Dębowieści - Dębowiec, Urząd Gminy

cieszyn.pl

Dębowieści - Dębowiec, Urząd Gminy

Nowy plac zabaw w Dębowcu- s.2.Zmiana godzin otwarcia punktu obsługi klienta- s. 8.Powiat bez granic w Dębowcu- s. 10.Czym są Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)?- s.12.Taki sobie refleksje...- s. 13.Pierwszy turniej w ramach olimpiady samorządowej- s.15.


NOWY PLAC ZABAWW DĘBOWCUWraz z nastaniem wiosnyrozpoczęły się inwestycjew Gminie Dębowiec. Jednąz pierwszych, która zapewneucieszy nie tylko najmłodszychmieszkańców gminy, jest placzabaw w Parku Jubileuszowymw Dębowcu. Jednak jest totylko część dużo szerszegop l a n u : C h c ą c p o p r a w i ćestetykę naszej gminy,, zleciliśmyw zeszłym roku opracowanieLokalnego Planu RewitalizacjiGminy Dębowiec. Jednymz jego istotnych elementówjest rewitalizacja centrumDębowca. Mam nadzieję, ze jużw niedługim czasie będziemymieli się czym pochwalić, a jużteraz możemy się udać razemz dziećmi na wypoczynek doparku – powiedział Wójt GminyDębowiec, Tomasz Branny. Wramach rewitalizacji centrumDębowca przewidziana równieżjest m.in. wymiana wiaty przystankowejwraz z remontemzatoczki autobusowej orazbudowa boiska wielofunkcyjnegoze sztuczną nawierzchnią.Marysia, Basia i Roch wraz z innymi dziećmi spędzają pierwszepopołudnie na nowym placu zabaw. Foto: Błażej ŻebrokBARANY, MAZURKI, MURZYNY I WIELKANOCNE BABYŚwięta Wielkanocne jużza nami. Zapewnie dla wieluz nas był to czas rodzinnychspotkań, wyjazdów, wyciszenia,zadumy a może naweti relaksu. Ale Panie z KołaGospodyń Wiejskich w Łączcew okresie przedświątecznymnie miały czasu na zadumęi relaks. Przygotowywały siębowiem do Kiermaszu TradycjiWielkanocnych. Siedemdziesiątlukrowanych baranówwielkanocnych, 30 olbrzymichkołaczy, aż 60 bab wielkanocnych,48 mazurków i 35 smakowitychmurzynów- to tylkoskromny początek smakołykówprzygotowanych przezKGW. W dniu 8.04.2009 odbyłsię w Łączce Kiermasz WielkanocnychTradycji Kulinarnych.Już przed godziną 15.00zebrał się przed drzwiamispory tłum nabywców. Każdysumiennie dbał o swoje miejscew kolejce, jak najbliżej drzwiwejściowych. Wreszcie równoz wybiciem godziny 15.00, pozapytaniu : „ Jesteście gotowi?” i radosnej odpowiedzi tłumu„TAK!” drzwi kiermaszu stanęłyp r z e d k a ż d y m o t w o re m .Starannie przygotowane przezKoło Gospodyń Wiejskichw Łączce produkty rozeszłysię w mgnieniu oka. Kusiły nietylko atrakcyjnym wyglądem,ale i wspaniałym zapachem.Na Kiermaszu smakosze moglidegustować prawdziwą buchtęświąteczną z masłem domowejroboty, napić się kawy i herbaty.Oko cieszyły piękne olbrzymieudekorowane strusie jaja wielkanocne.Dla estetów prawdziwymzainteresowaniemcieszyło się stoisko uczniówz Ogrodzonej, gdzie prezentowanom.in. ładne kartki świątecznea dziewczyny ubraneStronaw regionalne stroje omawiałysztukę tworzenia wielkanocnychozdób z papieru.Atmosfera Świąt dopisałapodobnie, jak i wierne, z rokuna rok powiększające się grononabywców. PrzewodniczącaKoła Gospodyń WiejskichPani Irena Bączek zdradzałaniektóre sekrety regionalnejkuchni, wykonała także pokazlukrowania baranka wielkanocnegowraz ze swoim wnukiem.GOKSiT pragnie serdeczniepodziękować Kołu GospodyńWiejskich z Łączki za ciężkąpracę, Pani Joannie Czendliki dzieciom z Zespołu RegionalnegoDębowiec za występ,a także młodzieży ze Szkoływ Ogrodzonej za przygotowaniepięknego stoiska z dekoracjamiświątecznymi. Dziękujemytakże wszystkim tym, którzy zawitali nanaszym Kiermaszui zapraszamy don a s p o n o w n i ew przyszłym roku.Po KiermaszuWielkanocny m G m i n n yOśrodek KulturySportu i Turystykiw Ł ą c z c e w r a zz KGW doszedł downiosku, że tegot y p u i n i c j a t y w ycieszą się w Gminiedużą popularnością.Dlatego chcielibyśmy,aby w Gminieodbywał się niet y l k o K i e r m a s zWielkanocny, alerównież Bożonarodzeniowy.Mamy2nadzieję , że już w tym roku, 18– 19 grudnia uda nam się zorganizować,przy wsparciu KołaGospodyń Wiejskich w Łączce,Kiermasz Bożonarodzeniowy.Pomimo, że do grudnia jeszczedaleko, już serdecznie Państwazapraszamy do wzięcia w nimudziału.W trakcie trwania Kiermaszuodwiedziło nas także RadioKatowice a film z Kiermaszupowstał dzięki przychylnościportalu Śląska Cieszyńskiegoox.pl. Można go obejrzeć nastronie internetowej www.ck.debowiec.com.pl Zdjęciawykonała Pani Dorota Krehutz redakcji Głosu Ziemi Cieszyńskiej.DębowieściEstera BrudnyGOKSiTwww.ck.debowiec.plFoto: Dorota Krehut-Raszyk


