V remenska prognoza za zeničku regiju - Superinfo

superinfo.ba

V remenska prognoza za zeničku regiju - Superinfo

Subota, 9.februar 2008.POLJOAPOTEKATD „AGRO ADI“ d.o.o. ZenicaTitova 48 (Plato Tržnice)Nudimo vam širok izbor sjemenskog i sadnogmaterijala, sadnice voća, lukovice cvijeća,zaštitna sredstva, umjetna gnojiva,pčelarski program, zoo-program ...Dođite i uvjerite se u kvalitet ponude i usluge!Akcija čišćenja smeća u KaknjuPredstavnici njemačkeAmbasade u ZDK9Na zahtjev općinskog načelnikai Zavoda za planiranje grada Kaknjaradnici JP Vodokom Kakanj ovih danau užem gradskom jezgru grada, tačnijeu romskom naselju Varda, započelisu akciju čišćenja nagomilanog smećakoje stanovnici ovog naselja deponujupored svojih stambenih objekata.Dan sjećanja na holokaust, kojije nad 6 miliona Jevreja i više milionaostalih naroda počinila fašističkai nacistička politika u drugom svjetskomratu obilježen je i u Zenici. Tog27. januara Jevrejska opština u Zenici,koja broji 42 člana, u prostoruzeničke sinagoge u znak sjećanja nažrtve holokausta u drugom svjetskomratu, upriličila je komema-„Biće potrebno najmanje deset danada očistimo ovaj dio grada koji se protežečitavom dužinom ulice Branilaca.Nakon što očistimo, imamo namjeruda postavimo nekoliko kontejnera i dazauvijek riješimo i ovaj gorući problemu Kaknju“, kaže direktor VodokomaAbdulah Delibašić.Dan sjećanja na holokaustrativni skup. Istim povodom predstavniciJevrejske opštine u Zeniciposjetili su i staro jevrejsko grobljeu Raspotočju. Inače, 27. januar,dan kada je 1945. godine Sovjetskaarmija oslobodila logore Aušvic iVilkenau u Njemačkoj, RezolucijomGeneralne skupštine Ujedinjenihnacija od 2005. godine utvrđen jekao Dan sjećanja na holokaust.Matthias Heinz, prvi sekretarAmbasade Savezne RepublikeNjemačke u BiH i Andreas Wolf,ataše njemačke ambasade posjetilisu sjedište Zeničko-dobojskogkantona, gdje su sa domaćinimarazgovarali o projektima u oblastisocijalne politike. PredstavniciMalo je ljudi u domaćoj politici kojise dosljedno drže opredjeljenja da na svemoguće načine pomažu svom rodnomgradu. Većina zeničkih političara moglabi se ugledati na načelnika Općine ZenicaHusejina Smajlovića i federalnog poslanikadr. Nerminu Kapetanović i način nanjemačke ambasade željeli su seviše informisati o radu Dnevnogcentra za djecu sa posebnim potrebamau Maglaju, te o funkcionisanjusmještaja za stara i iznemoglalica koja se ne mogu vratitiu svoje prijeratne domove, a boraveu zgradi Radakovo u Zenici.Kako se lobira za Zenicukoji oni to rade. Nedavno su njih dvoje„između dvije vatre“ stavili federalnogministra energije, rudarstva i industrijeVahida Heću i objasnili mu koliko jevažno da se u budućem prestruktuiranjuenergetskog sektora Bosne i Hercegovinene zaobiđe Rudnik Zenica.


