Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

cssz.cz
  • No tags were found...

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

B. Pokud pracujete v jednom členském státě, vztahují se na vásprávní předpisy tohoto členského státuTato zásada platí stejně pro zaměstnané osoby i osoby samostatně výdělečně činné,a to dokonce i v případech, kdy bydlí na území jiného státu nebo pokud se jejichpodniky nebo zaměstnavatelé nacházejí v jiném členském státě.Jinými slovy, přestanete-li pracovat v jednom členském státě, abyste začali pracovatv jiném členském státě, začnou se na vás vztahovat právní předpisy „nového“státu zaměstnání. To znamená, že se vám přestanou vytvářet nároky ve „starém“státě a začnete je nabývat v „novém“ státě. Nezáleží na tom, zda se přestěhujetedo nové země: i jako příhraniční pracovník, který nadále bydlí ve „starém“ státězaměstnání, jste pojištěni podle právních předpisů státu, v němž pracujete.18

More magazines by this user
Similar magazines