POLECAMY :ZUPYDANIA MIĘSNEDANIA MĄCZNEFAST-FOODDESERYLODYZESTAWY OBIADOWE NP.:PLACEK PO WĘGIERSKU – 11 złSER SMAŻONY, FRYTKI,SURÓWKA - 13 złKOTLET DROB., FRYTKI,SURÓWKA - 10 złLODY - ALGIDA - CENY SKLEPOWE !!!OBIADY – 7,80Do każdego obiadu – deser !!!Obiady na miejscu lub do menażekGOLONKA B/K , FRYTKI,KAP. ZASMAŻANA - 14,5 złHAMBURGERKEBAB , HOT-DOGSPECJALCHICKENSKRZYDEŁKA , NUGGETSSALA GŁÓWNA - 40 osób , SALA VIP - 15 osób , BILARDAIR HOCKEY , HOT-SPOTMILE SPĘDZONY CZAS – PYSZNE JEDZENIE- WIELE ATRAKCJI -WIĘCEJ INFORMACJI - www.pubsolanka.pl -Nr. Tel: 668 805 630LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SKOCZOWIEDwudziestoletnia tradycja i nowoczesność„Szkoła przyjazna uczniom”wyróżniona ogólnopolskim certyfikatem przez Gazetę Wyborczą w konkursie pn. „Super Szkoła”Nasza oferta:Nazwa oddziału Przedmioty wiodące Możliwości dalszego kształceniaekonomiczno-technicznyekologiczno-biologicznyhumanistyczno-społecznyjęzykowo-geograficzny(z grupą frankofońską)sportowo-turystyczny (piłkanożna, siatkowa, lekkoatletyka)informatyka, matematyka,przedsiębiorczośćbiologia, chemia, geografia,dodatkowo – język łacińskijęzyk polski, WOS, podstawyprzedsiębiorczości, wiedza o kulturzejęzyk angielski lub francuski, geografia,dodatkowo - edukacja europejskageografia, biologia i wychowanie fizyczneStrona5np.: kierunki techniczne i politechniczne,ekonomia i zarządzanienp.: kierunki medyczne: fizykoterapia, pielęgniarstwo,dietetyka, kosmetologia, medycyna, kierunki ekologicznenp.: socjologia, psychologia, politologia,kierunki pedagogiczne, filologia polskanp.: kierunki filologiczne, zarządzanie i administracja,europeistyka, turystyka i hotelarstwonp.: AWF, szkoły wojskowe, pożarnicze i policyjne,turystyka i fizjoterapiaNasze atuty:• kierunki kształcenia dostosowane do rynku pracy • kadra nauczycieli o wysokich kwalifikacjach • rzetelne przygotowanieuczniów do matury (np. w 2008 r. 96,3 % uczniów zdało maturę) • bezpłatne konsultacje przedmiotowe jako alternatywa dlakorepetycji • zajęcia dla uczniów zdolnych, rozwijające zainteresowania i talenty • sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowychi tematycznych • wyniki sportowe uczniów plasują szkołę od kilkunastu lat w czołówce powiatu • realizacja projektówmiędzynarodowych (Ukraina, Łotwa, Austria) • bezpieczne, kameralne warunki nauki w przyjaznej atmosferze • lekcjew trybie jednozmianowym (do godziny 15.00) • dogodny dojazd do szkoły • dobrze wyposażona baza dydaktyczna,nowoczesny kompleks sportowy (wielofunkcyjne boisko przyszkolne, zajęcia na basenie i w hali sportowej) • udziałmłodzieży w różnorodnych projektach edukacyjnych, sportowych i kulturalnych wspieranych przez stowarzyszenie SzkolneForum Inicjatyw „Ogólniak” oraz Radę RodzicówKontakt: Zespół Szkół Ogólnokształcących, 43-430 Skoczów, ul. Bielska 34,tel. : 033/479-22-55 fax: 033/853-27-12, e-mail: zso-skoczow@home.plDębowieści


Niepubliczny ZakładOpieki Zdrowotnej -DębowiecGrupowa Praktyka Lekarzy Domowych S.C.pełni usługi w zakresie:- podstawowej opieki zdrowotnej- pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej- położnej środowiskowo - rodzinnejNZOZ czynny jest od poniedziałku do piątkuw godzinach: 8.00 – 18.00.Do Praktyki Lekarskiej można się rejestrować osobiście, przezosobę trzecią lub telefonicznie pod numerem 033 8562215. Pogodzinie 18 oraz w sobotę, niedzielę i święta pacjenci z bólemi z zachorowaniami zagrażającymi zdrowiu i życiu przyjmowanibędą bezpłatnie w:A m b u l a t o r i u m P o g o t o w i a R a t u n ko w e g ow Skoczowie ul. Krzywa 4 tel.: 033 8581990 lub999Pacjenci z poważnymi urazami udają się od razu bez skierowaniado Pogotowia Ratunkowego w Skoczowie. W przypadkach bardzopoważnych pacjenci udają się do Szpitala Śląskiego w Cieszynie.Dyżury lekarzy w Grupowej Praktyce LekarzyDomowych:lek. med. Zbigniew Kacperski - spec. chorób wewnętrznychPoniedziałek: 12.00 – 18.00Wtorek: 12.00 – 14.30Środa: 8.15 – 12.00Czwartek: 12.00 – 14.30Piątek: 12.00 – 18.00W tym wizyty domowe.UBEZPIECZENIA - Legierska ZofiaUBEZPIECZul. Herstówki 17tel. 33 856 23 24(wieczorem)0509 983 863- komunikacyjne- majątkowe- rolne- kredytów- życiowe- OFEFundusze InwestycyjnePKO BPAgencja w Dębowcuul. Skoczowska 1BONUStel. 033 856 25 83Zapraszamyod pon.-pt. 8.30 - 16.30sobota 8.00 - 12.00lek. med. Joanna Rabsztyn - pediatraPoniedziałek: 9.30 –13.00 (8.00 – 9.30 bilanse na wezwanie)(13.00 – 15.00 wizyty)Wtorek: 11.00 – 12.30 (8.00 – 11.00 szczepienia)(12.30 – 15.00 wizyty)Środa:11.30 – 18.00 (13.00 – 15.00 wizyty Patronaże)Czwartek: 10.00 – 12.30 (8.00 – 10.00 higiena szkolna)(12.30 – 15.00 wizyty)Piątek: 9.30 – 12.45 (8.00 – 9.30 bilanse)(12.45 – 14.00 wizyty domowe)lek. med. Anna Lubecka – Macura – spec. chorób wewnętrznychWtorek: 15.00 – 18.00lek. med. Andrzej Kubicius – spec. chorób wewnętrznychOstatni czwartek miesiąca (16.00 – 18.00)APTEKA „Arnika ”mgr farmacji Jolanta Pawlus - RusPoniedziałek: 8.00 - 18.00 Czwartek: 8.00 - 18.00Wtorek: 8.00 - 18.00 Piątek: 8.00 - 18.00Środa: 8.00 - 18.00 Sobota: 8.00 - 12.00Ubezpieczeniai tłumaczenie dokumentówz języka niemieckiegoTadeusz Michna i Dariusz HeczkoIskrzyczyn 87tel. 856 23 73, 0601 261 971- ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NW)- majątkowe, rolne (obowiązkowe upraw,zwierząt, drobiu)DębowieściStrona6