Subota, 9.februar 2008.APEL ZA POMOĆPoštovani čitaoci Superinfa, naš sugrađanin obolio je i nalazi se na odjeluhematologije bolnice “Koševo”. Hitno mu je potrebna rijetka krvna grupa ABNEGATIVNA. Njegovo trenutno zdravstveno stanje je kritično i potrebno muje što hitnije zamijeniti kompletnu krv u organizmu. Porodica moli sugrađanekoji imaju ovu krvnu grupu, a spremni su da pomognu, da se jave na telefon139 intervencija u 2007. godiniU mjesecu januaru sumirani surezultati rada Profesionalane vatrogasnejedinice iz Kaknja. Zabilježeno je139 intervencija, a prema riječima komandiraHalima Kulovića vatrogasci sunajviše gasili šumske požare. „62 putaizašli smo na teren gaseći šumske požarekoji su u većini slučajeva izazvaniljudskom nepažnjom. Dvanaest putasmo gasili veće požare u kućama, a petputa su gorjele štale“, kaže Kulović.Osim požara, ekipa profesionalne jedi-Općina Žepče će ove godine biti uznaku obilježavanja 550. godišnjice.Tim povodom Žepče će već ovih danabiti mjesto održavanja međunarodnogtakmičenja u modernim plesovima. Također,biće upriličen i znastveni simpozijo temi „Gospodarske i prirodne mogućnostiŽepča“, koji bi trebao okupitieminentne stručnjake iz raznih oblasti,rodom iz Žepča, a koji danas žive i radeizvan BiH. U povodu jubileja, načelnikZovko najavio je u saradnji sa HP-omMostar i izdavanje poštanske markiceŽepča. Tokom godine biće izdana imonografija hronologije događaja uhistoriji općine Žepče, autora FranjeMarića. Poseban sportski spektakl trebalabi biti revijalna utakmica izmeđuzagrebačkog Dinama i NK Žepče. Inače,načelnik Zovko u ovoj godini je najavioi implementiranje brojnih kapitalnihprojekata. Prema njegovom mišljenju,u ovoj jubilarnoj godini za Žepče će najvažnijabiti izgradnja sportske dvoranepri KŠC „Don Bosco“, te početak grad-061 141 454nice izlazila je na teren i nakon lažnihdojava o bombama u srednjim školamau Kaknju, a od februara do maja14 puta pretraživano je korito rijekeBosne radi pronalaska utopljenika.Žepče u znaku 550. godišnjicenje zgrade Osnovne muzičke škole, ana privrednom planu početak gradnjetekstilne tvornice u Žepču od stranenjemačkih ulagača, za čije potrebe jeopćina već osigurala 40 dunuma zemljišta.Inače, podsjećanja radi, 14. oktobra1458. godine, na Žepču StjepanTomaš kralj bosanski sa sinom knezomStjepanom daje povelju logotetu (visokomčinovniku) Stjepanu Ratkoviću.To je prvi historijski pisani trag o ovomgradu. Porijeklo imena Žepča nije svedo danas razriješeno. Postoje tumačenjaprema kojem je ime Žepče latinskogporijekla iz rimskog razdoblja.Međutim, stari dio Žepča bio je nazvanTrgovište, pa je zbog stoga navedenotumačenje latinskog porijekla upitno.PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVAZVJEZDICA ZenicaHasana Muminovića bb (Mokušnice, u blizini Lovačkog doma)Tel. 032 463 509, 061 973 836Radno vrijeme od 8 do 18 sati, subotom od 8 do 15 satiZenica je proteklih dana dobilazanimljiv objekat u kojem će našinajmlađi sugrađani moći kvalitetnoprovoditi vrijeme. U pitanju je privatnapredškolska ustanova ZVJEZDICA,smještena na Mokušnicama, u bliziniLovačkog doma. Ovaj vrtić je otvorenogtipa, roditeljima je omogućeno11da dijete dovedu na sat vremena i više,uz mogućnost produženog boravka zaškolarce do 10 godina. ZVJEZDICA jeidealno mjesto za organizaciju rođendanskihzabava, okupljanje djevojčicai dječaka u različitim sekcijama (ples,kreativna radionica, engleski jezik...).Tu je i nedjeljni party za najmlađe,a voditelji su ostvarili i saradnju sadječijim stomatologom te logopedom.Vrtić je otvorenog tipa (nemagodišnjih upisa, redovnog pohađanja,unaprijed dogovorenih terminai ugovora), odnosno na sve načineprilagođen potrebama roditelja. Sveaktivnosti u vrtiću ZVJEZDICA unaprijedsu isplanirane i vođene od stranekvalifikovanih osoba. U mnoštvuzanimljivih didaktičkih i privlačnihigračaka, vaše dijete će se zabavljati,družiti i sticati nova znanja.


GoraždRadno v07,00 - 1Nedj08,00 - 1DISKONSalama Pili đačka 200grSalama Pili light 400grSalama pileća SUPERETTA 400grTjestenina domaća 400gr0,85 KM1.70 KM1,35 KMAjvar Vega 1kgAjvar Makedonski 1kgČokolada Zvečevo0,65 KMČokolada za kuhanje Zvečevo 100grSardina ADRIA 125gr3.55 KMPili pašteta 100gr2,40 KMPili pašteta 50gr0,96 KMŠećer 1kg0,85 KM0,87 KM0,65 KM 0,35 KM0,95 KMSRDA COMMERC GENERALNI ZA


