2012 - Cz.NIC

nic.cz

2012 - Cz.NIC

05. Infrastruktura5.1. Technické řešení správy doménySystém centrálního registru DSDng byl navržen jako plně redundantní. Veškerý hardware i software je umístěn ve dvou vzájemně nezávislýchlokalitách, a to jak po stránce připojení k síti Internet, tak k elektrické rozvodné síti. Obě lokality jsou do rozvodné sítě připojeny zedvou nezávislých trafostanic, samozřejmostí je zálohované napájení UPS. Pro případ delšího výpadku elektrického proudu jsou obě lokalityvybaveny dieselovými generátory.V roce 2012 proběhl přesun jedné lokality z datového centra GTS (Praha 3) do datového centra TOWER (Praha 3) patřícího Českým Radiokomunikacím.Hlavním důvodem změny bylo vlastnické sloučení datových center SITEL a GTS. Nové prostory byly budovány tak, aby došloke zvýšení bezpečnosti (fyzicky oddělené prostory, magnetická čidla na dveřích racků) i kapacity (více racků, vyšší kapacity připojení).Druhou lokalitou nadále zůstává Telehouse CEColo (Praha 10).Systém je postaven jako heterogenní – chyba konkrétního výrobce hardwaru nesmí znamenat výpadek centrálního registru. V každé lokalitějsou proto umístěny servery od jiného dodavatele a vždy jsou postaveny na odlišné architektuře (Intel v. AMD).Samotný software centrálního registru je navržen tak, aby bylo možné kdykoliv vyměnit libovolnou součást architektury za její kopii běžící naserveru v druhé lokalitě. Kritickou součástí je pak databáze PostgreSQL, která je v běžném provozu replikována do druhé lokality, a v případěvýpadku primární lokality lze provoz převést na replikovanou databázi bez jakéhokoliv omezení či dopadu na funkčnost. Záložní systémyjsou neustále funkční a jsou navrženy tak, aby byly schopny v případě výpadku jakékoliv komponenty ve velmi krátké době převzíta zajistit provoz registru.FRED (Free Registry for ENUM and Domains)Software pro centrální registr vyvinutý a provozovaný sdružením CZ.NIC byl v rámci podpory menších registrů uvolněn jako otevřenýa svobodný. Menší a začínající registry tak mají šanci provozovat svoji doménu na systému, který byl vyvinut pro provoz české doménya který je díky svým parametrům a kapacitě připraven na mnohem vyšší počet doménových jmen, než kolik jich je aktuálně v ccTLD .CZregistrováno.16

More magazines by this user
Similar magazines