TO NIE PRIMA APRILIS!MARZENIA STAŁY SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ!Uczniowie Szkoły Podstawowejw Dębowcu w ciągu rokuszkolnego mają poza lekcjamiwiele możliwości pogłębieniawiedzy o kulturze, uczestniczeniaw imprezach kulturalnych,rozwijania swych zainteresowańczytelniczych, teatralnych,muzycznych, plastycznychi sportowych.Nikogo nie trzeba przekonywać,jak niezwykle istotnąze zdobyczami technicznymi.P i e r w s z e g o k w i e t n i abieżącego roku odbyło sięw S z k o l e P o d s t a w o w e jw Dębowcu uroczyste otwarcienowego pomieszczenia bibliotekiszkolnej. Dotychczasowylokal przejęła biblioteka gminna.Z inicjatywy władz gminy orazdyrektorów szkół-podstawoweji gimnazjum-przebudowanodotychczasową szatnięskorzystać z Centrum InformacjiMultimedialnej, funkcjonuje onood ubiegłego roku. Pracowniamultimedialna wyposażona jestw cztery komputery i urządzeniewielofunkcyjne. Połączeniez Internetem ułatwia uczniomdostęp do różnorodnych informacji.Nowe pomieszczenieprzyciąga młodych czytelników,stwarza lepsze warunkido promowania czytelnictwai zainteresowań kulturą ogólniepojętą.C o r o k u w b i b l i o t e c eszkolnej odbywa się uroczystepasowanie pierwszoklasistówna czytelników. Organizuje siękonkursy plastyczne i literackie.Propaguje się ogólnopolskąakcję „CAŁA POLSKA CZYTADZIECIOM”. Wspólnie z polonistamiorganizuje się wyjazdyd o m u z e ó w, z w i ą z a n y c hz pisarzami żyjącymi i tworzącymina Śląsku Cieszyńskim.Corocznie także odbywa sięw bibliotece „Kiermasz taniejksiążki”. W tym roku przeprowadzonoakcję zbiórki makulatury,dzięki której bibliotekawzbogaciła się o kilkanaścienowych książek.Dzień 1. kwietnia w naszejszkole przebiegał pod hasłem-„DZIEŃ WIOSNY LITERAC-KIEJ”. Otwarcie bibliotekipowiązane zostało równieżz wystawieniem sztuki teatralnejpod tytułem „Pani Twardowska”w wykonaniu kółkateatralnego. Uczniowie z prawdziwieaktorską pasją wcielili sięw swe role, przygotowali wiarygodnekostiumy i rekwizyty,interesującą dekorację.Na zakończenie wiosenno-kulturalnejimprezyp o d s u m o w a n o w s z y s t k i eprzedsięwzięcia, którym patronowałabiblioteka w pierwszymsemestrze roku szkolnego,oczywiście, nie obyło się bezbraw, gratulacji, dyplomówi nagród.Krystyna MoskałaMagdalena Staniekrolę w życiu każdej, nawetnajmniejszej społecznościodgrywa biblioteka. Szczególnegoznaczenia miejsce tonabrało w dzisiejszych czasach– w dobie powszechnej globalizacjii dehumanizacji wartości.Szkolna biblioteka bowiempowinna stać się miejscem,w którym właściwie prowadzonaedukacja czytelniczai medialna wśród młodegopokolenia Polaków łączyszacunek do słowa drukowanegoi dziedzictwa kulturowegoi wydzielono nowe miejsce nabibliotekę szkolną. Obecniebiblioteka służy około 460 czytelnikomz gimnazjum i szkołypodstawowej.„Biblioteka to przybytekna oścież otwarty, zapraszającykażdego w progi. Wejdźgościu i stań się przyjacielem”-tak można powiedzieć o tymmiejscu w naszej szkole, którestało się przytulne, wygodnei estetyczne, gdzie wydzielonorównież miejsce na czytelnię.W bibliotece szkolnej możnaDZIEŃ KOBIET KGW W ŁĄCZCEKoło Gospodyń Wiejskichw Ł ą c z c e , l i c z ą c e s o b i eobecnie 25 członkiń, spotkałosię 7.03.2009r. na corocznymDniu Kobiet. Jedynymi zaproszonymigośćmi, przedstawicielamipłci męskiej, byliSołtys Łączki Gustaw Bączekoraz Wójt Gminy Dębowiec-Tomasz Branny. Spotkanieotworzyła PrzewodniczącaKGW w Łączce Irena Bączek.Przewodnicząca określiłapokrótce działalność KGW,a także ustaliła wraz z Paniaminależącymi do Koła porządekorganizacyjny Kiermaszu Wielkanocnego.Życzenia wszelkiejpomyślności, zdrowia i kontynuacjidziałań KGW złożyłWójt Gminy, Sołtys i DyrektorGminnego Ośrodka KulturySportu i Turystyki w Łączce.Atmosferę umiliły wspaniałep r z y s m a k i p r z y g o t o w a n eprzez pracowite Panie a takżepachnąca kawa i znany jużkołacz. Panie z KGW otrzymałytakże symboliczny podarunekz okazji swojego święta. Wroku 2009 KGW w Łączceobchodzi swoją 45. rocznicęistnienia- oby ten szlachetnyetos kobiecej pracowitościtrwał przez kolejne 45 lat!Strona7Dębowieści


Pro Christ w DębowcuNiesamowita atmosfera,cudowni ludzie i działającyBóg. Tego mogliśmy doświadczyćrównież w Dębowcu,podczas ewangelizacji satelitarnejPro Christ.Mimo, ze nie prowadziliśmyrelacji na żywo, a całaimpreza trwała dopiero odc z w a r t k u , p o d o b n i e j a kw zeszłym roku cieszyła sięzainteresowaniem mieszkańcówtej małej miejscowości.Dwudziestominutowy czaspoprzedzający przekaz uświetniałśpiew, prowadzony przezzespół powstały na tę okazjęw ubiegłym roku. Spotkaniaewangelizacyjne prowadził p.Eneasz Kowalski. Przez dwadni gościnnie w modlitwie prowadziliproboszcz skoczowskiejparafii ewangelicko - augsburskiej,ks. Adam Podżorskioraz proboszcz rzymsko -katolickiej parafii św. Małgorzatyz Dębowca, ks. MarianKubecki.Od czwartku 2 kwietniaod godziny 18:00 rozpoczęliśmytematem otwierającymcałą imprezę w niemieckimChemnitz oraz wielu miejscachw Europie: „Ryzyko. Komujeszcze mogę zaufać?” Wprzekazie mogliśmy usłyszećw y w i a d z n a d b u r m i s t r zChemnitz Barbarą Ludwigoraz zobaczyć wideoklipświadectwoi wywiad z BeatąSchmidt, osobą, która przeszłaamputację nogi. Następnieprzyszedł czas na głównegomówcę, Ulricha Parzanego.W niedzielę zakończyliśmypiątkowym tematem:„Przeżycie. Czy może sięwydarzyć niemożliwe?”.Myślę, że poprzez tę akcje,Bóg mógł zadziwić tych, którzyzwątpili.C i e s z ę s i ę , ż e p o r a zdrugi udało się zorganizowaćwieczory ProChrist w Dębowcuoraz w imieniu całegokomitetu organizacyjnegopodziękować wszystkim, którzyprzyłączyli się do organizacjitych spotkań. Mam nadzieję,że spotkamy się już za rok nakolejnej ewangelizacji.Konrad GórniokKulig uczniówz SimoradzaTegoroczna zima nie szczędziłanam śniegu. Korzystającz tego dobrodziejstwadzieci ze Szkoły Podstawowejw Simoradzu wyjechały nakulig.Malowniczymi ścieżkamiw Wiśle Czarnem, siedzącw saniach ciągniętych przezkonie (sam widok tych zwierzątbył dla dzieci atrakcją), zmierzaliśmydo celu, podziwiającpiękne widoki i wdychającczyste powietrze.Na miejscu czekały nanas kiełbaski, które piekliśmyna ognisku, ciepła herbatai kołacze.Największa frajdą okazałysię jednak zjazdy na różnychczęściach ciała z pobliskiegowzniesienia oraz bitwy naśnieżki.Po tych atrakcjach odpowiedniodotlenione i nadal pełneenergii dzieci wróciły saniamina parking, skąd autobusemdotarliśmy do szkoły.Wszystkie te atrakcje byłydofinansowane przez RadęRodziców, której serdeczniedziękujemy.Danuta HaratykNOWE GODZINYOTWARCIA BIBLIOTEKIW DĘBOWCU:Poniedziałek 8.00-16.00Wtorek 8.00-16.00Środa 10.00-18.00Czwartek nieczynnePiątek 10.00-18.00Nowej siedziba Biblioteki- ul. szkolna 3Zmiana godzinotwarcia PunktuObsługi KlientaNiniejszym informujemy, żeZarząd Banku Spółdzielczegow Skoczowie podjął decyzjeo zmianę z dniem 4 maja br.godzin otwarcia Punktu ObsługiDębowieściKlienta, mającego siedzibęw Urzędzie Gminy Dębowiec.P u n k t b ę d z i e o t w a r t yw godzinach 7.45 – 15.15.Strona8