Subota, 9.februar 2008.Donacija JapanaOtpravnik poslova Ambasade Japanau BiH Futao Motai i direktoricaOsnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija”iz Kaknja Fatima Kadrić u Sarajevu supotpisali ugovor za projekt djelimičnerekonstrukcije te škole, za čiju je implementacijuVlada Japana donirala 61.244eura. Djelimična rekonstrukcija kakanjskeškole podrazumijeva popravak krova,ulaznih vrata i vanjskih zidova fiskulturnesale kao najugroženijih dijelovazgrade koji su oštećeni još u proteklomratu. „Ugovor predstavlja znak ohrabrenjanastavnicima i učenicima Škole“Mula Mustafa Bašeskija” da nastavebiti primjer suživota i ustanova u kojojse školuju djeca različitih nacija”, kazaoje Motai. Osnovna škola “Mula MustafaBašeskija” ove godine će proslaviti i 100.godišnjicu, a trenutno se u toj ustanoviobrazuje oko 1.000 učenika.Završena obukapolicijskih službenikaOdjeljenje za edukaciju MUP-a ZDK,u saradnji sa Jedinicom za profesionalnestandarde, Jedinicom za sigurnostsaobraćaja, Jedinicom za podršku, Inspektoratom,Policijskom upravom Zenica- PS Centar, Odjeljenjem za kadrovskapitanja i podršku te Odjeljenjemza informatiku, organiziralo je obukuslužbenika iz svih policijskih stanica iOdjeljenja kriminalističe policije PU Ze-nica, na temu “Upotreba sile”. Cilj obukebio je da se izvrši edukacija određenogbroja službenika - budućih instruktoraiz svake policijske stanice o načinuupotrebe sile od strane službenih lica,u skladu sa važećim propisima. Obuka,kojom su bilo obuhvaćena 42 službenikapodijeljena u tri grupe, sastojala se izteorijskog i praktičnog dijela, a za svakugrupu je trajala pet dana.Članovi zeničkog Udruženjaparaplegičara i oboljelihod dječije paralize kojisu unutar mreže kablovsketelevizije, dobili su besplatanpriključak za CATV i Internet.Priključke je osiguralo preduzeće“Telekabel” d.o.o. Zenica.Ova firma inače je koncem prošle godinepoklonila dva besplatna paketa kablovskoginterneta. Jedan za članicu UdruženjaVernesu Osmanbegović, mladu15Lijepa gesta preduzeća “Telekabel” d.o.o. ZenicaBesplatan internet priključakza zeničke paraplegičareRomski edukativni centar opremljensa osam računara, televizorom ivideom te kućnim kinom, otvoren je ubivšem obdaništu Kanarinac. Projekatsu realizovali Udruženje Roma RomanoCentro i Općina Zenica uz podršku Sorošfondacije, organizacije Care Internationali zahvaljujući pomoći koja je stiglaiz Norveške. Studenti sa Univerzitetau Zenici uključili su se u projekat kaomentori djeci koja stiču znanja na računarima,savladavaju nastavno gradivoi organizuju društvene aktivnosti. UCentru će raditi i folklorna sekcija. Dosada je aktivnostima Centra, koji je počeosa radom 2000. godine, obuhvaće-oboljelu manekenku, kojaje sticajem okolnosti došlau status paraplegije, drugipriključak predsjedniku UOUdruženja Mirsadu Đulbiću.Preduzeće “Telekabel” je naisti način pomoglo i drugimudruženjima u Zenici teustanovama za zbrinjavanje djece bezroditeljskog staranja i svim zeničkimškolama koje imaju uslove korištenjakablovskoga interneta.Otvoren edukativni centarza Rome u Zenicino 30-toro romske djece predškolskoguzrasta, koje je u edukativnim aktivnostimavodila vaspitačica Smiljana Tucaković.U Zenici danas 145 Roma pohađaosnovnu školu, dok je samo njih 15obuhvaćeno srednjim obrazovanjem.Novootvoreni centar će pomoći Romimada shvate važnost obrazovanja iuključivanja u društveni život.


16 Subota, 9.februar 2008.Pripreme za 13. MKM„Zeničko proljeće“Općina Zenica objavilaje javni poziv za učešćena 13. međunarodnojkulturnoj manifestaciji„Zeničko proljeće“, kojaće se održati od 20. martado 12. aprila ove godine.Na javni poziv mogu seprijaviti pojedinci, institucije,amaterske i profesionalne organizacijeiz oblasti kulture, a konkurisat ćesa programima koji do sada nisu javnoizvođeni. Javni poziv je otvoren do 20.Vlada ZDK, na inicijativu kantonalnogministra unutrašnjih poslova AzizaBrotlije, nagradila je policijske službenikeangažovane na rasvjetljavanjuubistva Hasana Bilala, taksi-vozača izZenice. Iz MUP-a ZDK nagrađeni su:Fahrudin Bečirović - policijski komesar,Admir Gazić - načelnik Sektorakriminalističke policije, Senad Spahić- inspektor u Odjeljenju za opći kriminalitet,Ramo Suhić - inspektor u Odjeljenjuza opći kriminalitet, Abdulahfebruara, a organizatormanifestacije izvršit ćeodabir najkvalitetnijihprograma u skladu sakoncepcijom „Zeničkogproljeća“. U okviru MKMobjavljen je i Konkurs zaizbor najboljeg književniogdjela u 2007. godini. Posebanžiri odabrat će najbolje književno djeloautora sa prostora Zeničko-dobojskogkantona kome će biti dodijeljena novčananagrada.Nagrade za policajceMangić - inspektor uniformisane policije,Edhem Omanović - šef Odjeljenjakriminalističke policije u Policijskojupravi Visoko, te Elmira Karahasanović- vještak za biološke tragove u MUP-uFederacije BiH i Mehmed Kolar - šefOdjeljenja kriminalističke policije uPolicijskoj upravi Ilidža, MUP KantonaSarajevo. Sredstva u iznosu od 4.000KM izdvojena su iz Budžeta ZDK za2008. godinu, a svaki nagrađeni policijskislužbenik dobio je po 500 KM.* FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO * FLASH INFO *FLASH INFO *FLASH INFO *FLASH INFO *FLASH INFO *FLASH INFO *FLASH INFO *FLASH INFO *RMU ZenicaRudari Rudnika mrkog uglja Zenica u januaru 2008. proizveli su 25.955 tona, što jeza oko 4.000 tona manje od planirane proizvodnje. Najveće količine uglja proizvedenesu u pogonu Raspotočje - 11.266 tona, što je 98 posto planirane proizvodnje. U Starojjami proizvedeno je 11.168 tona, dok je iz jame Stranjani izvađena 3.521 tona ugljaSlavlje u FashionuModna agencija „Fashion“ Zenicau clubu Ten, na zaista zanimljivi orginalan način proslavilaje svoj sesti rođendan. Svi gostisa pozivnicama su zamoljeni dana zabavu dođu odjeveni u crnobijelukombinaciju, kao i svi učesniciu programu. Svoje kreacijeprestavile su Edina Osmančević iAmila Efendira, a manekeni su sepojavili i u posebnom crno-bijelomizdanju sa, za ovu priliku urađenimšeširima i maskama, što jepublika pozdravila gromoglasnmaplauzom. Selma i Haris Hasanicakao specijalne goste pozvali su izeničke muzičare. Svoju pjesmukao poklon za šesti rođendanmodne agencije „Fashion“ poklonilisu Kenan Tucić, reper Reflex,grupa Ama Gama, a fantastičnimplesnim numerama publiku jeobradovao i plesni studio “Latino“Zenica. Ovom prilkom proglašenisu i najbolji maneken i najboljamanekenka modne agencije „Fashion“za prošlu 2007. godinu, ate laskave titule ponijeli su LarisaŠeper i Adis Topalović.FORUM SYD postao CEMNekadašnji “Forum Syd”, odnedavno preregistrovan u Omladinski klub Centar zaedukaciju mladih (CEM), počeo je sa organizacijom radionica u Zenici. Tu su novinarska,fotografska i grupa volonterskog odbora koje bi trebale trajati po tri mjeseca. Grupe kojebi pohađale te radionice okupljale bi mlade, starosne dobi od 15 do 20 godina.


