308 / 308 SW

peugeot.bg

308 / 308 SW

Peugeot //308 / 308 SW


Peugeot, производител на автомобили от 1889308 Feline Червено Babylone,гама България 5 врати2/3Вече повече от 100 годиниPeugeot трупа опит в създаванетона автомобили, които отговарятна очакванията на водачите.Независимо дали се наричат504, 205 или 206, колите наМарката винаги са оставялиследа във времето, защото саплод на творчество и любовкъм автомобила и отговарят настроги технически изисквания.Днес те са образец за поведениена пътя.Спортните постижения наМарката, световните титли на206 WRC и успехите на 908 HDiFAP са стъпки към технологичносъвършенство. Peugeotизползва опита си и за създаванена все по-екологично чистиавтомобили. Той е първият производител,лансирал революционнияфилтър за твърди частици,и днес навлизa в нов етап,обединявайки усилията сиза опазване на околната средав програмата Blue Lion.Първият представител насемейството на осмиците, 308,е проектиран и произведен споредоще по-строги норми закачество. Притежава всичкисъвременни технологии и изключителенекологичен баланс:нисък разход на гориво и високпроцент на рециклируемост наматериалите.Качествата на 308 са признатив международен план. В Германиятой получи наградата „Златенволан на 2007 година“, а новиятму двигател 174 к.с. стана„Двигател на годината“ (Engineof the year) в категорията си.С 308 SW гамата получава новпотенциал. Наследявайкикачествата на хечбека, тойпредлага невероятна модулностна пространството в купето имного светлина благодарение напанорамния си покрив.Запознайте се с 308 и 308 SW,оставете се да ви съблазнят!308 ТНР 174 к.с.,най-доброто от ТНР технологиятаДизайн, който спира дъхаPeugeot 308, носител натитлата „Златен волан“ вГермания в категорията накомпактните автомобили.С новия си двигател ТНР 174 к.с.(Turbo High Pressure, директновпръскване под високо налягане)308 съчетава нисък разход нагориво, ниски емисии на СО 2имного динамика. Благодарениена системата за директновпръскване турбокомпресорътс функция Overboost увеличавазначително въртящия моменти гарантира отлични ускорения.Новата механична 6-степеннаскоростна кутия предлаганевероятно удобство приуправлението.Всичко в новия 308 е равновесиеи поливалентност: равновесиемежду аеродинамика, компактности обем, благодарение нависоката архитектура, и поливалентност,която го правиеднакво добър на пътя и в града.Няма никакво съмнение, че 308 еPeugeot: „котешки“ поглед,скосен капак, два типа преднаброня, според версията.


4/5Качество на всеки детайлКожа и текстил два цвята Сиво-бежово/CriolloСветлина и уютЕргономично арматурнотаблоАрматурното табло в 308увеличава видимостта напред.В него е вграден двузоновклиматроник*, радио CD МР3*и навигационна система* съссгъваем дисплей.Кожа Сиво-бежово MistralВидът и качеството на материалитеподобряват шумовиякомфорт. Цветовете създаватприятна хармония.Място на водачатип cockpitЦиферблатите са с хромиранпръстен, с черен или бял фон.Декорът на скоростния лости ръкохватките на вратитеподчертават стила Peugeot.