September 2007 - Rõngu Vald

rongu.ee

September 2007 - Rõngu Vald

4 RÕNGULANEon rohkem, võib ühendus hoopis ära Nüüd kroonis tema suurt ja järjepidevat KODUVALLA ÕNNITLUSED!kukkuda. Kõu miinus on ka see, et selle treeningut teenitud edu. Mare Külv võitiskasutamiseks vajalik seade (maksab kuni Itaalias 2 pronksmedalit: kettaheites ja3300 krooni) tuleb välja osta. Kui aga 4.-9. septembrini 2007 peeti Otepää uuelheidete mitmevõistluses. Selles võistlusesselgub, et te pole ühenduse kvaliteedigalaskesuusastaadionil Eestis esmakord-on 5 ala: vasaraheide, kuulitõuge,rahul, siis selle seadmega pole hiljemselt Maailmameistrivõistlused suvekettaheide,odavise ja raskuse heide.midagi peale hakata. Wimaxi seadmeid eibiathlonis. Laskejooksu sprindis võitispea välja ostma – neid on võimalik rentida jaOleme uhked oma õpetaja üle ja soovimeKarel Viigipuu hõbemedali! Palju õnne!hiljem välja osta.talle visadust ning uusi võite.Kõud võiks nimetada säästuinternetiks,millest piisab internetis hädapäraseksValguta kooli- ja lasteiapere LASTEAIALAPSED SPORTIMASasjaajamiseks. Wimax on aganõudlikumale kasutajale, kes tarbib nettiJällegi on käes september, ilus sügiskuu, jaigapäevaselt ja tahab tõmmata filme ningalanud on uus õppeaasta ka lasteaia jaoks.kasutada internetiühendust mängimiseks. TAHTE JA JÄRJEPIDEVUSE September tõi endaga kaasa meie jaoksSellisel juhul on esimene valik kindlastiHINNAKS SAI TULEMUSTE meeldiva üllatuse. Nimelt kutsusid 12.Wimax.septembril meid endale külla meie headWimaxi kuludHIILGUSsõbrad Valguta lasteaiast, et koos veeta üksKui palju umbes maksab Wimaxigahommikupoolik värskes õhus sportides.liitumine? Erksa ja rõõmsa olemisega Mare Külv on Lühidalt öeldes korraldasid nad meileNorby Wimaxiga liitumine on tasuta, üks suurepärastest sporditegijatest, kellel kõigile ühe toreda tervise- ja spordipäeva.maksab eelkõige vastuvõtuseadme jagub visadust ja tahet end heas füüsilises Külla sõitsid Lepatriinude, Liblikate japaigaldamine. Paigaldamistasu on 990 vormis hoida. Pidev tegelemine spordiga onkrooni, seadme kuurent 150 krooni. WimaxiPääsupoegade rühmad, kokku 60 last.andnud kaasa võimaluse osaleda niikuutasud algavad 345 kroonist.Lapsed kogunesid suure elevusega bussi jatiitlivõistlustel kui ka väiksematel, sportlaseKui levi on nõrk, saab signaali tugevustsõit võis alata Valguta suunas.jaoks meelelahutuslikel jõuproovidel. Nii onoluliselt parandada 5-15 meetri kõrgusemastiga. Mast pannakse koduhoovi ja Maregi saavutanud tulemusi, misWimaxi vastuvõtja selle otsa. Masti võib omakorda on olnud motivatsioonikstellida Norby tehnikutelt, aga selle võib ka edaspidisteks treeninguteks ja võistlusteks.ise ehitada. Paarimeetrise masti hinnad Pikaajaliselt ja stabiilselt on ta tegelenudalgavad tuhandest kroonist ja hea on see, et heitealadega. 1981. a tõukas ta oma isiklikumasti ehitamine on ühekordne kulu.kuulirekordi 13.04; 1982. aastast on jäänudKokkuvõttes võib öelda, et kui masti pole pidama tema isiklik rekord kettaheites -vaja ehitada, jääb Wimaxiga liitumise tasu 45.68, so Eesti kõigi aegade 20. tulemus.Norby puhul 1000 krooni piiresseViimaste aastate seenioride tiitlivõistlusteltKas Viasati antenniga saab ka internetti? Eestis on ta pidevalt kaasa toonud esimeseKahjuks mitte. Samas on Norbyl täna ja teise koha medaleid. 