304 4 612 €

13 200 304 4 750 €

11 250 248 2 766 €

11 250 241 3 388 €

11 250 241 3 386 €

10 200 210 2 663 €

10 200 210 3 040 €

10 200 210 3 040 €

9 180 147 2 301 €

11 250 413 4 547 €

10 250 420 5 949 €

6


EDONIS – formát 16/9 – NOVINKA !

GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

111918 EDONIS 950

111919 EDONIS 1200

111994

111995

EDONIS

STEEL 950

EDONIS

STEEL 1200

Šírka 95 cm, dvierka otvárané do hora v šírke 80 cm,

oceľový plášť, šamotové jadro, bezroštové ohnisko,

exteriérové nasávanie

Šírka 120 cm, dvierka otvárané do hora v šírke 100 cm,

oceľový plášť, šamotové jadro, bezroštové

ohnisko,exteriérové nasávanie

Šírka 95 cm, dvierka otvárané do hora v šírke 80 cm,

oceľový plášť, liatinové jadro, bezroštové

ohnisko,exteriérové nasávanie

Šírka 10 cm, dvierka otvárané do hora v šírke 100 cm,

oceľový plášť, liatinové jadro, bezroštové

ohnisko,exteriérové nasávanie

12 250 306 4 206 €

14 250 363 4 597 €

12 250 306 4 367 €

14 250 363 4 759 €

KOZUBOVÉ VLOŽKY NA PELETY – NOVINKA!

PRE VYŠŠÍ KOMFORT A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA S PRIRODZENÝM

PLAMEŇOM AKO PRI DREVE

GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

237969 TEOS GALET

237970

237971

237995

237979

TEOS

BAMBOU

TEOS

ROSEAU

TEOS TERRE

DE FEU

TEOS

ROSEAU 02

Čierne dvierka s dekoráciou ,,kamene“ samostatný chod až

100 hod. vstavané diaľkové ovládanie a tepelný termostat,

regulovateľný výkon 0 – 5 kW s automatickým štartom

Čierne dvierka s dekoráciou ,,bambus“ samostatný chod až

100 hod. vstavané diaľkové ovládanie a tepelný termostat,

regulovateľný výkon 0 – 5 kW s automatickým štartom

Čierne dvierka s dekoráciou ,,trstina“ samostatný chod až

3dni, vstavané diaľkové ovládanie a tepelný termostat,

regulovateľný výkon 0 – 5 kW s automatickým štartom

Čierne dvierka s dekoráciou ,,krajina ohňa“ samostatný chod

až 100 hod. vstavané diaľkové ovládanie a tepelný

termostat, regulovateľný výkon 0 – 5 kW s automatickým

štartom

Biele dvierka s dekoráciou ,,trstina“ samostatný chod až 100

hod. vstavané diaľkové ovládanie a tepelný termostat,

regulovateľný výkon 0 – 5 kW s automatickým štartom

5 349 6 306 €

5 349 6 306 €

5 349 6 306 €

5 349 6 306 €

5 349 6 306 €

7


DEKORAČNÉ FASÁDY PRE TERTIO

GENCOD MODEL POPIS m [kg] CENA

Farebné ORFEO a ORFEO INOX

100882 T 67 Color 01 Dekoračná fasáda čierna pre Tertio 64 a 69 15 222 €

100794 T 67 Color 03 Dekoračná fasáda v slonovinovej farbe pre Tertio 67 a 69 15 222 €

100795 T 67 Color 10 Dekoračná fasáda sivá pre Tertio 67 a 69 15 222 €

100883 T 76 Color 01 Dekoračná fasáda čierna pre Tertio 74 a 79 16,5 246 €

100797 T 76 Color 03 Dekoračná fasáda v slonovinovej farbe pre Tertio 76 a 79 16,5 246 €

100798 T 76 Color 10 Dekoračná fasáda sivá pre Tertio 76 a 79 16,5 246 €

100799 T 76 Color 25 Dekoračná fasáda modrá pre Tertio 76 a 79 16,5 249 €

100884 T 670 V Color 01 Dekoračná fasáda v čiernej farbe pre Tertio 670V a 690V 16 261 €

100800 T 670 V Color 03 Dekoračná fasáda v slonovinovej farbe pre Tertio 670V a 690V 16 261 €

100801 T 670 V Color 10 Dekoračná fasáda sivá pre Tertio 670V a 690V 16 263 €

100885 T 760 V Color 01 Dekoračná fasáda v čiernej farbe pre Tertio 760V a 790V 17,5 301 €

100803 T 760 V Color 03 Dekoračná fasáda v slonovinovej farbe pre Tertio 760V a 790V 17,5 301 €

100804 T 760 V Color 10 Dekoračná fasáda sivá pre Tertio 760V a 790V 17,5 302 €

DEKORAČNÉ FASÁDY PRE UNIVERS

GENCOD MODEL POPIS m [kg] CENA

Farebné ORFEO a ORFEO INOX– dvierka otvárané do boku

100890 UL Color 01 Dekoračná fasáda čierna, Univers otváranie do boku 200 A-PN; 583 N 17 290 €

100784 UL Color 03

Dekoračná fasáda v slonovinovej farbe, Univers otváranie do boku 200 A-PN;

583 N

17 290 €

100785 UL Color 10 Dekoračná fasáda sivá, Univers otváranie do boku 200 A-PN; 583 N 17 290 €

100780 UL Inox Dekoračná fasáda inox, Univers otváranie do boku 200 A-PN 27 521 €

UNIVERS – dvierka vysúvané do hora

100889 UE Color 01 Dekoračná fasáda čierna, Univers vysúvanie dvierok hore 201 A-PN a Pack 22 377 €

100791 UE Color 03

Dekoračná fasáda v slonovinovej kosti, Univers vysúvanie dvierok hore 201

A-PN a Pack

22 377 €

100792 UE Color 10 Dekoračná fasáda sivá, Univers vysúvanie dvierok hore 201 A-PN a Pack 22 377 €

100787 UE Color Inox Dekoračná fasáda Inox, Univers vysúvanie dvierok hore 201 A-PN a Pack 30 595 €

ORFEO VAGUE pre UNIVERS – dvierka otvárané do boku

100781 UL Vague 03 Dekoračná fasáda v slonovinovej kosti, Univers otváranie do boku 200 A-PN 28 404 €

100782 UL Vague 10 Dekoračná fasáda šedá, Univers otváranie do boku 200 A-PN 28 404 €

UNIVERS – dvierka vysúvané do hora

100788 UE Vague 03

Dekoračná fasáda v slonovinovej farbe, Univers vysúvanie dvierok hore 201

A-PN a Pack

34 490 €

100789 UE Vague 10 Dekoračná fasáda šedá, Univers vysúvanie dvierok hore 201 A-PN a Pack 34 490 €

ORFEO DECADE pre UNIVERS 2 – dvierka vysúvané dohora

100827 DECADE 1 Dekoračná fasáda MDF s lakom Thalweg pre Univers 201 A-PN a Pack 1 913 €

100828 DECADE 2 Dekoračná fasáda s odtieňom višne pre Univers 201 A-PN a Pack 2 077 €

100829 DECADE 3

Dekoračná fasáda s odtieňom čierne lakované sklo pre Univers 201 A-PN

a Pack

1 092 €

8


GENCOD MODEL POPIS m [kg] CENA

100835 DECADE 3 N

Dekoračná fasáda s odtieňom čierne lakované sklo pre Univers 201 A-PN

a Pack, 538 N

100830 DECADE 4 Dekoračná fasáda Inox „stripes“ pre Univers 201 A-PN a Pack 666 €

100831 DECADE 5 Dekoračná fasáda Inox s vytlačeným vzorom pre Univers 201 A-PN a Pack 571 €

100862 DECADE 8

Dekoračná fasáda Inox s vytlačeným vzorom pre Univers 201 A-PN a Pack;

