2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

slu.cz

2008 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu ...

10. Smetana J., Chlíbek R., Vacková M.: Marburgská hemoragická hore!ka – epidemie v Angole. Epidemiol.Mikrobiol. Imunol., 2006, 55, 2: 63-67.11. Smetana J., Smetana R., Vacková M., Pek M., Chlíbek R.: Prevence vzniku a importu nákaz u voják"Armády #R v souvislosti s pln$ním úkol" v zahrani!í. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, 2005, !.3, s. 99-108.

More magazines by this user
Similar magazines