P - Fakulta medzinárodných vzťahov - Ekonomická univerzita v ...

fmv.euba.sk

P - Fakulta medzinárodných vzťahov - Ekonomická univerzita v ...

-grafický dôkaz úplného vyrovnania cien VF medzi krajinami:krajina A má hojnosť kapitálu, krajina B má hojnosť práceP T /P S(P T /P S ) A(P T /P S ) INT(P T /P S ) Bw/r B w/r INT w/r Aw/r


-1912 Viedeň – 2002 Ann Arbor (MI)-syn ekonóma Gustava Stolpera-1933 emigroval s rodinou do USA-M.A. a PhD. na Harvarde-1941 – Stolperova-Samuelsonova teoréma-od r. 1949 – University of Michigan-1923-1998-1955 – Rybczynského teoréma v článku Vybavenosťvýrobnými faktormi a relatívne ceny komodít


-American Economic Review túto teorému odmietol uverejniťako bezvýznamnú pre prax:


-analytický dôkaz Stolperovej-Samuelsonovej teorémy:Vychádzajme z analytických dôkazov uvedených pri teoréme ovyrovnávaní cien výrobných faktorov. Ukázali sme si, žezapojením do medzinárodného obchodu rastie cena hojnéhovýrobného faktora a klesá cena menej hojného výrobnéhofaktora. Výrobcovia používajúci drahú prácu v krajine A súvystavení konkurencii výrobcov využívajúcich lacnú prácu vkrajine B. Medzinárodná konkurencia tak (aj keď neexistujecezhraničná mobilita práce!) tlačí na pokles miezd v krajine A.To je umožnené faktom, že dopyt po výrobných faktoroch jeodvodený dopyt, závislý na dopyte po statkoch vyrábanýchtýmito výrobnými faktormi, ktorý je zas závislý na cenách týchtostatkov.


-implikácie Stolperovej-Samuelsonovej teorémy:• kým v klasických modeloch slobodný obchod prináša výhoduvšetkým, u neoklasických modelov existujú aj aktéri, ktorýmspôsobuje stratu blahobytu• mzdy v kapitálovo hojných krajinách zapojením sa doslobodného obchodu klesajú = zamestnanci buď prijmúnižšiu mzdu za rovnakú prácu alebo budú nezamestnaní• úroky v pracovne hojných krajinách zapojením sa doslobodného obchodu klesajú = vlastníci kapitálu buď prijmútento pokles alebo zostane tento kapitál nevyužitý• niektorí trhoví aktéri budú preto vystupovať proti slobodnémuobchodu, t.j. proti integrácii a pod.• Stolperova-Samuelsonova teoréma poukazuje na dôvody,prečo niektoré krajiny používajú protekcionistické opatrenia


-grafický dôkaz:K1$/r´1$/rE S F Sizokvanta S = 1$F TRE Tizokvanta T = 1$izokvanta T´1$/w´1$/wL


-Ronald W. Jones (1965):„Ak sa zmenia ceny oboch statkov v ekonomike,príjmy vlastníkov výrobného faktora používanéhopri výrobe statku s väčším nárastom ceny,vzrastú viac ako bola zmena tejto ceny; naopak,príjmy vlastníkov výrobného faktora používanéhopri výrobe statku s menším nárastom ceny,vzrastú menej ako bola zmena tejto ceny.“Δp VF1 > Δp 1 > Δp 2 > Δp VF2


-pri zachovaní predpokladov HOT sveta:„Pri konštantných svetových cenách, ak vkrajine vzrastie zásoba jedného výrobnéhofaktora, krajina bude produkovať viactovaru intenzívneho na tento výrobný faktora menej tovaru intenzívneho na druhývýrobný faktor.“-t.j. ak sa v krajine náhle zvýši zásoba výrobného faktora K(ceteris paribus), bude produkovať viac statku S a menejstatku T ako predtým (Rybczynski 1955)


-implikácie Rybczynského teorémy:• dynamika zmien vybavenosti výrobnými faktormi v krajinemá vplyv na produkčný, a tým pádom aj zahraničnoobchodnýmix krajiny• krajiny s nízkou mierou úspor, a teda aj nízkymi kapitálovýmiinvestíciami, budú vyrábať a vyvážať hlavne pracovnenáročné statky• krajiny s vysokou mierou úspor, a teda aj vysokýmikapitálovými investíciami, budú vyrábať a vyvážať hlavnekapitálovo náročné statky


-grafický dôkaz 1:TρρPPF 0PPF 1T 0T 1X 0X 1S 0 S 1S


kapitál-grafický dôkaz 2 (Edgeworthov diagram):H(K/L)(K/L) SSI I T1 S1E 1(K/L) T0 SI TI SE0 TprácaG0 S1G 1


-Ronald W. Jones (1965):„Ak sa zmenia zásoby oboch výrobných faktorovv ekonomike, výroba statku produkovaného spoužitím výrobného faktora, ktorého zásobavzrástla viac, narastie o viac ako bola zmenazásoby tohto výrobného faktora; naopak, výrobastatku produkovaného s použitím výrobnéhofaktora, ktorého zásoba vzrástla menej, narastie omenej ako bola zmena zásoby tohto výrobnéhofaktora.“ΔP 1 > ΔVF 1 > ΔVF 2 > ΔP 2


BALÁŽ et al. 2005. Medzinárodné podnikanie.CHACHOLIADES. 1990. International economics.GRANČAY – SZIKOROVÁ. 2012. MHV – teórie, príklady, grafy.LIPKOVÁ et al. 2010. Medzinárodné hospodárske vzťahy.LIPKOVÁ et al. 2010. Ekon. teórie: Medzinárodná ekonómia.HUSTED – MELVIN. 2006. International economics.APPLEYARD. 2007. International economics.

More magazines by this user
Similar magazines