Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

cssz.cz
  • No tags were found...

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

➥➥Poté budete mít nárok na pobírání dávek v nezaměstnanosti po dobu tří měsícůode dne, k němuž jste přestali být k dispozici úřadům práce ve státě, kterýjste opustili. Příslušný úřad nebo instituce tohoto státu může tuto lhůtu prodloužitna nejvýše šest měsíců.Pokud se vám nepodaří najít nové zaměstnání, musíte se vrátit před uplynutímstanovené lhůty. Jestliže se vrátíte později bez výslovného povolení úřadůpráce státu, který vám vyplácí dávky, ztratíte veškeré zbývající nároky na dávky.UPOZORNĚNÍMnoho nezaměstnaných ztrácí nárok na dávky, protože nejsou obeznámeni s těmitopodmínkami. Odjedou ze státu, v němž byli naposledy zaměstnáni, aniž by sev něm zaevidovali u úřadů práce, zaevidují se příliš pozdě u úřadů práce státu,v němž hledají zaměstnání, nebo se vrátí po uplynutí lhůty pro vývoz dávek.Před odjezdem byste se proto měli obrátit na instituci odpovědnou za vyplácenídávek v nezaměstnanosti, abyste se dověděli více o svých právech a povinnostech.5.9 Jak je to s rodinnými dávkami?Rodinné dávky existují podle právních předpisů všech členských států, v jednotlivýchstátech však existují značné rozdíly v jejich charakteristice a výši. Je protodůležité, abyste věděli, který stát odpovídá za poskytování těchto dávek a jaké jsoupodmínky pro získání nároku na tyto dávky.Stejně jako v případě ostatních dávek musí stát, který odpovídá za vyplácení rodinnýchdávek, brát v úvahu doby pojištění získané podle právních předpisů kteréhokolijiného členského státu, je-li to nezbytné ke splnění podmínek, jimiž se řídínárok na dávku.40

More magazines by this user
Similar magazines