inteligentne produkty do eksploatacji w trudnych warunkach - Jaro Oil

jarooil.pl

inteligentne produkty do eksploatacji w trudnych warunkach - Jaro Oil

25 L AT KOMPETENCJI W TRYBOLOGIINA CAŁYM ŚWIECIEOKS – profesjonalny partner w zakresieproduktów chemiczno-technicznychMarka OKS jest synonimem najwyższej jakościproduktów do redukcji tarcia, zużycia i korozji.Nasze produkty stosowane są we wszystkichtych technologiach produkcji i serwisowania,w których klasyczne smary nie spełniają już ichwymogów. Dostępnych jest ponad 150 produktów.Opracowane przez inżynierów i techników OKSprodukty są wytwarzane w siedzibie głównejnaszego przedsiębiorstwa w Monachium, podścisłą kontrolą jakościową. Stąd realizowana jestświatowa dystrybucja just-in-time, wspieranaprzez zlokalizowane w pobliskim Maisach nowoczesnecentrum logistyki.Licząca sobie już ponad 25 lat historia sukcesuOKS w decydujący sposób nacechowana jestwysoką jakością i niezawodnością naszych produktóworaz szybką realizacją wymagań klientówdzięki innowacyjnym rozwiązaniom.Korzystamy z szerokiego zakresu know-howoraz innowacyjnej siły pionu FreudenbergChemical Specialities (FCS) do opracowywanianowych produktów i pozyskiwania nowych rynków,aby również w przyszłości zagwarantowaćdynamiczny rozwój naszego przedsiębiorstwa.OKS – partnerem handlowymDystrybucją naszych smarów specjalnych i chemiczno-technicznychmateriałów eksploatacyjnychzajmuje się wyłącznie handel technicznyi handel produktami naftowymi. Konsekwentnastrategia "dystrybucji wyłącznie przez sieć handlową",płynna realizacja zleceń oraz nasz bogatyserwis techniczny czynią z nas preferowanegopartnera dla wymagających klientów na całymświecie. Warto skorzystać z know-how naszychspecjalistów. Postawcie nam Państwo wyzwanie.Od 2003 firma OKS Spezialschmierstoffe GmbHjest częścią działającego na skalę światowąprzedsiębiorstwa Freudenberg Group,Weinheim, Germany.


SPIS TREŚCI4_ _8Trybologia9OKS – legenda10_ _15Tabele wyboru16_ _21Pasty22_ _29Oleje30_ _39Smary40_ _43Suche materiały smarujące44Gwarancja kompetencji OKS45Karta konsultacyjna46Urządzenia smarujące47Materiały eksploatacyjneOpracowywanie indywidualnych rozwiązańsmarowych, dokonywane w ścisłej współpracyz naszymi partnerami handlowymi, to jednaz charakterystycznych cech naszego przedsiębiorstwa.W naszym laboratorium pracują eksperciz różnych branż, korzystając z najnowocześniejszychurządzeń i systemówkontrolnych, aby zmodyfikować lub opracowaćod nowa produkty dla specjalnych przypadkówzastosowań.www.oks-germany.com


INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DO EKSPLOATACJIW TRUDNYCH WARUNKACHEksperci OKS z różnych branż to gwarancjainnowacyjnych pomysłów i produktówRuch bez tarcia to odwieczne marzenie ludzkości. Ale do dziś nie udało się całkowicie zlikwidowaćtarcia. Aby maszyny pracowały gładko, OKS ma odpowiedni smar niemal do każdegozastosowania. Przykładem naszej kompetencji jest udoskonalanie smarów poprzez zastosowanieolejów syntetycznych i dodatków chemicznych o wysokiej jakości oraz tworzenie suchychmateriałów smarujących. Smary OKS to pewne i niezawodne rozwiązanie problemów trybologicznych.Zastosowania ekstremalneCoraz bardziej wydajne maszyny w połączeniu z wydłużonymi czasami przestoju obciążają materiałyeksploatacyjne i części maszyn aż po kres możliwości technicznych. OKS oferuje smary, które nawetw takich warunkach zapewniają trwałą i pełną wydajność. Różne smary specjalne OKS są odpornena ekstremalne temperatury, duże wahania temperatury i wysokie ciśnienie.Smarowanie tworzyw sztucznychPoprzez innowacje konstrukcyjne coraz częściej występują pary tworzyw stawiające szczególniewysokie wymagania w zakresie tolerancji smarów. Stosowane są specjalne stopy metali lub elementyceramiczne. Coraz częściej stosowane są też połączenia typu tworzywo sztuczne/metal i tworzywosztuczne/tworzywo sztuczne. OKS oferuje smary tolerowane przez wiele materiałów.Smarowanie pod wpływem agresywnych mediówTrwałe zastosowanie w kontakcie z kwasami lub zasadami w kolumnach, kotłach czy przewodachrurowych w procesach technologicznych, pod wpływem czynników powodujących korozję, przynarażeniu na wpływy atmosferyczne lub wodę morską – dzięki smarom specjalnym OKS Państwamaszyny zachowują pełną sprawność również w takich warunkach.Smary specjalne do stosowania w przemyśle spożywczymFirma OKS oferuje szeroką paletę smarów przeznaczonych zwłaszcza do wysokich wymagań higienicznychw technice spożywczej. Produkty te, zarejestrowane przez NSF zgodnie z H1 (H2/A1) stosowanesą we wszystkich obszarach, w których ludzie mogą zetknąć się ze smarami.Wszystkie produkty OKS oznaczone tym znakiem towarowym zawierają organicznezwiązki kompleksowe molibdenu zwiększające wydajność.


RODZAJE SMARÓWOleje z dodatkami wysokiej jakości,zapewniające niezawodne smarowanieOleje dobrze odprowadzają ciepło z miejsca smarowania. Ponadto mają bardzo dobrą zdolność pełzania i zwilżania.Dlatego smarowanie olejowe jest często stosowane w przypadku wysokich temperatur lub dużych prędkościobrotowych. Typowe zakresy stosowania to przekładnie, łańcuchy, łożyska ślizgowe, instalacje hydraulicznei sprężarki.Parametry Norma OpisLepkość DIN 51561 Miara wewnętrznego tarcia cieczyISO VG DIN 51519 Podział olejów na klasy lepkościTemperatura roboczaZakres temperatur optymalnej wydajnościTemperatura zapłonu DIN ISO 2592 Najniższa temperatura, przy której następuje zapłon mieszaniny powietrzai oparów z obcego źródłaTemperatura krzepnięcia DIN ISO 3016 Najniższa temperatura, przy której olej jest jeszcze płynnyPrzy wyborze oleju smarowego decydujące znaczenie ma olej bazowy. Oleje mineralne, węglowodory syntetyczne(polialfaolefiny = PAO), estry, poliglikole i oleje silikonowe różnią się znacznie pod względem własnościfizycznych i chemicznych.WłaściwościOleje mineralneOleje z węglowodorówsyntetycznych(PAO)Oleje estrowe Oleje poliglikolowe Oleje silikonoweGęstość przy20°C [g/ml] ok.:Temperaturakrzepnięcia [°C] ok.:Temperaturazapłonu [°C] ok.:0,9 0,85 0,9 0,9 – 1,1 0,9 – 1,05-40 ➝ -10 -50 ➝ -30 -70 ➝ -35 -55 ➝ -20 -80 ➝ -30< 250 < 200 200 ➝ 270 150 ➝ 300 150 ➝ 350Odporność na utlenianie - + + + ++Stabilność termiczna - + + + ++Tolerancja przeztworzywa sztuczne+ + - zależnie od typu +Oleje bazowe mają znaczny wpływ na mieszalność różnych olejów, co należy uwzględnić przy wyborze olejusmarowego.www.oks-germany.com


RODZAJE SMARÓWSmary do długotrwałego smarowania dlaekstremalnych warunków eksploatacyjnychSmary składają się z oleju bazowego związanego środkiem zagęszczającym (mydłem). Dzięki temu smarpozostaje w miejscu smarowania i zapewnia trwałą ochronę przed tarciem i zużyciem, a jednocześniezabezpiecza miejsce smarowania przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć i substancjeobce.Smary stosowane są często do łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion, armatur, uszczelek, prowadnic, aleteż do łańcuchów i przekładni.Parametry Norma OpisLepkość oleju bazowego DIN 51561 Wpływa na zakres prędkości i obciążalność danego smaruTemperatura kroplenia DIN ISO 2176 Przekroczenie tej temperatury prowadzi do zniszczenia struktury smaruTemperatura robocza DIN 51805DIN 51821/2(łożyska toczne)Wskaźnik prędkościobrotowej (wartość DN)Zakres temperatur optymalnej wydajnościMaksymalna prędkość obrotowa, przy której smar może byćstosowany w łożysku tocznymKonsystencja DIN ISO 2137 Miara konsystencji smaruKlasa NLGI DIN 51818 Podział na klasy konsystencjiTest VKA DIN 51350 Określenie ochrony przed zużyciem i maksymalnej obciążalnoścismaruZasadniczą różnicą pomiędzy smarami a olejami jest środek zagęszczający, który decyduje o typowychwłaściwościach eksploatacyjnych smaru.Środek zagęszczający(mydło)Temperatura robocza [°C]Olej mineralny Olej syntetycznyTemperaturakroplenia [°C]Odporność nawodęObciążalnośćWapń -30 ➝ 50 nie dotyczy < 100 ++ +Lit -35 ➝ 120 -60 ➝ 160 170 / 200 + -Kompleks Al -30 ➝ 140 -60 ➝ 160 > 230 + -Kompleks Ba -25 ➝ 140 -60 ➝ 160 > 220 ++ ++Kompleks Ca -30 ➝ 140 -60 ➝ 160 > 190 ++ ++Kompleks Li -40 ➝ 140 -60 ➝ 160 > 220 + -Bentonit -40 ➝ 140 -60 ➝ 180 brak + -Polimocznik -30 ➝ 160 -40 ➝ 160 250 + -Oprócz mieszalności olejów bazowych w przypadku smarów należy też zwrócić uwagę na wzajemną tolerancjęśrodków zagęszczających.


RODZAJE SMARÓWPasty ułatwiające montaż i demontażBudowa past odpowiada zasadniczo budowie smarów. Udział suchych materiałów smarujących jest jednakznacznie wyższy. Zapewnia to niezawodne smarowanie, działanie antyadhezyjne i ochronę przed korozją równieżw przypadku stosowania w ekstremalnych temperaturach i ciśnieniach oraz w połączeniu z agresywnymimediami. Pasty stosowane są przykładowo do połączeń śrubowych, do wciskania trzpieni i bolców, do kółzębatych, uchwytów obrabiarek, przegubów i łożysk ślizgowych.Parametry Norma OpisTest pasowania wtłaczanegoInformuje o skuteczności smarowania past przy bardzo wysokim ciśnieniui niskiej prędkości poślizgu (ważne w przypadku past montażowych)Współczynnik tarcia gwintu DIN 946 Na stanowisku kontroli śrub ustalany jest współczynnik tarcia µ podczasdokręcania śrub i nakrętek (ważne w przypadku past do śrub)Moment zrywający DIN 267-27 Stosunek momentu zrywającego niezbędnego do poluzowania połączeniaśrubowego do momentu dokręceniaTemperatura roboczaSmarowanie: oleje i suche materiały smarujące są skuteczneSeparacja: po odparowaniu oleju właściwości antyadhezyjne dzięki suchymmateriałom smarującymO zakresie stosowania past decyduje przede wszystkim zawarty w nich suchy materiał smarujący.Suchy materiałsmarującyMaksymalna temperaturarobocza [°C]ZastosowaniePTFE < 300 Montaż, przepływ mediówMoS 2< 450 Montaż, nasadzanie za pomocą prasyAluminium < 1100 Połączenia śrubowe w wysokich temperaturachMiedź < 1100 Połączenia śrubowe w wysokich temperaturach, pasta przeciw zakleszczaniusię, przewodność elektrycznaNikiel < 1400 Połączenia śrubowe w maksymalnych temperaturachCeramikatlenkowa< 1400 Połączenia śrubowe w maksymalnych temperaturach, połączenia śrubowe zestali szlachetnejwww.oks-germany.com


RODZAJE SMARÓWSuche materiały smarujące – alternatywa dlaspecjalnych zastosowańSuche środki smarujące można podzielić na suche materiały smarujące w postaci proszku, warstwyślizgowe przypominające wosk oraz lakiery ślizgowe zawierające substancje stałe.Lakiery ślizgowe są to suche materiały smarujące (najczęściej MoS 2, grafit lub PCFE) osadzone w organicznymlub anorganicznym środku wiążącym. W celu dystrybucji lakieru ślizgowego dodawany jest rozpuszczalnik,który ulatnia się podczas utwardzania lub schnięcia. Po dokładnym przygotowaniupowierzchni powlekanie następuje poprzez zanurzanie, natryskiwanie lub malowanie.Sucha warstwa lakieru ślizgowego ma grubość od 10 do 20 µm. Jest ona odporna na wysokie obciążeniai ekstremalne temperatury, nie brudzi się i charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną oraz doskonałą,długotrwałą zdolnością smarowania.Lakiery ślizgowe stosowane są w wielu dziedzinach techniki, np. do nakrętek, śrub, bolców, podkładek,sprężyn, pierścieni uszczelniających, kół zębatych, prowadnic i wrzecion gwintowanych.Zalety lakierów ślizgowych w stosunku do klasycznych środków smarujących to:Smarowanie na sucho bez oleju i smaruCzyste smarowanie bez osadzania się bruduMożliwe bardzo niskie wartości tarciaOdporność na wysokie temperaturyBrak strat na skutek odparowywaniaMożliwe stosowanie w próżniStabilność fizykochemicznaSkuteczność także przy niskich prędkościach poślizguSmarowanie długotrwałe i "dożywotnie"Wysoka opłacalnośćDodatki chemiczneZadaniem dodatków chemicznych jest optymalizacja środków smarujących pod względem ochrony przedkorozją i zużyciem, właściwości pracy awaryjnej, stabilności oksydacyjnej, stabilności termicznej orazzdolności zwilżania odpowiednio do danego zastosowania. Staranny wybór i inteligentne połączeniedodatków chemicznych zapewniają wysoką sprawność specjalnych środków smarujących firmy OKS.Wszystkie produkty OKS oznaczone tym znakiem towarowym zawierają organiczne związkikompleksowe molibdenu zwiększające wydajność.