Subota, 9.februar 2008.Haris Burina kandidatza nagrade ZeniceLokalno omladinsko vijeće (LOV)regije Zenica, Ocjenjivačkom sudu zajavna priznanja Općine Zenica, koja sedodjeljuju povodom 20. marta - DanaZenice, kandidirat će Harisa Burinu,glumca Bosanskog narodnog pozorištaZenica. Burina je u proteklom periodupostigao zapaženu umjetničku karijeru,dokazani je humanista i dobitnikIzložba “Karlo Paržik -arhitekt u BiH”U galeriji Muzeja grada Zenice nedavnoje postavljena izložba češkogarhitekte Karla Paržika, istaknutogstvaraoca koji je u Bosni i Hercegoviniprojektovao veliki broj građevina.Historijsku postavku Karla Paržikaotvorila je Jana Stara, ataše za kulturuAmbasade Češke Republike uBiH. Češki arhitekt Karlo Paržik projektovaoje više od 70 građevina odkojih najveći broj u Sarajevu, gdje ježivio od 1887. godine do svoje smrti1942. godine. U tom periodu je uradionajznačajnije gradske objekte međukojima su najpoznatije zgrade Narodnogpozorišta, Zemaljskog muzeja,Likovne akademije u Sarajevu, zatimSrpskopraoslavne škole, Više gimnazije,Dječačke osnovne škole, VladineU Muzeju grada Zenice otvorena jeizložba umjetničkih radova istaknutogsvjetskog slikara i kipara Haima Pinte.Ovaj umjetnik rođen je u Bijeljini 1907.godine, Akademiju likovnih umjetnostizavršio je u Los Anđelesu, a punu umjetničkuafirmaciju stekao je u Meksiku. Napoznatom Institutu likovnih umjetnostiu San Migelu bio je profesor i šef Katedreza umjetnost, a potom i dekan Fakultetalijepih umjetnosti. Haim Pinto živio je do1987. godine, a iza sebe je ostavio hilja-brojnih domaćih i međunarodnih nagradaza glumu i režiju.zgrade, Zemaljskog muzeja i mnogihdrugih objekata u kojima je uradioprojekte ili sudjelovao u njihovom dograđivanjuili adaptiranju. Djela KarlaParžika su neizbrisivo utisnuta u slikuSarajeva, više nego u bilo kojem drugommjestu u BiH.Nova izložba u Muzejude slika, crteža, grafika, skulptura i murala.Dio njegovog stvaralaštva je predstavljenoi zeničkoj likovnoj javnosti.Dani Abdulvehab IlhamijeManifestacija Dani šejha AbdulvehabIlhamije Žepčaka, ove godine bićezajednički projekat kojeg planirajuorganizovati BZK „Preporod„ Travnik iŽepče. Ova ideja, rezultat je nedavnihrazgovora čelnih ljudi travničkog i žepačkogPreporoda, koji ima za cilj oživljavanjelika i dijela velikog AbdulvehabIlhamije Žepčaka. Cilj zajedničkogprojekta jeste povezivanje Travnika iŽepča, gradova rođenja i smrti velikogšejha Abdulvehab Ilhamije. O brojumanifestacija kojim će se obilježitizajednički projekat, kako ističe SuvadHadžić predsjednik žepačkog Preporodajoš uvijek je rano govoriti. „Planiramoda kroz ovogodišnju manifestaciju,nizom kulturnih događaja simboličnoobilježimo Ilhamijin put u smrt. IdejaPredstava “Kišna sonata” po motivimadramskog teksta “LjepoticaLinejna”, Martina Makdone, kojurežijski zajednički potpisuju glumciBNP-a, gostovat će na sedmom pozorišnomfestivalu “Slavija”, koji ćese održati početkom marta u istoimenombeogradskom pozorištu. U“Kišnoj sonati” glume Snežana Marković,Mugdim Avdagić i Faketa Salihbegović- Avdagić. Ovu predstavu17je da manifestaciju otvorimo u Žepču,a onda kroz niz kulturnih sadržaja, odVranduka preko Viteza, zatvaranje manifestacijeorganizujemo u Travniku,kaže Hadžić. Ovim povodom žepačkiPreporod planira izdavanje Ilhamijinezbirke pjesama.“Kišna sonata” na pozorišnomfestivalu “Slavija” u Beogradusu pod mentorstvom docenta TahiraNikšića kao svoju samostalnu diplomskupredstavu, uradile tadašnjeapsolventice glume Fakulteta humanističkihnauka u Mostaru na odsjekuDramska umjetnost - gluma, FaketaSalihbegović-Avdagić i Snežana Marković.Premijerna izvedba predstaveodržana je 15. decembra 2006. godinena Maloj sceni Bosanskog narodnogpozorišta Zenica.