583 N

Dekoračné fasády pre UNIVERS (vysúvanie dvierok dohora a 583N)

100855 UE OXYD Dekoračná fasáda v čiernej farbe 874 €

100854 UE MESO Dekoračná fasáda v oranžovej farbe 614 €

100853 UE CITY Dekoračná fasáda v hrdzavej farbe 667 €

714 €

247 €

OSTANÉ DEKORAČNÉ FASÁDY

GENCOD MODEL POPIS CENA

Dekoračné fasády pre OREA 58

100891 FL Color 01 Dekoračná fasáda čierna pre Orea 58 249 €

100857 FL Color 03 Dekoračná fasáda v slonovinovej farbe pre Orea 58 231 €

100858 FL Color 06 Dekoračná fasáda červená pre Orea 58 235 €

Dekoračné fasády pre CARAT 58

100859 SQUAD 3 N Dekoračná fasáda z čierneho skla pre Carat 58 1 014 €

Dekoračné fasády pre FV 51

100845 VERCADE 3N Dekoračná fasáda 896 €

100844 VERCADE 3B Dekoračná fasáda 901 €

100843 VERCADE 6 Dekoračná fasáda 579 €

9


PRÍSLUŠENSTVO PRE KOZUBOVÉ VLOŽKY

GENCOD MODEL POPIS m [kg] CENA

Ventilátory

100098 (11) KTE 152 BITURBO

Ventilátor 240 m3/h pre, Altima, Univers, Saphir, Diamant, Cosmos , FV40,

Beaufort, Temporis, …

4 213 €

100415 (25) KT 55 Ventilátor pre Tertio 54/55 4 180 €

100416 (26) KT 67 Ventilátor pre Tertio 64/69/67/67 VL1/67 VL2 5 197 €

100417 (27) KT 76 Ventilátor pre Tertio 74/79/76/76 VL1/76 VL2 6 197 €

100414 KT 1455 Tichý ventilátor 400 m3/h pre Univers 2, Cristal 2, Diadème a Supravision 8 483 €

Adaptéry

100376 (34) KRT 255 Napájacia sústava KT 1431 pre Supravision 1,7 41 €

100535 KRT 260 A Napájacia sústava KT 1431 pre Univers 2, Cristal 2 a Diadème 2 56 €

Distribútor horúceho vzduchu

100480 CDA 150 C Príklop krytu pre vložky 150 C/148C 4 48 €

100536 CDA 200 A Príklop krytu pre vložky Univers 2 „Premium“ 5 55 €

100432 CDA 255 Príklop krytu pre vložky Supravision 8 46 €

100537 CDA 450 A Príklop krytu pre vložky Cristal 2 a Diadème (okrem verzie Pack) 5 60 €

100401 CDA 168C Príklop krytu pre vložky 168 C 4,5 42 €

100507 CP 101 Ochranný plášť pre vložku Astra 18,5 41 €

100506 DA 101 Kompletný distribútor pre vložku Astra 7 74 €

100481 DA 148 C Ochranný plášť pre vložku 148 C + nôžky 12 136 €

100398 DA 168 C Ochranný plásť pre vložku 168 C + nôžky 23 160 €

100433 DA 1700 Distribútor pre vložku Saphir 14 156 €

100434 DA 1800 Distribútor pre vložku Emeraude 14 157 €

100307 2 vyústenia ø150 Dodatočné vyústenie na príklop pre vložky 152C a Cristal 1 22 €

100311 4 vyústenia ø125 Dodatočné vyústenie na príklop pre vložky 152C a Cristal 1 64 €

Nôžky

100395 (28)PS 55 Nôžky pre vložku Tertio 54/ 55 4 56 €

100396 (29)PS 67 Nôžky pre vložky Tertio 64/ 69/ 67/67 VL1/67 VL 2 a ASTRA 5 68 €

100397 (30)PS 76 Nôžky pre vložky Tertio 74/79/76/76 VL 1/76 VL 2 5 65 €

Rámček pre vložky Tertio

100485 CF 55 Rámček pre vložku Tertio 55 1,8 37 €

100486 CF 67 Rámček pre vložky Tertio 67 2 38 €

100487 CF 76 Rámček pre vložky Tertio 76 2,2 44 €

Ostatné príslušenstvo

100460 (6)Ochranná súprava Ochranný systém pre drevené rímsy 5 48 €

100095 (5) Grilovacia sústava Pre vložky z klasickej triedy 3 126 €

Servisné dvierka na sopúch - NOVINKA !

244009 TC 01 Omietnuteľné servisné dvierka na spopúch krbu, vyberateľné 3 42 €

Regulátory komínového ťahu – automatické - NOVINKA !

243081 CM 125 Automatický regulátor nadmerného komínového ťahu, mechanický 0,5 35 €

243080 CM 153 Automatický regulátor nadmerného komínového ťahu, mechanický 0,5 38 €

243079 CM 200 Automatický regulátor nadmerného komínového ťahu, mechanický 0,5 64 €

243077 EM 180 Zostava automatického regulátora nadmerného komínového ťahu 1,5 115 €

243078 EM 200 Zostava automatického regulátora nadmerného komínového ťahu 1,5 121 €

10


PECE NA DREVO S TECHNOLÓGIOU APS

PRE VYŠŠÍ KOMFORT A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

110692 THORIS D

110694

THORIS D

TURBO

110691 AMETIS D

110693

AMETIS D

TURBO

Celosklenené dvierka, viacplášťová konštrukcia, „by

-pass“, prísun vzduchu z exteriéru,

vhodná do nízkoenergetických domov

Celosklenené dvierka, viacplášťová konštrukcia, „by

-pass“, prísun vzduchu z exteriéru,

vhodná do nízkoenergetických domov, turbína

Celosklenené dvierka, viacplášťová konštrukcia, „by

-pass“, prísun vzduchu z exteriéru,

vhodná do nízkoenergetických domov

Celosklenené dvierka, viacplášťová konštrukcia, „by

-pass“, prísun vzduchu z exteriéru, turbína

vhodná do nízkoenergetických domov

5 150 194 3 013 €

5 150 199 3 308 €

5 150 218 2 641 €

5 150 223 3 200 €

TEPLOVODNÉ PECE NA DREVO

GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

110728

110743

110709

YUCATAN 01

ALU AQUA

ORLANDO 10

AQUA

ALSACE 3

AQUA

Teplovodná piecka, celosklenené dvierka, (zabudovaný

teplovodný výmenník)

Teplovodná piecka, liatinové dvierka, sivé boky,

(zabudovaný teplovodný výmenník)

Teplovodná piecka, liatinové dvierka, (zabudovaný

teplovodný výmenník)

PECE NA PELETY – NOVINKA!