10TABEL A DOBORUNr OKSPasty214217220 / 221230235240 / 241245 / 2451250 / 2501252255 / 251265270273277 / 2771280Oleje30300310335350352 / 3521353354 / 3541364036503720373037403750 / 375137603770W celu większej przejrzystości wykazane są tylko główne zastosowania


11Nr OKSPasty214217220 / 221230235240 / 241245 / 2451250 / 2501252255 / 251265270273277 / 2771280Oleje30300310335350352 / 3521353354 / 3541364036503720373037403750 / 375137603770www.oks-germany.com


12TABEL A DOBORUNr OKSOleje37803790387450 / 451600 / 601670 / 671700 / 7011000Smary40340441041004164184204200422422042304244240425427428432433464468469470W celu większej przejrzystości wykazane są tylko główne zastosowania


13Nr OKS37803790387450 / 451600 / 601670 / 671700 / 7011000Smary40340441041004164184204200422422042304244240425427428432433464468469470Olejewww.oks-germany.com


14TABEL A DOBORUNr OKSSmary4724744754774784794904951110 / 11111112112011331140114411481155Suche materiały smarujące100110 / 1111300 / 1301170017501765491500510 / 511530536561570 / 571575589W celu większej przejrzystości wykazane są tylko główne zastosowania


15Nr OKSSmary4724744754774784794904951110 / 11111112112011331140114411481155Suche materiały smarujące100110 / 1111300 / 1301170017501765491500510 / 511530536561570 / 571575589www.oks-germany.com


16PAST Y UŁ ATWIAJĄCE MONTAŻ I DEMONTAŻPastyProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 214Pasta niezawierająca metalido wysokich temperaturSmar montażowy do połączeń śrubowych, narażonychna działanie wysokich temperatur i wpływów korozyjnych.Zastosowanie również do stali wysokostopowych.Optymalny stosunek pomiędzy momentem dokręcaniaa osiągalnym naprężeniem. Zapobiega zacieraniu i zardzewieniu.Niezawierający metali.OKS 217OKS 220OKS 221*Pasta do wysokichtemperatur, o wysokimstopniu czystościPasta MoS 2 RapidSmar montażowy do połączeń śrubowych z wysokowytrzymałejstali, narażonych na działanie wysokich temperaturw agresywnym otoczeniu. Optymalny stosunekpomiędzy momentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem.Uniemożliwia zacieranie i zardzewienie. Nie reagujechemicznie z metalami. Zastosowanie w przemyśle chemicznym.Smar montażowy dla operacji nasadzania za pomocąprasy. Smar do docierania wysoko obciążonychpowierzchni ślizgowych. Smar dla trudnych operacjiobróbki plastycznej. Natychmiast skuteczny dzięki wysokiemuudziałowi MoS 2 , bez konieczności wcierania pasty.Wysokiej jakości pasta montażowa.OKS 230Pasta do wysokichDo zastosowań w wysokich temperaturach do 450°Ctemperatur MoS 2 (smarowanie suche od ok. 200°C). Zapobiega zużyciu,szarpaniu, zacieraniu się, szkodom podczas docieraniuoraz zjawisku pittingu. Olej nośny paruje bez pozostałościw temperaturach powyżej 200°C. Łożyskowanie kadziodlewniczych, konwertorów, wózków piecowych itp.Dosmarowywanie w zakładzie przy użyciu smaru OKS 310.OKS 235Pasta aluminiowa, pastaprzeciw zakleszczaniu sięDo montażu połączeń śrubowych i sworzniowych, narażonychna działanie wysokich temperatur i wpływówkorozyjnych. Optymalny stosunek pomiędzy momentemdokręcania a osiągalnym naprężeniem. Zapobiega zapieczeniulub przyrdzewieniu. Zapobiega zacieraniu się.Pasta smarująca i antyadhezyjna.OKS 240OKS 241*Pasta antyzapiekowa(pasta miedziana)Do montażu połączeń śrubowych, narażonych na działaniewysokich temperatur i wpływów korozyjnych. Zapobiegazapieczeniu lub przyrdzewieniu. Optymalny stosunekpomiędzy momentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem.Klasyczna pasta przeciw zakleszczaniu się.OKS 245OKS 2451*Pasta miedzianaz wysokowydajną ochronąantykorozyjnąDo śrub i powierzchni ślizgowych, narażonych na działaniewysokich temperatur, wody lub wody morskiej. Zapobiegazapieczeniu i przyrdzewieniu. Pozwala zapobiec zatarciompodczas montażu. Mocno przylegający. Bardzo dobraochrona antykorozyjna. Nadaje się do układów hamulcowych.


17PastyWłaściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowanieszaro-czarny Temperatura robocza: -40°C ➝ +200°C/+1 100°C puszka do nanoszenianiezawierające metali suche (środek smarny/antyadhezyjny) pędzlem 250 gmateriały smarujące Pasowanie wtłaczane: µ = 0,14, karbowanie od 4 000 N puszka 1 kgolej częściowo syntetyczny Test VKA (siła spawania): 7 000 N hobok 5 kgTarcie gwintu: µ = 0,09hobok 25 kgczarno-szary Temperatura robocza: -40°C ➝ +1 400°C puszka do nanoszeniaolej częściowo syntetyczny Pasowanie wtłaczane: µ = 0,11, karbowanie od 4 000 N pędzlem 250 gTest VKA (siła spawania): 4 400 Npuszka 1 kgTarcie gwintu: µ = 0,10hobok 5 kghobok 25 kgczarny Temperatura robocza: -35°C ➝ +450°C tubka 50 gMoS 2 Pasowanie wtłaczane: µ = 0,05, bez karbowania puszka 250 ginne suche materiały smarujące Test VKA (siła spawania): 4 200 N puszka 1 kgMo x -Active Tarcie gwintu: µ = 0,07 hobok 5 kgolej syntetycznyhobok 25 kgspray 400 ml*czarny Temperatura robocza: -35°C ➝ +180°C/+450°C puszka 250 gMoS 2 (środek smarny/antyadhezyjny) puszka 1 kginne suche materiały smarujące Pasowanie wtłaczane: µ = 0,11 hobok 5 kgpoliglikol Test VKA (siła spawania): 3 200 N hobok 25 kgług litowy Tarcie gwintu: µ = 0,10srebrny metaliczny Temperatura robocza: -40°C ➝ +1 100°C puszka do nanoszeniaproszek aluminiowy Pasowanie wtłaczane: nie dotyczy pędzlem 250 ginne suche materiały smarujące Test VKA (siła spawania): nie dotyczy puszka 1 kggolej syntetyczny Tarcie gwintu: µ = 0,11 hobok 5 kgzagęszczacz nieorganicznyhobok 25 kgkoloru miedzi Temperatura robocza: -30°C ➝ +200°C/+1 100°C tubka 10 g / tubka 100 gmiedź (środek smarny/antyadhezyjny) puszka do nanoszeniaMoS 2 Pasowanie wtłaczane: 0,12, bez karbowania pędzlem 250 ginne suche materiały smarujące Test VKA (siła spawania): 2 800 N puszka 1 kgolej syntetyczny Tarcie gwintu: µ = 0,09 hobok 5 kgzagęszczacz nieorganicznyhobok 25 kgspray 400 ml*koloru miedzi Temperatura robocza: -30°C ➝ +150°C/+1 100°C puszka do nanoszeniamiedź (środek smarny/antyadhezyjny) pędzlem 250 gdodatki antykorozyjne Pasowanie wtłaczane: 0,12 puszka 1 kgolej częściowo syntetyczny Test VKA (siła spawania): 2 600 N hobok 5 kgług litowy Tarcie gwintu: µ = 0,15 hobok 25 kgspray 500 ml*www.oks-germany.com


18PAST Y UŁ ATWIAJĄCE MONTAŻ I DEMONTAŻPastyProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 250OKS 2501*Biała pasta uniwersalna,niezawierająca metaliDo śrub i powierzchni ślizgowych, narażonych na wysokienaciski i temperatury. Optymalny stosunek pomiędzymomentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem. Niezawierającametali. Bardzo dobra ochrona antykorozyjna.Uniwersalna pasta do wysokich temperatur. Dla połączeńze stali szlachetnej.OKS 252Biała pasta smarowa dowysokich temperatur dostosowania w przemyślespożywczymSmarowanie śrub i powierzchni ślizgowych, narażonychna wysokie naciski i wysokie temperatury przy niewielkichprędkościach lub na ruchy oscylacyjne. Zapobiegazacieraniu i zardzewieniu. Niezawierająca metali. Mocnoprzylegający. Uniwersalnie stosowana pasta montażowado wysokich temperatur.OKS 255OKS 251*Pasta do najwyższychtemperaturDo montażu połączeń śrubowych, narażonych nadziałanie ekstremalnie wysokich temperatur, wpływówkorozyjnych i agresywnych mediów. Optymalny stosunekpomiędzy momentem dokręcania a osiągalnym naprężeniem.Zapobiega zapieczeniu lub przyrdzewieniu. Pastasmarująca i antyadhezyjna w ekstremalnych warunkach.OKS 265Pasta do uchwytówzaciskowychDo powierzchni ślizgowych, narażonych na wysokienaciski, drgania i obciążenia udarowe. Optymalny współczynniktarcia dla uzyskania wysokich sił naprężających.Odporna na wodę i środki chłodząco-smarujące. Zapobiegająkorozji ciernej stali. Specjalnie do uchwytówobrabiarek.OKS 270 Biała pasta smarowa Trwałe smarowanie powierzchni ślizgowych, narażonychna wysokie naciski. Niebrudząca alternatywa do smarówczarnych. Uniwersalna pasta smarowa do powierzchniślizgowych, np. w maszynach tekstylnych, pakujących,biurowych i w urządzeniach gospodarstwa domowego.OKS 273OKS 277OKS 2771*Pasta smarowa doprzekładni z tworzywasztucznegoWysokociśnieniowa pastasmarowa, zawierająca PTFESmarowanie przekładni z tworzywa sztucznego w niskichi wysokich temperaturach oraz przy niskich i średnichprędkościach. Trwałe smarowanie małych przekładni,poddanych wysokim obciążeniom. Dobra ochrona antykorozyjna.Dobrze tolerowany przez tworzywa sztuczne.Przekładnie z tworzyw sztucznych w napędach żaluzjii markiz.Smarowanie płyt oporowych i płyt prowadzących, poddawanychwysokim obciążeniom. Smarowanie i uszczelnianiearmatur z metali, tworzyw sztucznych i materiałówceramicznych. Długie terminy smarowania. Nie niszczytworzyw sztucznych i elastomerów. Mocno przylegający.Pasta smarowa, stosowana np. do wysięgników teleskopowychżurawi samochodowych.


19PastyWłaściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne OpakowanieOKS 250: NSF H2 nr rej. 131379biała Temperatura robocza: -40°C ➝ +200°C/+1 400°C tubka 10 g / tubka 100 gbiałe suche materiały smarujące (środek smarny/antyadhezyjny) puszka do nanoszeniaMo x -Active Pasowanie wtłaczane: µ = 0,08, bez karbowania pędzlem 250 golej syntetyczny Test VKA (siła spawania): 4 000 N puszka 1 kgpolimocznik Tarcie gwintu: µ = 0,10 hobok 5 kghobok 25 kgspray 400 ml*jasnoszara Temperatura robocza: -30°C ➝ +160°C/+1 200°C puszka do nanoszeniabiałe suche materiały smarujące (środek smarny/antyadhezyjny) pędzlem 250 gpoliglikol Pasowanie wtłaczane: µ = 0,12, bez karbowania puszka 1 kgkrzemian Test VKA (siła spawania): >2 500 N hobok 5 kgTarcie gwintu: µ = 0,14hobok 25 kgNSF H1 nr rej. 135748srebrnoszary Temperatura robocza: -20°C ➝ +1 400°C puszka do nanoszeniaproszek ze stopu niklowego Pasowanie wtłaczane: nie dotyczy pędzlem 250 ginne suche materiały smarujące Test VKA (siła spawania): nie dotyczy puszka 1 kgolej częściowo syntetyczny Tarcie gwintu: µ = 0,10 hobok 5 kgzagęszczacz nieorganicznyhobok 25 kgspray 400 ml*kolor jasny Temperatura robocza: -45°C ➝ +110°C kartusz 400 gbiałe suche materiały smarujące Pasowanie wtłaczane: nie dotyczy puszka 1 kgpolialfaolefina (PAO) Test VKA (siła spawania): 4 200 N hobok 5 kgług litowy Tarcie gwintu: µ = 0,10 hobok 25 kgkolor jasny Temperatura robocza: -25°C ➝ +125°C tubka 100 gPTFE Pasowanie wtłaczane: µ = 0,14, bez karbowania puszka do nanoszeniabiałe suche materiały smarujące Test VKA (siła spawania): 5 000 N pędzlem 250 golej wazelinowy Tarcie gwintu: µ = 0,09 puszka 1 kgług litowyhobok 5 kghobok 25 kgkolor jasny Temperatura robocza: -40°C ➝ +140°C puszka 1 kgbiałe suche materiały smarujące Pasowanie wtłaczane: nie dotyczy hobok 5 kgpolialfaolefina (PAO) Test VKA (siła spawania): nie dotyczy hobok 25 kgług litowyTarcie gwintu: nie dotyczybiała Temperatura robocza: -20°C ➝ +150°C puszka 1 kgPTFE Pasowanie wtłaczane: µ = 0,11, bez karbowania hobok 5 kgestry Test VKA (siła spawania): 2 600 N hobok 25 kgpolimer organiczny Tarcie gwintu: µ = 0,13 spray 400 ml*www.oks-germany.com


20PAST Y UŁ ATWIAJĄCE MONTAŻ I DEMONTAŻPastyProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 280Biała pasta do wysokichtemperaturPasta antyadhezyjna do procesów obróbki plastycznejna gorąco. Pasta smarowa do powierzchni ślizgowych,poddawanych działaniu wysokich temperatur. Dobrewłaściwości antyadhezyjne dzięki optymalnej kombinacjisuchych środków smarnych. Zapobiega osadzaniu sięnagaru na narzędziach i obrabianych przedmiotach.Wydłuża żywotność narzędzi.OKS 1103 Pasta termoprzewodząca Chroni delikatne elementy elektroniczne przed przegrzaniem.Wysoka przewodność cieplna, 20-krotnie lepsza niżw przypadku powietrza. Izolująca elektrycznie. Nie wysycha,nie twardnieje ani nie przenika międzywarstwowo.Sprzęga elementy elektroniczne, takie jak czujniki, sondy,diody, tranzystory itp. z radiatorami.OKS 1105Pasta silikonowa doizolatorów wysokiegonapięciaChroni izolatory i rozdzielnice w wilgotnym otoczeniu.Doskonałe właściwości izolacyjne w całym zakresie temperatur.Zapobiega przebiciom i stratom dielektrycznym.Absorbuje cząstki przewodzące lub ścierne. Neutralnezachowanie wobec tworzyw sztucznych i elastomerów.


21PastyWłaściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowaniebiała Temperatura robocza: -15°C ➝ +1 150°C puszka 1 kgbiałe suche materiały smarujące Pasowanie wtłaczane: nie dotyczy hobok 5 kgolej mineralny Test VKA (siła spawania): 2 400 N hobok 25 kgług litowy Tarcie gwintu: µ = 0,09biała Temperatura robocza: -40°C ➝ +180°C tubka 100 gtlenki metali Przewodność cieplna: >0,8 W/mK puszka 500 golej silikonowy Rezystancja właściwa (0°C): 10 8 Ωcm hobok 5 kgzagęszczacz nieorganiczny Odporność na przebicia (20°C): 10 kV/mm hobok 25 kgbiała Temperatura robocza: -40°C ➝ +210°C puszka 500 gwypełniacze obojętne Rezystancja właściwa (25°C): >10 14 Ωcm hobok 5 kgolej silikonowy Przenikalność dielektryczna: 2,8 - 3,1 hobok 25 kgzagęszczacz nieorganicznyOdporność na działanie łuku elektrycznego: >60 swww.oks-germany.com


22OLEJE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DODATKAMI,ZAPEWNIAJĄCE NIEZAWODNE SMAROWANIEOlejeProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 30 Dodatek Mo x -Active Dodatek EP jako substancja dodatkowa do olejów przemysłowych.Polepsza smarowanie w fazie docieraniamaszyn nowych i po generalnym remoncie. Wygładzeniepowierzchni powoduje zmniejszenie zużycia i termicznegoobciążenia smaru. Umożliwia to stosowanie dłuższychokresów smarowania.OKS 300OKS 310Koncentrat olejumineralnego MoS 2Klasa ISO VG 100Olej smarowy do wysokichtemperatur MoS 2Klasa ISO VG 100Dodatek na bazie MoS 2 i Mo x . Jako dodatek do olejówprzemysłowych. Zmniejsza tarcie, temperaturę i zużycie.Wygładza powierzchnie. Zapewnia właściwości pracyawaryjnej. Nie osiada. Przepływa przez typowe filtry, niereaguje na filtry magnetyczne. Dodatek do olejów przekładniowych,silnikowych i maszynowych.Smarowanie elementów maszynowych do +450°C,szczególnie gdy nie można zastosować olejów i smarów.Olej bazowy paruje bez pozostałości w temperaturachpowyżej +200°C. Smarowanie suche w zakresie od +200°Cdo +450°C. Smarowanie w zakładach hutniczych, odlewniach,walcowniach, przemyśle ceramicznym.OKS 335 Płyn metaliczny Smarowanie powierzchni ślizgowych pod wysokimiobciążeniami przy wysokich temperaturach. Wysokaskuteczność dzięki tworzeniu rozdzielających warstw ślizgowych,odpornych na nacisk. Możliwość natryskiwaniai nanoszenia pędzlem. Do pieców obrotowych, powierzchnioporowych prowadnic osiowych oraz jako smar do połączeńśrubowych i do połączeń gwintowych na gorąco.OKS 350OKS 352OKS 3521*OKS 353OKS 354OKS 3541*Olej do pił łańcuchowychdo wysokich temperatur,zawierający MoS 2 ,syntetycznyKlasa ISO VG 220Olej odporny na wysokietemperatury,jasny, syntetycznyDIN 51 502: CLP E 320Olej odporny na wysokietemperatury, jasny,syntetycznyDIN 51 502: CLP E 100Smar adhezyjny dowysokich temperatur,syntetycznyDIN 51 502: CLP E 4 000Olej syntetyczny do części maszyn, do stosowaniaw wysokich temperaturach i przy wilgoci. Właściwoścismarowania awaryjnego w razie przekroczenia temperaturyroboczej oleju lub w przypadku niewystarczającegosmarowania. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem dziękiMoS 2 , również przy wysokich obciążeniach.Syntetyczny olej odporny na wysokie temperatury. Dobraochrona przed zużyciem dzięki dodatkom EP. Bardzodobre zabezpieczenie przed utlenianiem, a dzięki temuwysoka odporność na starzenie. Niewielkie tendencjedo wykraplania przy wysokich temperaturach. Minimalnestraty na skutek odparowywania. Odparowuje bez pozostałości.Dobra odporność na wodę i parę.Syntetyczny olej odporny na wysokie temperatury. Dobraochrona przed zużyciem dzięki dodatkom EP. Bardzodobre zabezpieczenie przed utlenianiem, a dzięki temuwysoka odporność na starzenie. Niewielkie tendencjedo wykraplania przy wysokich temperaturach. Minimalnestraty na skutek odparowywania. Odparowuje bez pozostałości.Dobre działanie czyszczące.Smarowanie części maszyn, narażonych na działaniewysokich temperatur lub znacznych wpływów wody.Bardzo dobre zabezpieczenie przed utlenianiem, a dziękitemu wysoka odporność na starzenie. Bardzo dobraodporność na wodę, parę wodną i agresywne media.Bardzo mocno przylegający.


23OlejeWłaściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowaniezielonkawy Temperatura robocza: nie dotyczy puszka 1 lMo x -Active Gęstość (20°C): 1,03 g/ml kanister 5 lestry Lepkość (40°C): 70 mm 2 /s kanister 25 lTest VKA (siła spawania): nie dotyczyczarny Temperatura robocza: nie dotyczy puszka 200 mlMoS 2 Gęstość (20°C): 0,92 g/ml puszka 1 lMo x -Active Lepkość (40°C): ok. 90 mm 2 /s kanister 5 lolej mineralny Test VKA (siła spawania): nie dotyczy kanister 25 lbeczka 200 lczarny Temperatura robocza: do +200°C/+450°C puszka 1 lMoS 2 Gęstość (20°C): 1,01 g/ml kanister 5 lpoliglikol Lepkość (40°C): ok. 108 mm 2 /s kanister 25 lTest VKA (siła spawania): 2 800 Nbeczka 200 lszaro-miedziany Temperatura robocza: -30°C ➝ +200°C/+650°C kanister 5 lmiedź, grafit, aluminium Gęstość (20°C): 0,98 g/ml kanister 25 lolej częściowo syntetyczny Lepkość (40°C): ok. 2 100 mm 2 /s beczka 200 lTest VKA (siła spawania): 3 800 Nczarny Temperatura robocza: -30°C ➝ +250°C puszka 1 lMoS 2 Gęstość (20°C): 0,9 g/ml kanister 5 lMo x -Active Lepkość (40°C): 240 mm 2 /s kanister 25 lestry Test VKA (siła spawania): 3 500 N beczka 200 lżółto-pomarańczowy Temperatura robocza: -10°C ➝ +250°C kartusz CL 120 cm 3estry Gęstość (20°C): 0,91 g/ml puszka 1 lLepkość (40°C): 260 mm 2 /skanister 5 lTest VKA (siła spawania): 2 000 Nkanister 25 lbeczka 200 lspray 400 ml*żółta Temperatura robocza: -25°C ➝ +250°C puszka 1 lestry Gęstość (20°C): 0,96 g/ml kanister 5 lLepkość (40°C): 100 mm 2 /skanister 25 lTest VKA (siła spawania): 2 000 Nbeczka 200 lzielony-przezroczysty Temperatura robocza: -10°C ➝ +250°C puszka 1 lMo x -Active Gęstość (20°C): 0,92 g/ml kanister 5 lestry Lepkość (40°C): 3 800 mm 2 /s kanister 25 lTest VKA (siła spawania): 2 200 Nbeczka 200 lspray 400 ml*www.oks-germany.com


24OLEJE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DODATKAMI,ZAPEWNIAJĄCE NIEZAWODNE SMAROWANIEOlejeProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 360OKS 361*OKS 3640OKS 3650OKS 3720OKS 3730OKS 3740OKS 3750OKS 3751*Wysokowydajny olejantykorozyjnyKlasa ISO VG 15Olej do sprężarek dostosowania w przemyślespożywczymKlasa ISO VG 46DIN 51 502: VDL HC 46Olej do sprężarek dostosowania w przemyślespożywczymKlasa ISO VG 68DIN 51 502: VDL HC 68Olej przekładniowy dostosowania w przemyślespożywczymKlasa ISO VG 220DIN 51 502: CLP HC 220Olej przekładniowy dostosowania w przemyślespożywczymKlasa ISO VG 460DIN 51 502: CLP HC 460Olej przekładniowy dostosowania w przemyślespożywczymKlasa ISO VG 680DIN 51 502: CLP HC 680Smar adhezyjnyzawierający PTFEKlasa ISO VG 100DIN 51 502: CLF HC 100Składowanie i smarowanie w warunkach powodującychkorozję. Doskonała ochrona antykorozyjna dzięki inhibitoromVCI. Dobre właściwości pełzania. Mocno przylegający.Chroni powierzchnie metali przy składowaniuwewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przez okres do 2 lat,przy składowaniu pod wiatami lub podczas transportumorskiego.Całkowicie syntetyczny. Optymalne dodatki zapobiegająceutlenianiu i starzeniu. Dobre właściwości oddzielaniapowietrza i wody. Dobra ochrona przed zużyciem. Odpornyna parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środkidezynfekcyjne i czyszczące. Do stosowania w sprężarkachśrubowych i wielokomorowych.Całkowicie syntetyczny. Optymalne dodatki zapobiegająceutlenianiu i starzeniu. Dobre właściwości oddzielaniapowietrza i wody. Dobra ochrona przed zużyciem. Odpornyna parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środkidezynfekcyjne i czyszczące. Do stosowania w sprężarkachśrubowych i wielokomorowych.Całkowicie syntetyczny. Również do smarowania łożysktocznych, ślizgowych, łańcuchów i innych miejsc smarowania.Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiejstabilności termicznej i oksydacyjnej. Dobra ochronaprzed zużyciem. Odporny na parę wodną oraz na kwaśnei zasadowe środki dezynfekcyjne i czyszczące.Całkowicie syntetyczny. Również do smarowania łożysktocznych, ślizgowych, łańcuchów i innych miejsc smarowania.Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiejstabilności termicznej i oksydacyjnej. Dobra ochronaprzed zużyciem. Odporny na parę wodną oraz na kwaśnei zasadowe środki dezynfekcyjne i czyszczące.Całkowicie syntetyczny. Również do smarowania łożysktocznych, ślizgowych, łańcuchów i innych miejsc smarowania.Długie okresy eksploatacyjne dzięki wysokiejstabilności termicznej i oksydacyjnej. Dobra ochronaprzed zużyciem. Odporny na parę wodną oraz na kwaśnei zasadowe środki dezynfekcyjne i czyszczące.Olej smarowy zawierający PTFE. Długie okresy eksploatacyjnedzięki wysokiej stabilności termicznej i oksydacyjnej.Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Wysoka zdolnośćdo pochłaniania ciśnienia. Dobrze przylegający. Odpornyna parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjnei czyszczące. Neutralny w smaku i w zapachu.


25OlejeWłaściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowaniekolor jasny Temperatura robocza: -40°C ➝ +80°C kanister 5 lochrona antykorozyjna VCI Gęstość (20°C): 0,88 g/ml kanister 25 lolej mineralny Lepkość (40°C): 15 mm 2 /s beczka 200 lTest VKA (siła spawania): nie dotyczyspray 400 ml*bezbarwny Temperatura robocza: -40°C ➝ +135°C kanister 5 lpolialfaolefina (PAO) Gęstość (20°C): 0,84 g/ml kanister 25 lLepkość (40°C): 50 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): nie dotyczyNSF H1 nr rej. 138558bezbarwny Temperatura robocza: -40°C ➝ +135°C kanister 5 lpolialfaolefina (PAO) Gęstość (20°C): 0,83 g/ml kanister 25 lLepkość (40°C): 70 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): nie dotyczyNSF H1 nr rej. 138557bezbarwny - żółtawy Temperatura robocza: -30°C ➝ +120°C kartusz CL 120 cm 3mieszanka olei syntetycznych Gęstość (20°C): 0,85 g/ml kanister 5 lLepkość (40°C): 220 mm 2 /skanister 25 lKlasa uszkodzenia FZG: Klasa siły >12beczka 200 lNSF H1 nr rej. 135752bezbarwny - jasnożółty Temperatura robocza: -30°C ➝ +120°C kanister 5 lolej syntetyczny Gęstość (20°C): 0,86 g/ml kanister 25 lLepkość (40°C): 460 mm 2 /sbeczka 200 lKlasa uszkodzenia FZG: Klasa siły >12NSF H1 nr rej. 135753bezbarwny Temperatura robocza: -25°C ➝ +120°C kanister 5 lmieszanka olei syntetycznych Gęstość (20°C): 0,86 g/ml kanister 25 lLepkość (40°C): 680 mm 2 /sbeczka 200 lKlasa uszkodzenia FZG: Klasa siły >12NSF H1 nr rej. 135754OKS 3750: NSF H1 nr rej. 124383OKS 3751: NSF H1 nr rej. 124801białawy Temperatura robocza: -35°C ➝ +135°C kanister 5 lPTFE Gęstość (20°C): 0,87 g/ml kanister 25 lpolialfaolefina (PAO) Lepkość (40°C): 110 mm 2 /s spray 500 ml*Test VKA (siła spawania): 2 600 Nwww.oks-germany.com


26OLEJE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DODATKAMI,ZAPEWNIAJĄCE NIEZAWODNE SMAROWANIEOlejeProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 3760OKS 3770OKS 3780OKS 3790Olej uniwersalny dostosowania w przemyślespożywczymKlasa ISO VG 100DIN 51 502: CL HC 100Olej hydrauliczny dostosowania w przemyślespożywczymKlasa ISO VG 46DIN 51 502: HLP HC 46Olej hydrauliczny dostosowania w przemyślespożywczymKlasa ISO VG 68DIN 51 502: HLP HC 68Całkowicie syntetycznyolej do rozpuszczaniacukruCałkowicie syntetyczny olej uniwersalny. Długie okresyeksploatacyjne dzięki wysokiej stabilności termiczneji oksydacyjnej. Dobra ochrona przed zużyciem. Odpornyna parę wodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjnei czyszczące. Neutralny w smaku i w zapachu.Całkowicie syntetyczny olej do systemów hydraulicznychoraz do innych części maszyn. Długie okresy eksploatacyjnedzięki wysokiej stabilności termicznej i oksydacyjnej.Dobra ochrona przed zużyciem. Odporny na paręwodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjnei czyszczące.Całkowicie syntetyczny olej do systemów hydraulicznychoraz do innych części maszyn. Długie okresy eksploatacyjnedzięki wysokiej stabilności termicznej i oksydacyjnej.Dobra ochrona przed zużyciem. Odporny na paręwodną oraz na kwaśne i zasadowe środki dezynfekcyjnei czyszczące.Usuwanie osadów cukru. Czyszczenie części maszyn.Smarowanie mechanizmów precyzyjnych. Smar do obróbkiplastycznej opakowań. Dobre właściwości czyszczącei smarne. Dobre właściwości ochrony przed zużyciemi ochrony antykorozyjnej. Emulsja neutralna w zapachui w smaku. Specjalnie do przemysłu słodyczy.OKS 387OKS 450OKS 451*OKS 600OKS 601*Wysokotemperaturowysmar do łańcuchów dostosowania w przemyślespożywczymKlasa ISO VG 220Smar do łańcuchów i smaradhezyjny, przezroczystyISO VG 320DIN 51 502: CLP X 320Olej uniwersalnyKlasa ISO VG 7DIN 51 502: C 7Smar syntetyczny z grafitem do bardzo obciążonychmiejsc smarowania przy ekstremalnych temperaturach.Minimalizuje zużycie. Posiada doskonałe właściwoścismarne i zapewnia pracę awaryjną. Olej bazowy parującybez pozostałości i bezzapachowo powyżej +200°C. Smarowaniesuche do +600°C.Do szybkobieżnych łańcuchów i innych elementówmaszyn, narażonych na wysokie naciski lub wpływy powodującekorozję. O dużej zdolności do pełzania. Mocnoprzylegający. Odporny na odwirowywanie. Bardzo dobraochrona przed zużyciem. Odporny na wodę. Do smarowaniawałków giętkich.Rzadki olej uniwersalny. O dużej zdolności do pełzania.Demontaż zardzewiałych części. Dobre właściwości smarne.Wypiera wilgoć. Zapewnia czyszczenie i pielęgnacjępowierzchni metalowych. Chroni styki elektryczne. Dozastosowań w przemyśle, warsztacie i przy majsterkowaniu.


27OlejeWłaściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowaniebezbarwny Temperatura robocza: -35°C ➝ +135°C kartusz CL 120 cm 3polialfaolefina (PAO) Gęstość (20°C): 0,84 g/ml kanister 5 lLepkość (40°C): 100 mm 2 /skanister 25 lTest VKA (siła spawania): nie dotyczybeczka 200 lNSF H1 nr rej. 129964bezbarwny Temperatura robocza: -40°C ➝ +135°C kanister 5 lpolialfaolefina (PAO) Gęstość (20°C): 0,84 g/ml kanister 25 lLepkość (40°C): 50 mm 2 /sbeczka 200 lTest VKA (siła spawania): nie dotyczyNSF H1 nr rej. 129962bezbarwny Temperatura robocza: -40°C ➝ +135°C kanister 5 lpolialfaolefina (PAO) Gęstość (20°C): 0,83 g/ml kanister 25 lLepkość (40°C): 66 mm 2 /sbeczka 200 lTest VKA (siła spawania): nie dotyczyNSF H1 nr rej. 136036bezbarwny Temperatura robocza: -5°C ➝ +80°C kanister 5 lwoda Gęstość (20°C): 1,06 g/ml kanister 25 lpoliglikol Lepkość (40°C): 20 - 24 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): nie dotyczyNSF H1 nr rej. 128470czarny Temperatura robocza: maks. +600°C kanister 5 lgrafitowy Gęstość (20°C): 1,04 g/ml kanister 25 lpoliglikol Lepkość (40°C): 190 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): 2 800 NNSF H1 nr rej. 126583brązowo-przezroczysty Temperatura robocza: -30°C ➝ +200°C puszka do nanoszeniaMo x -Active Klasa NLGI: nie dotyczy pędzlem 500 mlśrodek polepszający przyczepność Wartość DN (dm x n): nie dotyczy puszka 1 lmieszanka olei syntetycznych Lepkość oleju bazowego (40°C): 300 mm 2 /s kanister 5 l / kanister 25 lTest VKA (siła spawania): 2 400 Nbeczka 200 lspray 300 ml*spray 500 ml*kolor jasny Temperatura robocza: -30°C ➝ +60°C kanister 5 lolej mineralny Lepkość oleju bazowego (40°C): 7,3 mm 2 /s kanister 25 lTest skroplinowy: 194 h przy 9 µmbeczka 200 lgrubość warstwyspray 400 ml*www.oks-germany.com


28OLEJE Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DODATKAMI,ZAPEWNIAJĄCE NIEZAWODNE SMAROWANIEOlejeProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 670OKS 671*OKS 700OKS 701*Wysokowydajny olejz białymi materiałamismarnymiISO VG 46DIN 51 502: CL F 46Delikatny olejpielęgnacyjny, syntetycznyISO VG 7DIN 51 502: CL X 7Trwałe smarowanie elementów maszyn, narażonychna wysokie naciski oraz oddziaływanie pyłu lub wilgoci.Dobra ochrona antykorozyjna. Idealny dla łańcuchóww zapylonym otoczeniu, np. w systemach transportowych,maszynach do pakowania i automatach do napełniania.Olej do łańcuchów rowerowych.Do smarowania i pielęgnacji elementów maszyn z zakresumechaniki precyzyjnej. Nie zawiera żywic i kwasów. Dobrewłaściwości pełzania. Bardzo dobra zdolność zwilżania.Nie niszczy tworzyw sztucznych. Do stosowania w przyrządachpomiarowych, w technice konstrukcji precyzyjnychlub w technice optycznej.OKS 1000 Olej silikonowy Środki ślizgowe i antyadhezyjne do tworzyw sztucznychi elastomerów. Również jako olej tłumiący. Neutralnezachowanie wobec tworzyw sztucznych, elastomerówlub lakierów. Duży zakres temperatur roboczych. Bardzodobre zwilżanie powierzchni. Nie zawiera żywic i kwasów.Dostępny w klasach lepkości od 50 do 5 000 cSt(na zapytanie).


29OlejeWłaściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowaniekolor jasny Temperatura robocza: -30°C ➝ +80°C kanister 5 lbiałe suche materiały smarujące Gęstość (20°C): 0,90 g/ml kanister 25 lMo x -Active Lepkość (40°C): 42 mm 2 /s beczka 200 lolej mineralny Test VKA (siła spawania): 3 000 N spray 400 ml*kolor jasny Temperatura robocza: -50°C ➝ +100°C puszka 1 lpoliizobutylen Gęstość (20°C): 0,83 g/ml kanister 5 lLepkość (40°C): 7 mm 2 /skanister 25 lTest skroplinowy: >194 h przy 6 µmbeczka 200 lgrubość warstwyspray 100 ml*spray 400 ml*kolor jasny Temperatura robocza: -55°C ➝ +200°C puszka 1 kgolej silikonowy Gęstość (20°C): 0,96 - 0,97 g/ml kanister 5 kgLepkość (40°C): 50 - 5 000 mm 2 /skanister 25 kgTest VKA (siła spawania): nie dotyczybeczka 200 kgwww.oks-germany.com


30SMARY DO DŁUGOTRWAŁEGO SMAROWANIA DL AEKSTREMALNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACYJNYCHSmaryProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 403OKS 404OKS 410OKS 4100OKS 416OKS 418OKS 420OKS 4200Smar specjalny przynarażeniu na działaniewody morskiejDIN 51 502: KP1-2E-20Smar wysokowydajnyi wysokotemperaturowyDIN 51 502: KP2P-30Trwały smarwysokociśnieniowy MoS 2DIN 51 502: KPF2K-20Smar do najwyższychnacisków MoS 2DIN 51 502: KPF2K-20Smar do niskichtemperatur i wysokichprędkościDIN 51 502: KPE2K-50Smar odporny natemperaturęDIN 51 502: KPF2N-20Smar uniwersalny dowysokich temperaturDIN 51 502: KP1-2P-10Syntetyczny smarłożyskowy do wysokichtemperatur, zawierającyMoS 2DIN 51 502: KHCF2R-10Smarowanie części maszyn, narażonych na działaniewody lub wody morskiej. Doskonała ochrona antykorozyjna.Całkowicie odporny na wodę i wodę morską. Dobrzeprzylegający. Sprawdzony w zakładach o dużym zawilgoceniuoraz w zastosowaniach przybrzeżnych i morskich.Smar do pomp wodnych, smar uniwersalny do stosowaniana łodziach.Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pod dużymiobciążeniami naciskowymi w szerokim zakresie temperatur.Zmniejsza zużycie. Wysoka odporność na ciśnienie.Dobra odporność na wodę. Odporny na starzenie i utlenianie.Dobra ochrona antykorozyjna. Nowoczesny smaruniwersalny o szerokim spektrum zastosowania.Trwałe smarowanie miejsc smarowania, narażonych nawysokie naciski lub obciążenia udarowe, również wystawionychna bezpośrednie wpływy atmosferyczne. Dobrewłaściwości pracy awaryjnej. Bardzo dobra ochrona przedzużyciem. Dobra odporność na wodę. Mocno przylegający.Do trudnych warunków pracy, np. w walcowniach, maszynachbudowlanych i rolniczych, w kopalniach i portach.Do powoli obracających się łożysk tocznych i ślizgowychprzy bardzo wysokich obciążeniach, również udarowych.Dobre właściwości pracy awaryjnej dzięki warstwie ślizgowejMoS 2 . Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Dobraodporność na wodę, również przy dużym nawodnieniu.Mocno przylegający. Do trudnych warunków roboczych,np. w kruszarkach kamieni.Zachowuje elastyczność również w niskich temperaturach.Dobra ochrona przed zużyciem. Wysoka obciążalnośćdynamiczna. Dobra ochrona antykorozyjna. Niezawodnesmarowanie urządzeń transportowych, chłodni,łożysk wrzeciona, obrabiarek. Smar do przyrządówpomiarowych.Smarowanie łożysk ślizgowych i tocznych w wysokichtemperaturach. Trwałe smarowanie punktów smarowaniasmarem stałym, poddanych działaniu wysokich temperatur.Dobra ochrona przed zużyciem. Dobra odpornośćna utlenianie i starzenie. Ekonomiczny smar do gorącychłożysk, nie posiadający temperatury kroplenia.Łożyska toczne i ślizgowe, przekładnie i łańcuchy pracująceprzy niskich prędkościach obrotowych, obciążeniaudarowe i naciskowe albo wpływ wody. Bardzo odpornyna obciążenia udarowe i naciskowe. Dobra ochrona przedzużyciem. Mocno przylegający. Uniwersalne zastosowanieprzy zwiększonych wymaganiach.Trwałe smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych w wysokichtemperaturach. Bardzo odporny na obciążenia udarowei naciskowe. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem.Gwarantuje niezawodność pracy w szerokim przedzialetemperatur. W wentylatorach, dmuchawach, autoklawach,piecach suszarniczych, instalacjach w zakładach hutniczychi stalowniach.


31Właściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowaniekolor jasny Temperatura robocza: -25°C ➝ +80°C kartusz 400 gdodatki EP Klasa NLGI: 1-2 puszka 1 kgolej mineralny Wartość DN (dm x n): 350 000 mm/min hobok 5 kgług wapniowy Lepkość oleju bazowego (40°C): 100 mm 2 /s hobok 25 kgTest VKA (siła spawania): 3 000 Nbeczka 180 kgSmarykolor jasny Temperatura robocza: -30°C ➝ +150°C kartusz CL 120 cm 3dodatki EP Klasa NLGI: 2 kartusz 400 golej częściowo syntetyczny Wartość DN (dm x n): 350 000 mm/min puszka 1 kgług kompleksowy litowy Lepkość oleju bazowego (40°C): 100 mm 2 /s hobok 5 kgTest VKA (siła spawania): 2 800 Nhobok 25 kgbeczka 180 kgszary Temperatura robocza: -20°C ➝ +130°C kartusz 400 gMoS 2 Klasa NLGI: 2 puszka 1 kgMo x -Active Wartość DN (dm x n): 500 000 mm/min hobok 5 kgolej mineralny Lepkość oleju bazowego (40°C): 185 mm 2 /s hobok 25 kgług litowy Test VKA (siła spawania): 3 600 N beczka 180 kgczarny Temperatura robocza: -20°C ➝ +120°C kartusz 400 gMoS 2 , grafit Klasa NLGI: 2 puszka 1 kgMo x -Active Wartość DN (dm x n): 50 000 mm/min hobok 5 kgolej mineralny Lepkość oleju bazowego (40°C): 1 020 mm 2 /s hobok 25 kgług litowo-wapniowy Test VKA (siła spawania): 4 800 N beczka 180 kgPodatność na biodegradację:CEC-L-33-A93 21 dni > 70%żółta Temperatura robocza: -50°C ➝ +120°C puszka 1 kgdodatki EP Klasa NLGI: 2 hobok 5 kgolej częściowo syntetyczny Wartość DN (dm x n): 1 000 000 mm/min hobok 25 kgług litowy Lepkość oleju bazowego (40°C): 15 mm 2 /s beczka 180 kgTest VKA (siła spawania): 2 400 Nszaro-czarny Temperatura robocza: -20°C ➝ +160°C puszka 1 kgMoS 2 Klasa NLGI: 2 hobok 5 kggrafitowy Wartość DN (dm x n): 400 000 mm/min hobok 25 kgdodatki EP Lepkość oleju bazowego (40°C): 220 mm 2 /s beczka 180 kgolej mineralnyTest VKA (siła spawania): 1 700 Nbentonitciemnozielony Temperatura robocza: -10°C ➝ +160°C kartusz CL 120 cm 3Mo x -Active Klasa NLGI: 1-2 kartusz 400 golej mineralny dostępny również jako smar półpłynny (NLGI 00) puszka 1 kgpolimocznik Wartość DN (dm x n): 300 000 mm/min hobok 5 kgLepkość oleju bazowego (40°C): 460 mm 2 /shobok 25 kgTest VKA (siła spawania): 2 600 Nbeczka 180 kgczarny Temperatura robocza: -10°C ➝ +180°C kartusz 400 gMoS 2 Klasa NLGI: 2 puszka 1 kgMo x -Active Wartość DN (dm x n): 400 000 mm/min hobok 5 kgolej częściowo syntetyczny Lepkość oleju bazowego (40°C): 220 mm 2 /s hobok 25 kgbentonit Test VKA (siła spawania): 2 600 N beczka 180 kgwww.oks-germany.com


32SMARY DO DŁUGOTRWAŁEGO SMAROWANIA DL AEKSTREMALNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACYJNYCHSmaryProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 422OKS 4220OKS 4230OKS 424OKS 4240OKS 425OKS 427OKS 428Uniwersalny smar dotrwałego smarowaniaDIN 51 502: KPHC2R-40Smar do łożysk donajwyższych temperaturDIN 51 502: KFFK2U-20Ultrawysokociśnieniowyolej do armatur tlenowychDIN 51 502: MFFK2U-60Smar syntetyczny odpornyna wysokie temperaturyDIN 51 502: KHC1-2S-30Smar specjalny do kołkówwypychaczyDIN 51 502: MFFK2U-20Trwały smar syntetycznyDIN 51 502: KPHC2K-50LSmar do przekładni i łożyskDIN 51 502: GP0/00P-10Przekładniowy smarpółpłynny, syntetycznyDIN 51 502: GPPG00K-40Dla łożysk tocznych i ślizgowych oraz wrzecion przy ekstremalnychtemperaturach lub wysokich prędkościach.Bardzo odporny na obciążenia udarowe i naciskowe. Bardzodobra ochrona przed zużyciem. Długie okresy smarowania.Zastosowanie poza typowymi zakresami osiągów.Smarowanie łożysk wrzecion w obrabiarkach.Trwałe smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych. Doskonałaodporność na temperaturę. Bardzo dobrą odpornośćna media. Zupełnie nie niszczy tworzyw sztucznychi elastomerów. Bardzo dobrą odporność na wodę i paręwodną. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem.Środek antyadhezyjny do armatur mających kontakt z tlenem,przy wysokich ciśnieniach i temperaturach. Smar doinstalacji i aparatur chemicznych. Bardzo dobrą odpornośćna media. Zupełnie nie niszczy tworzyw sztucznychi elastomerów. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem.Smar do armatur tlenowych.Do łożysk tocznych i ślizgowych przy wysokich temperaturachi wysokich obciążeniach. Dobra odporność na temperaturę.Nie niszczy tworzyw sztucznych i elastomerów.Dobra odporność na agresywne wpływy środowiska.Smarowanie wentylatorów spalin.Smarowanie kołków wypychaczy w przemyśle tworzywsztucznych. Trwałe smarowanie łożysk tocznychi ślizgowych przy ekstremalnie wysokich temperaturachi powolnych ruchach oraz pod wpływem agresywnychmediów i krytycznych tworzyw sztucznych i elastomerów.Doskonała odporność na temperaturę.Smarowanie trwałe lub smarowanie For-Life elementówmaszyn, narażonych na wysokie naciski oraz wyższetemperatury. Bardzo dobra ochrona przed zużyciem. Dowysokich prędkości. Dobra odporność na temperaturę.Smarowanie łożysk wrzecion.Do stosunkowo wolno obracających się przekładni, jakoalternatywa do smarowania olejowego. Smarowanie łańcuchównapędowych i transportowych, łożysk tocznychi ślizgowych. Do wysokich nacisków, również przy obciążeniachudarowych. Minimalizacja strat przeciekowychw porównaniu do smarowania olejowego. Bardzo dobraochrona przed zużyciem.Do przekładni poddanych dużym obciążeniom i narażonychna bezpośrednie wpływy atmosferyczne lub niskietemperatury oraz do wałów pracujących w pozycji skośnejlub pionowej, również w przypadku przekładni bez szczelnościolejowej. Dla łożysk ślizgowych o niewielkich luzachlub przy wysokich prędkościach obrotowych. Do wysokichnacisków i obciążeń udarowych.


33Właściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne OpakowanieSmarykolor jasny Temperatura robocza: -40°C ➝ +180°C kartusz CL 120 cm 3dodatki EP Klasa NLGI: 2 kartusz 400 gpolialfaolefina (PAO) Wartość DN (dm x n): 800 000 mm/min puszka 1 kgług kompleksowy barowy Lepkość oleju bazowego (40°C): 50 mm 2 /s hobok 5 kgTest VKA (siła spawania): 4 000 Nhobok 25 kgbeczka 180 kgNSF H1 nr rej. 124380NSF H1 nr rej. 135755Technika tlenowaDIN EN 1797:2002-02; raport kontrolnyBAM, nr dz. 6123/97 II-5259 Ibiała Temperatura robocza: -20°C ➝ +280°C tubka 100 gPTFE Klasa NLGI: 2 kartusz 800 gperfluoropolieter (PFPE) Wartość DN (dm x n): 300 000 mm/min puszka 500 gLepkość oleju bazowego (40°C): 510 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): >10 000 Npuszka 1 kghobok 5 kghobok 25 kgbeczka 180 kgbiała Temperatura robocza: -60°C ➝ +260°C puszka 1 kgPTFE Klasa NLGI: 2perfluoropolieter (PFPE)Wartość DN (dm x n): nie dotyczyLepkość oleju bazowego (40°C): 300 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): 4 000 Nkremowy Temperatura robocza: -30°C ➝ +200°C kartusz 400 gpolialfaolefina (PAO) Klasa NLGI: 1-2 puszka 1 kgpolimocznik Wartość DN (dm x n): 200 000 mm/min hobok 5 kgLepkość oleju bazowego (40°C): 410 mm 2 /shobok 25 kgTest VKA (siła spawania): 1 300 Nbeczka 180 kgbiała Temperatura robocza: -20°C ➝ +300°C puszka 1 kgPTFE Klasa NLGI: 2perfluoropolieter (PFPE)Wartość DN (dm x n): 350 000 mm/minzagęszczacz nieorganiczny Lepkość oleju bazowego (40°C): 440 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): 4 800 Nbeżowy Temperatura robocza: -50°C ➝ +130°C kartusz 400 gdodatki EP Klasa NLGI: 2 puszka 1 kgpolialfaolefina (PAO) Wartość DN (dm x n): 1 000 000 mm/min hobok 5 kgspecjalny ług wapniowy Lepkość oleju bazowego (40°C): 30 mm 2 /s hobok 25 kgTest VKA (siła spawania): 3 400 Nzielony Temperatura robocza: -15°C ➝ +160°C puszka 1 kgolej częściowo syntetyczny Klasa NLGI: 0-00 hobok 5 kgpolimocznik Wartość DN (dm x n): nie dotyczy hobok 25 kgLepkość oleju bazowego (40°C): 460 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): nie dotyczybrązowy Temperatura robocza: -30°C ➝ +120°C puszka 1 kgdodatki EP Klasa NLGI: 00 hobok 5 kgpoliglikol Wartość DN (dm x n): 600 000 mm/min hobok 25 kgług litowy Lepkość oleju bazowego (40°C): 120 mm 2 /s beczka 180 kgTest VKA (siła spawania): 3 000 Nwww.oks-germany.com