За вашия и на вашите пътницикомфорт се грижи двузоновиятклиматроник*. Температурата вкупето се управлява поотделноза водача и пътника, има и специалнонасочване* на въздушнатаструя към задните седалки*.* според версиятаМясто за простора!Средно високата архитектурана Peugeot 308 осигурява повечевътрешно пространство.Удобните и компактни предниседалки оставят достатъчномясто за краката на пътницитеотзад. Отделенията за вещиса много и практични: заднакора с вградена ниша за багаж*,достъпна от купето или отбагажника, жабка с охлажданеи обем над 10 литра и преденцентрален регулируемподлакътник*, където могатда се приберат 6 CD и другипредмети.Място за светлината!308 е първият хечбек, предлагащтолкова голям стъклен покрив -1,26 м 2 . Тонираното атермичностъкло ограничава навлизанетона слъчевите лъчи, осигурявайкиизключителна осветености видимост в цялото купе.За това допринася и стъклотона задната врата, което завивакъм страничните панели. Акопътниците искат да намалятсветлината, могат да използвателектроуправляемата щора сфункция против прищипване.Стъкленият панорамен покривна 308 SW е един от най-големитев категорията - 1,68 м 2 .Осветлението в 308 е на многовисоко ниво. При отваряне навратите с дистанционнотоуправление се включват едновременноосветлението в купетои късите светлини, коетоулеснява влизането в автомобила*.При отваряне на вратасветват лампите на праговетеи в нишите за краката в преднатачаст*. Освен това 308 предлагапридружаващо осветлениес програмируема продължителност,наречено Follow me home,което задържа включенифаровете след излизане отавтомобила.* според версията


12З08 SW, желание за промянаСедалки• 5 или 7 места, опция.• Облегалка с наклон от 19 до 30°.• Втори ред с 3 индивидуалниседалки, които се плъзгатс ход 90 мм.• Сгъваема масичка на гърбана предните седалки.308 SW обича да се променя и дабъде полезен във всяка ситуация.Удълженото междуосие улеснявадостъпа до купето, архитектуратапозволява повече пространствов него, а седалкитемогат да се модулират и дапредложат от 2 до 7 места.Положение масичка• Облегалката се сгъвакъм седалката и се получаватапицирана масичка.• Средната седалка на вторияред също се сгъва катомасичка.Положение портфейл• Увеличаване на обема натоварното отделение чрезсгъване на седалките на ред 2в положение портфейл.Изваждане на седалките• Можете да оставитесамо предните седалкии да получите оптималентоварен обем.Разнообразни конфигурации1. 308 SW в конфигурация4 места със сгъната среднаседалка на ред 2.2. Облегалката можеда се сгъне към седалкатаи да се превърне в масичка.3. При сгъната в положениемасичка седалка се освобождавамясто за превозванена дълги предмети.Гамата предоставя финансовопреимущество за корпоративнитеавтопаркове. Компаниитеполучават възможност за данъченкредит при покупка на 308 с5 места, 308 SW с 5 и 7 места,308 комби с 5 места.31940 мм