2006. a kuulutatiolemas ühispakkumine Viasatiga, kus Mare Külv Tartumaa parimaks sportlaseksühtse paketina on võimalik väga soodsaltseenioride vanuseklassis.saada koju nii kvaliteetne ja kiire internet,soodne telefoniteenus ja parim Digi-TVJa nüüd siis!!!Kui kohale jõudsime, ootasid meid ees4.-15.09.2007. a kaks suurepärast mängude läbiviijad: karu, jänes, rebane jaIvo Saluokssooritust Kergejõustikuveteranide siil. Olime nagu tõelised olümpialased –Maailmameistrivõistlustel Itaalias,Norby andmeside äriliini juhtmarssisime kõik koos palliplatsile, karuRicciones - pronksmedal kettaheites jaNorby Telecom ASkäes uhke lipp, mille ühel poolel kujutatipronksmedal heitealade mitme-Tel 666 1000jooksvat Klaabut ja teisel poolel seisis kirivõistluses (kuul, ketas, oda, vasar, „Teel olümpiale“. Avasõnad öeldud, heisatiraskus).lipp ja toredad mängud võisid alata. Karu,ÕPETAJA MARE KÜLV Eestit oli MM-il Ricciones esindamas 60 jänes, rebane ja siil korraldasid igaleMAAILMAMEISTERsportlast. Võistlejatena sulanduti 96 riigi ligi rühmale eraldi mänge – lugemis- ja9000 maailmasportlase pingutuse hulka. arvutamisoskus, julgus, osavus, täpsus –Meie kehalise kasvatuse õpetaja Mare KülvEestile tuli MM-ilt 2 medalit.kõik need omadused said proovile pandud.osales septembri algul Itaalis veteranideMare on saavutatu üle uhke ja rõõmus. Iga rühma mängudeks oli aega 10 minutit.maailmameistrivõistlustel. Mare on kogu Kordaläinu nimel oli ta iga päev aega Peakohtunik võttis aega ja vilistas pika vile,aja olnud edukas mitmetel spordialadel. Ta leidnud - treenides ja harjutades oma kui aeg täis sai. Seejärel vahetati kohad jaon sageli hästi esindanud ka omaValguta kodutalu maadel. Võimlemine, uued mängud läksid jälle lahti. Kõik meie jakoduvalda.jooks ja spetsiaalsed heitetreeningud Valguta lasteaia lapsed said eelpoolpakuvad rõõmu ja rahuldust ja kuuluvad nimetatud armsate loomakeste seltsislahutamatult Mare igapäevaelu juurde. mängida.Sagedasti kuulub sinna juurde vend Kalev, Mängud lõpetati ühe toreda, kõigile hästikes terava pilguga on omast käest võtta. tuntud liikumis-laulumänguga „Kes aias“,Nõnda toimuvad nii mõnedki harjutamised ning seejärel jagati kätte diplomid tublideletreeneri valvsa pilgu all ja nõuannete järgi. osavõtjatele. Nagu ükski korralik üritus ei„Mis Sind kõike seda tegema paneb, lõppe ilma söögi-joogita, nii ka meid kostitatimotiveerib?” Selle peale vastas Mare, et kuuma tee, maitsvate magusate küpsiste jafüüsiliselt aktiivne tegevus lihtsalt meeldib värskete punapõsiste õuntega. Pealetalle, annab suurepärase enesetunde ja söömist oli kellaaeg sealmaal, et oli aegkosutab vaimu. „Ja hea tulemus – see on sõpradega hüvasti jätta. Tänusõnadsiht, mille poole püüelda ja mis paneb öeldud, lahkusime rõõmsate ja heapingutama!Hea tulemus saada!” Nii ta ütles tujulistena.ja seadis ennast hoogsalt minekule.Täname veelkord Valguta lasteaiaõpetajaid selle vahva spordipäevaAitäh uhkete tulemuste eest koduvalda organiseerimise eest.ja PALJU ÕNNE !Merike KirotarSirje KruuselRõngu Lasteaia PääsupoegadeFoto: Are Mältonrühma õpetaja