18 Subota, 9.februar 2008.NOVO U NAŠEM GRADU!Ul. M.S. Serdarevića 1. (Stara pijaca)Škola skijanja Kluba ekstremnihsportova „Scorpio“ iz Zenice održanau januaru, prema riječima Edina Durme,poznatog planinara, ali i skijaškoginstruktora, bila je vjerovatno najmasovnijai najbolje organizovana škola ucijeloj Bosni i Hercegovini. Prvu smjenupohodilo je 65 učesnika sa kojima jeradilo desetak ljudi. Bio je osiguranprijevoz, smještaj u objektu Turističkezajednice na Smetovima i restoranaBosna, te osigurana kompletna opremaza djecu. U drugoj smjeni bilo je 3o-takŠkola skijanjaPet razloga zašto da nas posjetite:1. Najširi izbor hrane i opreme u gradu2. Najpovoljnije cijene3. Zahtjevi kupaca na prvom mjestu4. Mogućnost savjetovanja sa veterinarom5. NAJVAŽNIJI!Jednostavno najbolji!djece. „Njih preko 90 posto su proskijali,što je veliki uspjeh. To smo poentirali samalim internim takmičenjima, gdje susudjelovala sva djeca. Podjela diplomakoja je uslijedila imala je svoj posebanznačaj. Svaka je bila posebno odštampanasa imenom djeteta te zajedničkomfotografijom“, kaže Durmo. Uz Durmukao organizatora škole skijanja, tu je bioglavni instruktor Dario Mileusnić, bivšiomladinski državni reprezentativac uskijanju, pedagog fizičke kulture koji jediplomirao na DIF-u u Sarajevu.Kadetkinje Čelika učestvovalena turniru u OsijekuDženita Novi (1993) košarkašicaŽKK Čelik iz Zenice proglašena je zanajbolju igračicu turnira ALPE ADRIAturnira u košarci za mlađe kategorijestarosti do 15 godina, odigranog nedavnou Osijeku. Ova igračica koja jeu Čelik stigla pred početak sezone izBanovića, svojim igrama skrenula jepažnju trenerskih stručnjaka, a imalaje do sada nekoliko nastupa i za prvitim Čelika. Na turniru su Zeničanke(najmlađi sastav na turniru) završilena trećem mjestu iza domaće, osječkeMursije i PSVK iz Pečuja (Mađarska).Za tim Čelika koji su sa klupe predvodilitreneri Eldar Durmić i Admir Viteškić, uOsijeku su nastupile: Berina Alić, AmilaJusufović, Emina Bajgorić, Anida Ćorović,Senada Šabić, Dženita Novi, AminaLivnjak, Amna Karađuz i Amila Kadrić.Bowling klub „Strike“ Zenicaobilježio prvu godišnjicuBowling klub „Strike“ Zenicasredinom januara obilježio je prvugodišnjicu postojanja. Prvi klub kojinjeguje američke principe i pravilakuglanja organizovao je i Prvi Zenicakup, a potom i prvu amaterskubowling ligu u BiH. U prvoj sezoni takmičiloje se osam ekipa, a pobjednikje bila ekipa “A.E. Sigurnost Zenica”.Potom su uslijedili turniri za učenikeosnovnih škola u sklopu matematičarskeolimpijade ZDK, drugi turniri druga sezona “bh. bowling lige”, akrajem prošle godine “Strike” gostujeu novoizgrađenim bowling centrimau hotelu “Radon Plaza” u Sarajevu tehotelu „Hollywood“ na Ilidži. Od oktobra“Strike” postaje i član sportskogSaveza Zenica, a za mart je najavljeni veliki bh. turnir povodom Dana Zenice.Ljubitelji američkog kuglanjaČlanovi plivačkog kluba ZenicaŽeljezara nastavili su seriju dobrihnastupa. U veoma jakoj konkurenciji28 klubova iz 8 evropskih zemalja i sapreko 700 učesnika na međunarodnomKikinda kupu osvojili su 6 medalja, 4srebrene i 2 bronzane. Najuspješnijije bio Arnel Dudić sa 3 srebrene medalje,dok je Lejla Ahmetspahić osvojilajednu srebrenu medalju. Najboljaokupili su se povodom prve godišnjice“Strike” u jednoj od tri bh. bowlingkuglane, u “Americani” u Zenici, ačlanovi Kluba su rođendan proslavili,kako i priliči, tortom u obliku čunjaNovi uspjeh članovaPK Zenica Željezarazenička sportiskinja u 2007 godini,Sanela Salkić okitila se sa 2 bronzanemedalje.