308 SW, щедър във всяко отношениеПътят става по-приятенОбем и отделения за вещиБагажникът на 308 SW е с обем674 литра*, под щората забагажа във версия 5 места,и до 2149 литра** с извадениседалки, което е едно отнай-добрите постиженияв категорията.Прагът е на 548 мм от земята,един от най-ниските в класа,което улеснява много товаренетои разтоварването на багаж.Всяка версия разполага с оборудване,което прави багажникаоще по-удобен: отделение заинструментите в автомобила,кутия в дъното***, еластиченремък върху десния подкалник,куки за чанти, мрежа на подаи мрежа за закрепване на високитовари***.ОсветлениеБагажникът се осветява отлампи в задната част на таванаи над щората и подвижналампа***, закрепена зад деснияподкалник. Батерията й сезарежда по време на движение.* до 570 дм 3 VDA** до 1736 дм 3 VDA*** според версиятаДве възможности за отваряне:по-лесно товаренеСъставната щора за багажасе навива и позволява достъпдо багажа през задния капакили през отделно отварящотосе стъкло на капака.Всички Аудио и Мултимедийни функции насистемата WIP Nav* могат да се управляватчрез сгъваемия цветен дисплей, вграденв арматурното табло, както и чрезклавиатурата, лоста под волана и гласовитекоманди.Системата разполага с твърд диск ивключва радио/MP3, GSM с функция „свободниръце“ и GPS навигация.Peugeot 308 предлага регулатор на скоростта*,който се управлява от волана.Той позволява да се поддържа предварителноизбрана скорост на движение, без дасе използва педала на газта. С ограничителяна скоростта се програмира скоростта,която не искате да надвишавате.Системата за отчитане на ниско наляганев гумите* предупреждава при спукване нагума или спадане на налягането.Включването на задната предавка активираавтоматичното насочване* на външнитеогледала към земята (опция в пакетелектричество) и звуковата и графичнатаиндикация за подпомагане при паркираненазад*.* според версията834 мм1028 мм1123 мм


Бензин или дизел, новото поколение двигатели Peugeot10/11 14/15Дизел HDi (High pressure Direct Injection)Новаторската концепция HDi нагрупата PSA Peugeot Citroenпродължава да бележи успехи.Причината? Над 20% икономияна гориво спрямо дизеловитедвигатели от старото поколениеи удобно управлениеблагодарение на големия въртящмомент на разположение приниски обороти. Намаляванетона вредните емисии се дължина точното управление на изгарянетона горивото, осигуреноот системата common rail.От 2000 година HDi технологиятае свързана с много ефикаснияфилтър за твърди частици,който намалява отделенитевредни вещества до незначителнистойности.2,0 л HDi 16V 136 к.с. FAP МСК6 1,6 л ТНР 16V 174 к.с. МСК6Ôèëòúð Филтър çà за òâúðäè твърди÷àñòèöè частици (FAP)HDi òåõíîëîãèÿòà,технологията,ñúçäàäåíà създадена îò от PSA ïðåç през2000 ãîäèíà, година, ðàáîòè работиóñïåøíî успешно ñ с ìíîãî многоåôèêàñíàòà ефикасната ñèñòåìà система ïðîòèâ противçàìúðñÿâàíåзамърсяванеíà на îêîëíàòà околната ñðåäà, среда, íàðå÷åíà наречена FAP.Ôèëòúðúò Филтърът å е èçïîëçâàí използван çà за ïúðâè първиïúò път îò от Peugeot â в ñåðèåí сериен àâòî-автомобил.Той елиминира твърдитеìîáèë. частици Òîé независимо åëèìèíèðà от òâúðäèòå÷àñòèöè големината íåçàâèñèìî им и намалява îòãîëåìèíàòà нивото им до èì пренебрежимоè íàìàëÿâà íèâîòîèì малки äî стойности ïðåíåáðåæèìî (0,004 ìàëêè г/км).