RÕNGULANE2007/2008. õa. ÕPIB RÕNGU KESKKOOLIS KOKKU 262 ÕPILAST5Neist ÕPETAJAID ON KOOLIS 23 ja KORIS- sotsiaalpedagoog AINO KOMMISAAR1. klassis 16 õpilast TAJAID 6, raamatukogu juhataja MAIA KÕRDA9. klassis 40 õpilast Nende seas majandusjuhataja LEO LUTSPõhikooli osas kokku: 199 õpilast logopeed RUTT VILJASTE remondimees KOIT LAINESTEmajahoidja BERNHARD LAAN12. klassis 24 õpilast Neile lisaks turvatöötaja KÜLLI KÜNNAPUUGümnaasiumi osas kokku 63 õpilast direktor RAIVO RUUKEL kokad TIIA VENTMAN ja VARJU LAANõppealajuhataja ARVET SILKvõimla administraator REGIINA JÜRISOOKLASSIKOMPLEKTE ON 15 huvijuht EHA PÄIVISTE sekretär HILLE RAJApsühholoog ENN RATASSEPPHUVIRINGID RÕNGU KESKKOOLIS 2007/2008. õa.Jrk Huviringi nimetus Tomumise aeg Juhendaja Ruumnr.1. Teeme ise (I-IV) Kolmapäev 14.30 Eda Markov Aeroobikasaal2. Puutööring (I-VI) Teisipäev 15.00 Jaan Olesk Töökoda3. Näitering (VI-IX) Kolmapäev 15.00 Anne Holtsmeier4. Näitering (X-XII) Reede 15.00 Anne Holtsmeier5. Spordiring (I-V) Kolmapäev 14.45 Liia Seppa Võimla6. Rütmika (I-III) Esmaspäev 14.00 Ave Holtsmeier AeroobikasaalKolmapäev 14.307. Rütmika (IV-VI) Esmaspäev 15.00 Ave Holtsmeier AeroobikasaalKolmapäev 15.308. Rütmika (VII-IX) Teisipäev 15.00 Ave Holtsmeier AeroobikasaalNeljapäev 15.009. Shaping (VII-XII) Esmaspäev 16.00 Ave Holtsmeier AeroobikasaalKolmapäev 16.3010. Võrkpall (III-VI) Teisipäev 15.30 Külli KünnapuuVõimlaNeljapäev 15.3011. Kodu-uurimine pidev Anne Leppik12. GLOBE pidev Mare Tina13. Mudilaskoor (I-IV) Esmaspäev 13.10 Erle MägiKolmapäev 13.1014. Lastekoor (V-VIII) Esmaspäev 14.05 Erle MägiKolmapäev 14.0515. Laulustuudio (N) Kolmapäev 14.50 Erle Mägi16. Laulustuudio (V) Reede 14.50 Erle Mägi17. Arvutiõpetus (I-V) Vastavalt tunniplaanile Eda Markov Arvutiklass18. Käsitöö(V-IX) Esmaspäev 15.00 Ellu Eensalu Kodundusklass19. Käsitöö (I-IV) Neljapäev 15.00 Ellu Eensalu Kodundusklass20. Rahvatants (I-III) Teisipäev 13.00 Eha PäivisteAeroobikasaalReede 13.0021. Peotants (I-V) Teisipäev 14.00 Eha PäivisteAeroobikasaalNeljapäev 14.0022. Peotants (VI-XII) Kolmapäev 16.15 Eha Päiviste Võimla23. Võrkpall (VII-XII) kujunemisjärgus24. Jõusaal kujunemisjärgus25. Bänd kujunemisjärgusTERVISEPÄEV RÕNGU KESKKOOLIS14. septembri varahommikul kogunes tööpäeva Rõngu õunaaiasterve Rõngu koolipere koolimaja ette, etning 9. klass pani oma võimedvõtta osa ülevabariigilisest koolideproovile Otepää seiklusrajal.tervisepäevast. Kõik soovijad võisidVähem seikluslik ei olnudjalgratastel startida Tamme paljandile,keskkooliklasside päevläbitava tee pikkus oli 40 km. KohapealSoomaa matkarajal, kus niiläbiti jalgsi matkarada ja imetleti kõrgeltmõnigi tegi väikese suplusekaldalt avanevaid imeilusaid vaateid.sügiseselt karges laukavees.Kes nii pikka matka paljuks pidasid, valisidLoodan, et kõik said matkasobivamamarsruudi. Nii käisid 1. ja 2. klasspäevast tubli energiasüsti, sestuudistamas Rõngu vana koolimaja, 3.ka ilmataadiga oli meil kindelklass Tehvandil ja Linnamäel. 4. klassikokkulepe, et päikeseline ilmteekond viis Raigaste koolitare juurde ningkestab vähemalt õhtuni, ja nii5. klass läbis marsruudi: Rõngu oligi.kihelkonnakool - Tilga kool - Tilga kirik -Sikamäe kalmistu - Rõngu.Eha Päiviste6. ja 8. klass suundusid jalgratastel Aakre kooli huvijuhtloodusrajale. 7. klass võttis ette raske 5. klass matkarajal