PAPIEROSOM MÓWIĘ NIE – BEZ NICH ŚWIAT PIĘKNIEJSZYJEST!Tym hasłem uczniowieSzkoły Podstawowej w Iskrzyczyniepostanowili rozpocząćwiosenne działania na rzeczprofilaktyki antynikotynowej.Podczas jednej z lekcji zaprezentowalizgromadzonymnauczycielom i uczniom swójprogram artystyczny. Młodziartyści wykorzystali wierszeo treści antynikotynowej,których sami byli autorami.Nad całością przedstawieniaczuwały Panie Mariola Wrzos –nauczycielka języka polskiegooraz Danuta Jankowska -pedagog szkolny.Oto niektóre wiersze:Papierosy zdrowe nie są,bardzo krótko w życiucieszą.Zniszczą w końcu twojezdrowiei pogrążą cię w chorobie.Uczniowie kl. VI*******Papierosom mówię – Nie!Bez nałogów rosnąć chcę!C h c ę b y ć z d ro w y, s i l n y,sprawny,energiczny, zwinny, zgrabny.Więc rozsądkiem się kieruję,zdrowia w dymie nie marnuję.Uczniowie kl. VILody kontra papierosyChciałam w niedzielę pójść dlaochłodyze starszym bratem na pysznelody.Siadam za stołem, patrzęniepewnie,a tu papieros zwrócony wemnie.Wokół tumany dymu buzująi dobry humor zapachem psują.Czuję, że zaraz tu się uduszę,zaraz to miejsce opuścićmuszę.Wolę spacery w zielonym lesiei zapach kwiatów, co łąkaniesie.N i e c h s o b i e p a l ą c i c ozawzięcie,na piękną cerę nie mają chęci.P a l c e i m ż ó ł k n ą , s k ó r aszarzeje,w płucach coś złego ciągle siędzieje.W szpitalach potem ,, wczasy’’spędzają,biel sal przestronnych wciążpodziwiają.Ja w lesie słucham pluszczącejwody,jem przy tym z bratem ogromnelody.Z wierszyka tego morał wynika:ten z papierosem zdrowiaunika.Wiktoria Cieńciała, kl.V********Papierosa chcesz zapalić?Nie ma się czym wcale chwalić.Bo to nie jest chlubna sprawa,może zepsuć się zabawai twe płuca różowiutkiewkrótce staną się czarniutkie.Więc zrezygnuj z papierosa,będzie to dla ciebie hossa.Gdy o bessie zdecydujesz,bardzo szybko zachorujesz.Będą cię oblewać poty,nie dogonią nigdy wzloty.Czarny dymek ci pasuje?Nie ryzykuj - to kosztuje!Więc gdy palić nie próbujesz,zdrowia, szczęścia zakosztujesz.Wiktoria Gracka, kl. V*********Bardzo lubię po lesie spacerowaći n i e z n a n y m i ś c i e ż k a m iwędrować.Świeżym powietrzem głębokooddycham,aż nagle w lesie palaczaspotykam.Zaciąga się dymem z przyjemnością,a ja myślę nad płuc jego przyszłością.Minęły lata od tego zdarzenia,t e r a z s p e ł n i ł y s i ę m o j emarzenia.Jestem lekarzem i chodzę poplaży,na słońcu obok znajomy siępraży.Pali i kaszle, twarz mu zsiniała,powód to paczka papierosówmała.Ciągle choruje, strasznie sięsmuci,ma dziury w płucach i wciążsię dusi,lecz papierosy nadal palićmusi.Sprawa zły obrót wkrótceprzybrała:mała paczka papierosówwygrałai człowiekowi życie odebrała.Paulina Sławińska, kl.VPODZIĘKOWANIES z k o ł a P o d s t a w o w aw Simoradzu dziękuje RadzieSołeckiej w składzie: PiotrBurawa, Danuta Kajzar, AndrzejKrzywoń, Elżbieta Malik i HalinaWarzecha, za upiększenieterenu wokół szkoły krzewamii iglakami. Z funduszu RadySołeckiej zakupiono: 30 tui, 7jałowców chińskich, 4 klonyczerwonolistne i 2 magnolie.Niewątpliwie rośliny teprzyozdobiły nasze szkolneobejście, za co jeszcze raz serdeczniedziękują nauczycielei uczniowie.GitarowoGminny Ośrodek KulturySportu i Turystyki w Łączcezaprasza wszystkich chętnychna zajęcia z gry na gitarze.Zajęcia prowadzone są w każdyczwartek o godzinie 17.15 przezPana Mariusza Śniegulskiego.W zajęciach mogą wziąć udziałosoby które potrafią już trochęgrac na gitarze oraz znają nutybez względu na wiek. Obecniedo zespołu gitarowego należy8 osób, zachęcamy by wśródnich nie zabrakło i Ciebie!Strona9Dębowieści


POWIAT BEZ GRANIC W DĘBOWCU – 30.05.2009!!!Przedstawiciele dwunastugmin powiatu cieszyńskiegow dniu 27.02.2009r. zebralisię na spotkaniu informacyjnymdotyczącym „Powiatu bezgranic”. W tym roku gospodarzemimprezy została GminaDębowiec, w związku z tymspotkanie to miało miejscew Gminnym Ośrodku Kulturyw Łączce. Na spotkaniu zostałyomówione sprawy organizacyjne.W wyniku losowaniaustalono również podział nagrupy oraz pary w poszczególnychkonkurencjach.Poniżej przedstawiamywyniki losowań oraz programimprezy, której organizatoremjest Gmina Dębowiecoraz Starostwo Powiatowew Cieszynie oraz .PROGRAM IMPREZY:1. Rozgrywki sportowo– re k re a c y j n e d l a d z i e c ii młodzieżyCzas : 9.00 – 12.00* Mini piłka nożna chłopcówszkół podstawowych – boiskosportowe LKS w Simoradzu* Mini piłka nożna chłopcówszkół gimnazjalnych – boiskosportowe w Dębowcu* Siatkówka plażowa szkółponadgimnazjalnych – boiskakoło Gimnazjum w Dębowcu* Trójbój sprawnościowy –teren koło boiska sportowegow Dębowcu* Tenis Stołowy - Gimnazjum- sala gimnastyczna Gimnazjumw Dębowcu,- S z k o ł y P o d s t a w o w e- sala gimnastyczna LKSw SimoradzuW 2 0 0 8 r o k u G m i n n yOśrodek Pomocy Społecznejw Dębowcu realizował Projektsystemowy „Aktywna integracjaspołeczna w Gminie Dębowiec”współfinansowany przez UnięEuropejską w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego.Projekt skierowany był doosób nie pracujących, w wieku2. Rozgrywki sportowo– rekreacyjne osób niepełnosprawnychMiejsce : Boisko Sportowew GumnachCzas : 9.00 – 12.003. Poczęstunek dla zawodnikówMiejsce : Teren koło OSPw DębowcuCzas : od godziny 11.00 do14.004. Oficjalne otwarcie imprezy„POWIAT BEZ GRANIC”Miejsce : Boisko sportowew DębowcuCzas : 13.00 – 13.30W programie m. in.:- wystąpienie Starosty Cieszyńskiegooraz Wójta GminyDębowiec- o p r a w a a r t y s t y c z n aw wykonaniu zespołu regionalnego„Dębowiec”- h o n o r o w a n i e g m i n ,które we współzawodnictwiesportowym szkół podstawowych,gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychw roku szkolnym2007/2008 zajęły 3 pierwszemiejsca- honorowanie sportowcówi trenerów – zwycięzców plebiscytu„Głosu Ziemi Cieszyńskiej”za rok 2008.5. Sztafetowe biegi przełajowez udziałem reprezentacjiwszystkich gmin.Miejsce : Boisko sportowew DębowcuCzas : 13.30Dystans – 7 200 metrów (12x 600 m)6. Wręczenie pucharówi dyplomów dla zwycięzcóww rozgrywkach dla dziecii młodzieży oraz dla zwycięzcóww rozgrywkach dla niepełnosprawnych.Miejsce : Boisko sportowew DębowcuCzas : 14.307. Rozgrywki sportowo –rekreacyjne dla samorządowców14.00 – turniej siatkówkiplażowej dla samorządowców15.00 – konkurs niespodziankadla władz samorządowych8. Spotkanie integracyjnewładz samorządowychCzas : 16.00Miejsce : Strażnica OSPw DębowcuMini piłka nożnaGrupa A1) CIESZYN2) DĘBOWIEC3) BRENNAGrupa C1) HAŻLACH2) ISTEBNA3) SKOCZÓWszkoły podstawoweGrupa B1) CHYBIE2) USTROŃ3) ZEBRZYDOWICEGrupa D1) GOLESZÓW2) WISŁA3) STRUMIEŃMini piłka nożnaGrupa A1) SKOCZÓW2) USTROŃ3) CIESZYNProjekt systemowy „Aktywna integracjaspołeczna w Gminie Dębowiec”Grupa C1) ISTEBNA2) CHYBIE3) ZEBRZYDOWICEgimnazjaGrupa B1) DĘBOWIEC2) HAŻLACH3) WISŁAGrupa D1) STRUMIEŃ2) BRENNA3) GOLESZÓWSiatkówkaPara I1) ZEBRZYDOWICE2) BRENNAPara III1) WISŁA2) ISTEBNAPara V1) STRUMIEŃ2) DĘBOWIECplażowaPara II1) SKOCZÓW2) USTROŃPara IV1) CIESZYN2) HAŻLACHPara VI1) CHYBIE2) GOLESZÓWDębowieściwspółfinansowany przez Unię Europejską w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznegoaktywności zawodowej korzystającychz pomocy społecznej.Projektem zostało objętych9 osób.8 osób ukończyło szkolenie„Poruszanie się po rynkupracy”.Strona10