ñòîéíîñòè FAP се самопочиства. (0,004 ã/êì). Той FAP ñåñàìîïî÷èñòâà. третира изгорените Òîé òðåòèðà газовеèçãîðåíèòå в двигателя ãàçîâå и това правиâ дизеловите äâèãàòåëÿ двигатели è òîâà ïðàâè многоäèçåëîâèòå екологични. äâèãàòåëè ìíîãîåêîëîãè÷íè.Ãóìè Гуми Energy Saver*Ðàçðàáîòåíè Разработени îò от Michelin ñïåöèàëíалноçà за 308, òåçè тези ãóìè гуми ñúùî същоспеци-äî-ïðèíàñÿò до-принасят çà за íàìàëÿâàíå намаляване íà наâðåä-íèòå вред-ните åìèñèè. емисии. Íîâàòà Новата èì имàðõè-òåêòóðà архи-тектура ïîçâîëÿâà позволява äà да ñå сеîïòè-ìèçèðà опти-мизира óñòîé÷èâîñòòà,устойчивостта,êàòî като ñ с 20% ñå се íàìàëÿâà намаляваколичеството êîëè÷åñòâîòî åíåðãèÿ, енергия, íåîáõîäèìîнеобходимо çà çàäâèæ-âàíå за задвиж-ване íà àâòîìîáèëà. наавтомобила. Âñëåäñòâèå ñå Вследствие ñïåñòÿâàò се 0,2 ëспестяват 0,2 л гориво наãîðèâî íà100 км в смесен цикъл. Намаляването100 êì â на ñìåñåí разхода öèêúë. води Íàìàëÿâàíåòîíà на ðàçõîäà вредните âîäè емисии äî îãðà-до ограничаванес íè÷àâàíå 4 г на км. íà Тези âðåäíèòå стойности åìèñèèса ñ 4 постигнати ã íà êì. Òåçè при ñòîéíîñòè запазванена ñà ïîñòèãíàòè дълготрайността ïðè çàïàçâàíå на гумитеи íà сигурността.äúëãîòðàéíîñòòà íà ãóìèòå èñèãóðíîñòòà.* Само при модификациите 1,6 HDi 90 к.с.,* 1,6 Ñàìî HDi ïðè 110 ìîäèôèêàöèèòå к.с. и 1,6 л VTi 120 1,6 к.с. HDi МСК5, 90 ê.ñ.,с джанти 15" и 16".Бензинови двигатели, създадени в сътрудничество с BMW GroupТехнологията THPСъвместно с BMW PSA разработваи произвежда ново семействовисокотехнологични бензиновидвигатели. Мощноститеим са от 95 до 174 к.с. и тезидвигатели установяват новистандарти както по отношениена техническите характеристики,така и на разходитена гориво и емисиите на въглеродендвуокис.Новата технология ТНР(Turbo High Pressure)позволява забележителен синтезмежду ефикасност и разходна гориво благодарение на турбокомпресораи системата задиректно впръскване под високоналягане.Технологията VTiТехнологията Variable valve liftand Timing injection до голямастепен повтаря концепциятана ТНР двигателя, добавяйкифункцията променлив ход наклапаните на всмукателнатасистема, което подобряватермодинамичния КПД надвигателя и намалява разходана гориво.а) Режим на двигателяb) Скала на мощносттаc) Скала на въртящия моментd) Крива на мощността; макс.1,6 л THP 16V 174к.с. с механична6-степенна скоростнакутия беизбран за „Международендвигателна годината“ в категорията от1,4 до 1,8 л от 62-ма известниавтомобилни журналисти. Максималнатамощност от 174 к.с.се достига при 6000 об/мин.Максималният въртящ моменте на разположение при нискиобороти и е фактор за невероятнатагъвкавост при използванена 308 и за оптимален синтезмежду удобство при управлениетои разход на гориво.Peugeot и околната средаOт няколко годиниPeugeot работиусилено върхунамаляването наразхода на горивои на вреднитеемисии, а днес навлизa в нов етап,обединявайки усилията си заопазване на околната средав програмата Blue Lion.