Subota, 9.februar 2008.Premijer ligeBiH u boksuBokseri Čelika u okviru petog kolaPremijer lige BiH u boksu ostvarili susvoju prvu pobjedu. Bilo je to na gostovanjuu Banovićima, gdje su savladaliistoimenu ekipu sa 10:6. U ostalimrezultatima banjalučka Slavija je uPrnjavoru sa 10:6 pobijedila Giprom izTuzle, a Radnik u Bijeljini ekipu Ljubuškogsa 14:2. Trenutni poredak na tabelije sljedeći: Radnik 8 bodova, Giprom6, Slavija 6, Ljubuški 4, KBS Banovići 4,Čelik 2 boda. Šesto kolo na programuje 16. i 17. februara.Akcija „Alić - Peking 2008“ kojuje pokrenuo Atletski klub „Zenica“ saciljem da se naš olimpijac Hamza Alićšto bolje pripremi za predstojeće igre uPekingu nastavljena je i proteklih dana.Dok je naš najbolji atletičar okončavaozimske pripreme u Medulinu, u projekatsu se uključile još dvije renomiranekompanije. Finansijsku podršku štouspješnijem provođenju aktivnostiiz plana treninga za Peking pružit ćeRaiffeisen bank te zeničko preduzećeTreasure. U Atletskom klubu „Zenica“uvjereni su da će biti još renomiranihdomaćih kompanija koje će u narednihnekoliko mjeseci prepoznati svoj interesda sarađuju sa jednim od naših najboljihsportista. Prema riječima SuadaKaknje, predsjednika AK „Zenica“, saželjom da finansijski podrži projekat,klubu se javio i srebrenički načelnikAbdurahman Malkić. Kaknjo ističe daRAIFFEISEN BANK i TREASURE u projektu„Alić - Peking 2008“će narednih dana bitikonkretizirani i angažmaniOpćine Zenicai Zeničko-dobojskogkantona koji već duževrijeme prate i podržavajuAlićev sportskiput. Nažalost, izostaloje bilo kakvo interesovanjeOlimpijskogkomiteta naše zemlje,kao i nadležnog državnogMinistarstvacivilnih poslova, zaeventualno poboljšanjeuslova u kojima se Alić sprema zanastup u Kini. U međuvremenu, ovajizuzetni sportista nastavlja intenzivnepripreme za najveću svjetsku sportskusmotru. Nakon povratka iz Medulina uZenici je Alić imao kontrolna mjerenjai evidentno je da je njegova forma na19onom nivou koji je trener MehmedSkender planirao za ovu fazu priprema.Međutim, prva prava provjeratek slijedi na dvoranskom prvenstvuBalkana u Atini. Uvjereni smo da će seAlić iz glavnog grčkog grada vratiti sajednim od odličja.BingoAKCIJA TRAJE DO ISTEKA ZALIHA43,2034,5043,2034,5026,5019,9035,4016,0026,50 12,8022,0017,6049,90 36,00 36,0039,90 28,80 28,8023,9019,9021,9019,90


20 Subota, 9.februar 2008.Zimska brdsko-biciklističkabiciklijadaMatt Miller u Zenica Čeliku?Zenica Čelik bi mogao dobiti pojačanjena poziciji organizatora igre.Radi se o 26-godišnjem američkomplaymakeru Matt Milleru koji je napočetku ove sezone nosio dres ŠirokogPrima pivo. Finansijski uslovi koje jepostavio Miller su, kako vele iz UpraveKluba, realni, a definitivna odluka oangažmanu igrača trebala bi se donijetiovih dana. U slučaju da ovaj igračostane dvoj debi bi mogao imati veću subotu kada Zenica Čelik na domaćemparketu dočekuje ekipu bilećkogHercegovca. Inače, ovaj meč se trebaoigrati u utorak, ali je na traženje Zeničanaodgođen za subotu. Razlog traženjaodgode bio je virus gripe koji jepokosio pola igrača prvog tima. Upravozbog gripe ekipa Zenica Čelika je uprošlom kolu u Posušje putovala samosa osam igrača jer zbog gripe nisumogli nastupiti Armin Avdibegović,Adelmo Delić, Danko Šestić i JadrankoJusufagić, dok su Haris Jahić i AbdurahmanKahrimanović bili gripozni, nosmogli su snage i odigrali ovaj meč.Protiv Makedonije naBilinom poljuNedavno je u Zenici održana jePrva zimska brdsko-biciklističkabiciklijada. Na biciklijadi je prisustvovalodvadesetak profesionalnihbiciklista iz raznih dijelova našezemlje. Zadana tura bila je Zenica- Smetovi i nazad. Po povratku saSmetova biciklisti su se vratili šumskimputem na kojem je preovladavaosnjeg i blato.Nogometna reprezentacija Bosnei Hercegovine 26. marta odigraće prijateljskuutakmicu sa Makedonijom naBilinom polju. Ovo će biti peti međusobnimeč ove dvije reprezentacije, a udosadašnjem ogledima oba tima imajupo jednu pobjedu (BiH - Makedonija1:0, Makedonija - BiH 1:0), dok su dvameča završena bez pobjednika (1:1 i4:4). Kako je izjavio selektor Meho Kodro,želja mu je bila da reprezentacijaigra na domaćem terenu. Smatra da jeMakedonija kvalitetna reprezentacija,što su pokazali u proteklim kvalifikacijama,a posebno u utakmicama sEngleskom i Hrvatskom, te da je ovoprilika da se “okupimo u najjačemsastavu i uigramo, ali i što bolje upoznamo”.Istog dana na Olimpijskomstadionu Asim Ferhatović Hase mladareprezentacija BiH će odigrati kvalifikacijskuutakmicu s Velsom.