6RÕNGULANEVALGUTA KONNATIIGIL on aeg selline, et ilma kohaliku huvita pole RÕNGU LAULULAVA SAIühelgi ettevõtmisel tõsiselt võetavatLÕBUTSEMASENDALE UUE KATUSEtulevikku. Kus käid ujumas, Valgutainimene? Oled sellega rahul? Või oled rahul12. augustil kajas lõbus naer ja kilkamine turbalombiga, kus ujudes väidetavaltMTÜ MONARATA, Rõngu VallavalitsuseValguta keskuse tiigil – toimus järjekordneja SA'e Eesti-Hollandi Heategevusfondkärnad selga saad...paadiralli, mis kandis 5. järjenumbrit.Päikeselill abiga saime RõnguAga hetkel, sellel päeval, mil paadiralli laululavale uue katuse.Lisaks kohalikele olid mõned uudistajad toimus, see eelnev kedagi ei masendanud. Nii katuse eterniit, sarikad kui ka tuulekastidkaugemaltki naljakat võistlust vaatama Isad elasid kaasa lastele, lapsed isadele, olid juba päris õnnetus olukorras - vanad jatulnud. Nende üllatus ja rõõm oli siiras. Nii mehed naistele, naised meestele jne. väsinud. Õnneks toetas meid rahaliseltväitis ka Kodukant Tartumaa juhatuse liige Sõideti paadil ja paadi all – nalja kui palju. suuresti SA Eesti-Hollandi Heategevus-Aime Vilu, et oleks koos teistega vees Osalejad olid rahul ja tulvil igasugu uusi fond Päikeselill, tööjõuna olid abishulpinud. Siiski see soov kadus, kuna ideid. Oleks ka abilisi nende elluviimisel! Rõngu valla noormehed Taisto Asula japolnud leida vees sellist kohta, kus ei Päev lõppes seltsimaja hoovil lõbusa Allan Kosso ning Rõngu Vallavalitsusekasvanud igasugu taimi. Jah, ujuda küll simmaniga. Külakosti tõi Konguta kapell. töötajad Toomas Klein ja Tarmo Ruder.sellises vees isu polnud.Oli vaatajaid-kuulajaid, oli tantsijaidki. Ja ka Veel oli suureks abiks Argo Kuris Tilgakohalikud kuumad lihapirukad maitsesid külast.Foto: Priit Lainestehästi. Tänud Konguta kapellile!Tänu tublidele ja oskajatele inimestele saiEsmaspäeval juba nõuti järgmise simmanitöö tehtud päris kiiresti ja korralikult. Hea, etRõngus on inimesi, kes on nõus tegemakorraldamist! Pole probleemi, kui on huvilisi!midagi lihtsalt heast südamest ja pealegiÜrituse läbiviimist toetasid Kohaliku vabast ajast peale väsitavaid tööpäevi ningOmaalgatuse Programm, Rõngu laupäeval ja pühapäeval. Aitäh teile Argo,Vallavalitsus, Klubi Muksu ja Koruste Küla Toomas, Tarmo, Taisto ja Allan.Selts.Nüüd on olemas laululaval korralikud pingidPriit Laineste ja uus katus. Seega tasub ära kasutadaValguta Ringi korraldaja ilusad ilmad, et laululaval huvitavaid jaPaatides Pille Viilu ja Lembit Taavits (vetevana).meeldejäävaid üritusi korraldada.ORIENTEERUMISVÕISTLUS Päikest teile kõigile.Samas ei heidutanud see Lembit Taavitsat,kes vetevaimuna ringi hulpis ja hädas-RÕNGUSKristina Ruderolijatele appi ruttas.MTÜ MONARATA juhatuse liigeKõige suurem rõõm päevast oli väikestel Suurepärane ilm, puhkepäev, korralikultlastel, kes nii võisteldes kui ka lihtsalt lõbu ettevalmistatud orienteerumisrada, LIIKLUSREEGLID EI VANANEpärast paadisõitu proovida said. Ja tore oli ülitäpsed kaardid Hiugemäe ja Lossimäeka see, et sellisel üritusel saad teada, kes kohta – oli algamas orienteerumis-Taas on alanud uus kooliaasta.külas elavad.võistlus.Õpetussõnad ja meeldetuletused liiklusesMTÜ Monarata korraldatud orienteerumis- valitsevatest ohtudest on õppeaastaFoto: Priit Laineste võistlus oli esimene sellelaadne katse tuua alguses kindlasti vajalikud. Kõige paremnoored arvutite võimu alt loodusesse ja oleks koolilapsel liiklustarkused üle korrataanda spordihuvilistele täiskasvanutele koos oma vanematega juba enne koolivõimalus end metsarajal proovile panna. algust. Õpetussõnade väärtus mitme-Tähistatud sai 2,5 ja 3,5 kilomeetri pikkune kordistub, kui