мощност: 128 kW при 1600 об/минe) Крива на въртящия момент;макс. въртящ момент: 240 Nmпри 1600 об/минМеханична пилотирана6-степенна скоростна кутияХарактеризира се с премахванена педала на съединителя, катосмяната на предавките ставачрез лостчетата под волана,скоростния лост или чрезавтоматизирания режим. Катоалтернатива на стандартнитемеханични или автоматични,тази скоростна кутия предлагаизключително удобство иудоволствие при управлението,заедно със значително понижаванена разхода на гориво,благодарение на 6-та предавка.• От 2000 година досега Peugeotе продал повече от 1,6 милионаавтомобила с филтър затвърди частици.• От 2001 година досега в Европа(14 страни) са продадениблизо 1,1 милиона автомобилаPeugeot, отделящи по-малкоот 120 г СО 2/км.• През 2007 година 40% отпродадените от Peugeot вЕвропа автомобили отделятпо-малко от 130 г СО 2/км.• Всички автомобили на Маркатаса произведени в заводи,сертифицирани по ISO 14001и са 95% рециклируеми в краяна живота си.308308êîìáè308 SW308308êîìáè308 SWÄèçåëÁåíçèíÌàêñèìàëíà ìîùíîñò/ðåæèì Ìàêñ. âúðòÿùÌàêñ. ñêîðîñò Ðàçõîäè íà ãîðèâî (ë/100êì) 2) CO 2(ã/êì)ìîìåíò/ðåæèìê.ñ. DIN/îá/ìèí êW/îá/ìèí(êì/÷)(Nm/îá/ìèí)Ãðàäñêî Èçâúíãð. Ñìåñåíî Ñìåñåíî1,6 ë HDi 16V 90 ê.ñ. ÌÑÊ5 1) 90/4000 66/4000 215/1750 180 5,8 3,8 4,5 1201,6 ë HDi 16V 90 ê.ñ. FAP ÌÑÊ5 1) 90/4000 66/4000 215/1750 180 6 3,9 4,7 1251,6 ë HDi 16V 110 ê.ñ. FAP ÌÑÊ6 1) 110/4000 80/4000 240(260*)/1750 190 6,4 4 4,9 1291,6 ë HDi 16V 110 ê.ñ. FAP ÌÏÑÊ6 1) 110/4000 80/4000 240(260*)/1750 190 5,7 3,9 4,5 1202,0 ë HDi 16V 136 ê.ñ. FAP ÌÑÊ6 136/4000 100/4000 320(340*)/2000 205 7,2 4,5 5,5 1402,0 ë HDi 16V 136 ê.ñ. FAP ÀÑÊ6 136/4000 100/4000 320(340*)/2000 200 9,4 5,3 6,8 1801,6 ë HDi 16V 90 ê.ñ. ÌÑÊ5 1) 90/4000 66/4000 215/1750 174 6 4 4,7 1251,6 ë HDi 16V 110 ê.ñ. FAP ÌÑÊ6 1) 110/4000 80/4000 240(260*)/1750 185 6,4 4 4,9 1291,6 ë HDi 16V 90 ê.ñ. ÌÑÊ5 1) 90/4000 66/4000 215/1750 174 6,2 4,2 4,9 1291,6 ë HDi 16V 110 ê.ñ. FAP ÌÑÊ6 1) 110/4000 80/4000 240(260*)/1750 190 6,6 4,2 5,1 1342,0 ë HDi 16V 136 ê.ñ. FAP ÌÑÊ6 136/4000 100/4000 320(340*)/2000 202 7,6 4,9 5,9 1552,0 ë HDi 16V 136 ê.ñ. FAP ÀÑÊ6 136/4000 100/4000 320(340*)/2000 197 9,7 5,6 7,1 187Ìàêñèìàëíà ìîùíîñò/ðåæèì Ìàêñ. âúðòÿùÌàêñ. ñêîðîñò Ðàçõîäè íà ãîðèâî (ë/100êì) 2) CO 2(ã/êì)ìîìåíò/ðåæèì(Nm/îá/ìèí)(êì/÷)ê.ñ. DIN/îá/ìèí êW/îá/ìèí Ãðàäñêî Èçâúíãð. Ñìåñåíî Ñìåñåíî1,4 ë VTi 16V 95 ê.ñ. ÌÑÊ5 95/6000 70/6000 136/4000 182 9 5,2 6,5 1551,6 ë VTi 16V 120 ê.ñ. ÌÑÊ5 120/6000 88/6000 160/4250 195 9,3 5,2 6,7 1591,6 ë VTi 16V 120 ê.ñ. ÀÑÊ4 120/6000 88/6000 160/4250 188 10,3 5,7 7,3 1741,6 ë THP 16V 150 ê.ñ. ÌÑÊ5 150/5800 110/5800 240/1400 213 9,8 5,6 7,1 1671,6 ë THP 16V 140 ê.ñ. ÀÑÊ4 140/6000 103/6000 240/1400 202 11,4 6 7,9 1881,6 ë THP 16V 175 ê.ñ. ÌÑÊ6 175/6000 128/6000 240(260*)/1600 225 10,7 5,7 7,6 1801,4 ë VTi 16V 95 ê.ñ. ÌÑÊ5 95/6000 70/6000 136/4000 178 9,3 5,3 6,7 1591,6 ë VTi 16V 120 ê.ñ. ÌÑÊ5* 120/6000 88/6000 160/4250 189 9,4 5,3 6,7 1601,6 ë VTi 16V 120 ê.ñ. ÀÑÊ4 120/6000 88/6000 160/4250 182 10,5 5,9 7,5 1781,6 ë VTi 16V 120 ê.ñ. ÌÑÊ5 1) 120/6000 88/6000 160/4250 189 9,6 5,4 6,9 1641,6 ë VTi 16V 120 ê.