Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

cssz.cz
  • No tags were found...

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení - Česká správa ...

Obsah1. Předpisy EU týkající se koordinace sociálního zabezpečení ..................... 71.1 Proč potřebujeme předpisy EU? ..................................................................................... 71.2 Jak je to s koordinací sociálního zabezpečení v EU? ............................................... 82. Modernizovaná koordinace sociálního zabezpečení v EU ....................... 102.1 Lepší informovanost, lepší přístup k nárokům ........................................................102.2 Přechod ze starých pravidel na nová pravidla ......................................................... 123. Vztahují se tyto předpisy na vás? .............................................................. 144. V kterých zemích se můžete dovolávat těchto předpisů? ........................ 155. Jaké oblasti zahrnují předpisy EU o koordinaci sociálníhozabezpečení? .............................................................................................. 165.1 V kterém státě jste pojištěni? .........................................................................................175.2 Jaká jsou vaše práva a povinnosti? ..............................................................................215.3 Co byste měli vědět v případě nemoci nebo mateřství .......................................225.4 Pracovní úrazy a nemoci z povolání............................................................................265.5 Invalidita ...............................................................................................................................285.6 Kdo vyplácí můj starobní důchod? ..............................................................................315.7 Pozůstalostní důchody a pohřebné ............................................................................365.8 Co dělat v případě nezaměstnanosti? ........................................................................365.9 Jak je to s rodinnými dávkami? .....................................................................................405.10 Předdůchodové dávky ..................................................................................................435.11 Zvláštní nepříspěvkové peněžité dávky ..................................................................434

More magazines by this user
Similar magazines