täiskasvanud ise järgivadrada. Jõukohane ju kõigile!liikluses kehtestatud reegleid ja on omaOsavõtt orienteerumisvõistlusest osutuskäitumisega lastele eeskujuks. Õpetajadsaavad kaasa aidata laste liiklusteadmisteoodatust väiksemaks. Kas põhjuseks oli kinnistumisele sellega, et manitsevadeelmise õhtu noortepidu või vähene huvikoolijütse enne koolist lahkumist käitumaülesriputatud kuulutuste vastu, polegi liikluses arukalt ja tähelepanelikult.tähtis. Oluline on hoopis see, et üha rohkem Reeglid mis ei vanane, kuid tihti ununevad:Timo esimene iseseisev paadisõit, mis tõi inimesi avastaks enese jaoks tervisespordi. - alati peatun enne sõidutee ületamist;omasugusteseas esikoha.Tähtis on, et seekordsetele võistlejatele - peatun igaks juhuks ka „sebra”ehk ülelisanduksveelgi huvilisi.käiguraja ees ja veendun teeületamiseTiik ise aga tahaks tohutud hoolt ja tööd Orienteerumisvõistluselt ei puudunud ka ohutuses;tunda. Kahjuks ei aita siin puhas heajälgidessamal ajal sõidukeid;sportlikud auhinnad. Igatahes MTÜ - ületan sõidutee kõndides mitte tormates,tegevus, vaid on vaja suuri rahasummasid. Monarata loodab, et järgmised spordi-Olen aastaid lootnud kohalike elanike ja võistlused on tunduvalt rahvarohkemad. - bussist väljudes ei ületa sõiduteed bussivalla ühise huvi kiiret kasvu, et üks Seniks aga head harjutamist!eest ega tagant vaid ootan, kuni buss onlahkunud ja tee on mõlemale poole hästikülakeskus saaks hea väljanägemise koosCelia Arrasnähtav.mõnusa vaba aja veetmise kohaga. ParakuLapsed, kes käivad koolis jalgrataste jaGLOBE teatabAugustikuu oli soojem kui juulikuu. Keskmine õhutemperatuur oli18,7° (see on 1 kraadi võrra kõrgem kui juulikuus). Augustitpeetakse paljuaastaste andmete põhjal kõige sademeterikkamakskuuks, kuid sel aastal oli juulikuu vihmasem. Sademetehulk oli augustis 59 mm. Kõige kõrgemale tõusis õhutemperatuur13. augustil, siis oli sooja 30º. Kõige külmemad ööd olid kuu lõpus,mil õhutemperatuur langes 3-4 kraadini. Päikselisi päevi olipiisavalt palju. Täispilves päevi oli ainult 5.mm14121086Augustikuu keskmiste õhutemperatuuridekäik ja sademete hulkmmtt°30252015Kokkuvõtte koostas Kaarel Repän4102501 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 1415 1617181920212223242526272829 30310


olleritega, peaksid liikluses olema erititähelepanelikud. Ka jalgrattaga sõiduteelsõites peaks kandma kiivrit. Sõiduvahendidpeavad olema ka tehniliselt korras: ees,taga ja külgedel helkurid, pidurid jasignaalkell töökorras. Vastupidiselt jalakäijaletuleb liikluses käituda sõidukijuhinaja liikuda parempoolses sõidusuunas. Erititähelepanelik tuleb olla pöörete sooritamisel.Enne manöövrit tuleb olla kindel, etühtegi sõidukit ei tule.Tasub teda, et:- avariis saab alati kannatada nõrgem -jalakäija, jalgrattur, rollerijuht;- sõiduk - vajab peatumiseks peatumisteekonda:kuival teel 50 km/h liikuv autosaab pidama alles 30 meetri pärast, agamärjal teel kulub peatumiseks 40 meetrit;- autod peavad näitama suunda, aga tihtiseda ei tee;- kõik autod ei pea kahjuks kiirusepiirangutestkinni, vaid sõidavad lubatustkiiremini.Siinkohal tahaks rõhutada ka turvavöödekasutamise tähtsust. Statistika kinnitab, et45 % möödunud aastal liikluses hukkunudsõidukijuhtidest või kaassõitjatest eikasutanud autos sõites turvavööd. Lapsevanemad- autojuhid jälgige, et lapsedkinnitaksid