Katalóg Kaschutz.pdf - dm studio sro

dmstudio.sk

Katalóg Kaschutz.pdf - dm studio sro

Útulné teplo

pre Váš domov!


Viac ako len teplo

Hovoríme Vám, kachľové pece hovoria samé za seba. Neexistuje hádam

nikto, kto by pri pomyslení na teplo a pohodlie, ktoré vytvára kachľová pec,

nebol nadšený.


I novácia z tradície

Umelecké remeslo s tradíciou dlhou

desaťročia kombinované s najmodernejšími

výrobnými metódami

ako aj nepretržité technologické inovácie

sú zárukou úspechu úspešnej rakúskej

spoločnosti.

Srdce nášho podniku tvorí, okrem

obchodu s liatinou všetkého druhu,

výroba vysokokvalitných vložiek do

kachľových pecí, dvierok pecí ako aj

rôznorodého príslušenstva.

V každom jednom produkte sa

skrývajú vedomosti, znalosti a

skúsenosti špecialistov. Pritom sa

prostredníctvom perfektnej synergie

dizajnu, techniky, kvality, spracovania

a úžitkových vlastností nedosiahlo len

to, že sa firma stala žiadaným partnerom

v oblasti vykurovacej techniky a

kvalitného príslušenstva, ale aj si udržala

príp. vybudovala vedúce postavenie

na trhu.

Budúcnosť je teraz. Flexibilita a

promptné, profesionálne reagovanie

na meniace sa požiadavky trhu sú

ďalšími dôležitými základmi úspechu,

Užite si pri prezeraní nášho prospektu

nami zhmotnené nápady.

aby bolo možné existujúce oblasti

usporiadať ešte efektívnejšie a ovoriť

nové polia pôsobnosti.


Zdravá klíma v miestnosti

Vysokým podielom sálavého tepla, ktoré je podobné teplu slnečných lúčov,

nie je potrebné vzduch silno vykurovať ako pri konvekčnom vykurovaní.

Nízky teplotný rozdiel medzi teplotou steny a vzduchu v miestnosti

(2 - 4°C) a vyššia vlhkosť vzduchu (40 - 60 %) značne prispievajú k pocitu

pohodlia (zreteľne menej bolestí hlavy, zachrípnutí, únavy atď.) a vyrovnanému

pomeru tepla medzi telom a miestnosťou. Rôznorodé typy konštrukcií

zaručujú okrem toho aj najmodernejšie využitie energií pri každom

vykurovaní.

Klasická kachľová pec /

akumulačná pec

Pri klasickej kachľovej peci sa šamotovými

tehlami vykladá ohnisko ako aj zabudované

kanály, ktorými sú odvádzané

dymové spaliny.


I novatívne variácie

Teplovzdušná k achľová

p ec

Základným princípom teplovzdušnej

pece je rýchlo vytvoriť teplý vzduch a

tento odovzdať do miestnosti. Studený

vnútorný vzduch sa ohrieva na vykurovacej

vložke s výmeníkom tepla a cez

ventilačné otvory sa znovu dostáva do

miestnosti (prípadne aj do viacerých

miestností).

Kombinovaná k achľová

p ec

Kombinovaná kachľová pec predstavuje

kombináciu teplovzdušnej pece a klasickej

pece. Vo vnútri kachľovej pece je

liatinová vykurovacia vložka so zabudovaným

šamotovým ťahovým systémom.

Horúce kovové plochy vložky zohrievajú

vzduch v priestore, pokým sú dymové

spaliny odvádzané zapojenými keramickými

prieduchmi a tieto zohrievajú, ako

v prípade akumulačnej pece.

Vykurovanie celého domu

Princíp fungovania je podobný ako u

teplovzdušnej pece, avšak vytvorený

teplý vzduch sa neodovzdáva do miestnosti

(alebo miestností), ale ostáva v

kachľovej peci a prostredníctvom teplovzdušného/teplovodného

výmenníka

je vedený ďalej. Tento horúci vzduch zohrieva

vodu, ktorá zásobuje centrálny

vykurovací systém – manuálne alebo plne

automaticky. Palivom je podľa voľby

drevo alebo pelety či brikety.


Kachľové pece sú najkrajším spôsobom vykurovania v spojení dizajnu a

vykurovacej techniky. Aby to tak ostalo a Vy ste sa mohli spoľahnúť na to,

že používate najmodernejšiu techniku, vyvíjame už mnoho rokov inovatívne

produkty týkajúce sa kachľových pecí. V spolupráci s TU Viedeň a

Skúšobným a výskumným ústavom kachliarov v Rakúsku sa naše produkty

neustále ďalej vyvíjajú a nepretržite sa prispôsobujú platným predpisom

týkajúcich sa životného prostredia. Mimoriadne nízkymi hodnotami emisií

spĺňajú naše vykurovacie vložky už dnes všetky predpisy až do roku 2014.


K achľová pec technológia

Vysokokvalitnou technológiou našich

vykurovacích vložiek dokážeme individuálne

a optimálne reagovať na každú

existujúcu priestorovú situáciu ako aj

veľkosť miestnosti.

Rôzne veľkosti okienok s vhodnou eurotherm

vložkou zaručujú našim zákazníkom

útulnú atmosféru v miestnosti a

príjemné teplo s najmodernejšou vykurovacou

technológiou.

