Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

cssz.cz
  • No tags were found...

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

dodržována vnitrostátními orgány a správami, institucemi sociálního zabezpečenía soudy.I v případech, kdy jsou ustanovení vnitrostátního práva v rozporu s pravidly EU,mají přednost pravidla EU.PŘÍKLADPodle znění zákonů některých členských států je nárok na určité dávky nadálepodmíněn státní příslušností dotčeného státu. Od této podmínky je upuštěno nazákladě „přímého účinku“ předpisů EU v oblasti sociálního zabezpečení na všechnyosoby, na něž se tyto předpisy vztahují.Navzdory tomu se někdy objeví problémy kvůli omezujícímu výkladu nařízenío koordinaci, kvůli jejich nesprávnému uplatňování nebo kvůli tomu, že se usuzuje,že určitá dávka nespadá do jejich oblasti působnosti. V takovýchto případech senemusíte obávat. Můžete se příslušných předpisů EU přímo dovolávat u všech příslušnýchorgánů a soudů, pokud jsou tyto předpisy použitelné ve vašem případě.7.6 Máte plné právo obrátit se na soudMůže existovat mnoho důvodů pro to, abyste podali žalobu u soudu:➥➥➥Neznalost příslušných ustanovení vnitrostátních právních předpisů neboprávních předpisů EU a příslušných rozsudků vnitrostátních soudů i Soudníhodvora Evropské unie ze strany místních institucí. I pro odborníky je praktickynemožné znát veškeré podrobnosti těchto právních předpisů a vždy je správněuplatňovat.Příliš úzký nebo příliš široký výklad stávajících předpisů ze strany dotyčné instituce.Tyto předpisy nejsou vždy dostatečně jasné, a proto je v mnoha případechmusí vykládat osoba, která je pověřena jejich prováděním.Mezery v právních textech a nepředvídané situace, které mohou vyžadovatsoudní rozhodnutí.53

More magazines by this user
Similar magazines