Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

cssz.cz
  • No tags were found...

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

Nicméně sama skutečnost, že se věcné dávky poskytují podle právních předpisůstátu bydliště nebo pobytu neznamená, že můžete očekávat, že budete tyto dávkydostávat ve všech dotčených státech bez jakýchkoliv omezení. Je proto důležitéznát konkrétní podmínky vztahující se na nároky na věcné dávky v nemoci, kteréplatí v jednotlivých členských státech.D. Bydliště ve státě, v němž jste pojištěniMáte-li bydliště ve státě, v němž jste pojištěni, je zcela samozřejmé, že máte nárokna všechny věcné dávky, které se poskytují podle právních předpisů tohoto státu.Tyto dávky poskytuje instituce nemocenského pojištění v místě vašeho bydliště zastejných podmínek, jaké platí pro všechny ostatní osoby, které jsou v tomto státěpojištěny.E. Bydliště mimo stát, v němž jste pojištěniMáte-li bydliště v jiném státě, než v němž jste pojištěni, máte nárok na všechny věcnédávky poskytované podle právních předpisů státu, v němž máte bydliště. Dávkyvyplácí instituce nemocenského pojištění ve vašem místě bydliště, jako kdybystebyli pojištěni u ní. Jste-li přeshraničním pracovníkem či jeho rodinným příslušníkem,máte nárok na dávky rovněž ve státě, v němž pracujete (určitá omezení existujíu rodinných příslušníků příhraničního pracovníka (viz oddíl 6.1) a u důchodců(viz oddíl 6.3).Mějte na vědomí, že se musíte zaregistrovat u instituce nemocenského pojištěníve svém místě bydliště. Za tímto účelem si musíte od instituce, u níž jste pojištěni,vyžádat dokument „S1“ (viz seznam v kapitole 7), který potvrzuje vaše pojištění propřípad nemoci. Instituce v místě vašeho bydliště se může rovněž spojit s institucí,u níž jste pojištěni, za účelem výměny nezbytných informací o vašich nárocích.Instituci nemocenského pojištění v místě bydliště náhradu obvykle poskytuje institucenemocenského pojištění, u níž jste pojištěni.24

More magazines by this user
Similar magazines