Subota, 9.februar 2008.21Čelik u MeđugorjuEkipa Čelika od ponedjeljka je u Međugorju,na drugom dijelu priprema zaproljetni dio sezone. Sav trenažni procesobavlja se u sportskom centru ‘’Circle’’.Povratak u Zenicu predviđen je za 14.februar. “Definitivno je zaključena listaigračkih pojačanja. Od dolaska NjegošaGoločevca (25), veznog igrača Sevojnaiz Užica, neće biti ništa. Kako se nijeuspio dogovoriti sa matičnim klubomoko izdavanja papira, njegov prelazaku Čelik, je završena priča”, izjavio jeIsmet Sarajlić, potpredsjednik kluba.Zlatan Gafurović i Mirnes Smajlović,prinove pristigle iz kakanjskog Rudara,već su na pripremama u Međugorju.Prvom timu su priključena i dvojicaperspektivnih juniora od koji se očekujeda se u narednom periodu nametnustručnom štabu. To su Armin Duvnjaki Kenan Stupar. Iako je ostao u Zenici iradi po posebnom režimu, prvom timuće biti priključen i mladi golman SalihHinović. Zbog povrede mišića u Zenicije ostao i Šerif Hasić, koji takođe vježbapo posebnom programu. Dvojicanogometaša nisu više članovi zeničkogpremijerligaša. Adin Džafić prešao jeu vinkovačku Cibaliju, dok je golmanIsmar Pojskić obukao dres Troglava izLivna. Na preporuku stručnog štaba,priliku za dokazivanje u narednih šestmjeseci u drugim sredinama, gdje ćebiti pod budnim okom čelikovih trenera,dobili su Senid Kulačić u Podgrmečuiz Sanskog Mosta i Benaris Hajduk uvisočkoj Bosni. Takođe u narednom perioduod pola godine drugim timovimasu posuđeni Ermin Džananović - Rovinj,Adin Sivac - Travnik, Zlatan Delibašić -Vitez i Seldin Zatagić - Tošk. Od ranijena posudbi u Umagu je Dario Šendula.Svi nabrojani nogometaši su još uvijekčlanovi Čelika. Od njihovih ambicijai želje za dokazivanjem, te igara usredinama u kojima će nastupati, zavisićedužina odsustvovanja sa Bilinogpolja. Kamberoviću i Buljubašiću, klubje preporučio da potraže novu sredinu.Prema posljednjim informacijamaiz Međugorja poznati su i terminiodigravanja kontrolnih utakmica.Prva od pet ugovorenih odigrana jeveć u srijedu protiv Rijeke. Hrvatskiprvoligaš trijumfovao je sa 2:1.Protivnik izabranicima Ive Ištukabiće 8. februara Troglav ili Drava izPtuja. Naredni susret na programuje 9. februara sa ekipom Mladosti izSuhopolja. Za 11. februar planiranaje kontrolna utakmica protiv Zrinjskog,a tri dana kasnije utakmicasa prvoligašem iz Rumunije, koji ćetek doputovati u Međugorje, dok jealternativa Hrvatski Dragovoljac.Pored toga, postoje dogovori okoodigravanja prijateljskih susreta saekipom Laktaša - 20. februara tesedam dana prije početka prvenstvasa Sarajevom na Bilinom polju.Mervana Jugić - Salkić među 100najboljih svjetskih dubl igračicaBH teniserka Mervana Jugić-Salkićvratila se među 100 najboljih svjetskihdubl igračica. Kao članica žensketenis reprezentacije BiH Mervana jedoprinijela plasmanu naše najboljeselekcije u prvu grupu Euro-afričkezone Fed cupa. Na turniru Druge grupeu estonskom Tallinu, teniserke BiHsu u odlučujućem susretu za ulazak uviši rang takmičenja u polufinalu savladaleekipu Litvanije sa 2:0. U prvommeču Mervana Jugić-Salkić savladalaje Aureliju Miseviciute sa 6:1 i 6:4, dokje konačnu pobjedu osigurala SandraMartinović koja je bila bolja Line Stanciutesa 6:1, 6:2. Pored pobjede nadViše od 200 atletičara svih uzrastaučestvovalo je na Prvenstvu BiH u zatvorenom.održanom proteklog vikendana Kamberovića polju. Takmičenjeje održano samo u četiri discipline: 60m prepone, 60 m, skok u dalj i troskok.Najvrijedniji rezultat postigla je GoranaCvijetić, atletičarka Glasinca sa Sokoca,koja je stazu od 60 metara s preponamaprešla za 8,78 sekundi. Po disciplinamaLitvankama teniserke BiH turniru suodigrale još dva meča u grupi u kojimsu savladale selekcije Turske i JužnoafričkeRepublike sa po 3:0.Prvenstvo BiH u atletici u zatvorenompobjednici su: muškarci: 60 m prepone:Adnan Malkić (Sloboda Tuzla) 8,22; 60m: Nedim Čović (Sloboda) 7,01; skoku dalj: Adnan Jahić (Bosna Sarajevo)6,74; troskok: Aldin Jahić (Bosna) 14,10. žene: 60 m prepone: Gorana Cvijetić(Glasinac) 8,78; 60 m: Gorana Cvijetić7,98; troskok: Lejla Glođo (Sarajevo)11,92 m. Takmičenje u skoku u dalj uženskoj konkurenciji nije održano.