1 osoba otrzymała wsparciepsychologiczne.2 osoby ukończyły kursopieka nad osobami starszymi2 osoby ukończyły kurs„Księgowość komputerowa,2 osoby ukończyły kurs„Bukieciarstwo i florystykaz obsługą kas fiskalnych”1 osoba ukończyła kursi zdała egzamin na prawo jazdykat. B1 osoba ukończyła kurs„Kroju i szycia”1 osoba ukończyła kurs„Nowoczesny sprzedawca handlowiecz obsługą kas fiskalnych1 osoba ukończyła kurs„Kelner z obsługą kas fiskalnych.Z p o ś ró d t y c h o s ó b 3z n a l a z ł y z a t ru d n i e n i e n arynku pracy a czwarta pracujew ramach robót publicznych.W ramach projektu w okresieod 1 marca do 30 listopada2008 roku zatrudniono pracownikasocjalnego na ? etatu.P o n a d t o z a k u p i o n okomputer niezbędny do realizacjiprojektu.Całkowita wartość projektuwynosiła 51.997,00 zł.z t e g o : d o f i n a n s o w a n iw wysokości 46.537,31 złś r o d k i w ł a s n e……………….. 5.459,69 zł.Była to pomoc finansowa dlauczestników projektu w formiezasiłków.W trakcie realizacji projektuwystępowały problemy z płatnościami.Pierwsza transzaśrodków na realizację projektuwpłynęła końcem sierpnia.Drugą transzę przekazanodopiero w miesiącu kwietniu2009 roku.Innym problemem były zmieniającesię przepisy w trakcierealizacji projektu.Zmiana przepisów pociągałaza sobą konieczność korektywniosku.Nabór do projektu współfinansowanegoprzez UnięEuropejską w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznegona 2009 rokW roku bieżącym złożono„Wniosek o dofinansowanieprojektu PROGRAM OPERA-CYJNY KAPITAŁ LUDZKI” pt.Aktywna integracja społecznaw Gminie Dębowiec. Projektskierowany jest dla osób niepracujących, w wieku aktywnościzawodowej korzystającychz pomocy społecznej.Całkowita wartość projektuwynosi 80.000,00 zł w tymśrodki własne 8.400,00 złdofinansowanie 71.600,00 zł.Wniosek przeszedł pozytywnieocenę formalną. Przewidujemyobjęcie wsparciem12 osób. Uczestnicy projektuotrzymają bezpłatne materiałyszkoleniowe oraz wsparciefinansowe. Wybór szkoleńi kursów pozostawiamy zainteresowanym.W związkuz tym osoby zainteresowaneudziałem w projekcie proszonesą o kontakt z GminnymOśrodkiem Pomocy Społecznejw celu wypełnienia ankietokreślających potrzeby szkoleniowe.O naborze do projektubędzie decydowała kolejnośćzgłoszeń i sytuacja finansowarodziny. W przypadku zgłoszeniasię większej liczby uczestnikówbędzie tworzona listarezerwowa.Zofia StabrawaZmiany dotyczące udzielania pomocyżywnościowejGminny Ośrodek PomocySpołecznej w Dębowcu wydajekarty pomocy żywnościowej,upoważniające do korzystaniaz pomocy z nadwyżek żywnościowychw Unii Europejskiej.Przy pomocy PolskiegoCzym są Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)?* Środowiskowy, czyli zlokalizowanyi ograniczony swoimdziałaniem do terenu danejspołeczności i wspomaganyprzez ludzi, którzy tę społecznośćtworzą.* D o m , c z y l i m i e j s c eżyczliwe, przyjazne, zawszeg o t o w e p r z y j ą ć , d a j ą c ewsparcie.* S a m o p o m o c y, c z y l istarający się rozwijać na swoimterenie i wspierać w swoimotoczeniu formy aktywnościspełniające warunki grupsamopomocy, oraz wyrabiającew uczestnikach umiejętnościsamopomocy.Jeśli chodzi o samą ideędziałania tych placówek, topodstawowym zadaniem domujest przede wszystkim podtrzymaniei rozwijanie umiejętnościużytkowników niezbędnych domożliwie jak najbardziej samodzielnegożycia. Użytkowni-Komitetu Pomocy Społecznejprodukty trafiają do potrzebujących.Są to m.in. mlekoUHT, sery żółte, cukier, dżemy,produkty zbożowe, a takżedania gotowe.kami tych placówek mogą byćosoby przewlekle psychiczniechore lub głębiej niepełnosprawneintelektualnie orazosoby z lekką niepełnosprawnościąwówczas, gdy opróczniepełnosprawności intelektualnejwystępują inne sprzężonezaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.Celem ŚDS jest zapewnianieuczestnikom dziennego pobytui opieki oraz zaspokojenie ichniezbędnych potrzeb bytowychi zdrowotnych; udzielanie opiekipielęgniarsko – medycznej,zapewnianie oparcia społecznegoosobom z zaburzeniamipsychicznymi; umożliwianieudziału w rehabilitacji, terapiizajęciowej, logoterapii i psychoterapii;rozwijanie zainteresowań,umożliwienie rozwojukulturalnego i osobowościowegouczestników, działaniesłużące integracji uczestnikówStronaW tym roku zmieniły sięjednak zasady przyznawaniatego typu pomocy.Zmiana dotyczy wysokościdochodu uprawnionych doodbioru żywności. Kryteriumdochodowe jest wyższe niżDomu ze społeczeństwem;dbanie o higieniczne i bezpiecznewarunki pobytu; prowadzeniespecjalistycznej pracysocjalnej i terapeutycznej rozwijającejsamodzielność osóboraz wzmacnianie ich integracjize środowiskiem; prowadzenieporadnictwa specjalistycznepsychologicznego, psychiatrycznego,socjalnego, wypracowaniei wdrażanie nowychmetod pracy z rodziną, w którejfunkcjonuje osoba z zaburzeniamipsychicznymi, zapewnienieposiłków w trakcie pobytuw Domu.Każdy użytkownik domuma swojego asystenta prowadzącego,będącego członkiemzespołu wspierająco-rehabilitacyjnego.11w poprzednich latach. Dochóduprawniający do otrzymaniakarty nie może przekraczać526,50 zł na osobę w rodzinie.W przypadku osób samotnychjest to kwota 715,50 zł.Ilona KubalaF u n k c j o n u j ą t r z y t y p ydomów:Typ A – dom dla osób psychiczniechorych, przeznaczonydla osób z przewlekłymizaburzeniami psychotycznymi;Typ B – dom dla osób niepełnosprawnychintelektualnie– upośledzonych umysłowo,przeznaczony dla osób niepełnosprawnychintelektualniew stopniu głębokim, umiarkowanymi lekkim (gdy osobaz lekkim stopniem niepełnosprawnościma sprzężonezaburzenie, np. dysfunkcjanarządów ruchu, padaczka,autyzm, itp.);Typ AB – dom dla osóbprzewlekle psychicznie chorychi niepełnosprawnych intelektualnie.Istnieje jednak takiezastrzeżenie, że użytkownikomw domach typu AB organizujesię odrębne programy wspierająco- rehabilitacyjne.Postępowanie wspierająco-rehabilitacyjnejest bardzoszerokie.Dębowieści


