Views
3 years ago
Normalizacja Affymetrix, Różnicowa ekspresja genów
Paulina Glazińska, Jakub bracha, Emilia WilmoWicz, Jan koPcEWicz