Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

cssz.cz
  • No tags were found...

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

Evropská komise ani nikdo jiný jednající jménem Evropské komise nemůže být činěn zodpovědným zajednání, které by se mohlo řídit informacemi obsaženými v této publikaci.V případě použití nebo reprodukce fotografií, na které se nevztahují autorská práva Evropské unie, je nutnéžádat o svolení přímo vlastníka autorských práv.14352© Fotografie: 1, 3: iStock© Fotografie 2, 4: 123RF© Fotografie 5: Evropská unieEurope Direct je služba, která vámpomůže odpovědětna otázky týkající se Evropské unie.Bezplatná telefonní linka (*):00 800 6 7 8 9 10 11(*) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístupk číslům 00 800 nebo mohou tyto hovory účtovat.Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru (http://europa.eu).Katalogové údaje a výtah jsou uvedeny na konci této publikace.Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011ISBN 978-92-79-17680-7doi:10.2767/97448© Evropská unie, 2011Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.Printed in BelgiumVYTIŠTĚNO NA PAPÍŘE BĚLENÉM BEZ POUŽITÍ ELEMENTÁRNÍHO CHLORU (ECF)

More magazines by this user
Similar magazines