E lektronická

regulácia spaľovania

Regulácia spaľovania euromatic Vám po

zapálení dreva ušetrí akúkoľvek ďalšiu

obsluhu pece. Euromatic sleduje prostredníctvom

teplotného senzora a mikroprocesora

priebeh spaľovania a v optimálnom

okamihu niekoľkými krokmi

uzavrie prívod vzduchu na spaľovanie

– plne automaticky.


Výroba teplej vody pre v ykurovanie a úžitkovej

vody s teplovodným v ýmenníkom euroflux

Nadstavec na teplú vodu Euroflux sa

jednoducho napája k vývodu odpadového

tepla z Eurothermu, aby sa využili

teploty pri spaľovaní a vyprodukovala sa

horúca voda pre zásobovanie akumulátorového

zásobníka.

Tým je možné euroflux uplatniť v závislosti

od nákladov na vykurovanie a

intervalu dokladania pre doplnkové kúrenie

(zakomponovanie do existujúceho

centrálneho vykurovania) alebo až pre

vykurovanie celých rodinných domov!

Jednoduchosť pri inštalácii, robustnosť

a úspornosť pri prevádzke robí tento

druh zariadenia pre výrobu teplej vody

nezávislým od oleja, plynu a elektrickej

energie a použitím dreva ako paliva, s

neutrálnym vzťahom k CO 2

šetrí aj naše

životné prostredie.

* ... pri samospádovej prevádzke

kde tu ide hviezdička do textu?


I novatívne produkty

Nadstavec na pečenie

eurocantin

Použitie najmodernejšej techniky a materiálov

je tu výlučne cieľovým prostriedkom.

Naše nadstavce na pečenie dodajú

Vášmu domovu v prvom rade príjemnú

domácu atmosféru a vyvolajú spomienky

na „vône pri pečení “ ako za čias starej

mamy.


M o dely dvierok

Výber z mnohých rôznorodých modelov

dvierok umožňuje optimálne vizuálne

prispôsobenie sa každej miestnosti.

Od klasického až po moderný, zostavte

si vzhľad Vašej pece plne podľa Vašich

osobných predstáv a želaní. Optimálnym

výhľadom na oheň získate v miestnosti

viac atmosféry a pohodlia.


M odely dvierok

E legance

35/52 čierne

E legance

47/52

antracit

lak ované

Trend

35/52 čierne

Trend

47/52

bronz


Aurea

Dizajn a funkčnosť tvoria perfektnú symbiózu.

Zvonku je vidieť len čelné sklo a

decentný oceľový rám, ale za tým sa, ako

to od nás obyčajne býva, skrýva kvalita

masívnej zliatiny.

Aurea Radius

R35, R45

Aurea Standard

Aurea Nische


Trend Radius

R45, Strieborné lak ované

M odely dvierok


Biogénne palivo drevo

Drevo neškodí prírode. Kúrenie drevom je CO 2

neutrálne. Viazaním oxidu

uhličitého v zemi a v rastlinách už počas mnohých miliónov rokov sa pozemská

atmosféra stala vhodným životným prostredním pre dnešné formy

života.

Spaľovaním fosílnych palív (ako ropa,

zemný plyn alebo uhlie) sa v najkratšej

možnej dobe tento oxid uhličitý uvoľňuje.

Toto dodatočné zaťaženie s CO 2

má za následok známy skleníkový efekt.

Kúrenie drevom nezvyšuje obsah CO 2

v

atmosfére!

Keď drevo v lese spráchnivie, vzniká oxid

uhličitý, ktorý sa uvoľňuje do vzduchu.

K uvoľneniu rovnakého množstva CO 2

dôjde, ak sa drevo správne spáli.


Hospodárske aspekty

7 % povrchu Rakúska tvoria lesy. (V

Spolkovej republike Nemecko je to

asi 31 % z celkovej plochy.)

Každý rok narastie cca. 31 miliónov kubickým

metrov dreva. 1 milión kubických

metrov dreva zodpovedá 200.000

tonám vykurovacieho oleja. Toto drevo

by mohol človek využiť bez toho aby

znížil zásoby lesa alebo aby ich veľmi

ohrozil. V predchádzajúcich rokoch činil

výrub lesa len necelé dve tretiny prirodzeného

prírastku. Lesy a zásoby dreva

teda rastú a mali by sa využívať.

Trvaloudržateľné obhospodárovanie lesa

zabezpečí ťažbu dreva aj v budúcnosti.

Lesné hospodárstvo patrí k najdôležitejším

faktorom ekonomiky a robí z

väčšej časti nezávislým od zahraničných

energetických spoločností distribujúcimi

olej, plyn, uhlie. Práve v dnešnej dobe,

v ktorej je fosílnych palív stále menej,

a preto sa stávajú drahšími, získava drevo

ako palivo na atraktivite.

Rozhodnime sa preto s pokojným

svedomím pre drevo

a výrobky z dreva.


Predajca:

dm studio

Vajnorská 89, 831 04 Bratislava

Tel.: 0904348250

Web: www.krby.dmstudio.sk

E-mail: krby@dmstudio.sk

Bernhard Kaschütz GmbH & Co KG, A-3163 Rohrbach/Gölsen, Dreikreuzstraße 42

DOVOZCA: Storms s. r. o. Údol 173, 065 45 Údol

Tel.: +43(0)2764/24 01, Fax: +43(0)2764/76 82, kaschuetz@kaschuetz.at, www.kaschuetz.at www.storms-krby.sk, tel.: +421 52 428 55 91