turvavöö ka auto tagaistmel.Väiksemate lastega sõitmisel tuleb kindlastikasutada turvatooli, mis kindlustab lapseturvalisuse liiklusohtlikes olukordades.Turvavöö kinnitamine tundub küll pisiasjana,kuid see peab kujunema sõidukisseistumisel esmaseks tegevuseks nii laste kuitäiskasvanute puhul. Elus on tähtsad kõikpisiasjad.Ilusat kooliaasta algustElva konstaablipiirkonna konstaablidA. Toode, P. KotkasPOLITSEI TEATAB:KURITEOD1. Ajavahemikul juuli lõpp 2007. a kuni10.08.2007. a Rõngu vallas varastatikinnistult u 650 tm puitu. Esialgne kahju 550000 krooni.2. Ajavahemikul 30.07-01.08.2007Rõngu vallas varastati piirdeta ja valvetakinnistult kreissaag, aiakäru, metallvann,tsingitud aiapostid ja metallriiul kogumaksumusega6500 krooni.VÄÄRTEOD1. 12.08.2007 kella 16.55 ajal juhtisHeino (1950) Rõngu vallas mootorsõidukitalkoholijoobes, omamata vastava kategooriamootorsõiduki juhtimise õigust.2. 13.08.2007 kella 06.50 ajal juhtis Vaki(1946) Rõngu vallas mootorsõidukitkohustusliku liikluskindlustuse lepingumaksevabal perioodil ja jättis kontrollijaleesitamata liikluskindlustuspoliisi; juhtismootorsõidukit, mis ei olnud nõuetekohaseltläbinud tehnoülevaatust.3. 13.08.07 kella 14.02 ajal juhtis Margus(1985) Rõngu vallas mootorsõidukitasulasisesel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 35 km/h võrra; juhtismootorsõidukit, millel puudus ees ja taganähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk.4. 13.08.07 kella 15.39 ajal juhtis Vaki(1946) Rõngu vallas mootorsõidukitalkoholijoobes ja kontrollijale esitamisekspuudus kehtiv vastava kategooria mootorsõidukijuhtimisõigust tõendav dokument;juhtis mootorsõidukit kohustusliku liikluskindlustuselepingu maksevabal perioodil jajättis kontrollijale esitamata liikluskindlustuspoliisi.RÕNGULANE 75. 20.08.07 kella 00.10 ajal juhtis Siim(1988) Rõngu Keskkooli staadionil jahaljasalal mootorsõidukit ilma selleomaniku loata.6. 20.08.07 kella 00.25 ajal tarbis 1990. asündinud poiss Rõngu vallas alkohoolsetjooki.7. 19.08.07 kella 10.15 ajal juhtisAleksandras (1963), Leedu kodanik, Rõnguvallas mootorsõidukit asulavälisel teelkiirusega, mis ületas lubatud sõidukiiruse39 km/h võrra.8. 19.08.07 kella 10.35 ajal juhtis Silver(1971) Rõngu vallas mootorratast asulaväliselteel kiirusega, mis ületas lubatudsõidukiiruse 32 km/h võrra.9. 20.08.07 kella 13.12 ajal juhtisKenneth (1986) Rõngu vallas mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, misületas lubatud sõidukiiruse 21 km/h võrra.10. 20.08.07 kella 13.22 ajal juhtis Indrek(1971) Rõngu vallas mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 29 km/h võrra.11. 27.08.07 kella 01.35 ajal juhtis Raiko(1984) Rõngu vallas mootorsõidukitalkoholijoobes.12. 25.08.07 kella 13.05 ajal juhtis Georg(1966) Rõngu vallas mootorsõidukit alkoholijoobes,omamata vastava kategooriamootorsõiduki juhtimise õigust.13. 31.08.07 kella 14.10 ajal juhtis Janno(1969) Rõngu vallas mootorsõidukitkiirusega, mis ületas liikluskorraldusvahendigalubatud sõidukiiruse 40 km/hvõrra.14. 01.09.07 kella 10.10 ajal juhtis Ants(1964) Rõngu vallas mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 17 km/h võrra.15. 01.09.07 kella 10.38 ajal juhtis Allan(1953) Rõngu vallas mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 30 km/h võrra.16. 