Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

cssz.cz
  • No tags were found...

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

Proč tento průvodce?Tento průvodce se týká všech mobilních osob, tj. osob, které se pohybují mezi členskýmistáty Evropské unie (EU), aby zde pracovaly, studovaly, trávily penzi či jenkrátkou dovolenou. Pojednává o tom, jak se nároky těchto osob na sociální zabezpečenípohybují společně s nimi. Účelem tohoto průvodce je poskytnout snadnosrozumitelné informace o právech a povinnostech v oblasti sociálního zabezpečenív situacích týkajících se dvou či více států.Vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení se v jednotlivých členských státechznačně liší, a přestože se předpisy EU v oblasti koordinace sociálního zabezpečeníneustále vyvíjejí, nemají za cíl jednotlivé systémy harmonizovat. Cílem těchtopředpisů je pouze ochránit občany před ztrátou části nebo všech nároků v oblastisociálního zabezpečení, jestliže se přemístí z jednoho členského státu do druhého.Je možné, že při přemístění dojde ke změně vaší situace v oblasti sociálního zabezpečení.Doporučujeme vám proto, abyste se předem seznámili s příslušnými kapitolamitohoto průvodce a pro další informace se v případě potřeby obrátili na příslušnouinstituci sociálního zabezpečení ve státě vašeho bydliště.Upozorňujeme, že tento průvodce nepopisuje systémy sociálního zabezpečenív členských státech. Podrobné informace o vnitrostátních systémech sociálníhozabezpečení najdete na našich internetových stránkách na adrese http://ec.europa.eu/social-security-coordination.Je třeba mít na paměti, že kvůli složitosti pravidel EU v oblasti koordinace sociálníhozabezpečení a s ohledem na cíl a stručnou povahu tohoto průvodce nemohoubýt informace uvedené v jednotlivých kapitolách vždy vyčerpávající. Právo EUv oblasti sociálního zabezpečení je mimoto značně ovlivněno judikaturou Soudníhodvora Evropské unie, je tudíž dynamické a v průběhu času se vyvíjí. V případěpochybností doporučujeme, abyste prostudovali internetové stránky uvedenéna konci tohoto průvodce nebo abyste se obrátili na příslušné orgány sociálníhozabezpečení ve svém členském státě.3

More magazines by this user
Similar magazines