34SMARY DO DŁUGOTRWAŁEGO SMAROWANIA DL AEKSTREMALNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACYJNYCHSmaryProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 432OKS 433OKS 464OKS 468Smar do łożysk gorącychDIN 51 502: KP2R-20Trwały smarwysokociśnieniowyDIN 51 502: KP2K-20Elektrycznie przewodzącysmar do łożysk tocznychDIN 51 502: MEHC2N-40Smar do tworzywsztucznych i elastomerówDo łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion z gwintemi podobnych elementów, przy wysokich obciążeniachi wysokich temperaturach. Bardzo dobra ochrona przedzużyciem. Dobra odporność na utlenianie i starzenie.Wysoka odporność na ciśnienie. Zachowuje właściwoścismarne również w wysokich temperaturach.Do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych przy wysokichciśnieniach. Dodatki EP. Dobra ochrona przed zużyciem.Dobra odporność na utlenianie i starzenie. Do łożyskwałeczkowych i łożysk wałeczkowo-stożkowych, narażonychna wysokie obciążenia, np. w klatkach walcowniczych,nożycach do cięcia na gorąco i na zimno, napędachjarzmowych i wrzecionach.Smar specjalny do trwałego smarowania łożysk tocznychi ślizgowych, pozwalający na zapobieganie elektrostatycznemuładowaniu się elementów. Dobra odpornośćna utlenianie i starzenie w łożyskach tocznych. Do łożyskw silnikach elektrycznych, urządzeniach do produkcji folii,drukowania folii itp.Środek smarny i uszczelniający do smarowania par tworzywosztuczne/tworzywo sztuczne i tworzywo sztuczne/metal. Nie niszczy elastomerów i tworzyw sztucznych, nieniszczy EPDM. Nie zawiera silikonu. Mocno przylegający.Nie wpływa na właściwości jakościowe piany piwnej. Neutralnyw smaku i w zapachu.OKS 469Smar do tworzywsztucznych i elastomerówŚrodek smarny i uszczelniający do smarowania partworzywo sztuczne/tworzywo sztuczne i tworzywo sztuczne/metal.Nie niszczy elastomerów i tworzyw sztucznych.Nie zawiera silikonu. Mocno przylegający. Nie wpływa nawłaściwości jakościowe piany piwnej. Neutralny w smakui w zapachu.OKS 470OKS 472OKS 474Biały uniwersalnysmar wysokowydajny(również do zastosowańw przemyśle spożywczym)DIN 51 502: KF2K-30Smar do niskichtemperatur do stosowaniaw przemyśle spożywczymDIN 51 502: KHC1K-40Smar półpłynny(również do zastosowańw przemyśle spożywczym)DIN 51 502: KE0P-20Do wysokoobciążonych łożysk tocznych i ślizgowych,wrzecion i prowadnic ślizgowych, jeżeli zastosowanie ciemnychsmarów jest niemożliwe. Duża odporność na naciski.Zmniejsza zużycie. Odporny na starzenie i utlenianie.Odporny na wodę. Bez zastrzeżeń ze strony higienicznej.Do łożysk tocznych i ślizgowych o małych luzach i wysokichprędkościach obrotowych, przy niskich temperaturachoraz łożysk o niewielkich momentach dobiegu. Sprawnośćwarstwy smaru do -70°C. Zmniejsza zużycie. Dobra odpornośćna starzenie i utlenianie. Do łożysk w chłodniach,fabrykach lodu itp.Do elementów maszynowych poddanych wysokim obciążeniom.Zmniejsza zużycie. Dobra ochrona antykorozyjna.Dobrze przylegający. Dobra odporność na starzeniei utlenianie. Ulega biodegradacji. Smar półpłynny łatwydo tłoczenia. Do łożysk w maszynach do napełnianiai pakowania.


35Właściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowaniebrązowy Temperatura robocza: -25°C ➝ +190°C kartusz 400 gdodatki EP Klasa NLGI: 2 puszka 1 kgolej mineralny Wartość DN (dm x n): 200 000 mm/min hobok 5 kgkompleksowy ług aluminiowy Lepkość oleju bazowego (40°C): 230 mm 2 /s hobok 25 kgTest VKA (siła spawania): 2 800 Nbeczka 180 kgSmarybeżowy Temperatura robocza: -20°C ➝ +120°C kartusz CL 120 cm 3dodatki EP Klasa NLGI: 2 kartusz 400 golej mineralny Wartość DN (dm x n): 500 000 mm/min puszka 1 kgług litowy Lepkość oleju bazowego (40°C): 185 mm 2 /s hobok 5 kgTest VKA (siła spawania): 2 400 Nhobok 25 kgbeczka 180 kgczarny Temperatura robocza: -40°C ➝ +140°C kartusz 400 gwęgiel Klasa NLGI: 2 puszka 1 kgmieszanka olei syntetycznych Wartość DN (dm x n): 350 000 mm/min hobok 5 kgspecjalny ług litowy Lepkość oleju bazowego (40°C): 65 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): nie dotyczyRezystancja jednostkowa: maks. 20 000 *cmNSF H1 nr rej. 135591Dopuszczenie ze strony BPV WeihenstephanNSF H1 nr rej. 131380Dopuszczenie ze strony BPV WeihenstephanNSF H2 nr rej. 137707kolor jasny Temperatura robocza: -25°C ➝ +150°C puszka 1 kgpolialfaolefina (PAO) Klasa NLGI: nie dotyczy hobok 5 kgzagęszczacz nieorganiczny Wartość DN (dm x n): nie dotyczy hobok 25 kgLepkość oleju bazowego (40°C): 1 500 mm 2 /sbeczka 180 kgTest VKA (siła spawania): nie dotyczybezbarwnie-przezroczysty Temperatura robocza: -40°C ➝ +150°C puszka 1 kgpolialfaolefina (PAO) Klasa NLGI: 2 hobok 5 kgzagęszczacz nieorganiczny Wartość DN (dm x n): nie dotyczy hobok 25 kgLepkość oleju bazowego (40°C): 400 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): nie dotyczyjasnobeżowy Temperatura robocza: -30°C ➝ +120°C tubka 100 gbiałe suche materiały smarujące Klasa NLGI: 2 kartusz 400 golej mineralny Wartość DN (dm x n): 300 000 mm/min puszka 1 kgług litowy Lepkość oleju bazowego (40°C): ok. 110 mm 2 /s hobok 5 kgTest VKA (siła spawania): 3 600 Nhobok 25 kgbeczka 180 kgbiała Temperatura robocza: -45°C ➝ +120°C kartusz 400 gmieszanka olei syntetycznych Klasa NLGI: 1 puszka 1 kgkompleksowy ług aluminiowy Wartość DN (dm x n): 800 000 mm/min hobok 5 kgLepkość oleju bazowego (40°C): 30 mm 2 /shobok 25 kgTest VKA (siła spawania): nie dotyczybeczka 180 kgNSF H1 nr rej. 135749kolor jasny Temperatura robocza: -20°C ➝ +160°C puszka 1 kgestry Klasa NLGI: 0 hobok 5 kgpolimocznik Wartość DN (dm x n): 500 000 mm/min hobok 25 kgLepkość oleju bazowego (40°C): 130 mm 2 /sbeczka 180 kgTest VKA (siła spawania): 1 400 Nwww.oks-germany.com


36SMARY DO DŁUGOTRWAŁEGO SMAROWANIA DL AEKSTREMALNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACYJNYCHSmaryProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 475OKS 477OKS 478OKS 479OKS 490OKS 495OKS 1110OKS 1111*OKS 1112Smar wysokowydajny(również do zastosowańw przemyśle spożywczym)DIN 51 502: KFHC2K-60Smar do zaworów dostosowania w przemyślespożywczymDIN 51 502: MHC3N-10Smar adhezyjny dostosowania w przemyślespożywczymDIN 51 502: K2N-20Smar do wysokichtemperatur do stosowaniaw przemyśle spożywczymDIN 51 502: KPFHC1P-20Smar do kół zębatych,natryskiwalnyDIN 51 502: OGPF0S-30Smar adhezyjnyDIN 51 502: OGPF1S-30Smar silikonowy MultiDIN 51 502: MSI3S-40Smar silikonowy dozaworów próżniowychDIN 51 502: MSI4S-40Do łożysk o małych luzach i wysokich prędkościach obrotowych,przy niskich i wysokich temperaturach oraz dołożysk o niewielkich momentach dobiegu. Dobra ochronaprzed zużyciem dzięki PTFE. Do szybkoobrotowych łożyskw przemyśle włókienniczym oraz w maszynach do napełnianiai pakowania. Smarowanie elementów z TWS.Smarowanie uszczelniające pasowanych powierzchni ślizgowych.Smarowanie tworzyw sztucznych i elastomerów.Smarowanie łożysk wolnoobrotowych. Mocno przylegającyi dobrze uszczelniający. Odporny na wodę i paręwodną. Nie wpływa na właściwości jakościowe piany piwnej.Smar do zaworów i smar uszczelniający.Zmniejsza zużycie. Mocno przylegający. Odporny na wodęi parę wodną. Przeźroczysty. Obojętny fizjologicznie. Dostosowania w przypadkach, gdy zwykłe smary uniwersalnesą wypłukiwane bądź wypychane. Smarowanie armaturlub maszyn w mleczarniach, browarach, rzeźniach, piekarniachitp.Zmniejsza zużycie. Bardzo dobrą odporność na nacisk.Dobra odporność na utlenianie i starzenie. Dobrze przylegający.Nie niszczy tworzyw sztucznych i elastomerów.Odporny na wodę i parę wodną. Do stosowania wewszystkich zakresach w przemyśle spożywczym, napojówi farmaceutycznym.Do przekładni o najwyższych naciskach i wysokich prędkościachobiegowych. Smarowanie prowadnic, szynślizgowych, łańcuchów transportowych i linek stalowych.Bardzo dobra odporność na naciski dzięki dodatkom EPi suchym materiałom smarującym. Chroni powierzchnieboczne zębów również przy długich terminach smarowania.Smar podkładowy do wysoko obciążonych powierzchnibocznych i powierzchni ślizgowych. Smar do docierania,zapobiegający uszkodzeniom nowo zamontowanych kółzębatych i elementów ślizgowych. Bardzo dobrą odpornośćna nacisk. Smarowanie śrubowych elementów podnoszącychw zastosowaniach motoryzacyjnych i kolejowych.Smarowanie zębatek w urządzeniach transportowych.Do armatur, uszczelnień i części z tworzywa sztucznego.Odporny na media. Bardzo dobrze tolerowany przeztworzywa sztuczne. Nie wysycha ani nie przenika międzywarstwowo.Neutralny w smaku i w zapachu. Mocno przylegający.Smar silikonowy o uniwersalnym zastosowaniu,również w przemyśle spożywczym.Do zasuw i zaworów. Bardzo dobra odporność namedia, np. na zimną i ciepłą wodę, aceton, etanol, glikoletylenowy, glicerynę i metanol. Mocno przylegającyi uszczelniający. Zastosowanie w instalacjach próżniowychi przyrządach laboratoryjnych, gdzie konsystencja innychsmarów silikonowych jest niewystarczająca.


37Właściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne OpakowanieNSF H2 nr rej. 137708beżowy Temperatura robocza: -60°C ➝ +120°C kartusz 400 gPTFE Klasa NLGI: 2 puszka 1 kgpolialfaolefina (PAO) Wartość DN (dm x n): 1 000 000 mm/min hobok 5 kgług litowy Lepkość oleju bazowego (40°C): ok. 30 mm 2 /s hobok 25 kgTest VKA (siła spawania): 2 000 Nbeczka 170 kgSmaryNSF H1 nr rej. 135750Dopuszczenie ze strony BPV Weihenstephanjasnobrązowy Temperatura robocza: -10°C ➝ +140°C tubka 100 gpolialfaolefina (PAO) Klasa NLGI: 3 puszka 1 kgkrzemian Wartość DN (dm x n): nie dotyczy hobok 5 kgLepkość oleju bazowego (40°C): 1 600 mm 2 /shobok 25 kgTest VKA (siła spawania): nie dotyczykolor jasny Temperatura robocza: -20°C ➝ +150°C puszka 1 kgolej wazelinowy Klasa NLGI: 2 hobok 5 kgkompleksowy ług aluminiowy Wartość DN (dm x n): 500 000 mm/min hobok 25 kgLepkość oleju bazowego (40°C): 67 mm 2 /sbeczka 180 kgTest VKA (siła spawania): nie dotyczyNSF H1 nr rej. 129960NSF H1 nr rej. 135675kolor jasny Temperatura robocza: -25°C ➝ +160°C kartusz CL 120 cm 3dodatki EP Klasa NLGI: 1 kartusz 400 gpolialfaolefina (PAO) Wartość DN (dm x n): 350 000 mm/min puszka 1 kgkompleksowy ług aluminiowy Lepkość oleju bazowego (40°C): 400 mm 2 /s hobok 5 kgTest VKA (siła spawania): 2 200 Nhobok 25 kgbeczka 180 kgczarny Temperatura robocza: -30°C ➝ +220°C puszka 1 kggrafit (ultradrobnoziarnisty) Klasa NLGI: 0 hobok 5 kgdodatki EP Wartość DN (dm x n): nie dotyczy hobok 25 kgolej mineralny Lepkość oleju bazowego (40°C): 1 000 mm 2 /s beczka 180 kgkompleksowy ług aluminiowyTest VKA (siła spawania): ok. 6 500 Nczarny Temperatura robocza: -30°C ➝ +200°C puszka 1 kggrafitowy Klasa NLGI: 1 hobok 5 kgdodatki EP Wartość DN (dm x n): nie dotyczy hobok 25 kgolej mineralny Lepkość oleju bazowego (40°C): 500 mm 2 /s beczka 180 kgkompleksowy ług aluminiowyTest VKA (siła spawania): 4 200 NOKS 1110: NSF H1 nr rej. 124381Piana piwna, uszczelki KTW D2DVGW DIN EN 337Nr rej. NG-5162BL0482przezroczysty Temperatura robocza: -40°C ➝ +200°C tubka 10 golej silikonowy Klasa NLGI: 3 tubka 100 gzagęszczacz nieorganiczny (inne klasy konsystencji na zapytanie) kartusz 400 gWartość DN (dm x n): nie dotyczypuszka 500 gLepkość oleju bazowego (40°C): 9 500 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): nie dotyczyhobok 5 kg, 25 kgbeczka 180 kgspray 500 ml*przezroczysty Temperatura robocza: -40°C ➝ +200°C puszka 500 golej silikonowy Klasa NLGI: 4 hobok 5 kgzagęszczacz nieorganiczny Wartość DN (dm x n): nie dotyczy hobok 25 kgLepkość oleju bazowego (40°C): nie dotyczyStraty na skutek parowania (24 h/200°C):