10 150 197 2 231 €

10 150 142 2 042 €

10 150 145 1 962 €

PRE VYŠŠÍ KOMFORT A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA S PRIRODZENÝM

PLAMEŇOM AKO PRI DREVE

GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

110745 NIMOS

110774 TILOS

Čierna fasáda, boky hliníkovej farby, samostatný chod až 70

hod. vstavané diaľkové ovládanie, programovateľné,

regulovateľný výkon 0 – 5 kW s automatickým štartom

Fasádahliníkovej farby, boky čierne, samostatný chod až 70

hod. vstavané diaľkové ovládanie, programovateľné,

regulovateľný výkon 0 – 5 kW s automatickým štartom

5 80 180 3 765 €

5 80 180 3 765 €

TRADIČNÉ PECE NA DREVO

GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

110722 ALSACE 3N Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka 10 150 125 1 128 €

110724

237961

237960

ALSACE 3 TURBO

2

ALSACE 3

SUPRATHERM

TURBO 2

ALSACE 3

SUPRATHERM

110555 ANDLAU

110638 ARTIS 03

110639 ARTIS 06

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka,

turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka,

supratherm, turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka

supratherm

Liatinová konštrukcia matnej antracitovej farby,

dvierka spredu a z boku

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

slonovinovej farby,

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky bordovej

farby

10 150 130 1 187 €

10 150 246 1 566 €

10 150 240 1 501 €

9 150 205 1 293 €

7 125 110 1 082 €

7 125 110 1 091 €

11


GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

110640 ARTIS 10

237014 ARTIS TURBO 2-03

237016 ARTIS TURBO 2-06

237018 ARTIS TURBO 2-10

110303 BOSTON 2 - 03

110306 BOSTON 2 - 06

110661 BOSTON 2 - 15

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

slonovinovej farby, turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky bordovej

farby turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

slonovinovej farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky bordovej

farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky zelenej

farby

7 125 110 1 083 €

7 125 115 1 150 €

7 125 115 1 162 €

7 125 115 1 152 €

10 125 125 1 192 €

10 125 125 1 202 €

10 125 125 1 240€

117130 CABOURG Liatinová konštrukcia, oblé boky 7 125 131 789 €

117135 CANATO Otočný model 120°, liatinová konštrukcia, oblé boky 12 150 163 1 538 €

110662 COLMAR 2 Liatinová dvojplášťová konštrukcia 7 125 90 576 €

110623

110624

DAKOTA

Turbo 2-03

DAKOTA

Turbo 2-10

110488 DAKOTA 2-03

110527 DAKOTA 2-10

110762 DENVER 01 N

Šamotové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

slonovinovej farby, turbína

Šamotové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, turbína

Šamotové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

slonovinovej farby,

Šamotové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby,

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernej

farby, celosklenené dvierka

9 150 177 2 178 €

9 150 177 2 181 €

9 150 172 2 047 €

9 150 172 2 047 €

10 150 113 1 350 €

110763

DENVER 01 N

TURBO 2

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernej

farby, celosklenené dvierka, turbína

10 150 118 1 407 €

237963

DENVER 01 N

SUPRATHERM

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernej

farby, celosklenené dvierka, supratherm

10 150 239 1 703 €

237965

DENVER 01 N

SUPRATHERM

TURBO 2

237964 DENVER OLLAIRE

237966

DENVER OLLAIRE

TURBO2

110350 DETROIT 2-03

110351 DETROIT 2-06

110748 ETNIS

110750 ETNIS TURBO2

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernej

farby, celosklenené dvierka, turbína, supratherm

Liatinové jadro, oceľový plášť, boky mastenec,

celosklenené dvierka

Liatinové jadro, oceľový plášť, boky mastenec,

celosklenené dvierka, turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

slonovinovej farby, priestor na ohrievanie z mastenca

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky bordovej

farby, priestor na ohrievanie z mastenca

Vaicplášťová konštrukcia, sklokeramické boky sivej

farby

Vaicplášťová konštrukcia, sklokeramické boky sivej

farby, turbína

10 150 245 1 742 €

10 150 242 2 107 €

10 150 248 2 164 €

10 150 140 1 380 €

10 150 140 1 395 €

6 125 151 2 092 €

6 125 168 2 438 €

110772 EVEREST 01 N Liatinové jadro, oceľové boky čiernej farby 13 180 166 1 500 €

110546 EVEREST 06 Liatinové jadro, oceľové boky bordovej farby, 13 180 166 1 485 €

110652 EVEREST 10 Liatinové jadro, oceľové boky sivej farby 13 180 166 1 471 €

110281 FLORIDA B

110280 FLORIDA K

Šamotové jadro, plášť z keramických kachlí bordovej

farby, ohrievací priestor, priestor na drevo s dvierkami

Šamotové jadro, plášť z keramických kachlí

žltohnedej farby, ohrievací priestor, priestor na drevo

s dvierkami

9 150 243 2 997 €

9 150 243 2 924 €

117113 GOTHAM Liatinová konštrukcia, oblé boky 14 150 160 1 225 €

12


GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

110537 CHATENOIS 01

110564 CHATENOIS 03

110538 CHATENOIS 06

110539 CHATENOIS 15

110634 ISOARD 03

110635 ISOARD 06

110636 ISOARD 10

237019

237020

237022

ISOARD

TURBO 2-03

ISOARD

TURBO 2-06

ISOARD

TURBO 2-10

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka,

oceľové boky čiernej farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka,

oceľové boky slonovinovej farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka,

oceľové boky bordovej farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka,

oceľové boky zelenej farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

slonovinovej farby, priestor na ohrievanie

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

bordovej farby, priestor na ohrievanie

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

sivej farby, priestor na ohrievanie

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

slonovinovej farby, priestor na ohrievanie turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky bordovej

farby, priestor na ohrievanie turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky bordovej

farby, priestor na ohrievanie turbína

9 150 134 1 191 €

9 150 134 1 187 €

9 150 134 1 198 €

9 150 134 1 198 €

7 125 105 1 091 €

7 125 105 1 103 €

7 125 105 1 093 €

7 125 110 1 160 €

7 125 110 1 171 €

7 125 110 1 161 €

117133 LYTHAM Liatinová konštrukcia, oblé boky 7 150 110 970 €

110287 MONTANA

110535 MULHOUSE 01

110561 MULHOUSE 03

110530 MULHOUSE 06

110536 MULHOUSE 15

110445 ORLANDO 2-06

110446 ORLANDO 2-10

110447 ORLANDO 2-15

110567

110578

110568

237032

ORLANDO

Turbo 2-06

ORLANDO

Turbo 2-10

ORLANDO

Turbo 2-15

ORLANDO 2-06

SUPRATHERM

Šamotové jadro, plášť a ohrievací priestor z

mastenca, priestor na drevo s dvierkami

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka,

oceľové boky čiernej farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka,

oceľové boky slonovinovej farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka,

