Indikatori za praćenje ekonomskog razvoja Općine Zavidovići - REZ

rez.ba

Indikatori za praćenje ekonomskog razvoja Općine Zavidovići - REZ

3Zavidovići Osnovno Srednje UkupnoPočetak školske godine Stanovnika Škola Odjeljenja Učenika Nastavnika Uč.na 1.000 Škola Odjeljenja Učenika Nastavnika Uč.na 1.000 Uč.na 1.000stanovnikastanovnika stanovnika2007/2008 38.237 19 194 4.585 244 120 3 62 1.684 120 44 1642008/2009 38.017 19 189 4.545 275 120 3 58 1.511 120 40 1602009/2010 38.027 19 188 4.445 291 117 3 56 1.442 117 38 155Početak školske godine 2010/2011ZavidovićiBroj stanovnika 37.983Broj Osnovno Srednje UkupnoŠkola 19 3 22Odjeljenja 179 60 239Učenika 4.073 1.547 5.620Nastavnika 282 130 412Učenika na 1.000 stanovnika 107 41 148IzvoriFederalni zavod za statistiku; Zavod za programiranje razvoja FBiH


47.0006.500Bruto domaći proizvod po stanovniku u KM6.480 6.5166.5826.0005.6445.9065.7305.7975.5005.2245.1065.0004.5004.5334.4584.534 4.5454.0003.5003.0003.6493.2613.8583.0963.3083.4203.0262.5002006 2007 2008 2009 2010NapomenaU obračun BDP uključena je neregistrirana ekonomija – NOE.Zavidovići CBiH FBiH RSIzvoriZavod za programiranje razvoja FBiHInvesticiono-razvojna banka Republike Srpske


5Općina/OpštinaPrisutno1991Prisutno2010Razlika20102010/1991( % )Bugojno 46.889 37.209 -9.680 -20,64Busovača 18.879 16.068 -2.811 -14,89Doboj Jug 3.259 4.529 1.270 38,97Donji Vakuf 24.544 13.992 -10.552 -42,99Gornji Vakuf-Uskoplje 25.181 19.112 -6.069 -24,10Kakanj 55.950 43.300 -12.650 -22,61Maglaj 43.388 23.381 -20.007 -46,11Novi Travnik 30.713 24.884 -5.829 -18,98Teslić 59.854 52.887 -6.967 -11,64Tešanj 44.372 48.266 3.894 8,78Travnik 70.747 54.878 -15.869 -22,43Usora 8.369 6.938 -1.431 -17,10Vitez 27.859 25.109 -2.750 -9,87Zavidovići 57.164 37.983 -19.181 -33,55Zenica 145.517 127.103 -18.414 -12,65Ţepče 22.966 31.056 8.090 35,23Regija CBiH 685.651 566.695 -118.956 -17,35NapomenaOpćina Usora formirana je nakon 1991. godine od naseljenih mjesta:Alibegovci i Usora (prije 1991. godine dijelovi općine Doboj), Omanjska,Sivša i Srednja Omanjska (prije 1991. godine dijelovi općine Tešanj).Prikazani broj prisutnih stanovnika 1991. godine predstavlja ukupni brojstanovnika navedenih naseljenih mjesta iz 1991.IzvoriZavod za programiranje razvoja FBiHFederalni zavod za statistikuRepublički zavod za statistiku Republike Srpske


KM800750Godina Zavidovići Regija CBiH FBiH RS BiH2003 352,16 415,48 524,18 379,00 484,002004 357,12 417,39 533,52 423,00 505,002005 373,34 430,41 557,55 465,00 538,002006 398,83 464,62 603,21 521,00 586,002007 435,40 514,96 662,10 585,00 630,002008 476,33 587,59 751,30 755,00 752,002009 528,28 632,25 792,08 788,00 790,002010 531,93 650,47 804,37 784,00 798,00Prosječne plate - Usporedni prikaz700650600550528,28531,93500450400350300476,33398,83 435,40352,16357,12 373,342003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Regija CBiH FBiH RS BiH ZavidovićiIzvoriFederalni zavod za statistiku, MEP Baza podataka