ñ. ÀÑÊ4 120/6000 88/6000 160/4250 182 10,7 6,1 7,7 1821,6 ë THP 16V 150 ê.ñ. ÌÑÊ6 150/5800 110/5800 240/1400 209 10,6 5,8 7,5 1771,6 ë THP 16V 140 ê.ñ. ÀÑÊ4 140/6000 103/6000 240/1400 199 11,8 6,2 8,2 1941,6 ë THP 16V 175 ê.ñ. ÌÑÊ6 175/6000 128/6000 240(260*)/1600 215 10,9 6 7,8 185* С Ñ overboost (временно (âðåìåííî свръхпълнене). ñâðúõïúëíåíå). МСК ÌÑÊ = механична ìåõàíè÷íà скоростна ñêîðîñòíà кутия êóòèÿ (5 или èëè 6 степени) ñòåïåíè) / АСК ÀÑÊ = автоматична àâòîìàòè÷íà скоростна ñêîðîñòíà кутия êóòèÿ (4 степени) ñòåïåíè)1) С Ñ гуми ãóìè Energy Saver; 2) Съгласно Ñúãëàñíî директива äèðåêòèâà 99/100/СЕ 99/100/ÑÅ FAP = филтър ôèëòúð за çà твърди òâúðäè частици ÷àñòèöè


Интелигентната защита12/13Peugeot 308 получи 5 звезди натестовете Euro NCap* за защитана възрастните пътници,което е максималната оценка.Euro NCap е независима европейскаинституция, която определястепента на сигурност наавтомобилите на пазара чрезтестове: челен удар, страниченудар, удар в стълб, удар на пешеходец...Асоциацията публикуварезултатите под формата на„звезди“.* European New Car Assessment ProgramABS AFU ESPПревенцияЗащитаОптимизирано окачване, ефикаснаспирачна система, максималнастабилност благодарениена системата ESP*, ефикасноосветление... 308 използва цялатаси интелигентност, за дапредвижда опасността и да випази.Ходовата част на 308 е оптимизирана,като предният мосте Pseudo McPherson, следите сапо-широки, задният мост е сдеформируема греда и специалноадаптирани стабилизиращи щанги.Мощната и устойчива спирачнасистема носи допълнителнасигурност. Електроусилвателятна волана с променливоусилие гарантира едновременнопрецизно управление и удобнопаркиране. Тези системи, заеднос устойчивостта на каросерията,правят 308 един многосигурен автомобил, но това нее всичко. За оптимална стабилносттой е оборудван с пъленкомплект функции на спирачнатасистема:• Система против блокиранена колелата (ABS),която позволява да се запазиконтрол над траекториятапри внезапно спиране.• Електронен разпределителна спирачното усилие(REF), който управляваусилието върху всяко колелопоотделно и гарантирапо-ефикасно спиране, особенов завой.• Система за подпомаганепри внезапно спиране(AFU), която увеличаваусилието при необходимост.Eлектронната програма застабилност (ESP)* добавяоще две функции:• Система противприплъзване на колелата(ASR), която действа върхуспирачките и двигателя призагуба на сцепление с пътя.• Система за контрол настабилността (CDS),която сравнява постоянноинформацията, подадена отдатчика на волана и този зазавой, за да се предотвратятситуациите поднасяне в завойи изправяне на завоя.Автомобилът се връща впървоначалната си траекторияв границите на физичнитезакони. Към тези технологиисе добавят ксеноновифарове** и функциятаавтоматично включване насветлините*.Системата за предупреждениепри пресичане наосовата линия** е новатехнология, която отчитаневолно преминаване в другалента при движение със скоростпо-висока от 80 км/ч.Инфрачервени датчици впредната броня сигнализират запресичането на осовата линия(прекъсната или непрекъсната),ако мигачът не е включен.