01.09.07 kella 10.53 ajal juhtis Veiko(1982) Rõngu vallas mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 26 km/h võrra.17. 01.09.07 kella 22.20 ajal juhtis Aavo(1959) Rõngu vallas kehtestatud korrasregistreerimata (ümberregistreerimata)mootorsõidukit, juhtis mootorsõidukit jakontrollijale esitamiseks puudus mootorsõidukiomaniku poolt väljaantud kirjalikvolikiri, mis oli Liiklusseaduse § 17 lg 3kohaselt kohustuslik.18. 01.09.07 kella 11.15 ajal juhtis Madis(1965) Rõngu vallas mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 31 km/h võrra.19. 05.09.07 kella 13.45 ajal lamas Leida(1936) Rõngu alevikus kõnniteel, ollesjoobnud olekus avalikus kohas.20. 08.09.07 kella 01.35 ajal juhtis Urmas(1961) Rõngu vallas mootorsõidukitalkoholijoobes.21. 10.09.07 kella 20.00 ajal tarbis 1990. asünd poiss Rõngu vallas alkohoolset jookiavalikus kohas.22. 12.09.07 kella 15.05 ajal juhtis 1989. asündinud noormees Rõngu vallas mootorsõidukit,omamata vastava kategooriamootorsõiduki juhtimise õigust, kuijuhtimise õigus oli karistusena ära võetud;juhtis registreerimata (ümberregistreerimata)mootorsõidukit, mis ei olnudnõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust;juhtides mootorratast, ei kasutanud peaskinnirihmatud motokiivrit; juhtis mootorsõidukit,millel oli sõlmimata kohustuslikliikluskindlustuse leping.Andres ToodeKonstaabelSÜNNID !„Kui esimene beebi esimest korda naeris,purunes naer tuhandeks killuks.Need lendlesid kõik laialija nii tekkisidki haldjad.“(Sir J. M. Barrie)OSKAR-MARTIN RUDERsünd. 10.09.2007ÕNNITLEME !Igaühele antud oma päevade jada,jäta meelde vaid kaunimad neist.Käi lõpuni rõõmsana elurada,sest see pole korduv kellelgi meist.(E. Kõrvits)94 LINDA PILL 04.1086 LOREIDA ERM 04.10ADELE GREENBERG 15.10ALVINE TAMM 31.1084 MAGDA KUKEMELK 22.10LEO SIKK 28.1083 HELGA-RESEEDE ÕIGE 01.10MARIA IVANOVA 05.1081 ELFRIEDE ÕIGUS 30.1075 NIKOLAI KHOKHLOV 17.1070 AIME KARRO 08.10LIIDA KONI 28.1065 VALDUR PIHT 04.10LAINE MEOS 15.10MARIA GERGALO 16.10MALLE MAALMANN 17.10VALTER LEPIK 20.1060 VELLO PÄRNAPUU 17.10EHA-MAIE SOKK 28.1055 VAIKE AARNA 08.10AINO MIILASTE 19.10URVE LAKS 28.1050 LIIA PRÜÜS 03.10MERIKE REILA 15.10ÜLLE RÄÄBUS 29.10Naerdud on naerud ja nutetud nutud,lauldud on laulud ja räägitud jutud;mis oli, see oli uut enam ei tule.Jumal kustutas teelise laterna tule.(V. Osila)MÄLESTAME !LUDMILLA MAKAROVA20.06.1919 – 26.08.2007Kirepi külaMARET HION21.03.1913 – 02.09.2007Raigaste külaLEIDA-ARMILDA VEBER28.03.1922 – 08.09.2007Rõngu alevikKALLI PAURSON02.04.1945 – 07.09.2007Käärdi alevikJUTTA-KOIDULA TAMM02.09.1924 – 15.09.2007Tilga küla


8RÕNGULANEseptembrikuu RISTSÕNAPAREMALE: 1. Vene meremaalikunstnik. 11.Jõgi Aafrikas 15. Näkk. 16. Rooma number 50.17. Filosoofiline õpetus (I.Kant). 19. Ameriitsium.20. Maitseaine (om. käändes). 22. AlevikJärvamaal. 23. Küla Rõngu vallas. 25. End.jalgrattur (n.+in.). 27. LAHENDUS. 30.Kapsaraua kujuline täht. 31. Teatmeteos. 32.Teravili. 34. Sidesõna. 35. Lämmastik. 36. Kuld.37. Matemaatiline lühend (mida oligi tarvistõestada). 38. Jõgi Ðveitsis. 40. Järjestikusedtähed. 42. Holmium. 43. Käesoleval aastal. 44.Genitiiv (lüh.). 45. Elukutse. 47. Näitleja jalavastaja (in.+n.).ALLA: 1. Kohamäärus. 2. Rooma number(teine). 3. Elektripinge mõõtühik (lüh.). 4. Aasta.5. Prantsuse kirjanik. 6. Oopus (lüh.). 7. Valdur. 8.Keelpill Vana-Idamaa rahvastel. 