oceľové boky bordovej farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka,

oceľové boky zelenej farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky bordovej

farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky zelenej

farby

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky bordovej

farby, turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky zelenej

farby, turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky bordovej

farby, supratherm

9 150 356 3 163 €

9 150 125 1 048 €

9 150 125 1 047 €

9 150 125 1 039 €

9 150 125 1 083 €

10 125 115 1 301 €

10 150 113 1 313 €

10 150 113 1 321 €

10 150 118 1 363 €

10 150 118 1 374 €

10 150 118 1 382 €

10 150 239 1 671 €

237033

237034

237036

237037

237038

110566

ORLANDO 2-10

SUPRATHERM

ORLANDO 2-15

SUPRATHERM

ORLANDO

SUPRATHERM

Turbo 2-06

ORLANDO

SUPRATHERM

Turbo 2-10

ORLANDO

SUPRATHERM

Turbo 2-15

ORLANDO 2

OLLAIRE

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, supratherm

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky zelenej

farby, supratherm

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky bordovej

farby, turbína, supratherm

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, turbína, supraterm

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky zelenej

farby, turbína, supraterm

10 150 239 1 692 €

10 150 239 1 692 €

10 150 245 1 732 €

10 150 245 1 732 €

10 150 245 1 688 €

Liatinové jadro, oceľový plášť, boky mastenec 10 150 243 2 118 €

13


GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

110570

ORLANDO

OLLAIRE Turbo 2

117089 ONTARIO 3-07

117088 ONTARIO 3-03

110646 OSLO 03

110647 OSLO 06

110648 OSLO 10

Liatinové jadro, oceľový plášť, boky mastenec,

turbína

Šamotové jadro, boky inox, keramický ohrievací

priestor

Šamotové jadro, oceľové boky slonovinovej farby,

keramický ohrievací priestor

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

slonovinovej farby, priestor na ohrievanie

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky bordovej

farby, priestor na ohrievanie

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, priestor na ohrievanie

10 150 248 2 172 €

8 150 135 2 175 €

8 150 135 2 175 €

7 125 110 1 314 €

7 125 110 1 324 €

7 125 110 1 316 €

237023 OSLO TURBO 2-03

237024 OSLO TURBO 2-06

237026 OSLO TURBO 2-10

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

slonovinovej farby, priestor na ohrievanie, turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky bordovej

farby, priestor na ohrievanie, turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, priestor na ohrievanie, turbína