1.Trening umiejętnościsamoobsługi i zaradnościżyciowej obejmuje samoobsługęrozumianą jako np. samodzielnejedzenie, mycie się,ubieranie i załatwianie potrzebfizjologicznych. Zaradnośćżyciowa natomiast dotyczym.in. takich czynności jak przygotowywanieposiłków, pranie,dbanie o higienę osobistą,wygląd zewnętrzny, gospodarowaniepieniędzmi, dokonywaniezakupów, dbanie o czystośći porządek we własnym mieszkaniu,itp.2.Trening umiejętnościspołecznych i interpersonalnychobejmuje: nawiązywanieBliżej NaturyGdzieś pędzimy, coś załatw i a m y, c i ą g l e j e s t e ś m yw b i e g u . N e r w y, s t r e si „choroba” gotowa. „Choroba”to nic innego jak zaburzeniaenergii. Jedni próbują zlikwidowaćdolegliwość lekarstwamizapisanymi przez lekarza, inniszukają pomocy u specjalistównaturoterapii. Dla tych,którzy wierzą w skutecznośćnaturalnego leczenia mamdobrą wiadomość. Od wielu latw Słowenii, a u nas w Polsceod niedawna, można leczyćsię Metodą Domancica. Nadsposobem leczenia pracowałprzez 30 lat Zdenko Domancic,Chorwat, który dostał oficjalnepozwolenie od rządu słoweńskiegona działalność lecznicząi seminaryjną. Jest to jedynametoda, której pozytywnedziałanie zostało udowodnioneprzez naukowców oraz komisjelekarskie, prawnie usankcjonowanaprzez MinisterstwoZdrowia Republiki Słowenii.W ciągu najbliższych miesięcyzostanie oficjalnie uznanaprzez Parlament Unii Europejskiej.Niezbitym dowodemskuteczności tej metody jesturatowanie wielu pacjentówod amputacji kończyn zajętychgangreną wilgotną.Domancic i wyszkoleniprzez niego terapeuciuzdrowili tą metodą milionyludzi z takich chorób jakżółtaczka typu C, Parkinson,A l z h e i m e r, n o w o t w o r y,astma, zaburzenia gastrologicznei płodności, problemyz prostatą i urologiczne, żylaki,choroby krwi, SM, refluxy orazchoroby o podłożu psychicziutrzymywanie kontaktów społecznych,aktywność i odpowiedzialność,motywowaniedo funkcjonowania w oparciuo własne możliwości, kształcenieumiejętności współpracyi komunikowania się w grupiena zasadach otwartości, aktywizacjęw celu znalezieniazatrudnienia, itp.3.Trening umiejętnościspędzania wolnego czasupolega na rozwijaniu zainteresowańlekturą czasopismi książek, a także wybranymiaudycjami radiowymi, telewizyjnymii filmami. Ważne jestrównież rozwijanie umiejętnościkorzystania z takich formspędzania wolnego czasu jak:turystyka, działalność rekreacyjna,udział w imprezachkulturalnych, sportowych,towarzyskich i klubowych.Niezwykle istotne jest równieżmotywowanie do wychodzeniaz domu np. do kina, teatru,muzeum. Kolejną z form postępowaniawspierająco-rehabilitacyjnegojest terapia zajęciowaa w ramach niej np. zajęciaplastyczne, rękodzielnictwo,zajęcia muzyczne, teatralne,obsługa komputera, stolarstwo,metaloplastyka, zajęciakulinarne, porządkowe i inne.Ilona Kubalanym (depresja, bezsenność,lęki). Metoda Domancica jestwysoce efektywna w zapobi e g a n i u c h o ro b o m j e ś l izastosuje się ją 2-3 razy w rokuw celu wzmocnienia systemuobronnego (immunologicznego)organizmu. Zabieg trwaok. 15-20 min. ale w przypadkut a k i c h s c h o r z e ń j a k S M ,nowotwory i kilka innych niecodłużej. Cała terapia zajmuje 5kolejnych dni lecz w niektórychprzypadkach proces powtarzas i ę p o 3 - 4 t y g . Z g o d n i ez k o d e k s e m D o m a n c i c a ,wartość terapii i kwotę zapłatyza zabiegi określa sam pacjent.Wszyscy terapeuci na całymświecie wykonują terapięi postępują w ten sam sposób,zgodnie z procedurami ZdenkoDomancica.Istnieją inne metody naturalnegousuwania zaburzeń energetycznych.Może nie wszyscyto wiedzą ale muzyka teżmoże leczyć. Powstała nawetnauka o wpływie dźwiękówna organizm – sonoterapia.Zdrowe komórki ludzkiego ciaładrgają z określoną częstotliwością.Kiedy ta częstotliwośćzmienia się, mamy do czynieniaz niedomaganiem danegoorganu. Odpowiednio dobranedźwięki pomagają przywrócićprawidłowe drgania i organizmpowraca do pełnego zdrowia.Mogą to być dźwięki gitarybasowej, muzyka Dworzaka,J.S.Bacha ale też dudnieniebębnów afrykańskich, dźwiękigongów i mis tybetańskichczy też przejmujący odgłosaustralijskich didjeridoo.Muzyka posiada moc oczyszczaniai przywracania harmoniiwibracji pomieszczeń. Starepomieszczenia „pamiętają”wydarzenia, a nie zawsze jestwskazane aby nam towarzyszyły.Dźwięk gongu usuwawibracje, które mogą wywieraćna nas szkodliwy wpływ.Uwalnia stresy, wyrównujedziałanie układu nerwowego,mięśniowego, uwalnia przykurczei blokady energetyczne.Wywołane przez gongi dźwiękidocierają do każdej komórkinaszego ciała, nadając jej prawidłowączęstotliwość drgańi przywracają harmonijną pracęnaszego organizmu Spotkaniaprzy takiej muzyce nazywamykoncertami gongów.Mieszkamy na wsi, żyjemypośród drzew i łąk, które sącałą apteką.Przed naszymi domamirosną rośliny, których leczniczed z i a ł a n i e s ą z a p e w n ewszystkim znane - pokrzywy( układ moczowy), dziurawiec(układ trawienny), mniszeklekarski „mlecz”(oczyszczanieorganizmu), koniczyna (działanie rozkurczowe ) i wieleinnych ziół a także cudownejeżyny, latem kuszące pysznymio w o c a m i ( w i t a m i n a C -odporność ) a jesienią barwnymiliśćmi ( stany zapalne, biegunka). Drzewa zapraszają do przytulania– wyniosły buk wesprzestanowczością, orzech pomożew podjęciu trudnej decyzji,brzoza wyciszy i pocieszy .Zewsząd dociera do nasszkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne,spożywamyulepszacze i wszelkiej maścidodatki, oznaczone literą „E”,czyścimy się chemią „.. bo skuteczniei szybko”, oszukujemyczas odmładzając się jednąiInformatorUrząd Gminy Dębowiectel.: 033 853 38 81, 033 856 22 85,tel./fax: 033 856 22 83debowiec@debowiec.cieszyn.pIwww.debowiec.cieszyn.plGminny Ośrodek PomocySpołecznej w Dębowcutel./fax: 033 856 22 42gops@debowiec.cieszyn.plGminna Biblioteka Publicznaw Dębowcutel.: 033 856 23 45Urząd Pocztowy w Dębowcutel.: 033 856 22 02Policja (tel. pogotowia 997)Komisariat Policjiw Strumieniutel.: 033 857 01 45Straż Pożarna (tel. pogotowia 998)Pawiatowa Straż Pożarnaw Cieszynietel.: 033 852 11 06OSP Dębowiectel.: 033 856 22 23DyżurywójtaMAJ 200907.05.2009Iskrzyczyn 13:00 – 14:00Simoradz 14:15 – 15:1514.05.2009Ogrodzona 13:00 – 14:00Łączka 14:15 – 15:1521.05.2009Gumna 13:00 – 14:00Kostkowice 14:15 – 15:15CZERWIEC 200904.06.2009Iskrzyczyn 13:00 – 14:00Simoradz 14:15 – 15:1518.06.2009Ogrodzona 13:00 – 14:00Łączka 14:15 – 15:1525.06.2009Gumna 13:00 – 14:00Kostkowice 14:15 – 15:15DębowieściOGŁOSZENIEW związku z organizacjąuroczystości wręczenia medaliza długoletnie pożycie małżeńskie,zwracamy się z prośbą dowszystkich par, które w 2009roku obchodzą jubileusz pięćdziesięcioleciapożycia małżeńskiegoo poinformowanie o tymfakcie Urzędu Stanu Cywilnegow Dębowcu.Strona12


