Pełny numer do pobrania (*.pdf) - Archiwum Medycyny Sądowej i ...

amsik.pl

Pełny numer do pobrania (*.pdf) - Archiwum Medycyny Sądowej i ...

26 Czesław Chowaniec, Mariusz Kobek, Małgorzata Chowaniec, Krystian Rygol,Nr 1Stanisława Kabiesz-Neniczka, Rafał SkowronekTabela III. Uszkodzenia będące następstwemurazu mechanicznego w zakresieklatki piersiowej.Table III. Chest injuries caused by mechanicaltrauma.Tabela IV. Uszkodzenia będące następstwemurazu mechanicznego w zakresiebrzucha.Table IV. Abdominal injuries caused bymechanical trauma.Obrażenia klatki piersiowejChest injuriesLiczbaprzypadków = nNumberof cases = nObrażenia brzuchaAbdominal injuriesLiczbaprzypadków = nNumberof cases = nZłamania mostka i żeberFractures of sternum and ribs28Rozerwania wątrobyLiver rupture7Stłuczenia i rozerwania płucPulmonary contusion and rupture20Rozerwania nerekKidney rupture5Stłuczenia i rozerwania serca oraz aortyCardiac muscle and aortic contusion and rupture6Rozerwania jelit i krezkiIntestinal and mesenteric rupture3Rozerwania przeponyDiaphragm rupture2Rozerwania śledzionySpleen rupture3Krwotok do jam opłucnowychBleeding to pleural cavities7WytrzewienieEvisceration2Krwotok do jamy otrzewnowejIntraperitoneal bleeding7Tabela V.Table V.Przyczyny zgonu ofiar katastrofy budowlanej na terenie Międzynarodowych TargówKatowickich w Katowicach/Chorzowie w 2006 roku.The causes of deaths of victims of building disaster at Katowice International Fairin Katowice/Chorzów in 2006.Przyczyny zgonówCauses of deathsObrażenia ciała (głównie o charakterze urazu wielonarządowego)Injuries (predominantly multiorgan traumas)Obrażenia ciała z cechami uduszenia gwałtownego na skutek unieruchomienia klatki piersiowej i brzuchaInjuries with signs of violent strangulation due to chest and abdomen immobilizationUduszenie gwałtowne na skutek unieruchomienia klatki piersiowejViolent strangulation due to chest immobilizationObrażenia kręgosłupa szyjnego i rdzenia kręgowegoInjuries of cervical spine and spinal cordObrażenia głowy z cechami udławienia kęsem pokarmowymHead injuries with signs of choking on a morsel of foodUduszenie gwałtowne na skutek ucisku mechanicznego szyi i klatki piersiowejViolent strangulation due to mechanical compression of neck and chestLiczbaprzypadków = nNumberof cases = n211861112011 © by Polskie Towarzystwo Medycynydowej i Kryminologii, ISSN 0324-8267

More magazines by this user
Similar magazines