7 125 115 1 383 €

7 125 115 1 394 €

7 150 115 1 384 €

110528 SELESTAT 2 Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka 10 150 134 1 218 €

110572

237030

237031

SELESTAT

TURBO 2

SELESTAT 2

SUPRATHERM

SELESTAT

SUPRATHERM

TURBO 2

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka,

turbína

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka

supratherm

Liatinové jadro, oceľový plášť, liatinové dvierka

supratherm, turbína

10 150 139 1 282 €

10 150 240 1 592 €

10 150 245 1 587 €

110712 TEXAS 3.01 Alu Šamotové jadro, oceľový plášť, boky strieborné 9 150 167 1 895 €

110713

TEXAS 3.01 Alu

Turbo2

Šamotové jadro, oceľový plášť, boky strieborné,

turbína

9 150 172 1 968 €

110754 TOLOSA Liatinová konštrukcia matnej čiernej farby 10 150 146 1 244 €

110755 TOLOSA TURBO 2 Liatinová konštrukcia matnej čiernej farby, turbína 10 150 151 1 301 €

110756 TOLOSA E 01 Emailovaná liatina čierna - lesklá 10 150 146 1 812 €

110757 TOLOSA E 03 Emailovaná liatina slonovinová - lesklá 10 150 146 1 812 €

110758 TOLOSA E 05 Emailovaná liatina bronzová - kontrastná majolika 10 150 146 1 812 €

110759

110760

110761

TOLOSA E 01

TURBO 2

TOLOSA E 03

TURBO 2

TOLOSA E 05

TURBO2

Emailovaná liatina čierna – lesklá, turbína 10 150 151 1 869 €

Emailovaná liatina slonovinová – lesklá, turbína 10 150 151 1 869 €

Emailovaná liatina bronzová - kontrastná majolika,

turbína

10 150 151 1 869 €

117134 TOMERA Liatinová konštrukcia, oblé boky 14 150 161 1 347 €

110749 TRAVIS

110751 TRAVIS TURBO 2

110545 VERCORS

117115 VERCORS E 01

117111 VERCORS E 03

117110 VERCORS E 05

117112 VERCORS E 15

Vaicplášťová konštrukcia, sklokeramické boky čiernej

farby

Vaicplášťová konštrukcia, sklokeramické boky sivej

farby, turbína

Liatinová konštrukcia matnej antracitovej farby,

dvierka spredu a z boku

Emailovaná liatina čierna - lesklá, dvierka spredu a z

boku

Emailovaná liatina slonovinová - lesklá, dvierka

spredu a z boku

Emailovaná liatina bronzová - kontrastná majolika,

dvierka spredu a z boku

Emailovaná liatina zelená - kontrastná majolika,

dvierka spredu a z boku

6 125 148 2 165 €

6 125 165 2 511 €

9 150 205 1 258 €

9 150 205 1 852 €

9 150 205 1 852 €

9 150 205 1 852 €

9 150 205 1 852 €

14


GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

110285 VERMONT

237009 VERMONT Turbo 2

117094 VICTORIA 03

Šamotové jadro, plášť z mastenca, priestor na drevo

s dvierkami

Šamotové jadro, plášť z mastenca, priestor na drevo

s dvierkami, turbína

Šamotové jadro, oceľový plášť, boky slonovinová

keramika

9 150 270 2 515 €

9 150 275 2 638 €

9 150 150 2 449 €

117093 VICTORIA 07 Šamotové jadro, oceľový plášť, boky inox 9 150 150 2 473 €

110565 VOSGES 2 Celoliatinová dvojplášťová konštrukcia – výpredaj! 8 150 145 713 €

110726 YUCATAN 01 ALU

110714

YUCATAN 01

ALU Turbo 2

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernostriebornej

farby tvaru U, celosklenené dvierka

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernostriebornej

farby tvaru U, celosklenené dvierka,

turbína

10 150 180 1 539 €

10 150 185 1 606 €

KRBOPECE NA DREVO

231967 ANTIBIA 03

231968 ANTIBIA 06

231969 ANTIBIA 07

237010 BRISTOL

231892 BLACK SCREEN

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

slonovinovej farby, prísun vzduchu z exteriéru

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky bordovej

farby, prísun vzduchu z exteriéru

Liatinové jadro, oceľový plášť, boky inox, prísun

vzduchu z exteriéru

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky, fasáda

sivý Edelroc

Viacplášťová konštrukcia, celosklenená fasáda 16/9,

závesná verzia

9 180 230 2 785 €

9 180 230 2 795 €

9 180 230 3 041 €

10 150 340 1 798 €

10 150 190 2 462 €

231891 ELODIE 4 Liatinové jadro, oceľový plášť sivej farby 10 150 190 1 731 €

110553 LOUISIANE 3-01

110552 LOUISIANE 3-03

110550 LOUISIANE 3-06

Šamotové jadro, oceľový plášť, oceľové boky a

fasáda čiernej farby

Šamotové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

slonovinovej farby, fasáda sivá

Šamotové jadro, oceľový plášť, oceľové boky

bordovej farby, fasáda sivá

9 150 224 2 906 €

9 150 224 2 473 €

9 150 224 3 444 €

237972

LOUISIANE

3.01 ALU

Šamotové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernej

farby, fasáda hliníkovej farby

9 150 224 2 871 €

231993 MANHATTAN 01 N

231977 MANHATTAN 01 B

231976 MICHIGAN 01 N

231975 MICHIGAN 01 B

Liatinové jadro, oceľový plášť, sklokeramické boky

čiernej farby, robustná kovová lavička

Liatinové jadro, oceľový plášť, sklokeramické boky

bielej farby, robustná kovová lavička

Viacplášťová konštrukcia, sklokeramické boky čiernej

farby, závesná verzia

Viacplášťová konštrukcia, sklokeramické boky bielej

farby, závesná verzia

10 150 240 2 812 €

10 150 240 2 812 €

10 150 205 2 270 €

10 150 205 2 270 €

231895 ODYSEÉ 2 Liatinové jadro oceľový plášť, fasáda z Edelroca 10 150 331 2 427 €

110765 ROCKATAN 01 N

110766 ROCKATAN 01 B

110767 ROCK SCREEN

233855 VAULLAURIS 2-03

233856 VAULLAURIS 2-06

233859 VAULLAURIS 2-07

233858 VAULLAURIS 2-10

Otočný model 90°, viacplášťová konštrukcia,

sklokeramické boky čiernej farby

Otočný model 90°, viacplášťová konštrukcia,

sklokeramické boky bielej farby

Otočný model 90°, viacplášťová konštrukcia,

celosklenená fasáda 16/9,

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, slonovinová fasáda, vyberateľný kôš na drevo

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, bordová fasáda, vyberateľný kôš na drevo

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, fasáda inox, vyberateľný kôš na drevo

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, sivá fasáda, vyberateľný kôš na drevo