połową tablicy Mendelejewaa drugą - w postaci pigułek,leczymy zaburzenia energiinaszego organizmu. Dlaczegotak rzadko korzystamy z tegoco daje nam Natura? Przecieżmamy wszystko w zasięgu ręki.Jeśli wrócimy do korzeni, donatury, to tylko z korzyścią dlanaszego organizmu.Leżąc w troszkę za ciasnympomieszczeniu Maleństwozniecierpliwione oczekiwaniemna pierwszy kontakt ze światemwierci się niecierpliwiąc tymswoją mamę, która w pewnymmomencie zdecydowanie choćdelikatnie kładzie obie dłoniew uspokajającym geście naswoim brzuchu.Jeżeli zachodzi potrzebawspomożenia organizmu w jegofunkcjonowaniu, nie bójmy siękorzystać z usług naturoterapeutów:bioenergoterapeutów,zielarzy, kręgarzy, irydologów.Skorzystajmy z leczenia kamieniami(litoterapia) czy kolorami(chromoterapia).Takie sobie refleksje...Dotyk – pierwsza naukaP i e r w s z y d o t y k , k t ó r yodczuwa Maleństwo pewniejest niezwykłym, dla niego,przeżyciem. Uczy się jegociepła, jego siły, oddawanychemocji, uczy się posłuszeństwana zdecydowane: cicho tam!Uczy się miłości, delikatności.A kiedy już krzykiem obwieściswoją obecność zaczynauczyć się fizyczności świata.Jego kształtów, twardościi miękkości, ciepła lub zimna,lepkości, nawet smaku...dosłowne poznawanie. A nasyciwszyswoją ciekawość koduje,gdzieś w swojej główce, świeżozdobytą wiedzę. To prostedoświadczenia, ale dzięki nimmoże dziecko dokonywaćpierwszych ocen, podsumowań,analiz, uszeregować coś,przyjmować lub odrzucać, lubićlub nienawidzić.Czyż nie przydarzyło sięnam, że zimny dotyk obcejMam nadzieję, że w naszejgminie będą organizowanekursy, seminaria, spotkaniaz ludźmi, którzy rozszerząwiedzę jej mieszkańców jak żyćzdrowiej i zgodnie z naturą.Beata Znamierowskaosoby odebraliśmy jako cośnie tylko nieprzyjemnego, alewręcz odpychającego? Tonasza wrażliwa skóra odebrałasygnał ostrzegawczy; zimno =nieprzyjemnie = niebezpieczne= ostrożność... A ciepło rąk ,podczas przywitania, natychmiastnastawia nas przychylniejdo rozmówcy, jakbyśmyotrzymali sygnał: wszystko jest„ok.”.Czy nie oceniamy niżejwszelkiej kanciastości? A to,co kuliste, obłe, falujące ma dlanas pozytywny wymiar? Czyżnie napawa nas wstrętem galaretowatośćmeduz, wilgotnaśliskość węży ? Nie znamyich cielesności, ale z góryzakładamy, że są nieprzyjemne...dopókiprzypadek niespowoduje poznania.....Ale dotyk to nie tylko poznawanielecz także oddawanieemocji; spokoju, gniewu,Więcej na temat terapiiM e t o d ą D o m a n c i c a p o dnumerem telefonu 0 - 792 033232.miłości, łagodności, rozpaczy,akceptacji. To także wyrażaniesiebie, swojego pozytywnegonastawienia do innych.Wtedy staramy się dotykać,głaskać, pieścić.. dając tymsamym wyraz swojej przychylności.Ale i nasza wrogośćjest wyczuwalna, to gestyodtrącenia, odsunięcia się,dystansu, niechęci do jakiegokolwiekkontaktu, to nasz„body language” niewerbalnainformacja o nas.Czy mamy tłumić siebie?Czy mamy narzucić karnośćswoim dłoniom? Czy mamybardziej panować nad swoimwyrażaniem i odbiorem?...Oczywiście, że NIE! Mamyprawo do takich reakcji, dotakich zachowań, to przecieżnasza natura.Barbara Karnas-GreńSTOWARZYSZENIE ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH„INICJATYWA” W OGRODZONEJSERDECZNIE ZAPRASZA NA TURNIEJTENISA STOŁOWEGOTurniej odbędzie się w dniach27.04 – 08.05.2009Rozgrywki będą przeprowadzone w godzinachotwarcia ŚOK:Od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 21:00Kategoria wiekowa turnieju dowolnaZa pierwsze trzy miejsca przewidziane sąnagrody. Zapisy w Środowiskowym OśrodkuKultury w OgrodzonejTel. 501-77-64-50Strona13Dębowieści