38SMARY DO DŁUGOTRWAŁEGO SMAROWANIA DL AEKSTREMALNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACYJNYCHSmaryProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 1120OKS 1133OKS 1140OKS 1144OKS 1148OKS 1155Smar do armatur wodyzimnej i ciepłejDIN 51 502: MFSI3P-50Smar silikonowy do niskichtemperaturDIN 51 502: KSI2S-70Smar silikonowy donajwyższych temperaturDIN 51 502: KFSI2U-20Uniwersalny smarsilikonowyDIN 51 502: KSI2S-40Trwały smar silikonowyzawierający PTFEDIN 51 502: KFSI2S-40Adhezyjny smar silikonowyDIN 51 502: MSI2R-60Środek uszczelniający i smarujący do zaworów, uszczelek,o-ringów i uszczelnień gumowych podczas montażui eksploatacji. Bardzo dobra odporność na media, np. nazimną i ciepłą wodę, aceton, etanol, glikol etylenowy, glicerynęi metanol. Neutralne zachowanie wobec tworzywsztucznych i elastomerów.Smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych, cięgieł elastycznychopancerzonych, armatur, tworzyw sztucznychi elastomerów. Zachowuje dobre właściwości smarnew niskich temperaturach. Neutralne zachowanie wobectworzyw sztucznych i elastomerów. Do smarowania silnikówelektrycznych, napędów i instalacji regulacyjnychw warunkach arktycznych.Do powoli obracających się części maszyn w szczególniewysokich temperaturach. Minimalne straty na skutekodparowywania. Do łożysk w piecach do wypalania,hartowania, maszynach piekarniczych, tunelach suszarniczych,maszynach odlewniczych, paleniskach kotłowych,maszynach do przeróbki tworzyw sztucznych lub spawarkachalbo maszynach do lutowania itp.Do łożysk pracujących w zmiennej temperaturze przyśrednich prędkościach obrotowych. Dobra odpornośćna utlenianie i starzenie. Neutralne zachowanie wobectworzyw sztucznych i elastomerów. Smarowanie małychłożysk, np. w turbosprężarkach, dmuchawach, pompachwodnych, pralkach i suszarkach.Trwałe smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych w zmiennychtemperaturach. Bardzo dobra odporność na utlenianiei starzenie. Dobra odporność na media. Neutralnezachowanie wobec tworzyw sztucznych i elastomerów. Dosmarowania łożysk silników elektrycznych, np. w urządzeniachAGD.Do elementów ślizgowych z gumy i metali lub tworzywsztucznych przy niewielkich prędkościach. Bardzo dobraodporność na utlenianie i starzenie. Neutralne zachowaniewobec tworzyw sztucznych i elastomerów. Mocnoprzylegający. Dobrze uszczelniający. Do o-ringów w pneumatycznychukładach hamulcowych.


39Właściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne OpakowanieNSF H1 nr rej. 135751biała Temperatura robocza: -50°C ➝ +150°C puszka 1 kgPTFE Klasa NLGI: 3 hobok 5 kgolej silikonowy Wartość DN (dm x n): nie dotyczy hobok 25 kgzagęszczacz nieorganiczny Lepkość oleju bazowego (40°C): 1 000 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): nie dotyczybeżowy Temperatura robocza: -73°C ➝ +200°C tubka 100 golej silikonowy Klasa NLGI: 2 puszka 500 gług litowy Wartość DN (dm x n): 200 000 mm/min hobok 5 kgLepkość oleju bazowego (40°C): 100 mm 2 /shobok 25 kgTest VKA (siła spawania): 1 200 NSmaryczarny Temperatura robocza: -20°C ➝ +290°C puszka 500 gsadza specjalna Klasa NLGI: 2 hobok 5 kgolej silikonowy Wartość DN (dm x n): 75 000 mm/min hobok 25 kgLepkość oleju bazowego (40°C): 100 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): 2 100 Nbeżowy Temperatura robocza: -40°C ➝ +200°C kartusz CL 120 cm 3olej silikonowy Klasa NLGI: 2 puszka 500 gług litowy Wartość DN (dm x n): 300 000 mm/min hobok 5 kgLepkość oleju bazowego (40°C): 125 mm 2 /shobok 25 kgTest VKA (siła spawania): 1 100 Nkolor jasny Temperatura robocza: -40°C ➝ +200°C kartusz 400 gPTFE Klasa NLGI: 2-3 puszka 500 golej silikonowy Wartość DN (dm x n): 350 000 mm/min hobok 5 kgług kompleksowy litowy Lepkość oleju bazowego (40°C): 170 mm 2 /s hobok 25 kgTest VKA (siła spawania): 2 400 Nbeżowy Temperatura robocza: -65°C ➝ +175°C puszka 500 golej silikonowy Klasa NLGI: 2 hobok 5 kgestry Wartość DN (dm x n): nie dotyczy hobok 25 kgług litowy Lepkość oleju bazowego (40°C): 100 mm 2 /sTest VKA (siła spawania): nie dotyczywww.oks-germany.com


40SUCHE MATERIAŁY SMARUJĄCE – ALTERNAT Y WADL A SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃSuche materiały smarująceProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 100Proszek MoS 2 o wysokimstopniu czystościDo polepszania właściwości ślizgowych elementówmaszyn. Smar do docierania w połączeniu ze smarowaniemolejami lub smarami stałymi. Zapobiega tarciui zużyciu. Smar do trudnych operacji obróbki plastycznejmetali. Przeznaczony do dodawania do tworzyw sztucznych,uszczelnień i szczeliw.OKS 110 Proszek MoS 2OKS 111* mikrorozdrobnionySmar do docierania w połączeniu z olejami lub smaramistałymi. Zmniejsza tarcie i zużycie, również przy dużychnaciskach. Dobre przyleganie, także do precyzyjnieobrabianych powierzchni. Dla trudnych operacji obróbkiplastycznej. Do wtłaczania łożysk.OKS 1300OKS 1301*OKS 1700OKS 1750OKS 1765OKS 491*Warstwa ślizgowa,bezbarwnaŚrodek antyadhezyjny dośrub, koncentrat na baziewodnejŚrodek antyadhezyjnydo wkrętów do drewna,koncentrat na bazie wodnejŚrodek antyadhezyjny dośrub formujących gwint,koncentrat na bazie wodnejSpray do kół zębatych,zawiera suche materiałysmarującePowlekanie gwintów. Warstwa ślizgowa do tworzywsztucznych, drewna i metali. Sucha i odporna na dotykwarstwa ślizgowa z indykatorem promieniowania ultrafioletowego.Zapobiega zacieraniu. Do wszystkich materiałówśrub. Wielostronne zastosowanie, zwłaszcza donakładania powłok wstępnych w małych i dużych seriachproduktów.Powłoka gwintów, również do powierzchni galwanizowanychi śrub ze stali VA, zapewniająca kontrolowany montaż.Sucha i odporna na dotyk warstwa ślizgowa, z możliwościąwykazywania obecności za pomocą promieniowania ultrafioletowego.Rozcieńczalny wodą do maks. 1:5. Kontrolowanewspółczynniki tarcia o niewielkim rozrzucie. Ekonomicznymateriał do nakładania powłok podkładowych.Powlekanie gwintów z galwanizowanymi powierzchniami.Sucha i odporna na dotyk warstwa z możliwością wykazywaniaobecności za pomocą promieniowania ultrafioletowego.Zapobiega zgrzewaniu na zimno. Rozcieńczalnywodą do maks. 1:5. Kontrolowane współczynniki tarciao niewielkim rozrzucie. Przeznaczony zwłaszcza do wkrętówdo płyt wiórowych.Powlekanie śrub formujących gwint ze stopów aluminium,stali wysokostopowych, galwanizowanych i austenitycznych.Sucha i odporna na dotyk warstwa z możliwościąwykazywania obecności za pomocą promieniowania ultrafioletowego.Zapobiega zgrzewaniu na zimno. Rozcieńczalnywodą do maks. 1:5. Kontrolowane współczynnikitarcia o niewielkim rozrzucie.Suche smarowanie wolnoobrotowych, otwartych napędówzębatych, lin stalowych itp., narażonych na wysokienaciski lub czynniki powodujące korozję, takie jak wpływyatmosferyczne. Zmniejsza tarcie i zużycie. Zapobiegaprzyleganiu pyłu i brudu.OKS 500 Lakier ślizgowy MoS 2 ,termoutwardzalnySuche smarowanie przy pracy tymczasowej lub przydługich okresach przestoju w zapylonym otoczeniu i przyniskich prędkościach. Smar do docierania w połączeniuze smarowaniem olejami lub smarami stałymi. Zapewniawłaściwości pracy awaryjnej. Zastosowanie w szerokimzakresie temperatur.


41Suche materiały smarująceWłaściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowanieczarny Temperatura robocza: -185°C ➝ +450°C puszka 1 kgMoS 2 (do +1 100°C w próżni, do +1 300°C hobok 5 kgw gazie ochronnym)hobok 25 kgTest pasowania wtłaczanego: µ = 0,04, bez karbowaniaWspółczynnik tarcia gwintu: nie dotyczyWielkość cząstek: 5,0 - 6,5 µm, maks. 40 µmczarny Temperatura robocza: -185°C ➝ +450°C puszka 1 kgMoS 2 (do +1 100°C w próżni, do +1 300°C hobok 5 kgw gazie ochronnym)hobok 25 kgTest pasowania wtłaczanego: nie dotyczyspray 400 ml*Współczynnik tarcia gwintu: nie dotyczyWielkość cząstek: 3,0 - 4,0 µm, maks. 15 µmbezbarwny Temperatura robocza: -60°C ➝ +100°C kanister 5 lindykator promieniowania Test pasowania wtłaczanego: nie dotyczy kanister 25 lultrafioletowego Współczynnik tarcia gwintu: µ = 0,08 - 0,10 beczka 200 lwosk syntetycznyspray 400 ml*rozpuszczalnikmlecznobiały Temperatura robocza: > +70°C kanister 5 lindykator promieniowania Test pasowania wtłaczanego: nie dotyczy kanister 25 lultrafioletowego, inhibitor Współczynnik tarcia gwintu: µ = 0,08 - 0,14 beczka 200 lwosk syntetyczny(w zależności od stężenia)wodaizopropanolżółtawy Temperatura robocza: > +70°C kanister 5 lindykator promieniowania Test pasowania wtłaczanego: nie dotyczy kanister 25 lultrafioletowego, inhibitor Współczynnik tarcia gwintu: µ = 0,08 - 0,14wosk syntetyczny(w zależności od stężenia)wodaizopropanolmlecznobiały Temperatura robocza: > +70°C kanister 5 llub ew. barwny Test pasowania wtłaczanego: nie dotyczy kanister 25 lindykator promieniowania Współczynnik tarcia gwintu: µ = 0,06 - 0,15 beczka 200 lultrafioletowego, inhibitor(w zależności od stężenia)wosk syntetycznywodaizopropanolczarny Temperatura robocza: -30°C ➝ +100°C spray 500 ml*grafit, bitumKlasa NLGI: nie dotyczyżywice naturalneWartość DN (dm x n): nie dotyczyolej mineralnyLepkość oleju bazowego (40°C): nie dotyczyrozpuszczalnikTest VKA (siła spawania): nie dotyczyczarny Temperatura robocza: -70°C ➝ +250°C puszka 500 gMoS 2 Test pasowania wtłaczanego: µ = 0,09, bez karbowania hobok 5 kggrafitowy Współczynnik tarcia gwintu: nie dotyczy hobok 25 kgorganiczny środek wiążącyrozpuszczalnikwww.oks-germany.com


42SUCHE MATERIAŁY SMARUJĄCE – ALTERNAT Y WADL A SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃSuche materiały smarująceProdukt Określenie Zakresy stosowania Zakres stosowaniaOKS 510 Lakier ślizgowy MoS 2OKS 511* szybkoschnącySuche smarowanie przy pracy tymczasowej lub przydługich okresach przestoju w zapylonym otoczeniui przy niskich prędkościach poślizgu. Smar do docieraniaw połączeniu z olejami lub smarami stałymi. Zapewniawłaściwości pracy awaryjnej. Schnięcie w temperaturzepomieszczenia.OKS 530 Lakier ślizgowy MoS 2 ,na bazie wodnej,schnący w temperaturzepomieszczeniaSmarowanie znacznie obciążonych łańcuchów w zastosowaniach,w których smarowanie olejem i smarem stałymjest niemożliwe. Można nanosić na gorące powierzchnie.Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur. Schnięciew temperaturze pomieszczenia. Zużyta warstwa ślizgowamoże zostać uzupełniona. Rozcieńczalny wodą domaks. 1:5.OKS 536OKS 561OKS 570OKS 571*Grafitowy lakier ślizgowy,na bazie wodnej, schnącyna powietrzuGrafitowy lakier ślizgowy,schnący na powietrzu,w aerozoluLakier ślizgowy PTFESmarowanie znacznie obciążonych łańcuchów w zastosowaniach,w których smarowanie olejem i smarem stałymjest niemożliwe. Można nanosić na gorące powierzchnie.Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur. Schnięciew temperaturze pomieszczenia. Zużyta warstwa ślizgowamoże zostać uzupełniona. Rozcieńczalny wodą domaks. 1:5.Gdy zastosowanie olejów i smarów nie jest już możliwe.Również do niepowodującej wgłębień obróbki plastycznejmetali w szerokim zakresie temperatur. Dobrzeprzylegająca, sucha warstwa antyadhezyjna i ślizgowa.Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur. Schnięciew temperaturze pomieszczenia. Uszkodzoną warstwęmożna naprawić.Suche smarowanie powierzchni ślizgowych z różnychmateriałów przy niewielkich naciskach, niskich prędkościachi w zapylonym otoczeniu. Bezbarwna, niebrudzącawarstwa ślizgowa i antyadhezyjna. Zapobiega korozji ciernej.Schnięcie w temperaturze pomieszczenia.OKS 575Lakier ślizgowy PTFE nabazie wodnejDo powierzchni ślizgowych z różnych materiałów przy niewielkichnaciskach, niskich prędkościach i w zapylonymotoczeniu. Zapobiega piszczeniu przy różnych twardościachmateriałów. Schnięcie w temperaturze pomieszczenia.Zawiera indykator promieniowania ultrafioletowegoRozcieńczalny wodą.OKS 589 Lakier ślizgowy MoS 2 -PTFE, termoutwardzalnySuche smarowanie powierzchni ślizgowych przy dużychobciążeniach, niskich prędkościach i pod wpływamipowodującymi korozję. Zapobiega tarciu i zużyciu, chroniprzed korozją. Zastosowanie w szerokim zakresie temperatur.Zapobiega przyleganiu pyłu i brudu.