9. Ooperilauljatar.10. Tegelane „Kalevalas”. 12. Minu. 13.End. Rõngu vallavanem. 14. Saar Loode-Eestis.17. Talveuni mõnedel loomadel. 18. LinnRumeenias. 20. Postkast. 21.Rõngus kasvatatavpuuvili. 24. Kirjastaja või raamatu väljaandja. 26.Njuuton. 27. Siiri Sisask. 28. Kirjanik 1891–1950(in.+n.). 29.Lind. 33. Nutt, nutmine. 36. Ujeda,argliku. 39. Sidesõna. 41. Kaaluühik (lüh.). 46.Raadius. 48. Kaaluühik (lüh.). 49. Siimens.AUGUSTIKUU RISTSÕNALAHENDUS – KOOLIRANITS1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 1516 17 18 1920 21 2223 24 25 2627 28 2930 31 32 33 34 3536 37 38 3940 41 42 43 4445 46 47 48 49koostaja Kunnar Lätti13.10.2007 kell 20.00Tantsuõhtu Jüri HomenjagaÕhtujuht Sulo Sarkinen.Lauad ettetellimisel.Pilet: 100 krooni,eelmüügist 75 krooni.Rõngu Rahvamajas18.10.2007SügisnäitusValguta Seltsimajas18.10.2007 kell 16.00Näitus-loeng„Pärimustaimed-ravimtaimed”(tasuta).Rõngu RahvamajasOstame kasvavat metsa,metsamaad ja raieõigusthind kuni 120 000 kr/ha(läbiraiutud jahüpoteegiga)Ettemaksu võimalus.Maa mõõtmine.Nõustamine. Ostametehtud lageraiet, vanutaluhooneid.Telef. 489 4055, 5110415,5179866Faks 633 5576, Rapla,Tallinna mnt 14, kab 332Aulis &Diana OÜteebkeevitustöidValgutastel 53456967KUHU MINNA, MIDA TEHAKUULUTUSEDLõikanvanarauda jaaitan realiseeridaainult eraisikutel.Helistada õhtutikella 18.00telefon 523 5509Miika.RõnguRahvamajasKLASSIKALISEMASSAAÞIVÕIMALUSteisipäeviti janeljapäeviti.Registreeridatel: 767 0720,5196 3596Pille Raud20.10.2007 kell 15.00Memme-taadi sügispiduTeedla Seltsimajas20.-30.10.2007Raamatukogude päevad„Olgem avatud raamatute rahvas!“27.10.2007 kell 10.00Kultuurilooline retk RannusKorraldaja Koruste RaamatukoguJÄLGIGE REKLAAMI!Müüa 4-toaline renoveeritudkorter Rõngus.Uus köögimööbel koostehnikaga.Hind 650 000 krooni.Tel 529 1558.* * * *OÜ Rannu Bangeman pakubtööd palkmaja ehitajatele,väljaõppe võimalusegakohapeal. Trantspordi võimalus.Tel 513 3207 ja 746 4128.E-post: gunnar@bangeman.ee* * * *Ostan kvaliteetset kuuse- jamännipalki.Läbimõõt alates 27-35 cmka väikestes kogustes.Tel 5395 1730 või RõnguPuiestee 8d Jüri Orupõld.küljendamine, kujundus ja trükk:tel. 736 2046, fax 736 2044alfaprint@alfaprint.eewww.alfaprint.eeRÕNGULANEVALLA INFOLEHTtoimetaja: Silvia Rõõmussaar,tel. 731 4480, e-mail: silvia@rongu.eeRõngulane ootab kaastöid ja materjale 15.oktoobriks avaldamiseks samas kuu väljaandes.Järgmine Rõngulane ilmub 26. oktoobril 2007Hea tantsuhuviline!Ootame sind segarahvatantsurühma tantsimaesmaspäeviti ja neljapäeviti kell 18.00Valguta Seltsimajas. Info tel 5662 4839.TERE, ARMAS LAULUSÕBER!Rõngu segakoor ootab oma ridadesse uusi koorimuusikasthuvitatud lauljaid. Oleme väike, lõbus seltskond, kes onkoos käinud pool aastat. Selle aja jooksul oleme kaesmakordselt esinenud jaaniõhtul Hiugemäel.Meie plaanidesse kuulub kindlasti osalemine 2009. aastaüldlaulupeol Tallinnas. Esineme enamikel Rõngu üritustel,jõudumööda ka Tartumaa ning teistegi maakondadekultuuriüritustel.Hea lauluhuviline, ootame Sind 4. oktoobrilkell 16.00 Rõngu Rahvamajas!Koorijuht Marika Kibena Tel 5834 9447* * * *Müüa puitbriketti tel 5342 9630.* * * *Valguta seltsimaja vajab kiirestikoristajat-majahoidjat.Täpsem info tel 745 9348, 5235679 K.Kiho või 5662 4839M.Vääri* * * *Õpiring alustab 2. oktoobrilkell 16.00Valguta Seltsimajas

More magazines by this user
Similar magazines