Водачът е предупреден чрезвибриране на седалката, влявоили вдясно, и може да коригиратраекторията на автомобила.* според версията.** опция.Peugeot 308 съществува порадиедна-единствена причина:своите пътници. Неговата целе да ги защити ефикасно,вземайки всички необходимимерки.Поемане на енергиятана удараПри челен удар, чупещата секормилна колона потъва наточно определено място, за дапредпази водача. Опасносттаот навлизане в купето на двигателяили скоростната кутия енамалена. Защитата при страниченудар е осигурена от страничнитеусилващи елементи накаросерията. Особено вниманиее обърнато на защитата назадната част, за да се предпазикупето и резервоарът за гориво.Предпазни коланиПредпазните колани напредните места разполагат спиротехническо устройство иограничител на силата наобтягане. Коланите на тритезадни места са с ограничител насилата на обтягане. Свързани сас индикатори за непоставенили отключен предпазен коланв плафона в предната част*.Въздушни възглавнициПредлагат се до 7 въздушнивъзглавници :- две предни, които сеадаптират към силата наудара;- две странични* за преднитеместа, предпазващи гръдниякош, корема и таза на водача ипътника;- една под кормилната колона*,която се активира при силенчелен удар, заедно с предните;- две тип завеса, коитопредпазват главата на водача ипътниците на страничнитеместа*.Защита на децатаМожете да инсталиратенапълно безопасно детскостолче, без да се налага да гозакрепвате с предпазния колан,на страничните места на ред 2и на предната седалка пътник.За целта, трябва да използватеспециалните фиксатори,монтирани между облегалкатаи седалката. Версията с панораменпокрив на 308 SW предлага4 места със система за инсталиранена детски столчета Isofix,a във версията без панораменпокрив тези места са 3. Наразположение е и електрическасистема за заключване назадните врати и стъкла.* според версията.


Опции кожа:За повече индивидалност и комфорт изберете опции,които ще придадат характер на купето на вашия 308или 308 SW.Цветове Mеталик (опция)14/15Перфорирана кожаСиво-бежовоПредлагат се 4 интериора според нивото наоборудване: салон Черно Vintage, Сиво-бежово/Mistralили Criollo. Освен обикновената кожа Черно илиСиво-бежово Peugeot ви предлага два салона синтегрална кожа: Vintage или Сиво-бежово/Mistral.Черно Perla neraСиво SharkСиво AluminiumСиво Thorium (от 09.2009 и за 308 SW)Сиво Vapor (от 09.2009)Синьо AbysseСиньо Ipanema (единствено за 308)Гладка кожа VintageЦветове Лак (опция)Цветове МатЧервено BabyloneБяло BanquiseСиво HurricaneГладка кожа Черно MistralДжантиДекор на скоростния лостХромОбикновена кожа Черно MistralОбикновена кожа Сиво-бежовоЛети джанти18" Lincancabur(без вериги за сняг)Лети джанти17" RinjaniЛети джанти16" SantiaguitoЛети джанти16" IzalcoTaсове15" PacayaТасове15" AtacamaРазмери430 до 1398литраКожа върху арматурнототабло (опция интегрална кожа)Peugeot 308674 до 2149литраPeugeot 308 SW и КомбиДекор на вратите ХромИнтегрална кожа VintageИнтегрална кожа Сиво-бежово


05/2009

More magazines by this user
Similar magazines