43Suche materiały smarująceWłaściwości / dopuszczenia Skład Dane techniczne Opakowanieczarny Temperatura robocza: -180°C ➝ +450°C puszka 500 gMoS 2 Test pasowania wtłaczanego: µ = 0,07, bez karbowania hobok 5 kginne suche materiały smarujące Współczynnik tarcia gwintu: µ = 0,07 hobok 25 kgorganiczny środek wiążącyspray 400 ml*rozpuszczalnikczarny Temperatura robocza: -35°C ➝ +450°C puszka 500 gMoS 2 Test pasowania wtłaczanego: µ = 0,10, bez karbowania kanister 5 kggrafitowy Współczynnik tarcia gwintu: µ = 0,05 kanister 25 kgorganiczny środek wiążącywodarozpuszczalnikczarny Temperatura robocza: -35°C ➝ +600°C kanister 5 kggrafitowy Test pasowania wtłaczanego: µ = 0,12, bez karbowania kanister 25 kgorganiczny środek wiążącyWspółczynnik tarcia gwintu: nie dotyczywodaNSF H2 nr rej. 130416czarno-szary Temperatura robocza: -60°C ➝ +350°C/+600°C spray 400 mlgrafitowyTest pasowania wtłaczanego: µ = 0,17, bez karbowaniaorganiczny środek wiążący Współczynnik tarcia gwintu: µ = 0,07rozpuszczalnikkolor jasny Temperatura robocza: -180°C ➝ +260°C puszka 500 mlPTFE Test pasowania wtłaczanego: µ = 0,07, hobok 5 lindykator promieniowania bez nierównomiernego poślizgu hobok 25 lultrafioletowego Współczynnik tarcia gwintu: µ = 0,10 spray 400 ml*organiczny środek wiążącyrozpuszczalnikbiaławy Temperatura robocza: -180°C ➝ +150°C/+250°C hobok 5 kgkopolimer akrylu Test pasowania wtłaczanego: nie dotyczy hobok 25 kgindykator promieniowaniaWspółczynnik tarcia gwintu: nie dotyczyultrafioletowegowodamatowy czarny Temperatura robocza: -70°C ➝ +250°C puszka 500 gMoS 2 , grafit, PTFE Test pasowania wtłaczanego: µ = 0,07, bez karbowania hobok 5 kgżywica epoksydowa Współczynnik tarcia gwintu: µ = 0,08rozpuszczalnikwww.oks-germany.com


44CO ZAPEWNIA FIRMA OKSNajwyższa jakość produktów, aktywne wdrażanieprzepisów BHP i konsekwentna ochrona środowiskaTe trzy czynniki są głównym warunkiem trwałego sukcesu firmyOKS Spezialschmierstoffe GmbH.Firma OKS zajmuje się tworzeniem, produkcją i dystrybucją najwyższej jakości środków smarujących,produktów konserwacyjnych i antykorozyjnych. Najważniejsze jest dla nas zadowolenie klientówz naszych produktów i usług.Wszyscy pracownicy poczuwają się do przestrzegania wysokich wymogów w zakresie jakości, ochronyśrodowiska i BHP. Ciągły rozwój personelu prowadzi do aktywnego udziału pracowników w realizacjiposzczególnych celów.Wysokie standardy jakości i ochrony środowiska przestrzegane są już na etapie rozwoju produktów.Dzięki temu tworzymy innowacyjne produkty o minimalnym wpływie na środowisko.Nasze wyroby powstają przy użyciu nowoczesnych metod produkcyjnych. Bezpieczne i ekologiczneprocesy produkcyjne pozwalają zminimalizować wpływ na ludzi i środowisko.We współpracy z lokalnymi dystrybutorami konsekwentnie stawiamy na kwalifikacje, dzięki czemuzapewniamy doskonałą jakość obsługi i kompetencję w zakresie rozwiązywania problemów.O tym, że nasze wymagania realizowane są w codziennej praktyce, świadczy udział w programach"We all take care" i "Ökoprofit"."We all take care" to inicjatywa Grupy Freudenberg mająca na celu ochronę środowiska, bezpieczeństwoi higienę pracy oraz redukcję liczby wypadków przy pracy.Inicjatywa "Ökoprofit München" opiera się na koncepcji zrównoważonego rozwoju zawartej w programieAgenda 21. Doświadczenia uczestników tej inicjatywy pokazują, że działania mające na celuochronę środowiska są opłacalne również z ekonomicznego punktu widzenia.O wysokich standardach jakości firmy OKS świadczą certyfikaty TÜV SÜD Management ServiceGmbH w zakresie jakości (ISO 9001: 2000), ochrony środowiska (ISO 14001: 2004) oraz BHP(OHSAS 18001: 1999).


45tribologicalconsultancy sheetPlease copy this form and fax it to your OKS dealer (or directly to OKS: Fax: +49 (0) 89 141 92 19)To provide you with a competent answer we require the following information:Last name, first name:Company:Department, position:Street:Postal code/City/Country:Phone:Fax:E-mail:OKS sales partner (if known):Company stampApplication descriptionType of machine:Description of lubricating points / machine elementsRoller bearing Friction bearing ChainCable Gear ScrewDesignation, size, configuration:Description of the operating conditionsRotating movement speedrpmHorizontal loadVertical loadVibrations high medium lowOperating duration h/day Days/weekMeasured bearing temperature °C (inside) °C (outside)Operating temperature from °C to °C max °CInfluence of dustInfluence of waterother influences:Description of the current lubricationOil lubrication orGrease lubrication orFirst filling orRelubricationInterval Lifetime lubrication Central lubricating systemGrease egression possibleGrease nippleCurrent lubricantLubricant recommended by manufacturerRequired approvalsDesired improvementsReduction in operating costsStandardisation of lubricantProlongation of the relubrication intervalsEcological improvementwww.oks-germany.com


46URZĄDZENIA SMARUJĄCE DL AZASTOSOWAŃ PRAKT YCZNYCHRozwiązania dla zastosowańprzemysłowychSystem OKS AirsprayPraktyczny system natryskiwania zapobiega powstawaniu odpadów i obniża koszty. Mała inwestycjaw ochronę środowiska, która amortyzuje się już po ok. 10 napełnianiach. Trwałe wykonanie dlaostrych warunków codziennego zastosowania w warsztacie i zakładzie. Produkty OKS, oznaczonepiktogramem Airspray, mogą być stosowane w systemie Airspray.Smarownica ręcznaPraktyczna smarownica ręczna do pewnej i ekonomicznej aplikacji smarów. Dzięki przemyślanej konstrukcjii trwałemu wykonaniu wytrzymuje ona najtrudniejsze warunki praktyczne. Dostępna oddzielnielub w zestawie do smarowania (20 kartuszy OKS400 lub OKS470 włącznie z jedną smarownicąręczną).SprayboyRazem z puszką aerozolu Sprayboy staje się idealnym narzędziem do rozpylania. Umożliwia on łatwąi nie męczącą manipulację oraz dokładne i kontrolowane dozowanie rozpylonej mgiełki. (Pasuje dowszystkich standardowych puszek aerozolowych OKS powyżej 300 ml pojemności. Nie stosowaćw połączeniu z puszką Airspray).Smary specjalne wraz z systemem automatycznego dosmarowywaniaChronoLube to idealna kombinacja smarów specjalnych OKS ze smarownicą elektromechaniczną.Dzięki temu zapewnione jest automatyczne zasilanie miejsc smarowania olejami i smarami. W wymaganymdozowaniu, we właściwym terminie – bez nadmiaru lub niedomiaru smarowania.Wystarczy zamontować ChronoLube Drive wraz z odpowiednim kartuszem ChronoLube na miejscusmarowania i ustawić okres dozowania (1/3/6/12 miesięcy) odpowiednio do indywidualnych wymagań.Standardowo ChronoLube dostępny jest ze smarami OKS 400, OKS 402, OKS 404, OKS 420,OKS 422, OKS 433, OKS 479 i OKS 1144 oraz olejami OKS 352, OKS 3720 i OKS 3760. Inneśrodki smarne są dostępne z systemem ChronoLube na zapytanie.Łatwy montaż w miejscusmarowaniaSmary specjalne firmy OKSNapęd akumulatorowy


47INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DL AZASTOSOWAŃ SPECJALNYCHSmary specjalne do stosowaniaw przemyśle spożywczymFirma OKS opracowuje specjalne smary, przeznaczonezwłaszcza dla wysokich wymagań higienicznychw technice spożywczej. Można je stosowaćwe wszystkich tych obszarach, w których człowiekmógłby mieć pośrednio kontakt ze smarem.Sięga to daleko poza przemysł spożywczy i przemysłnapojów.Typowymi użytkownikami są między innymi:Producenci opakowań artykułów spożywczychProducenci maszyn i instalacji dla branżyspożywczejOperatorzy central logistyki przemysłuspożywczegoProducenci AGD, takich jak piekarniki,lodówki itp.Producenci wyrobów stosowanychw gospodarstwach domowychProducenci zabawekPrzemysł farmaceutycznyProdukty chemiczno-technicznedo konserwacji urządzeń przemysłowychChemiczno-techniczne materiały eksploatacyjnefirmy OKS zostały opracowane specjalniedla sprostania skomplikowanym wymaganiomprac serwisowych i montażowych. Zarównow krytycznych warunkach eksploatacyjnych,takich jak duże obciążenia lub wysokie temperatury,jak i w agresywnym otoczeniu, np. zewzględu na zapylenie lub korozję, wydajnośćnaszych materiałów eksploatacyjnych jestzawsze przekonywująca.Kartusze ChronoLube są łatwedo wymiany dzięki możliwości ichodkręcenia i przykręcenia nowegokartuszawww.oks-germany.com


Ponad 150 produktów najwyższejwydajności z jednej rękiwww.oks-germany.comPasty ułatwiające montaż i demontażOleje z dodatkami wysokiej jakości, zapewniająceniezawodne smarowanieSmary do długotrwałego smarowania dlaekstremalnych warunków eksploatacyjnychSuche materiały smarujące – alternatywadla specjalnych zastosowańOchrona antykorozyjna do niezawodnejkonserwacji w trakcie składowania i wysyłkiMateriały eksploatacyjne dla bieżącegoutrzymania ruchuŚrodki czyszczące do dokładnego usuwaniazanieczyszczeń i pozostałości smarówProsimy zasięgnąć naszej porady, oczywiścierównież w razie występowania bardzoindywidualnych wymagań.OKS Spezialschmierstoffe GmbHTriebstr. 9, D-80993 MünchenPostfach 50 04 66D-80974 MünchenTel. +49 (0) 89 14 98 92-0Faks +49 (0) 89 14 19 219info@oks-germany.comwww.oks-germany.comDORADZTWO I DYSTRYBUCJAInformacje w niniejszej publikacji są zgodne z aktualnym poziomem techniki oraz odpowiadają wyczerpującym badaniomi doświadczeniom. Ze względu na wielorakość zastosowań i uwarunkowań technicznych możliwe jest jednak tylko podaniewskazówek, których nie można w pełni adaptować do każdego przypadku. Dlatego podanych wskazówek nie można traktowaćw sposób wiążący i na ich podstawie wnosić roszczenia z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej. Odpowiedzialność za przydatnośćnaszych produktów dla określonego zastosowania przejmujemy tylko pod warunkiem, że zostało to pisemnie potwierdzonedla konkretnego przypadku. Każde uzasadnione roszczenie z tytułu gwarancji ograniczone jest zawsze do dostawy wolnegood wad produktu zastępczego lub, jeżeli taki sposób usunięcia wad byłby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wykluczasię możliwość wnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń, zwłaszcza z tytułu odpowiedzialności za szkody następcze. Przedzastosowaniem produktu należy przeprowadzić własne próby. Nie przejmuje się odpowiedzialności za błędy ortograficzne,pisarskie i rachunkowe oraz za błędne tłumaczenia. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w celu zachowaniapostępu.® = zarejestrowany znak towarowyPrzedsiębiorstwoGrupy FreudenbergFor a world in motionW00005911 0 7 0 6 Po 4 4 1 7Koncepcja i realizacja www.k1a.de

More magazines by this user