10 150 193 2 282 €

10 150 193 2 282 €

10 150 190 2 226 €

10 150 224 2 035 €

10 150 224 2 039 €

10 150 224 2 220 €

10 150 224 2 035 €

15


GENCOD MODEL POPIS P [kW] ∅ [mm] m [kg] CENA

233862 VALLAURIS 2.3 B

235008 VALLAURIS 2.3 N

233863

233867

233870

233864

233868

233848

VALLAURIS 2

Rondo 03

VALLAURIS 2

Rondo 06

VALLAURIS 2

Rondo 09

VALLAURIS 2

Tablo 03

VALLAURIS 2

Tablo 06

VALLAURIS 2

Tablo 09

233850 VALLOIRE 2-03

233851 VALLOIRE 2-06

233852 VALLOIRE 2-07

233853 VALLOIRE 2-10

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernej

farby, biela celosklenená fasáda, vyberateľný

kôš na drevo

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernej

farby, čierna celosklenená fasáda, vyberateľný

kôš na drevo

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernej

farby, oblúková fasáda slonovinovej farby,

vyberateľný kôš na drevo

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernej

farby, oblúková fasáda bordovej farby, vyberateľný

kôš na drevo

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernej

farby, oblúková fasáda sivo-striebornej farby,

vyberateľný kôš na drevo

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernej

farby, fasáda 16:9 slonovinovej farby, vyberateľný

kôš na drevo

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernej

farby, fasáda 16:9 bordovej farby, vyberateľný

kôš na drevo

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky čiernej

farby, fasáda 16:9 sivostriebornej farby, vyberateľný

kôš na drevo

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, slonovinová fasáda

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, bordová fasáda

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, fasáda inox

Liatinové jadro, oceľový plášť, oceľové boky sivej

farby, sivá fasáda

10 150 224 2 630 €

10 150 224 2 606 €

10 150 224 2 105 €

10 150 224 2 093 €

10 150 224 2 093 €

10 150 224 2 105 €

10 150 224 2 105 €

10 150 224 2 105 €

12 200 230 2 665 €

12 200 230 2 677 €

12 200 230 3 021 €

12 200 230 2 667 €

231988 VANOISE 03 Vložka Carat 58, dekorácia slonovinovej farby 9 180 300 2 967 €

231989 VANOISE 06 Vložka Carat 58, dekorácia bordovej farby 9 180 300 2 967 €

231992 VANOISE 07 Vložka Carat 58, dekorácia inox 9 180 300 2 967 €

235015 VANOISE 03 R

235016 VANOISE 06 R

235019 VANOISE 07 R

Vložka Carat 58 R, dekorácia slonovinovej farby,

prísun vzduchu z exteriéru

Vložka Carat 58 R, dekorácia bordobej farby, prísun

vzduchu z exteriéru

Vložka Carat 58 R, dekorácia inox, prísun vzduchu z

exteriéru

9 180 300 3 103 €

9 180 300 3 103 €

9 180 300 3 103 €

16


PRÍSLUŠENSTVO K PECIAM

GENCOD MODEL POPIS m [kg] CENA

100155 Zostava Turbo 2

100580 Supratherm 1

Pre pece Alsace, Arola, Dakota, Iseran, Orlando,

Sélestat, Texas, Vermont

Akumulačná zostava pre pece ALSACE a

SELESTAT

6 114 €

90 402 €

100581 Supratherm 2 Akumulačná zostava pre pec ORLANDO 90 402 €

100806 AT 12 01 Regulátor ťahu čierny, priemer 125 mm 1,3 85 €

100807 AT 15 01 Regulátor ťahu čierny, priemer 153 mm 1,4 93 €

100808 AT 18 01 Regulátor ťahu čierny, priemer 180 mm 1,5 108 €

100529 AT 12 10 Regulátor ťahu šedý, priemer 125 mm 1,3 79 €

100526 AT 15 10 Regulátor ťahu šedý, priemer 153 mm 1,4 86 €

100527 AT 18 10 Regulátor ťahu šedý, priemer 180 mm 1,5 96 €

100489 AT 01 Komínová klapka pre Elodie,Odyseé, Vallauris 3,5 83 €

100488 AT 02 Komínová klapka pre Louisianne 3 80 €

100528 AT 03 Komínová klapka pre Valloire 3,8 75 €

100871 AT 05 Komínová klapka pre Black Screen 3,8 116 €

100849

PODSTAVEC

BS

Podstavec pre Black Screen - - 44 440 €

100839

100888

100832

REHAUSSE

VALLAURIS

GRISSE

REHAUSSE

VALLAURIS

NOIRE ET

VANOISE

REHAUSS

VALLOIRE

Predĺženie 0,30 m pre VALLAURIS - sivé 5 101 €

Predĺženie 0,30 m pre Vallauris a Vanoise - čierne - - 5 101 €

Predĺženie 0,30 m pre VALLOIRE - - 5 108 €

17


KAMENNÉ OBSTAVANIA

GENCOD MODEL POPIS

213360 ARIA DC

213384 ARIA DN

213361 ARIA PC

213385 ARIA PN

213108 AURIAC 80

213109 AURIAC 97

213 102 AUBUSSAN

213388

BELVAL

GALB 80

213392 BELVAL PRIS 80

212097 BERGERAC

213036 CARMINE

211010 CHEVANNES

213058 CORALLINE

213410

213411

213412

213413

CYCLADE GALB

97 D C

CYCLADE GALB

97 D N

CYCLADE GALB

97 P C

CYCLADE GALB

97 P N

Obojstranný kozub

z kameňa Dordogne,

doska z mramoru

Crema marfil

Obojstranný kozub

z kameňa Dordogne,

doska z mramoru

Marquina

Obojstranný kozub

z kameňa Provence,

doska z mramoru

Crema Marfil

z kameňaProvence,

doska z čierneho

mramoru Marquina

Čelný kozub z kameňa

Castillon, farebný

kameň, drevená rímsa

Čelný kozub z kameňa

Castillon, farebný

kameň, drevená rímsa

Čelný kozub zo žltého

kameňa Castillon,

drevená rímsa

Rohový kozub zo

žltého kameňa

Castillon

Rohový kozub zo

žltého kameňa

Castillon

Čelný kozub zo žltého

kameňa Castillon,

farebný kameň,

drevená rímsa

Čelný kozub zo žltého

kameňa Castillon,

drevená rímsa

Čelný kozub zo žltého

kameňa Castillon,

farebný kameň,

drevená rímsa

Rohový kozub zo

žltého kameňa

Castillon, farebný

kameň, drevená rímsa

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, mramorová

doska Crema Marfil

Čelný kozub z kameňa

dordogne, mramorová

doska Marquina

Čelný kozub z kameňa

Provence, mramorová

doska Crema Marfil

Čelný kozub z kameňa

Provence, mramorová

doska Marquina

UMIESTNE

NIE

obojstranný

obojstranný

obojstranný

obojstranný

čelný

čelný

čelný

rohový

rohový

čelný

čelný

čelný

rohový

čelný

čelný

čelný

čelný

Odporúča

ná vložka

583 N

583 N

583 N

583 N

SAPHIR

1700/1701/17

21/1730/1731

CRISTAL

401/431

148C/150C/16

2C/168C/Univ

ers

EMERAUDE

1800,1801,18

21, 1831

SAPHIR

1700, 1701,

1721, 1730,

1731

ALTIMA,

TERTIO 6,

ASTRA 2

ALTIMA,

TERTIO

64/67/69,

ASTRA 2,

OREA

CLASSIQUES

UNIVERS ,

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

ALTIMA,

TERTIO

64/67/69,

ASTRA 2,

OREA

DIADEM

501/531

DIADEM

501/531

DIADEM

501/531

DIADEM

501/531

Sopúchy

a poličky

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

m

[kg]

CENA

750 2 958 €

750 2 924 €

750 2 924 €

750 2 852 €

Sopúch HT 165

Polička 672 580 2 680 €

Sopúch HT 165

Polička 672 580 2 704 €

Sopúch HT 165 615 3 005 €

Sopúch HR 1

Poličky 340 1 964 €

Sopúch HR 1

Poličky 340 1 929 €

Sopúch HT 125

Polička 674 510 2 006 €

Sopúch k

samostatnej

montáži

Sopúch HT 125

Dodatočná polička

655

Sopúch k

samostatnej

montáži

290 1 183 €

630 2 586 €

260 1 229 €

Sopúch HFG 97 570 2 088 €

Sopúch HFG 97 570 2 088 €

Sopúch HFG 97 570 2 044 €

Sopúch HFG 97 570 2 044 €

18


GENCOD MODEL POPIS

213414

213415

213416

213417

CYCLADE PRIS

97 D C

CYCLADE PRIS

97 D N

CYCLADE PRIS

97 PC

CYCLADE PRIS

97 PN

213365 DORIS 80 D C

213366 DORIS 80 D N

213367 DORIS 80 P C

213368 DORIS 80 P N

213420 DORIS 97 D C

213421 DORIS 97 D N

213422 DORIS 97 P C

213423 DORIS 97 P N

213302 ESTELLE

213083 ESTIMA

213374 EVANE

213396

213400

FORLANE GALB

80

FORLANE PRIS

80

213124 GASCONE

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, mramorová

doska Crema Marfil

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, mramorová

doska Marquina

Čelný kozub z kameňa

Provence, mramorová

doska Crema Marfil

Čelný kozub z kameňa

Provence, mramorová

doska Marquina

Rohový kozub

z kameňa Dordogne,

mramorová doska

Crema Marfil

Rohový kozub

z kameňa Dordogne,

mramorová doska

Marquina

Rohový kozub

z kameňa Provence,

mramorová doska

Crema Marfil

Rohový kozub

z kameňa Provence,

mramorová doska

Marquina

Rohový kozub

z kameňa Dordogne,

mramorová doska

Crema Marfil

Rohový kozub

z kameňa Dordogne,

mramorová doska

Marquina

Rohový kozub

z kameňa Provence,

mramorová doska

Crema Marfil

Rohový kozub

z kameňa Provence,

mramorová doska

Marquina

Rohový kozub zo

žltého kameňa

Castillon

Čelný kozub z kameňa

Castillon

Čelný kozub z kameňa

Castillon, mramorová

doska Marquina

Zabudovaný kozub

z kameňa Castillon

Zabudovaný kozub

z kameňa Castillon

Čelný kozub z kameňa

Castillon

UMIESTNE

NIE

čelný

čelný

čelný

čelný

rohový

rohový

rohový

rohový

rohový

rohový

rohový

rohový

Odporúča

ná vložka

CRISTAL

401/431

CRISTAL

401/431

CRISTAL

401/431

CRISTAL

401/431

EMERAUDE

1800, 1801,

1821, 1831

EMERAUDE

1800, 1801,

1821, 1831

EMERAUD

1800,1801,18

21, 1831

EMERAUDE

1800, 1801,

1821, 1831

DIADEM

501/531

DIADEM

501/531

DIADEM

501/531

DIADEM

501/531

rohový TERTIO 54/55

čelný

čelný

zabudovaný

zabudovaný

čelný

CLASSIQUES

UNIVERS ,

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

SUPRAVISIO

N 255A

EMERAUDE

1800, 1801,

1821, 1831

SAPHIR

1700/1701/17

21/1730/1731

DIADEM

Sopúchy

a poličky

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

m

[kg]

CENA

570 2 725 €

570 2 741 €

570 2 679 €

570 2 679 €

Sopúch HR 1 345 2 248 €

Sopúch HR 1 345 2 248 €

Sopúch HR 1 345 2 226 €

Sopúch HR 1 345 2 226 €

Oblý sopúch 455 2 553 €

Oblý sopúch 455 2 486 €

Oblý sopúch 455 2 412 €

Oblý sopúch 455 2 412 €

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

315 832 €

545 2 394 €

Sopúch HR 3 590 1 605 €

Sopúch HR1 125 365 1 888 €

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

365 1 845 €

545 3 104 €

19


GENCOD MODEL POPIS

UMIESTNE

NIE

Odporúča

ná vložka

Sopúchy

a poličky

m

[kg]

