Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

cssz.cz
  • No tags were found...

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

4. V kterých zemích se můžetedovolávat těchto předpisů?Předpisů EU v oblasti sociálního zabezpečení se můžete dovolávat ve všech zemích,které jsou členy Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru(EHP), a ve Švýcarsku.Evropská unie (EU): Belgie,Bulharsko, Česká republika,Dánsko, Estonsko, Finsko,Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva,Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko,Malta, Německo, Nizozemsko,Polsko, Portugalsko, Rakousko,Rumunsko, Řecko, Slovensko,Slovinsko, Španělsko, Švédskoa Spojené královstvíEvropský hospodářský prostor (EHP):EU-27 + Norsko, Island,LichtenštejnskoŠvýcarskoNová nařízení (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 se budou na země EHP a Švýcarsko vztahovataž poté, co budou pozměněny dohody s EHP a se Švýcarskem. Do té doby protyto země i nadále platí nařízení (EHS) č. 1408/71 a č. 574/72.POZNÁMKAPokud se v tomto průvodci používá výraz „členský stát“, vztahuje se na všechnyvýše zmíněné země.15

More magazines by this user
Similar magazines