Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

cssz.cz
  • No tags were found...

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

PŘÍKLADByli jste pojištěni:➥ 10 let v členském státě A,➥ 20 let v členském státě B,➥ 5 let v členském státě C.To znamená, že před dosažením důchodového věku jste byli pojištěni celkem 35 let.Členský stát A vypočítá výši důchodu, na který byste měli nárok po 35 letech pojištěnív tomto státě. Bude vám vyplácet částku odpovídající skutečným dobám pojištění,tj. 10/35 této částky.Podobně vám bude členský stát B vyplácet 20/35 částky, na niž byste měli v tomtostátě nárok po 35 letech pojištění.Členský stát C vám bude vyplácet 5/35 částky, na niž byste měli v tomto státě nárokpo 35 letech pojištění.D. Podání žádosti o důchodPokud jste pracovali ve více členských státech, měli byste o důchod požádat vestátě bydliště, ledaže jste tam ve skutečnosti nikdy nepracovali. V takovém případěbyste měli žádost podat v zemi, v níž jste pracovali naposledy.E. Důchodový věkJak již bylo zmíněno výše, systémy sociálního zabezpečení jednotlivých členskýchstátů nejsou harmonizované, proto se důchodový věk v jednotlivých státech liší.U osoby, která má nárok na důchod ve více členských státech, to může znamenat,že v jedné zemi může mít nárok na starobní důchod ve věku 65 let, zatímcov jiné musí počkat až do 67 let. V těchto případech je důležité, abyste od států,které vám budou důchod vyplácet, získali předem informace týkající se důsledkůodkladu vyplácení vašeho důchodu. V některých případech může existovat dopadna částky, které vám budou vypláceny, pokud budete pobírat jeden důchod dříve34

More magazines by this user
Similar magazines