Litery z pól ponumerowanychod 1 do 27 utworzą rozwiązanie(przysłowie), którenależy przesłać lub dostarczyć,wraz z naklejonym na kartkękuponem wyciętym z krzyżówki,na adres redakcji w terminiedo … Wśród prawidłowychodpowiedzi zostaną rozlosowanenagrody (bony o wartości20zł). Rozwiązanie z zeszłegonumeru: Powodzenie rodzi niedbalstwo.Nagrodę otrzymujepani Gabriela Szweblik ze Strumienia.Gratulujemy!Poziomo:2-Imię męskie.7-żyła w raju.8-niepewne przedsięwzięcie,coś się uda lubnie.9-łaciate w kartonie.10-gatunek papugi.12-lekarz.16-rezydencja króla.18-kontynentz Japonią.19-wybrany królprzed koronacją.20-zespółdziewięciu muzyków.21-kończy modlitwę.23-nieżytn o s a . 2 6 - p r z e d e u r o w eW ł o s z e c h . 2 7 - o s z c z e b e lwyżej w karierze.28-mocnyw nocy.29-powodują je defekty,uszkodzenia maszyn.Pionowo:1-Płynie przezG r y f i c e . 2 - s m o c z a p o dWawelem.3- do pisania natablicy.4-poniżej ust.5-ssakleśny z szablami.6-z szybą.11-umysł, intelekt.13-kwaśna przyprawa.14-życiodajnygaz.15-Godziny pracyUrzędu GminyPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekocalanie, wybawianie.16-znakzodiaku.17-samica jelenia.21-7:30 - 15.307:30 - 15.307:30 - 15.307:30 - 15.307:30 - 15.30Skargi i wnioski przyjmowane sąw dniach roboczych w godzinach:7:30 - 15.307:30 - 16.007:30 - 15.307:30 - 15.307:30 - 15.30Skargi i wnioski przyjmowane są przez Wójta Gminy, a w razienieobecności przez Sekretarza Gminy. W przypadku nieobecności- w sekretariacie Urzędu Gminy.DębowieściDwumiesięcznik „Dębowieści”; Redaktor naczelna: EsteraBrudny; stali współpracownicy: Agnieszka Migacz, Błażej Żebrok,Barbara Karnas-Greń; adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka 71, 43-426 Dębowiec;adres e-mail: gok@debowiec.cieszyn.pl; tel: 033 858 83 51; Druk:Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” Sp. z o.o., 43-400Cieszyn, ul. Mała Łąka 17, tel.: 33 852 36 65, fax: 33 857 89 65,www.drukarniamodena.pl.Stronaksiążka z mapami.22-dużyw kinie.24-między okrętemFinał Gminnego TurniejuPiłki Siatkowej o Puchar WójtaZgodnie z przewidywaniami,reprezentacja Gumien zostałazwycięzcą Gminnego TurniejuPiłki Siatkowej o Puchar WójtaGminy Dębowiec. Tur niejfinałowy odbył się 8 marcaw sali sportowej w Simoradzu.W c z e ś n i e j , o d 8 l u t e g o ,drużyny rywalizowały ze sobąw grupach i na tej podstawiez o s t a ł y w y ł o n i o n e p a r yfinałowe.N a g r o d y n a j l e p s z y mdrużynom ufundował orazwręczył Wójt Gminy Dębowiec,Tomasz Branny. Organizatorem14Kupon konkursowynr 35a nadbrzeżem.25- kropelki ranona trawie.HataFinał GminnegoTurnieju Piłki Siatkowejo Puchar WójtaDębowieściturnieju był LKS „Wyzwolenie”Simoradz.Wyniki turnieju finałowego:Mecz o I miejsce:Gumna – Simoradz 3:1Mecz o III miejsce:Łączka – Dębowiec 3:1Mecz o V miejsce:Kostkowice – Iskrzyczyn 3:2Wyniki końcowe:1. Gumna2. Simoradz3. Łączka4. Dębowiec5. Kostkowice6. IskrzyczynOsiągnięcia judoków„DĘBU” Dębowiec.W dniu 22.03.2009 w Sosnowcu odbył się Turniej Dziecii Młodzieży w Judo. W turnieju uczestniczyło 356 dzieci z 26klubów. Bardzo dobrze wypadli zawodnicy ze StowarzyszeniaSportowego „DĄB” Dębowiec, którzy wystartowali w ośmioosobowejgrupie, zdobywając 8 medali, w tym: 5 złotych, 2 srebrnei 1 brązowy.


Błasiak DominikaGórniak KamilKocoń PatrycjaZagóra Tomasz- uczennica Gimnazjum w Dębowcu,w wadze 44 kg – I miejsce- uczeń SP w Skoczowiew wadze 50 kg – I miejsce- uczennica SP w Dębowcuw wadze 70 kg – I miejsce- uczeń Gimnazjum w Dębowcuw wadze 74 kg – I miejsceSukces zawodników Sekcji Judo StowarzyszeniaSportowego „DĄB” Dębowiec.W dniu 05.04.2009 w Sosnowcu odbył się Turniej Dziecii Młodzieży w Judo. W turnieju uczestniczyło 320 dzieci. Bardzodobrze wypadli zawodnicy ze Stowarzyszenia Sportowego „DĄB”Dębowiec, którzy wystartowali w ośmioosobowej grupie, zdobywając8 medali, w tym: 7 złotych i 1 brązowy.Błasiak Dominika - uczennica Gimnazjum w Dębowcu,w wadze 42 kg – I miejsce.Górniak Kamil - uczeń SP w Skoczowie,w wadze 52 kg – I miejsce.Kocoń Patrycja - uczennica SP w Dębowcu,w wadze 65 kg – I miejsce.XI Turniej Piłki SiatkowejW sobotę, 25.04. miał miejsce XI Turniej Piłki SiatkowejPracowników Samorządowych i Radnych Ziemi Cieszyńskiej,odbywający się w ramach VI Samorządowej Olimpiady Ziemi Cieszyńskiej2009. Mecze rozgrywane były w 3 grupach, na salachsportowych w Dębowcu, Simoradzu i Puńcowie. Po zaciętejwalce najlepsza okazała się drużyna z Wisły, za nią uplasowałysię zespoły z Albrechcic i Dębowca.Klasyfikacja końcowa1 Wisła2 Albrechtowice3 Dębowiec4-6 Chybie4-6 Cieszyn4-6 Zebrzydowice7-9 Goleszów7-9 Strumień7-9 Ustrońźródło: www.sport.olza.plKubica RyszardStoszek KingaBrudny DawidStoszek ArekZagóra TomaszKubica RyszardStoszek ArkadiuszSadowski KamilNajda Artur- uczeń SP w Dębowcuw wadze +78 kg – I miejsce- uczennica SP w Dębowcuw wadze 49 kg – II miejsce- uczeń SP w Dębowcuw wadze 65 kg – II miejsce- uczeń Gimnazjum w Dębowcuw wadze 48 kg – IV miejsce- uczeń Gimnazjum w Dębowcu,w wadze 72 kg – I miejsce.- uczeń SP w Dębowcu,w wadze +80 kg – I miejsce.- uczeń Gimnazjum w Dębowcu,w wadze 42 kg – I miejsce.- uczeń Gimnazjum w Dębowcu,w wadze 63 kg – I miejsce.- uczeń SP w Dębowcu,w wadze 30 kg – III miejsce.Dębowiec kontra Cieszyn- zacięta walka o finałOficjalne otwarcie TurniejuW związku z organizacją XI Turnieju Piłki Siatkowej PracownikówSamorządowych i Radnych Ziemi Cieszyńskiej, Wójt GminyDębowiec, Tomasz Branny, pragnie podziękować wszystkimosobom, które w jakikolwiek sposób wsparły ww. turniej, w szczególności:- PUH „KAMIL” oraz panu Stanisławowi Zamarskiemu,- Firma Usług Inwestycyjnych Józef Szczotka,- PHU „Przemysław Gacek”,- Przetwórni Ryb w Dębowcu oraz panu Romanowi Kamińskiemu- RSP Ogrodzona,- Zakładowi Piekarniczo - Cukierniczemu „DĄB”,- PUB Solanka,- LKS „Wyzwolenie” Simoradz,- Pracownia Sprzętu Alpinistycznego – Adam Małachowski,- EKOCHRON- CANEA.Foto: Agnieszka MigaczStrona15Drużyna z GoleszowaZawodnicy z Chybia podzas meczuDębowieści


III BIEG WIOSNYDĘBOWIEC, 10.05.2009r.PROGRAM BIEGU:8.30 - 9.30 - rejestracja zawodników9.45 - ustawienie zawodników na starcie10.00 - start biegu11.00 - przewidywane zakończenie biegu11.30 - dekoracja zwycięzców biegu12.00 - zakończenie bieguW biegu może wziąć udział każdy powyżej 16 rokużycia. Nagrody przyznawane są za pierwsze miejscaw klasyfikacji generalnej oraz w klasyfikacjigeneralnej kobiet i mężczyzn.Szczegółowe informacje ( regulamin i trasa biegu)pod numerem telefonu:( 033) 858 83 51 oraz na stronach internetowych:www.ck.debowiec.com.plwww.polskabiega.plZAPRASZAMY DO BIEGANIA!!!Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programieDębowieści

More magazines by this user
Similar magazines