Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

devetletka.net

Besede gradijo svet 3 - priročnik za učitelja

Besede gradijo svet 3Učna enota: Zanimivosti o živalih - Čemu imajo zajci dolgeuhlje? Čemu imajo sloni dolg rilec? Čemu imajo žirafe dolg vratin dolge noge? (blok ura)Priprava: Besede gradijo svet 3 – Učbenik (U) za slovenščino za 2. razred OŠ (str. 13, 14 in 15), listki(zajec, slon, žirafa).Oblika dela: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah.Učitelj1. Razdeli učence v manjše skupine in dodelinalogo tako, da učenci potegnejo iz kuvertelistek z navedbo živali (zajec, slon, žirafa).Vpraša učence: »Kaj veš o zajcu/slonu/žirafi?«UčenciTvorijo skupine.Oblikujejo predznanje o določeni živali.2. Povabi učence, naj predstavijo predznanje. Učenci posamezne skupine predstavijopredznanje o živali (o zajcu ali slonu aližirafi).3. Povabi učence k 1. branju besedila Čemuimajo zajci dolge uhlje? / Čemu imajo slonidolg rilec? / Čemu imajo žirafe dolg vrat indolge noge? v U str. 13/14/15.4. Povabi učence, naj bodo ob ponovnem branjupozorni na zastavljeno vprašanje v naslovu.Po branju se naj pogovorijo o odgovoru navprašanje.5. Motivira učence za branje v dvojicah (smiselnosi razdelijo besedilo za branje).6. Pozove učence (posameznih skupin) kglasnemu branju. Tako bodo spoznali vsabesedila. Po branju posameznega besedilanaj skupina odgovori na vprašanja iz U.7. Spodbudi za domače branje besedil iz U str.13, 14 in 15.Tiho berejo. Učenci posamezne skupineberejo le besedilo, o kateri so obnovilipredznanje.Berejo s posebnim namenom oziroma vbesedilu poiščejo z branjem odgovor navprašanje v naslovu.Skupno oblikujejo odgovor na vprašanje.Berejo sosedu v klopi.Glasno berejo oziroma poslušajo.Na vprašanja nižje in višje ravni razumevanjaprebranega odgovarjajo s pomočjo besedilain sicer, prva skupina na tri vprašanja, drugaskupina na dve vprašanji in tretja skupina natri vprašanja.Diferenciacija branja v vaji tehnike branja.zajec slon žirafa15

More magazines by this user
Similar magazines