%Godina Sve kategorije Visoko i više Srednje OsnovnoUkupno Ţene Ţene (%) Ukupno Ţene Ţene (%) Ukupno Ţene Ţene (%) Ukupno Ţene Ţene (%)2006 7.503 3.113 41,49 98 53 54,08 4.799 1.870 38,97 2.606 1.190 45,662007 7.449 3.140 42,15 77 44 57,14 4.735 1.869 39,47 2.637 1.227 46,532008 6.335 3.058 48,27 109 61 55,96 3.929 1.842 46,88 2.297 1.155 50,282009 6.562 3.073 46,83 170 94 55,29 4.241 1.922 45,32 2.151 1.057 49,142010 6.962 3.227 46,35 194 109 56,19 4.543 2.016 44,38 2.225 1.102 49,53Ukupna nezaposlenost - Procentualno učešće ţena (s logaritamskom linijomtrenda)50,048,046,048,2746,8346,3544,042,040,038,78 40,1140,4241,4942,1538,036,037,212002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010IzvoriFederalni zavod za zapošljavanje; MEP Baza podataka


Godina Spol Ukupno VSS Viša SSS NSS VKV KV PKV NKV2006 Oba spola 7.503 44 54 1.552 25 26 3.196 224 2.3822007 Oba spola 7.449 33 44 1.507 24 29 3.175 224 2.4132008 Oba spola 6.335 66 43 1.341 19 33 2.536 192 2.1052009 Oba spola 6.562 130 40 1.494 1 35 2.711 183 1.9682010 Oba spola 6.962 153 41 1.597 0 35 2.911 182 2.043Ukupna nezaposlenost 2010 - Kvalifikacijska strukturaPKV2,61%KV41,81%NKV29,35%VKV0,50%SSS22,94%Viša0,59%VSS2,20%IzvoriFederalni zavod za zapošljavanje, MEP Baza podataka


Oblik organizacijeBroj12 - Javne ustanove 220 - Ustanove 141 - Javna preduzeća 151 - Dioničarska društva 452 - Društva sa ograničenom odg. 13970 - Zadruge 181 - Političke organizacije 182- Humanitarne organizacije 183 - Udruţenja građana 3185 - Sportska udruţenja 1794 - Mikrokreditne organizacije 1Ukupno 1990,50%0,50%0,50%Pravna lica po obliku organizacije - Procentualno učešće1,01%8,54%0,50%15,58%0,50%0,50%2,01%69,85%12 - Javne ustanove 20 - Ustanove 41 - Javna preduzeća51 - Dioničarska društva 52 - Društva sa ograničenom odg. 70 - Zadruge81 - Političke organizacije 82- Humanitarne organizacije 83 - Udruženja građana85 - Sportska udruženja 94 - Mikrokreditne organizacijeIzvorAFIP Agencija Sarajevo


SektorBrojA Poljoprivreda, lov i šumarstvo 7C Rudarstvo 1D Prerađivačka industrija 26E Snabdijevanje električnom energijom,1gasom i vodomF Građevinarstvo 26G Trgovina na veliko i malo; popravak49motornih vozila i motocikla, te predmetaza ličnu upotrebu i domaćinstvoH Ugostiteljstvo 5I Saobraćaj, skladištenje i veze 8J Finansijsko posredovanje 1K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje 14i poslovne uslugeL Javna uprava i odbrana; obavezno1socijalno osiguranjeM Obrazovanje 5N Zdravstvena i socijalna zaštita 7O Ostale javne, društvene, socijalne i ličneusluţne djelatnosti48Ukupno 1993,52%2,51%0,50%7,04%0,50%Pravna lica po sektoru privrede - Procentualno učešće3,52%0,50%24,12%13,07%4,02%2,51%24,62%0,50%13,07%ACDEFGHIJKLMNOIzvorAFIP Agencija Sarajevo


