V Ž^fDčrtrr

giskd2s.situla.org
  • No tags were found...

V Ž^fDčrtrr

V Ž^fDčrtrrP o d z i d .Podr.c.sv.Mohorja in FortunataŽupnija Št.Gotard.Zunanjščina:Glavni portal ima oslovski hrbet z žlebom in palico.Tudi stranski portal z žlebom in s posnetimi robovije gotski.Zvonik je bil pozneje prizidan.Prezbiterijima zazidano gotsko okno.Notranjščina:Ladja je imela prvotno raven strop.Prezbiterij jegotsko,rebrasto obokan.Tip svoda:figuralne konzole insklepniki.Prvi sklepnik:Dopasna Marija z Detetom jeistega tipa in dela kot na* Malem gradu pri Kamniku.Drugi sklepnik:sv.škof istega tipa kot skulpture vKamniku.Sreda 15.stoletja.Zadnja dva sklepnika predstavljatasedeča-brezbrada-moaa.hi-vtečeta-nege-pedser glavici,obdani z listjem;eni moli iz ust dolg jezik.Dvestranski konzoli predstavljata sedeča.brez'urada moža.ki vlečeta noge pod se.Rebra so barvana vdveh svetlih tonih.Figure in sklepniki so bili rahlopolihromirani.[Poslikano jo samo jjžno-vzhodno polje prezbiterija;spodnji del slikarije je uničen po novejšem oknu.Odspodnje vrste s^ je ohranila samo slika sv^Katarine,ki je nanovo odkritaTprugod ni bilo fresk^Mad oknomje dooro onranjena freska križanja iz srede 15.stol$Kvaliteta je č-ieti) izredna^Kristusov obraz je edennajlepših v naših freskahTvso sliko obdaja rumen-belrdečmavričast pas z rjavim patronom križcev,ribjihmehurjev in trilistov.Na križiščih so pravokotni inrombasti sklepi geometrične konstrukcije.^ draperijahin v splošnem kaže slika križanja vpliv kroga mojstra2.S.Kristusov tip je soroden onemu na Mačahl]Prizor%je deljeni v dva vzporedna pasova:prvi je skalnat;nanjem je v sreči križ,Marija in Janez;drugi,ki kulisnozapira ozadje do Kristusovih prsi,je hribovit in gol;nad njim je sinje neoo;trikot nad križem je uničen.Pri križu je posneta struktura lesa.Krizami je vespokrit s i.rvavimi kapi jami.Dobro,čeprav primitivnodelo.Slikano je temno-rjaro z rdečkastim senčenjem.Kristus ima kdžni nimb.ki je rdeč na rumenem krogu.Jezusova glava je čudovita.- Janez ima rdečo suknjoin enako rdeč plašč,ki se v značilni gubi vlega nazajna levo ramejpodšivka je zelena.Velike značilneguoe.Ima dolge.rumene lase in nešžno,izrazito lice.Marija ima zeleno suknjo,lila plašč z značilnimi gubamiin lepo,rdečo poRšivko.Roke orantno dviga predprša in je plemenito žalostna.Na glavi ima belo pokrivalo.-V drugi vrsti je bilo kakih 4 stoječih Po*


Podzid - 2.P.o.sv.Mohorja in Fortunata.Župnija Št.93%%%% Gotjtard.Opravastav.Ohranjena je samo desna:sv.Zatarina.Oblečena jev belkasto suknjo z globokim izrezom na prsih;izrezje obšit s kožuhovino;pas je spet zelo visoko in zelotesno.Rdeč plašč z zeleno podšivko je spe6 vrženčez deuno ramejleva roka je gola*desna roka drži pravpod trebuhom bogate gube.Na glavi ima turban s krono.Leva roka drži navzdol viseč meč.Lep obraz.Ob nogi sevidi rumeno koloJPreska je ena najboljših slik prinas iz let ok.l47o - 8of1Veliki oltar iz 2.pol.17.stoletja je bil v 18.stoletjudeloma dopolnjen.Lep tabernakelj z vrtečimi se vratcije iz srede lb.stoletja.Mazealni kos.V zvoniku je zvon z reiiefi kronanja Marije,sv.Barbare,Zrižanegain sv.Martina.Na zgornjem zvonu je napis:FranzZaisser in Oilli hat mich gegossen 1792.Štele,Zap.LIH,1931,42'-44.Zap.Levili,1933,19.Zap,L^VIII,1933,35'-3


freske iz srede 15. stoletja. Kvalitetna oprema iz 17.stoletja.Olga Zupan, Urb.program obč.Domžale,1968

More magazines by this user
Similar magazines