Pohyb opak

zsondrejov.cz

Pohyb opak

POHYB A KLIDTĚLESAopakování


1a) Vysvětli, kdy je těleso v klidu a kdy je v pohybu.b) Cestující sedí ve vlaku, který jede rychlostí 50 km/h.Rozhodni, zda je v klidu či pohybu: Cestující vůči sedadlu Cestující vůči kolejím Cestující vůči strojvůdci Vlak vůči stromům okolo Vlak vůči svým oknůmc) Auto jede po silnici. Rozhodni, zda je v klidu či pohybu: Auto vůči autu, které jede za ním stejnou rychlostí Auto vůči autu, které ho předjíždí Auto vůči řidiči Auto vůči domům kolme silnice


2Co je rovnoměrný pohyb a který z následujích pohybů jerovnoměrný:a) Pohyb člověka, který stojí na eskalátoru.b) Pohyb kufrů na pásu na letišti.c) Pohyb lyžaře na sjezdovce.d) Pohyb běžce na dráze na 1500 m.e) Pohyb písku na dopravním pásu.f) Pohyb turisty při výstupu na vrchol kopce.g) Pohyb auta při cestě z Prahy do Brna.


4Co je otáčivý pohyb a co posuvný. Posuď jednotlivé druhy pohybů(otáčivý, posuvný, složený):a) Pohyb člověka, který stojí na eskalátoru.b) Pohyb mouchy na louce.c) Pohyb CD v CD přehrávači.d) Pohyb dveří při otvírání.e) Pohyb písku na dopravním pásu.f) Pohyb turisty při výstupu na vrchol kopce.g) Pohyb auta při cestě z Prahy do Brna.h) Pohyb tabule při posunování nahoru a dolů.


81) Loďku unáší proud řeky, který má rychlost 5 km/h.a) Jakou rychlost má loďka vůči břehu?b) Jakou rychlost má loďka vůči proudu?2) Loďku se pohybuje rychlostí 25 km/h.Proud řeky má rychlost5 km/h.a) Jakou rychlost má loďka vůči břehu, pokud se pohybujepo proudu?b) Jakou rychlost má loďka vůči břehu, pokud se pohybujeproti proudu?


9a) Nakresli graf závislosti dráhy na čase auta, které jederovnoměrným pohybem rychlostí 100 km/h. Z grafu odečti vkolik hodin ujel 150 km.b) Nakresli graf závislosti rychlosti na čase rovnoměrnéhopohybu auta, které jede rychlostí 80 km/h.


10Posuď grafy:


11Posuď grafy:


12Posuď grafy:

More magazines by this user
Similar magazines