Návod vyplňování formulářů k nahlédnutí zde - Hamzova odborná ...

hamzova.lecebna.cz

Návod vyplňování formulářů k nahlédnutí zde - Hamzova odborná ...

Na úvodní straně webových stránek Hamzovy léčebny:www.hamzova-lecebna.cz klikněte na odkaz „Formuláře“


Léčebně rehabilitační péče‣ dospělý pacientNávrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebněpro DOSPĚLÉHO pacienta, kód OD 00022Z DOMOVANávrh smí napsat jen registrující, tj. praktický lékař pro dospělé,obvykle na doporučení specialisty, tj. ortopeda, neurologa,rehabilitačního lékaře atd.Návrh musí být schválen revizním lékařem příslušné zdravotnípojišťovny k místu registrujícího lékaře.Z NEMOCNICENávrh vystavuje ošetřující lékař toho oddělení, kde je pacienthospitalizován. I tento návrh musí být schválen příslušnýmrevizním lékařem.Pacient musí být odléčen do 6 měsíců od data vystavení návrhu.


Pro vyplnění formuláře na léčebně rehabilitační péči prodospělého pacienta klikněte na odkaz„Návrh na léčebně rehabilitační péčiv odborné léčebně“


Postup vyplnění formuláře:Při vyplňování „Návrhu“, staženého z webových stránekHamzovy léčebny, vyplňujete pouze úvodní stranuOstatní strany návrhu (2, 3, 4) se doplní automaticky formou kopiev průběhu vypisování návrhu. V návrhu musí být vyplněny všechny požadované údaje dopředtištěných míst, nebo podle osnovy (viz lékařská zpráva),resp. proškrtnuty nehodící se údaje v předtisku návrhu, a tomimo části vyhrazené reviznímu lékaři.Nezapomeňte na podpis pacienta. Řádně vyplněný návrh (dle pravidel platné metodiky) potvrďterazítkem, svým podpisem, jmenovkou a čitelným otiskem neborazítkem zdravotnického zařízení na každém dílu návrhu zvlášť. Všechny díly návrhu odešlete do místně příslušné pobočkyzdravotní pojišťovny ke schválení reviznímu lékaři.


Léčebně rehabilitační péče‣ dětský pacientNávrh na umístění DÍTĚTE v odborné léčebně,OD 00027 (tiskopis VZP – 19/2004)Návrh vystavuje registrující, tj. praktický lékař proděti a dorost.Návrh schvaluje revizní lékař příslušnézdravotní pojišťovny k místu registrujícíholékaře.Platnost tohoto návrhu je 6 měsíců od data vystavení.


Pro vyplnění formuláře na léčebně rehabilitační péči pro dětskéhopacienta klikněte na odkaz„Návrh na umístění dítěte v dětské léčebně“


Postup vyplnění formuláře:Pokud vyplňujete návrh, který jste získali uložením z webovýchstránek Hamzovy léčebny nebo jej vyplňujete přímo, tj. otevřený zwebových stránek, vyplňujete pouze úvodní stranu .Ostatní strany návrhu (2, 3, 4) se doplní automaticky formou kopiev průběhu vypisování návrhu. V návrhu musí být vyplněny všechny požadované údaje dopředtištěných míst, nebo podle osnovy (viz lékařská zpráva),resp. proškrtnuty nehodící se údaje v předtisku návrhu, a tomimo části vyhrazené reviznímu lékaři.Nezapomeňte na podpis rodiče dítěte (případně zákonnéhozástupce). Řádně vyplněný návrh (dle pravidel platné metodiky) potvrďterazítkem, svým podpisem, jmenovkou a čitelným otiskem neborazítkem zdravotnického zařízení na každém dílu návrhu zvlášť. Všechny díly návrhu odešlete do místně příslušné pobočkyzdravotní pojišťovny ke schválení reviznímu lékaři.


Léčebně rehabilitační péče‣ pacient na oddělení ošetřovatelské péčeŽádost na léčbu pacienta na lůžkovém odděleníošetřovatelské péče v HL, OD 00005Z DOMOVAŽádost vystavuje registrující, tj. praktický lékař pro dospělénebo příslušný specialista.Z NEMOCNICE Žádost nebo překladovou zprávu vystavuje ošetřujícílékař nemocnice, kde je pacient hospitalizován.Revizní lékař tuto žádost NESCHVALUJE!


Pro vyplnění formuláře na léčebně rehabilitační péči pro pacientana lůžkovém oddělení ošetřovatelské péče klikněte na odkaz„Žádost k přijetí na lůžkové odděleníošetřovatelské péče“


Postup vyplnění formuláře: V Žádosti vyplňte všechny požadované údaje dopředtištěných míst. Řádně vyplněnou žádost potvrďte razítkem, svýmpodpisem, jmenovkou a čitelným otiskem nebo razítkemzdravotnického zařízení a zašlete do Hamzovy odbornéléčebny. Je vhodné přiložit vyplněný „Dotazník ošetřovatelskýchnároků“, který naleznete rovněž na stránce „Formuláře“ kestažení na webových stránkách:www.hamzova-lecebna.cz


Léčebně rehabilitační péče‣ pacient Spinální rehabilitační jednotkyNávrh na léčbu pacienta na spinálnírehabilitační jednotce v HL, OD 00025Z DOMOVAŽádost vystavuje registrující, tj. praktický lékař prodospělé nebo příslušný specialista.Z NEMOCNICE Žádost nebo překladovou zprávu vystavuje ošetřujícílékař nemocnice, kde je pacient hospitalizován.Revizní lékař tento návrh NESCHVALUJE!


Pro vyplnění formuláře na léčebně rehabilitační péči pro pacientana spinální rehabilitační jednotce klikněte na odkaz„Žádost k přijetí na spinální rehabilitační jednotku“


Postup vyplnění formuláře: V Žádosti vyplňte všechny požadované údaje dopředtištěných míst. Řádně vyplněnou žádost potvrďte razítkem,svým podpisem, jmenovkou a čitelným otiskemnebo razítkem zdravotnického zařízení a zašletedo Hamzovy odborné léčebny. Je vhodné přiložit vyplněný „Dotazníkošetřovatelských nároků“, který naleznete rovněžna stránce „Formuláře“ ke stažení na webovýchstránkách:www.hamzova-lecebna.cz


Více informací a všechny tiskopisy jsou ke stažení nawebových stránkách www.hamzova-lecebna.cznebo kontaktujte telefonicky centrální evidenci pacientů469 648 148, 469 648 901případně e-mailem lecebne-pobyty@hamzova-lecebna.cz

More magazines by this user
Similar magazines