Katalóg Kaschutz.pdf - dm studio sro

dmstudio.sk

Katalóg Kaschutz.pdf - dm studio sro

Výroba teplej vody pre v ykurovanie a úžitkovej

vody s teplovodným v ýmenníkom euroflux

Nadstavec na teplú vodu Euroflux sa

jednoducho napája k vývodu odpadového

tepla z Eurothermu, aby sa využili

teploty pri spaľovaní a vyprodukovala sa

horúca voda pre zásobovanie akumulátorového

zásobníka.

Tým je možné euroflux uplatniť v závislosti

od nákladov na vykurovanie a

intervalu dokladania pre doplnkové kúrenie

(zakomponovanie do existujúceho

centrálneho vykurovania) alebo až pre

vykurovanie celých rodinných domov!

Jednoduchosť pri inštalácii, robustnosť

a úspornosť pri prevádzke robí tento

druh zariadenia pre výrobu teplej vody

nezávislým od oleja, plynu a elektrickej

energie a použitím dreva ako paliva, s

neutrálnym vzťahom k CO 2

šetrí aj naše

životné prostredie.

* ... pri samospádovej prevádzke

kde tu ide hviezdička do textu?

More magazines by this user
Similar magazines