Uvoz i izvoz po godinama ( u 000 KM ) Uvoz i izvoz po stanovniku ( u KM )Godina Uvoz Izvoz Saldo Uvoz+Izvoz Pokrivenost uvoza Stanovnika Uvoz Izvoz Uvoz+Izvozizvozom (%)2006 37.385 92 -37.293 37.477 0,25 38.194 979 2 9812007 15.751 35.266 19.515 51.017 223,90 38.237 412 922 1.3342008 18.568 35.036 16.468 53.604 188,69 38.017 488 922 1.4102009 213.502 263.387 49.885 476.889 123,37 38.027 5.614 6.926 12.5412010 17.525 44.829 27.304 62.354 255,80 37.983 461 1.180 1.642Uvoz i izvoz u 000 KM201017.52544.8292009213.502263.387200818.568IzvozUvoz200720069237.3850 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000IzvorZavod za programiranje razvoja FBiH


Općina/Opština1 2 3 4 5Stopa Učenika osnovnih i BDP ponezaposlenosti srednjih škola na stanovniku%1.000 stanovnika KMStopazaposlenosti%Odsutnostanovništvo2010/1991Bugojno 11,63 55,67 140 3.517 -20,64Busovača 10,31 65,22 159 3.160 -14,89Doboj Jug 20,00 53,20 100 5.331 38,97Donji Vakuf 12,58 60,30 156 3.468 -42,99Gornji Vakuf-Uskoplje 12,54 56,26 152 4.213 -24,10Kakanj 20,10 41,31 135 7.579 -22,61Maglaj 13,28 63,66 150 3.583 -46,11Novi Travnik 11,71 56,78 150 3.783 -18,98Teslić 12,31 39,23 103 3.078 -11,64Tešanj 16,80 48,98 157 4.224 8,78Travnik 20,13 39,39 162 5.737 -22,43Usora 14,54 48,86 126 3.703 -17,10Vitez 20,41 44,05 160 4.949 -9,87Zavidovići 13,05 58,41 148 3.026 -33,55Zenica 19,38 47,24 134 6.194 -12,65Ţepče 12,05 55,61 153 2.911 35,23Centralna BiH 16,04 49,36 143 4.545 -17,35NapomenaBroj i vrsta indikatora razvoja po uzoru na “Nivo razvijenostiFederacije BiH po općinama u 2010. godini” Federalnog zavodaza programiranje razvoja”.


Općina/OpštinaRegija Centralna BiH = 1001 2 3 4 5Stopa Učenika osnovnih i BDP ponezaposlenosti srednjih škola na stanovniku%1.000 stanovnika KMStopazaposlenosti%Odsutnostanovništvo2010/1991IndexrazvijenostiRang uCBiHBugojno 72,50 112,79 97,90 77,38 81,01 88,32 12Busovača 64,25 132,14 111,19 69,52 114,18 98,26 8Doboj Jug 124,72 107,79 69,93 117,30 424,61 168,87 1Donji Vakuf 78,42 122,17 109,09 76,31 -47,80 67,64 15Gornji Vakuf-Uskoplje 78,16 113,99 106,29 92,70 61,08 90,44 11Kakanj 125,32 83,69 94,41 166,75 69,68 107,97 6Maglaj 82,79 128,99 104,90 78,84 -65,78 65,95 16Novi Travnik 73,01 115,04 104,90 83,23 90,61 93,36 9Teslić 76,73 79,49 72,03 67,72 132,91 85,78 13Tešanj 104,77 99,25 109,79 92,93 250,58 131,46 3Travnik 125,48 79,81 113,29 126,24 70,71 103,10 7Usora 90,67 98,99 88,11 81,48 101,44 92,14 10Vitez 127,28 89,24 111,89 108,89 143,10 116,08 4Zavidovići 81,38 118,34 103,50 66,57 6,60 75,28 14Zenica 120,81 95,71 93,71 136,28 127,06 114,71 5Ţepče 75,10 112,68 106,99 64,05 403,04 152,37 2Centralna BiH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00NapomenaIndexi razvijenosti po uzoru na “Nivo razvijenosti Federacije BiHpo općinama u 2010. godini” Federalnog zavoda zaprogramiranje razvoja”.

More magazines by this user
Similar magazines