CENA

213125 GARDANNE

Čelný kozub z kameňa

Castillon

čelný

DIADEM

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

545 3 153 €

213086 KASARI

Zabudovaný kozub

z kameňa Dordogne,

mramorová doska

Marquina

zabudovaný

CLASSIQUES

UNIVERS ,

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

- 390 1 413 €

213105 LAGARDE

Čelný kozub z kameňa

Dordogne

čelný

SUPRAVISIO

N 255

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

545 2 295 €

213107 LAROQUE

Čelný kozub z kameňa

Dordogne

čelný

SUPRAVISIO

N 267/269

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

545 2 376 €

213084 LATOUR

Rohový kozub z

kameňa Castillon

rohový

SUPRAVISIO

N 267/269

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

545 1 864 €

213104 LERAN

Čelný kozub z kameňa

Castillon

čelný

SUPRAVISIO

N 255

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

545 2 494 €

213103 LUZENAC

Rohový kozub z

farebného kameňa

rohový

SUPRAVISIO

N 267/269

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

545 1 959 €

213220 MANCEY 76

213250 MAZEYROLLES

Čelný kozub z kameňa

Castillon, farebný

kameň, drevená rímsa

Čelný kozub z kameňa

Castillon, farebný

kameň, drevená rímsa

čelný

čelný

CLASSIQUES

UNIVERS ,

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

SUPRAVISIO

N 255

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

620 2 101 €

Polička 655 470 2 254 €

213231

MONTAVELLE

67

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, štiepaný

kameň, drevená rímsa

čelný

ASTRA 2,

ALTIMA

105/106,

TERTIO 67

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

540 1 927 €

213222

MONTAVELLE

76

213430 OPUS D DC

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, štiepaný

kameň, drevená rímsa

Rohový kozub

z kameňa Dordogne,

mramorová doska

Crema Marfil,

pravostranný

čelný

čelný

CLASSIQUES

UNIVERS ,

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

SUPRAVISIO

N 269

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

620 2 243 €

Sopúch HR 3 465 1 530 €

213431 OPUS D D N

Rohový kozub

z kameňa Dordogne,

mramorová doska

Marquina, pravostranný

rohový

SUPRAVISIO

N 269

Sopúch HR 3 465 1 530 €

213432 OPUS G D C

Rohový kozub

z kameňa Dordogne,

mramorová doska

Crema Marfil,

ľavostranný

rohový

SUPRAVISIO

N 267

Sopúch HR 3 465 1 530 €

213433 OPUS G D N

Rohový kozub

z kameňa Dordogne,

mramorová doska

Marquina, ľavostranný

rohový

SUPRAVISIO

N 267

Sopúch HR 3 465 1 530 €

213233 PARVELLE

Rohový kozub zo

štiepaného kameňa,

biely kameň Dordogne,

drevená rímsa

rohový

CLASSIQUES

UNIVERS ,

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

460 1 983 €

211008 PALISSE

Rohový kozub z

kameňa Dordogne,

drevená rímsa

rohový

CLASSIQUES

UNIVERS ,

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

Sopúch HT 125 490 2 085 €

20


GENCOD MODEL POPIS

UMIESTNE

NIE

Odporúča

ná vložka

Sopúchy

a poličky

m

[kg]

