Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

cssz.cz
  • No tags were found...

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

PŘÍKLADByli jste pojištěni 20 let ve státě A, pak pět let ve státě B a nakonec dva roky ve státěC. Ve všech těchto třech státech závisí výše invalidního důchodu na délce získanýchdob pojištění.Přestanete pracovat ve státě C, v němž jste byli uznáni plně invalidními. To vámdává nárok na invalidní důchod ze státu C na základě dvou let pojištění v tomto státě.Budete pobírat rovněž invalidní důchod ze státu B, v němž jste byli pojištěni podobu pěti let. V tomto členském státě však byla vaše invalidita uznána pouze jako70%. Ve státě A, v němž jste byli pojištěni po většinu své profesní kariéry (20 let),budete pobírat invalidní důchod na základě pouze 30% invalidity.V tomto případě byste na tom byli nejlépe, kdyby výše invalidního důchodu vestátě C nezávisela na délce dob pojištění. Pak byste pobírali důchod v plné výši zestátu C, takže by nezáleželo na tom, zda jste považováni za invalidní podle právníchpředpisů ostatních států.To závisí na skutečnosti, že vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení nejsoupředpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení harmonizovány, nýbrž pouze koordinovány,je proto na každém státě, aby určil pravidla týkající se invalidních důchodů.5.6 Kdo vyplácí můj starobní důchod?Starobní důchody patří k nejdůležitějším dávkám sociálního zabezpečení. Pokudzahajujete pracovní činnost v zahraničí, chcete vědět, jaké důsledky to může mítpro vaše budoucí nároky na důchod.Předpisy EU o starobních důchodech zaručují tyto nároky.➥V každém členském státě, v němž jste byli pojištěni, jsou uchovávány vašezáznamy o pojištění až do doby, kdy dosáhnete důchodového věku. Jinými slovy,příspěvky, které byly uhrazeny, se nepřevádějí do jiného členského státu anivám nejsou vypláceny, jestliže přestanete být v tomto členském státě pojištěni.31

More magazines by this user
Similar magazines