22 Subota, 9.februar 2008.KNJIGA MJESECA DECEMBRA / PROSINCA19,0013,30Majo Dizdar:Mak Dizdar – Sjećanja i fotografijeKnjiga Mak Dizdar – Sjećanja i fotografijeje dirljivo svjedočenje o životu velikog pjesnika,njegovim usponima i padovima, strahui sreći, ljubavi, siromaštvu, slavi… To je i knjigao jednoj velikoj ljubavnoj priči i knjigao uzbudljivom životu porodice Dizdar, čestoteškom, ali uvijek punom poezije. MajoDizdar otkriva nam onaj dio lika pjesnika kojije do sada bio u sjeni – figuru oca.1 2 3 4 56PREPORU^UJEMO16,3814,707 89 10 1112 13Sulejman BUGARIVratimo se GospodaruSulejmana Bugarija ja vidim u tradiciji mistika radosti. Onjemu treba govoriti u kontekstu onih ljudi koji su vjerovalida nam se Milostivi objavljuje kao radost i da Mu najboljeslužimo radošću i ljubavlju.Prof. dr. Dževad KarahasanSulejman BUGARIMi smo jedan drugome najbolji poklonU potrazi za materijalizmom izgubili smo dušu. U trci zaovim svijetom gubimo onaj svijet. Biramo proalznost umjestovječnosti. Izgubili smo osjećaje. Postali smo, nekako, drvendurasti.Nemamo osjećaj za razgovor, nemamo osjećajda bismo trebali razumjeti onog drugog...Zaslijepljeni smo stvorenim, pa ne vidimo Stvoritelja. 22,0019,8014 1516 17 18 19 20 21 22 2324 2526 27 2829 30 31 3233 34 3536 37 38 3940 41 42KUPOVINA:- U KLUBU KNJIGE VRIJEME ZENICA, MOKUŠNICE (IZA KONZUMA),ARMIJE R BIH BROJ 2;- PUTEM TELFONA 032 462 642 (od 9 do 17 sati)- E-mail: vrijemem@gmail.com- narudžbenicom43 44 4546 47VODORAVNO: 1. Otpadnik od vjere; 6. Užareni sprat Džehennema; 7. Čovjek, lat.;9. Magistar, skr.; 10. Rehabilitation Project Force, skr. 12. Čavao; 14. Muško ime; 16.Vladarska titula u srednjovjekovnoj Bosni; 18. Vulkansko udubljenje, jama; 24. Dodvoravatise; 26. Nije protiv; 27. Oplata; 28. Mikrovalni komunikacijski sistem, skr. 29. Borilište;31. Popust u trgovini; 33. Koncentrični prsten na deblu; 34. Dapače, ...šta više; 35. ZaimImamović; 36. Kugla u boćanju; 38. Nije mlad; 40. Upišite LN; 41. Glavni grad Malte; 43.Odlaženje; 45. Nahranjen; 46. Vrsta ptice pjevice; 47. Kamenje koje neki naučnici smatrajuza oruđa i posude prahistorijskih ljudi iz tercijara.USPRAVNO: 1. Ime i prezime ličnosti sa slike; 2. Royal Society of Medicine, skr. 3.Pravilo, poučak; 4. Andrić Ivo; 5. Boja u kartama; 8. Orkestar, skr. 11. Zgoda, prigoda; 13.Rijeka u Bosni; 15. Skraćenica NATO-a u Holandiji; 17. Gradić u Španiji; 19. Mjesto uŠvedskoj; 20. Oliver Tvist; 21. Član, eng. 22. Izreći; 23. Podvrgnuti testovima; 25 Čamacu Veneciji; 30. Mit. bog i gospodar vjetrova kod starih Grka; 32. Ime pjevača G’N’R Rouza;34. Ekser; 36. Notes, bilježnica; 37. Friško; 39. Ispitivanje, pismena provjera; 42. AlgemeenKlinisch Labo, skr. 44. Liberalna stranka.IMPRESSUM: Magazin Zenički Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat). Tel. 061 788 088, 063992 100, 063 992 101, 063 992 102 ; www.superinfo.ba ; zesuperinfo@gmail.com ; Reg.br. 043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625 ; PDV broj:218552430000 ; Direktor Feđa Jovanović, finansije Zumreta Tufekčić, urednik izdanja Ibrahim Muratović, zamjenik urednika izdanja Mirza Dajić,tehnički urednik Selver Omerović, komercijala Safija Šehović, fotografije Muhamed Tunović, šef distribucije Jasmin Hećimović ; Tiraž izdanja: 20.000primjeraka ; Štamparija Unioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-17984


BingoŠUNKA 400GRPOLLO MENPROM2,55DELIKATES PUREćAŠUNKA 500GR PURIS3,85BAMIJA 450GR FRIKOGRAŠAK 450GR FRIKO3,29 1,49PUREćE HRENOVKE200GR PURIS 1,50SVJEŽA BANANA 1KG1,42KAFA MLJEVENA500GR-DONCAFFE5,35ZAČIN C 1000gr+100gr GRATIS 3,55SREDSTVO ZA PRANJESTAKLA 750ML1,49VRHNJE ZA KUHANJE500GR MEGGLE 1,85VIKEND AKCIJA08.-10. 02. 2008.SOK 2,2L BONYBITER LEMON0,89SOK 2,2LBONY COLA0,89OMEKŠIVAČI 3L LADY SORTO2,42ULOŠCI LANA20 KOM1,35ULOŠCI LANA10 KOM0,69

More magazines by this user
Similar magazines