CENA

213229 PARCEY

Rohový kozub

z kameňa Castillon,

drevená rímsa

rohový

CLASSIQUES

UNIVERS ,

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

462 1 791 €

213440 PRELUDE D C

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, mramorová

doska Crema Marfil

rohový

SUPRAVISIO

N 255 A

Sopúch HR 3 585 1 980 €

213441 PRELUDE D N

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, mramorová

doska Marquina

čelný

SUPRAVISIO

N 255 A

Sopúch HR 3 585 1 980 €

213442 PRELUDE P C

Čelný kozub z kameňa

Provence, mramorová

doska Crema Marfil

čelný

SUPRAVISIO

N 255 A

Sopúch HR 3 585 1 925 €

213443 PRELUDE P N

Čelný kozub z kameňa

Provence, mramorová

doska Marquina

čelný

SUPRAVISIO

N 255 A

Sopúch HR 3 585 1 925 €

213403 THEMIS 80 D C

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, mramorová

doska Crema Marfil

čelný

EMERAUDE

1800, 1801,

1821, 1831

Oblý sopúch 490 2 716 €

213404 THEMIS 80 D N

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, mramorová

doska Marquina

čelný

EMERAUDE

1800, 1801,

1821, 1831

Oblý sopúch 490 2 716 €

213405 THEMIS 80 P C

Čelný kozub z kameňa

Provence, mramorová

doska Crema Marfil

čelný

EMERAUDE

1800, 1801,

1821, 1831

Oblý sopúch 490 2 686 €

213406 THEMIS 80 P N

Čelný kozub z kameňa

Provence, mramorová

doska Marquina

čelný

EMERAUDE

1800, 1801,

1821, 1831

Oblý sopúch 490 2 700 €

213450 THEMIS 97 D C

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, mramorová

doska Crema Marfil

čelný

DIADEM

501/531

Sopúch HFG 97 590 2 744 €

213451 THEMIS 97 D N

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, mramorová

doska Marquina

čelný

DIADEM

501/531

Sopúch HFG 97 590 2 744 €

213452 THEMIS 97 P C

Čelný kozub z kameňa

Provence, mramorová

doska Crema Marfil

čelný

DIADEM

501/531

Sopúch HFG 97 590 2 559 €

213453 THEMIS 97 P N

Čelný kozub z kameňa

Provence, mramorová

doska Marquina

čelný

DIADEM

501/531

Sopúch HFG 97 590 2 681 €

213460 TRAVELLING Zabudovaný kozub zabudovaný ECLIPSE - 290 2 019 €

212003 VELINE

213383 VENCE

213390 VERTIS D

213391 VERTIS P

Čelný kozub z kameňa

Dordogne

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, mramorová

doska Crema Marfil

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, mramorová

doska Marquina

Čelný kozub z kameňa

Dordogne, mramorová

doska Marquina

čelný

čelný

CLASSIQUES

UNIVERS ,

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

TERTIO 76

VL 1/VL 2

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

585 1 671 €

585 2 312 €

čelný FV 51 - 250 1 089 €

čelný FV 51 - 250 1 069 €

21


OBSTAVANIA Z EDELROCA

GENCOD MODEL POPIS

300103 ATHENA

300120 BEAUCHAMP

300040 BEAURIVAGE

300035 BELLERIVE

300202 BILBAO 2

300205 BOLERO 2

300276 CHARLESTON

300277 CHARLESTON

300291

300315

300316

CHARLESTON

2 Doré E

CHARLESTON

3 Blanc E

CHARLESTON

3 Doré E

300151 CHATILLON

300054 COLBERT

300055 COLBERT

Čelný kozub z bieleho

Edelroca

Čelný kozub z bieleho

Edelroca

Rohový kozub z bieleho

Edelroca

Čelný kozub zo žltého

Edelroca

Čelný kozub zo žltého

Edelroca

Rohový kozub z žltého

Edelroca

Čelný kozub z bieleho

Edelroca

Čelný kozub zo žltého

Edelroca

Čelný kozub zo žltého

Edelroca

Čelný kozub z bieleho

Edelroca

Čelný kozub zo žltého

Edelroca

Čelný kozub zo žltého

Edelroca, drevená rímsa

Rohový kozub z žltého

Edelroca

Rohový kozub z bieleho

Edelroca

UMIESTNE

NIE

čelný

čelný

rohový

čelný

čelný

rohový

čelný

čelný

čelný

Odporúča

ná vložka

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

ASTRA 2,

ALTIMA

105/106,

TERTIO

64/67/69

OREA 58/59

ASTRA 2,

ALTIMA

105/106,

TERTIO

64/67/69

OREA 58/59

ASTRA 2,

ALTIMA

105/106,

TERTIO

64/67/69

ASTRA 2,

ALTIMA

105/106,

TERTIO

64/67/69

OREA 58/59

ASTRA 2,

ALTIMA

105/106,

TERTIO

64/67/69

OREA 58/59

čelný OREA 58/59

čelný OREA 58/59

čelný

rohový

rohový

ASTRA 2,

ALTIMA

105/106,

TERTIO

64/67/69

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

Sopúchy

a poličky

m

[kg]

CENA

Sopúch HR1 125 550 936 €

Sopúch HR1 125 695 972 €

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

720 1 457 €

600 1 513 €

550 949 €

450 828 €

Sopúch HR1 125 650 580 €

Sopúch HR1 125 650 650 €

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

265 696 €

265 695 €

265 697 €

480 1 388 €

Sopúch HR1 125 650 889 €

Sopúch HR1 125 650 884 €

22


GENCOD MODEL POPIS

UMIESTNE

NIE

Odporúča

ná vložka

Sopúchy

a poličky

m

[kg]

CENA

300313 COMO

Čelný kozub z bieleho

Edelroca

čelný OREA 58/59 Sopúch HMG 67 400 755 €

300261

CONCERTO

140 C

Biely Edelroc,

mramor Crema Marfil

čelný

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

Sopúch HR1 125 475 1 531 €

300259

CONCERTO

140 N

Biely Edelroc,

mramor Marquina

čelný

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

Sopúch HR1 125 475 1 739 €

300262

300260

300295

300294

CONCERTO

180 D C

CONCERTO

180 D N

CONCERTO

180 G C

CONCERTO

180 G N

300300 HESTIA

300192

300193

FLEUREAC 2

Blanc

FLEUREAC 2

Doré

Biely Edelroc, mramor

Crema Marfil, pravá

polička

Biely Edelroc, mramor

Marquina, pravá polička

Biely Edelroc, mramor

Crema Marfil, ľavá polička

Biely Edelroc, mramor

Marquina, ľavá polička

Zabudovaný kozub

z bieleho Edelroca, doska

z hnedého kameňa Baltic

Čelný kozub z bieleho

Edelroca

Čelný kozub žltého

Edelroca

čelný

čelný

čelný

čelný

zabudovaný

čelný

čelný

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

Sopúch HR1 125 475 1 692 €

Sopúch HR1 125 525 1 692 €

Sopúch HR1 125 525 1 692 €

Sopúch HR1 125 525 1 692 €

Sopúch HFG 67 245 884 €

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

550 979 €

550 984 €

300312 ISEO

Čelný kozub z bieleho

Edelroca

čelný OREA 58/59 Sopúch HMD 67 480 900 €

300311 LESINA Zabudovaný kozub zabudovaný OREA 58/59 125 477 €

300314 LUGANO

Čelný kozub z bieleho

Edelroca

čelný OREA 58/59 Sopúch HMD 67 375 813 €

300179 MEDOC

300101 MERIBEL

Čelný kozub žltého

Edelroca

Čelný kozub žltého

Edelroca

čelný

čelný

ASTRA 2,

ALTIMA

105/106,

TERTIO

67VL1 - VL2

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

Sopúch 245001 570 847 €

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

600 1 440 €

23


GENCOD MODEL POPIS

UMIESTNE

NIE

300195 NEUVIC 2 Čelný kozub čelný

300308 ONDIS

300220 ORIANE

300122 ORSAY

300023 RICHELIEU

300280 SALSA

300200 SARDANE 2

300305 SARDANE 76

300223 SEGUR

300013 SULLY

300012 SULLY

300307 TALENCE 3

300213 TANGO

300214 TANGO

Čelný kozub z bieleho

Edelroca, doska

z čierneho skla

Čelný kozub z bieleho

Edelroca

Zabudovaný kozub z

bieleho Edelroca

Čelný kozub z bieleho

Edelroca

Čelný kozub z bieleho

Edelroca, mramor

Marquina

Čelný kozub žltého

Edelroca

Čelný kozub žltého

Edelroca

Čelný kozub zo žltého

Edelroca

Čelný kozub z bieleho

Edelroca

Čelný kozub zo žltého

Edelroca

Čelný kozub z bieleho

Edelroca, tehličky

Rohový kozub z bieleho

Edelroca

Rohový kozub zo žltého

Edelroca, tehličky

Odporúča

ná vložka

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

Sopúchy

a poličky

m

[kg]

CENA

Sopúch HT 125 630 1 509 €

čelný FV 51 - 260 521 €

čelný

zabudovaný

čelný

čelný

čelný

čelný

čelný

čelný

čelný

čelný

rohový

rohový

ASTRA 2,

ALTIMA

105/106,

TERTIO

64/67/69

OREA 58/59

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

ASTRA 2,

ALTIMA

105/106,

TERTIO

64/67/69

OREA 58/59

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

ASTRA 2,

ALTIMA

105/106,

TERTIO

64/67/69

OREA 58/59

ALTIMA

105/106,

TERTIO

64/67/69

OREA 58/59

ALTIMA

105/106,

TERTIO

64/67/69

OREA 58/59

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

586 866 €

- 425 680 €

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

790 1 209 €

Sopúch HR1 125 420 854 €

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

520 905 €

580 941 €

Sopúch HR1 125 580 850 €

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

550 964 €

550 863 €

475 810 €

Sopúch HT 125 290 616 €

Sopúch HT 125 290 618 €

24


GENCOD MODEL POPIS

UMIESTNE

NIE

Odporúča

ná vložka

Sopúchy

a poličky

m

[kg]

CENA

300211 TANGO

300212 TANGO

300080 TOSCA

300130

300131

TURENNE

DOREE

TURENNE

BLANC

Rohový kozub z bieleho

Edelroca

Rohový kozub zo žltého

Edelroca, tehličky

Čelný kozub z bieleho

Edelroca

Čelný kozub zo žltého

Edelroca

Čelný kozub z bieleho

Edelroca

rohový

rohový

čelný

čelný

čelný

ALTIMA

105/106,

TERTIO

64/67/69

OREA 58/59

ALTIMA

105/106,

TERTIO

64/67/69

OREA 58/59

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

CLASSIQUES

UNIVERS

TERTIO

74/76/79

TEMPORIS

2D/3D

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

Sopúch

k samostatnej

inštalácii

290 603 €

290 607 €

550 974 €

550 965 €

550 916 €

25

More magazines by this user
Similar magazines