Views
3 years ago

List VIJESTI SŽH prosinac, broj 11 ( PDF) - Sindikat Željezničara ...

List VIJESTI SŽH prosinac, broj 11 ( PDF) - Sindikat Željezničara ...

VIJESTISINDIKAT ÆELJEZNI»ARA HRVATSKE2 VIJESTI SÆH 11.2012. www.szh.hr

SINDIKAT ÆELJEZNI»ARA HRVATSKERIJE» PREDSJEDNIKAList VIJESTI SÆHizlazi kvartalnoIzdavaËSindikat æeljezniËara HrvatskeZa izdavaËaZoran MarπiÊ, predsjednik SÆHUrednicaKatarina MindumAdresaTrg Francuske Republike 13,10000 ZagrebTelefoni01/370 75 81 Æat: 855/ 35 29Fax01/370 24 24E-mail:szh@szh.hrWebwww.szh.hrGrafiËko oblikovanje i tisakÆeljezniËka tiskara, d.o.o.,Zagreb, Petrinjska 87SadržajRiječ predsjednika............... 3Vijesti ................................. 4• IZ HŽ-INFRASTRUKTURE• IZ HŽ-CARGA• IZ HŽ-PUTNIČKOG PRIJEVOZA• Radnici nakon preseljenja radeu lošim uvjetimaTema broja..........................1 2• Strategija razvoja željezničkogprometa - kasniVijesti iz podružnica............1 4• U podružnici Zagreb Ranžirnikolodvor izabran novi povjerenik• Ivan Dodlek, novi glavnipovjerenik podružnice Čakovec• Izabran glavni povjerenikpodružnice InformatikaVijesti iz sekcija...................1 5• Sekcija mladih SŽH u korak sEuropomIntervju ................................... 17• Fleksibilnost i dar za organizacijupomažuZanimljivosti .......................... 19• Iz drugih medija: Kako održatiravnotežu na klackalici posla iživota• Iz zbirke u nastajanju: Japanskaposlovna filozofija na HŽRijeË predsjednikaPoštovane kolegice i kolege, poštovani članoviSindikata željezničara HrvatskeU ovoj godini bilo je mnogoproblema, mnogo izazova. Poodluci Vlade RH ugašen je HŽHolding i HŽ Vuča vlakova.Sada bi valjda resornoministarstvo trebalo upravljatidruštvima ili bi tu koordinacijutrebao obavljati „netko“?Ovi zimski dani pokazujusvu stručnost naših uprava, a inašega nadležnog ministarstvau organiziranju prometovanjavlakovima. Mnogi će se složiti,nikada gore. Položaj radnika iradničkih prava te broj radnihmjesta, u velikoj mjeri ovisi oposlovanju i zaradi. Ako je ovo način na koji uprave misle povećatizaradu, ne piše nam se dobro.Godinu završavamo sa smanjenjem broja radnika, no nitko nijezavršio na ulici. Zajedno s kolegama iz ostalih sindikata uspjeli smoosigurati poštivanje Ugovora o radno-pravnoj zaštiti. Osigurali smopoticajne otpremnine. Osigurali smo opstanak Željezničkog fonda zazbrinjavanje radnika.U narednoj godini najavljuje se daljnje smanjenje radih mjesta,radničkih prava. Pripremaju se novi prijedlozi pravilnika o organizacijamau HŽ Infrastrukturi, HŽ Cargu te HŽ Putničkom prijevozu. Najavljujese podjela društava Čišćenja i njege putničkih vagona i Željezničkogugostiteljstava. Najavljuju se privatizacije i prijeti se stečajem.Ukratko, čeka nas izuzetno naporno razdoblje, razdoblje u kojemmožemo uspjeti samo zajedno. Svi moramo dati sve od sebe akoželimo sačuvati svoja radna mjesta, svoja materijalna prava, svojuegzistenciju.Ovim putem pozivam sve članove Sindikata željezničara Hrvatskeda se što je moguće aktivnije uključe u rad svoga sindikata. Svakakritika ili sugestija, pomoći će da naš rad bude bolji, korisniji.I na kraju ovog teksta, poštovanim kolegicama i kolegama,svim članovima Sindikata željezničara Hrvatske, svimčitateljima našeg lista Vijesti želim čestit Božići sretnu novu godinu.Zoran Maršićwww.szh.hr 11.2012. VIJESTI SÆH 3

VIJESTI SŽH, broj 4 - Sindikat Željezničara Hrvatske
List VIJESTI SŽH broj 12, travanj 2013. (PDF) - Sindikat Željezničara ...
VIJESTI SŽH, broj 7 - Sindikat Željezničara Hrvatske
VIJESTI SŽH, srpanj, broj 13 PDF - Sindikat Željezničara Hrvatske
VIJESTI SŽH, broj 8 - Sindikat Željezničara Hrvatske
VIJESTI SŽH, broj 1 - Sindikat Željezničara Hrvatske
VIJESTI SŽH, broj 5 - Sindikat Željezničara Hrvatske
I to smo mi, žene u transportu str. 7 - Sindikat Željezničara Hrvatske
Zagreb - prosinac 2009. - Broj 53 - SDLSN
Lst VIJESTI SŽH br. 9, kolovoz 2012. - Sindikat Željezničara Hrvatske
NA PERONU 24.pdf - Sindikat prometnika vlakova Hrvatske
Broj 214/215, studeni/prosinac 2008. - HEP Grupa
Å UMARSKI LIST 11/1933
Å UMARSKI LIST 10-11/1947
Å UMARSKI LIST 11-12/1915
Å UMARSKI LIST 11-12/1995
Å UMARSKI LIST 11-12/1992 - HÅ D
Å UMARSKI LIST 11/1925
pdf (30,9 MB) - Å umarski list - HÅ D
Å UMARSKI LIST 10-11/1946
Å UMARSKI LIST 11-12/1998 - HÅ D
Kamen Života Božić 2008. broj 4 - Općina Brela